Siælens Sang-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

Maandags Aften-Suk.

SØde JESU tag til Takke,
Med den Suk dig er forært,
Jeg kand ikke meget snakke,
Mæled svækkis mellum hvert.
Mange Maader fuld af Taare
Har du HERre skienked mig,
Mangen koldslig Angest-baare:
Giennem Hierted trencte sig.
Derfor vil jeg dig herberge
J mit dybe-saaret Brøst,
Du est Enkernis Lavverge,
Du est de Førlattis Trøst.
Hielp mig dog at drage Lasset,
Til der kommer Ende paa,
Medens rinder Time-Glasset,
Saa faar sorgen lof at gaa.
Sla Vognborgen nu det Nattis,
Om mig skrøbelige Kar,
Du forstaar best hvad mig fattis,
Enkers Dommer og Forsvar.
Jeg vil mod indvortis Smerte,
Sorg og hvad der hører til,
Overgive dig mit Hierte,
Handel med mig som du vil.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Siælens Sang-Offer

Siælens Sang-Offer er Dorothe Engelbretsdatters debutsamling fra 1678. Dette er den første boken av en norskfødt forfatter som er trykt i Norge og som har en litteraturhistorisk betydning.

Salmene ble utgitt med melodier, noe som gjorde dem ekstra populære. Salmene ble gjenopptrykt så sent som i 1868, noe som viser at sangene har vært i levende bruk nesten 200 år etter at de utkom første gang. Noen av salmene står fremdeles i Norsk salmebok.

Den mest kjente salmen er «Afften Psalme»: («Dagen viger og gaar bort»).

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket. Se også noteapparatet.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.