Siælens Sang-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

Søndags Aften-Suk.

SKibed giennem Bølgen skrider,
Jngen Food-spor kiendis der,
Tiden uformerked lider,
Stacked er vor Bliven her.
Hvile-Dagen har jeg leved
Efter Act paa gammel Viis,
Mere Ont end Got bedreved,
Mig dißverr til liden Priis:
Christi Billede jeg skidner
Ved adskillig u-reen Synd,
Min Samvittighed det Vidner,
Derfor er nu Skebnen tynd.
Over Davids Anger-tuden
Tendte GUD vel Naadsens Lius,
Men Synd-Straffen derforuden
Veg dog ikke fra hans Huus.
HERrens Vrede vil jeg bære,
For jeg Syndede mod ham,
Refselsen skee til hans Ære,
Giør hand mig end blind og lam.
Nu jeg efter Naaden leder
Bliver ingen Søvn i Nat,
Før det i mit Hierte heder:
Dine Synder er forlat.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Siælens Sang-Offer

Siælens Sang-Offer er Dorothe Engelbretsdatters debutsamling fra 1678. Dette er den første boken av en norskfødt forfatter som er trykt i Norge og som har en litteraturhistorisk betydning.

Salmene ble utgitt med melodier, noe som gjorde dem ekstra populære. Salmene ble gjenopptrykt så sent som i 1868, noe som viser at sangene har vært i levende bruk nesten 200 år etter at de utkom første gang. Noen av salmene står fremdeles i Norsk salmebok.

Den mest kjente salmen er «Afften Psalme»: («Dagen viger og gaar bort»).

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket. Se også noteapparatet.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.