Siælens Sang-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

Keede til Verden, og Attraa til Himmelen.

Syngis som:
Naar min Tiid og Stund er for haand.

1.

J Siæle, som med Simeon
Til Himmelen bær Længsel,
Gaar ud fra Verdens Babylon,
Det Synde-skiden Fængsel,
Og vejgrer Eder ikke ved
At fare Salig hen i Fred,
Naar HErrens Time kommer.

2.

Det gaar os, som en Ugle-Flock
Udi forstørred Steder,
Vi vancker om mødsomlig nok,
Og efter Hvile leder;
Her findes ingen sikker Roo,
Er heller ikke got at boo.
J Mesech er vi fremmed.

3.

Tit vores levned, Kummer-Rigt,
Faar under Kaarsed bøje,
Naar det har været kaasteligt,
Er det dog ikkun Møje;
Forandring efter Lykken gloor,
Hvor Klinte mellem Hveden groor,
Og seter Pind for Glæden.

4.

Vellystig Siæle staar sig vel,
En part paa Roser dandtzer,
J det sted somme Sørge-Træl,
Bær hvasse Torne-Krandtzer;
Vee-Klage, Tvang og ømme Saar
U-rolig giennem Skindet gaar,
Før Døden løser Knuden.

5.

Al synd og Sorrig skal forgaa,
Graf-Bakken det bekrefter,
Naar til Beslutning nogle faa
Med Skuvlen bancker efter;
Da hviler Kroppen i sin boo;
Da kommer Siælen til sin Roo,
Og da har fejden Ende.

6.

Nu Verden, med din Jammer-Sang,
Og Ondskabs Fange-Felder,
Haf, gode Nat, jeg gaar min gang!
Til Himmels Reisen gelder,
Der er mit evig Fryde-Stæd;
Der bliver Hosianna qvæd,
Blant Englernes Forsamling.

7.

Du setter Folk i Synd og Sorg,
Ja! Mangen Siæl kuldkaster,
Bort! Kalked Grav, bort Pine-Borg!
Ad Zions Slot jeg haster;
Keed af fortræden Syndig fær,
Og mange farlig Hindre-skær
Her ligger mig i Vejen.

8.

Kom ønskte-Død! fæld Liveds Røør,
Du, som din HErres Portner,
Skal aabne Himmeriges Døør,
Naar Øjen-Lyset sortner;
Om HErren tykkes det er Tiid,
Jeg nu har nock i Verden liid,
Og fylt min Taare-Maade.

9.

Det staar til Dig, Almægtig Gud!
Du maa selv ramme Tiden,
En salig Stund og svøbe-Klud,
Beslutter dog al Qviden;
Fra Trældoms Aaged naadig spendt,
Og Bane-Laabed vel fuldendt,
Klenodet med sig fører.

10.

Den hielpes, der til Enden troor,
Hvad Ondt Jord-Klimpen lider.
En trøstig Styyr-mand med sit Roor
Mod Fare-Haved strider,
Og drukned heller i sin Nøød,
End hand, af Storme-Bølgens stød
Lod Roret fra sig rykke.

11.

O! JEsu, lad mig paa din Død,
Fra Verden Afskeed tage,
Drag Siælen til Dig, i dit Skiød,
Fra Synd, og Sørge-Dage;
Und Kroppen Rom i mines Grav,
At jeg, foruden Vandrings Stav,
Hos deris Side hviler.

12.

Naar du paa Domme-Dag med magt
De Døde vil opvekke,
Da lad din Haand, i Naade stragt,
Sig til min Grav og rekke,
Basunen vekke mig igien,
Saa fører Du mit Legom hen
Til din Udvalde Skare.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Siælens Sang-Offer

Siælens Sang-Offer er Dorothe Engelbretsdatters debutsamling fra 1678. Dette er den første boken av en norskfødt forfatter som er trykt i Norge og som har en litteraturhistorisk betydning.

Salmene ble utgitt med melodier, noe som gjorde dem ekstra populære. Salmene ble gjenopptrykt så sent som i 1868, noe som viser at sangene har vært i levende bruk nesten 200 år etter at de utkom første gang. Noen av salmene står fremdeles i Norsk salmebok.

Den mest kjente salmen er «Afften Psalme»: («Dagen viger og gaar bort»).

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket. Se også noteapparatet.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.