Siælens Sang-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

Fredags Aften-Suk.

SOm Trygleren gaar did, hvor noget er at faa,
Saa søger jeg til GUD, der alting kand formaa.
Min U-fuldkommenhed tør giøre mig tvil-raadig,
Men Haabed siger Gak! Forløseren er Naadig.
Tilsted mig Hiertens GUD at sige dig it Ord,
De smuler er mig nok som falder aff dit Bord.
Du har saa mangen gang opfylt mig med dit Gode,
End og i denne Dag, saa vil jeg nu formode,
Du bliver her i Nat for din Miskundhed skyld,
Og legger Plaster paa min ømme Hierte-byld.
Trøst hver beængsted Siæl Nødhielper, som har Macten,
Min Bolig runden om besæt med Engle-Vacten.
Her giøris Hielp behov, du vedst hvor det er fatt,
Med Taare bløder jeg min Seng den gandske Nat.
Men det gaar over strax jeg kaster Vandring-staven,
Naar Siælen er hos dig og Legemed i Graven.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Siælens Sang-Offer

Siælens Sang-Offer er Dorothe Engelbretsdatters debutsamling fra 1678. Dette er den første boken av en norskfødt forfatter som er trykt i Norge og som har en litteraturhistorisk betydning.

Salmene ble utgitt med melodier, noe som gjorde dem ekstra populære. Salmene ble gjenopptrykt så sent som i 1868, noe som viser at sangene har vært i levende bruk nesten 200 år etter at de utkom første gang. Noen av salmene står fremdeles i Norsk salmebok.

Den mest kjente salmen er «Afften Psalme»: («Dagen viger og gaar bort»).

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket. Se også noteapparatet.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.