Siælens Sang-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

Henviisning til Sangene J dette Sang-Offer.

STrax Jonas kom til Ninive1.
Som Hiorten mødig skriger6.
Som en bedrøffved Fange10.
Gud staar saa Naadig med udstrakte Arme15.
De som er til Guds Rige fød18.
Hvo som er aff en sterck Natur22.
Naar du O HErre tucter mig25.
Naar jeg mine Feil vil skue29.
Saa tung som Muld35.
O fryd og glæd dig nu min Siæl42.
J Verden er45.
Paa Jorden Fred oc Glæde50.
Far vel far vel forledne Aar55.
JEsus som aff Kierlighed60.
O Triumph Victoria78.
Siunger at det giffver klang85.
Velkommen Salig Pintze-dag89.
Gud du Allerhøyeste93.
For Himmelen vil jeg nedfalde99.
Gud søger ingen Synders død104.
Kommer i Gieldbundne Trælle118.
All Verdens Bryd er som en Damp124.
Om nu mit Hoffvet end svemmed i Vand130.
Nu der Synden bliffver mig for svaar136.
Vær til fretz min kiere Siel141.
Hvor du dig i Verden vender145.
Daglig Forfarenhed giffver tilkiende151.
Saa snart du mercker at Gud dig antaster158.
Om Verden med sin Glæde sviger164.
Naar Tiden sagte skrider ud ad enden170.
Naar Gud til sine Udvalde fremsender178.
Naar all Verdens høye Dommer183.
HErre lad dog vel gelinge191.
Jeg vil for HErren qvæde199.
Nu er det Tid at Vaage207.
Dagen viger og gaar bort213.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Siælens Sang-Offer

Siælens Sang-Offer er Dorothe Engelbretsdatters debutsamling fra 1678. Dette er den første boken av en norskfødt forfatter som er trykt i Norge og som har en litteraturhistorisk betydning.

Salmene ble utgitt med melodier, noe som gjorde dem ekstra populære. Salmene ble gjenopptrykt så sent som i 1868, noe som viser at sangene har vært i levende bruk nesten 200 år etter at de utkom første gang. Noen av salmene står fremdeles i Norsk salmebok.

Den mest kjente salmen er «Afften Psalme»: («Dagen viger og gaar bort»).

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket. Se også noteapparatet.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.