Siælens Sang-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

Fredags Morgen-Suk.

O GUD skee tusind Tak, jeg anger given Krop,
Kand med mit Fader Vor staa sund af Sengen op.
Mens Legomed fik Roo, saae hand mit Huus til gode.
Der stolede jeg paa, mig skede som jeg trode.
Alt Ont ja Fanden self, den Helvidtz gluben Ulf,
Blef som en Jæger-Hund kiørt fra mit Stue-Gulf.
Hand agted mig it Bad, men Magten hannem skorted,
Lifs Førsten Prisen bar, hvis Haand er u-forkorted,
Jeg byder sukke frem, at Øynen staar i Vand,
Tag det paa Regenskab min kiere Frelsermand,
Og vil du jeg i Dag skal føle Dødsens Quælen,
Da lad din Ville skee, naar du kun glæder Siælen.
J Adams Synde-land er lit at kæppis om,
Drag mig til Himmelen, jo før jo bedre kom.
Hvem først faar Reise-Paß, og vel bereed kand flytte,
Maa takke GUD hand slap fra Kedars skrummel Hytte.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Siælens Sang-Offer

Siælens Sang-Offer er Dorothe Engelbretsdatters debutsamling fra 1678. Dette er den første boken av en norskfødt forfatter som er trykt i Norge og som har en litteraturhistorisk betydning.

Salmene ble utgitt med melodier, noe som gjorde dem ekstra populære. Salmene ble gjenopptrykt så sent som i 1868, noe som viser at sangene har vært i levende bruk nesten 200 år etter at de utkom første gang. Noen av salmene står fremdeles i Norsk salmebok.

Den mest kjente salmen er «Afften Psalme»: («Dagen viger og gaar bort»).

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket. Se også noteapparatet.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.