Siælens Sang-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

Løverdags Morgen-Suk.

NU Nattens Mørk som det sig bør,
For Solens Glands maa bukke,
Vil jeg i Tide Hierteds Dør
For Verdslig Tanker lukke.
De styrer eller Sinds oc Sands,
Om jeg i Dag skal leve,
Ney! Hierted er min Skabermands,
Hand har de ælste Breve.
Guds Rige oc hans Retviished
Vil jeg da først adspørge,
For Resten raade hand som ved
Ravn-Unger at forsørge.
Hand er i alle Ting forsøgt,
Tak-Offred hannem ydis.
Med Troens Myrrhe giennem Røgt
U-muelig forskydis.
Har jeg ved Synden Ont forskylt,
Det kand GUds Naade slette.
Er Kaarsens Beger for mig fylt,
Hans Haand uddeler dette.
Og om jeg end i Sorg bested
Gaar kraaged og nedbøyed.
Hvad kommer det Spot-mulen ved?
Jeg er med GUd fornøjed,
Hand redder mig fra Verdens Larm,
Fra skiende Giesters Torden,
Fra blodig Eder had og Harm,
Fra Synd og Skam paa Jorden.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Siælens Sang-Offer

Siælens Sang-Offer er Dorothe Engelbretsdatters debutsamling fra 1678. Dette er den første boken av en norskfødt forfatter som er trykt i Norge og som har en litteraturhistorisk betydning.

Salmene ble utgitt med melodier, noe som gjorde dem ekstra populære. Salmene ble gjenopptrykt så sent som i 1868, noe som viser at sangene har vært i levende bruk nesten 200 år etter at de utkom første gang. Noen av salmene står fremdeles i Norsk salmebok.

Den mest kjente salmen er «Afften Psalme»: («Dagen viger og gaar bort»).

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket. Se også noteapparatet.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.