Siælens Sang-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

[Extract af Hans Kongl. Majest. Allernaadigste Privilegio]

Extract af Hans Kongl. Majest. Allernaadigste Privilegio, af dato d. 12 Martij 1692.

Det Kongelige Allernaadigste Privilegium af Dato d. 11 Julii Ao. 1682. Dorothe Engelbrets-Datter meddeelt og forundt, at ingen uden Hendes eller Hendes Arvingers samtykke, maatte udi 10 Aar fra ovenbemelte Dato at regne, Hendes ved Tryk ken udgangne Bog Siælens Sang-Offer kaldet, eller hvis andre Materier som Hun kunde lade udgaa, i een eller anden Format eftertrycke eller eftertrycke lade, under 100 Rixd. Straf for Exemplar nogen i saa maade betreffes med; haver Hans Kongl. Majest. af Høj Kongl. Naade, efter underdanigst Ansøgning, endnu paa 10 Aars Tid fra den 11 Juli 1692 at regne, aller naadigst forlænged.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Siælens Sang-Offer

Siælens Sang-Offer er Dorothe Engelbretsdatters debutsamling fra 1678. Dette er den første boken av en norskfødt forfatter som er trykt i Norge og som har en litteraturhistorisk betydning.

Salmene ble utgitt med melodier, noe som gjorde dem ekstra populære. Salmene ble gjenopptrykt så sent som i 1868, noe som viser at sangene har vært i levende bruk nesten 200 år etter at de utkom første gang. Noen av salmene står fremdeles i Norsk salmebok.

Den mest kjente salmen er «Afften Psalme»: («Dagen viger og gaar bort»).

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket. Se også noteapparatet.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.