Siælens Sang-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

Maandags Morgen-Suk.

VElsignet være HErrens Navn,
Som mig i Nat bevarte,
Fra Pølens Gridske Natte-Ravn,
Der ingen Møye sparte,
At fange mig i sine Klør,
Som Høgen Duen fatter,
Men JEsus kiørdte ham paa Dør,
Og Sagde fra min Datter:
Hun skiuler sig i mine Saar,
Mod Helved Synd og Døden.
At røre hende ved it Haar
Skal være dig forbøden.
Tak min Forløser Naade-rund,
Som stillede den Klammer.
Lof-Offer af en syndig Mund,
Jeg haabis du annammer.
Lad nu min Suk gelinge vel,
Den første Dag i Ugen,
Saa sørger jeg mest for min Siæl,
Og tenker minst paa Bugen.
Salt Taare-Kaast er for din Brud
Besverlig at fordøye,
Kom Himmel-Brudgom, rif mig ud
Fra Verdens Sorg og Møye.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Siælens Sang-Offer

Siælens Sang-Offer er Dorothe Engelbretsdatters debutsamling fra 1678. Dette er den første boken av en norskfødt forfatter som er trykt i Norge og som har en litteraturhistorisk betydning.

Salmene ble utgitt med melodier, noe som gjorde dem ekstra populære. Salmene ble gjenopptrykt så sent som i 1868, noe som viser at sangene har vært i levende bruk nesten 200 år etter at de utkom første gang. Noen av salmene står fremdeles i Norsk salmebok.

Den mest kjente salmen er «Afften Psalme»: («Dagen viger og gaar bort»).

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket. Se også noteapparatet.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.