Siælens Sang-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

Klage-Suk.

SAa glad jeg førigtjd sang op for min Gienløser,
Saa sørgelig jeg nu hvert Ord i Taare drøser.
Strax Døden Morderviis Hosbonden fra mig ref,
En Mara bitter-bedsk af en Naomi blef.
Hvor kand it Lem bestaa naar Hovedet er falden?
Og Kaarsens Malurt Viin har verre Smag end Galden.
Gid Døden hafde dræbt mig usel Orme-seck
Og skaant min Æcte-Fæl, min fromme Hardenbeck.
Der kunde tiene GUD og mangen Siæl opbygge,
Her gaar jeg syndig Krop, og Kummer Brød maa tygge.
Hver Stund staar Huen til en salig heden fart
Kom HERre JESU kom? forløs mig vel og snart.
Jeg vil til Lifsens Hafn, hvor ingen Angst-Vind blæser,
Min Skare lander der. Beed for mig gunstig Læser.
Den Urt som ikke let i hver Mands Have groor,
Kand giøre meget got men Sorgen staar i floor.
Var Halsen ikke nær af Angist sammen vired,
Da blef Sang-Ofred vel med Afskeds Psalmer zired.
Til Døden er min Siæl bedrøved som du seer,
Siung hvem der siunge kand. Jeg aarker ikke meer.
De Trøste-sprog er skiult for mine Taared Øyen,
Hvor med jeg kunde før husvale dig i Møyen.
Til sucke findis Raad, om du behager dem.
Suk er min Tids Fordrif, far vel, Jeg haster Hiem.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Siælens Sang-Offer

Siælens Sang-Offer er Dorothe Engelbretsdatters debutsamling fra 1678. Dette er den første boken av en norskfødt forfatter som er trykt i Norge og som har en litteraturhistorisk betydning.

Salmene ble utgitt med melodier, noe som gjorde dem ekstra populære. Salmene ble gjenopptrykt så sent som i 1868, noe som viser at sangene har vært i levende bruk nesten 200 år etter at de utkom første gang. Noen av salmene står fremdeles i Norsk salmebok.

Den mest kjente salmen er «Afften Psalme»: («Dagen viger og gaar bort»).

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket. Se også noteapparatet.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.