Siælens Sang-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

Løverdags Aften-Suk.

SAbathen tilstunder og Ugen er endt,
Dag-Solen er under, Nat-Lyset er tendt.
Nu vil jeg (u-værdig) fra Huus-gierning hvile,
Gid Sindet saa færdig fra Synden maa Jle!
Jeg sander nok billig hvad Christus har sagt,
At Aanden er villig men Kiødet kun svagt.
Mit Arbeyd skal være at tiene den Hyrde,
Som hialp mig at bære de sex Dagis Byrde
U-nøttige Sager har ingen Credit,
Og før jeg afdrager min hver dags Habit,
Beseer jeg mit Leje, og tenker paa Graven
Hvor det bær i Veje, naar Pille-grim staven
J Verden skal slengis, og jeg føris ud!
Min ædle Siæl lengis at komme til GUD.
Her vanker mest Møye, tit vrang-viise Domme,
Hvem regner saa Nøye hvor viderlig somme,
Med Legomed færis, naar Siælen fra Nød,
Af Englene bæris i Abrahams Skiød.
De for mig skal qvæde Triumphen med glæde,
Jeg venter Brudgomen, gid Tiden var kommen!

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Siælens Sang-Offer

Siælens Sang-Offer er Dorothe Engelbretsdatters debutsamling fra 1678. Dette er den første boken av en norskfødt forfatter som er trykt i Norge og som har en litteraturhistorisk betydning.

Salmene ble utgitt med melodier, noe som gjorde dem ekstra populære. Salmene ble gjenopptrykt så sent som i 1868, noe som viser at sangene har vært i levende bruk nesten 200 år etter at de utkom første gang. Noen av salmene står fremdeles i Norsk salmebok.

Den mest kjente salmen er «Afften Psalme»: («Dagen viger og gaar bort»).

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket. Se også noteapparatet.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.