Siælens Sang-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

Suck.

NU min Sang ey meer vil flyde,
Da vil jeg Brudgommen yde,
Dybe Sucke til Valet,
Om mit Mæle sig en sagter,
Skal jeg med ydmyge fagter,
Knæle for Guds Majestet:
Moses bleff saa vel fornøyed
Der hand sine Sucke føyed
Lige hen til Trøstens Gud:
Anna neppe Munden rørdte,
Hendis Bøn hand klarlig hørdte
Dog den gick sactmodig ud:
Troens Sucke Hierte-dragen,
Bliffver altid Himmel-tagen,
Og aff HErren ey forsmaad:
Nu da Siæl kanst du ey siunge,
Saa giør dine Sucke tunge,
Aff Bodfærdig Taare-graad,
Hvad Model du kanst opfinde
JEsu Kierlighed at vinde
Der beflit dig stedse paa:
Tyckis Verden haant om dette,
Og vil sette dig til rette,
Da lad det sin fare staa,
J Guds Haand staar al din Lycke,
Hand skal dig for Thronen smycke,
Der har først din glæde art
Beed derfor mens Liffved varer,
Saa du ingen Sucke sparer
Og udvel den beste Part.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Siælens Sang-Offer

Siælens Sang-Offer er Dorothe Engelbretsdatters debutsamling fra 1678. Dette er den første boken av en norskfødt forfatter som er trykt i Norge og som har en litteraturhistorisk betydning.

Salmene ble utgitt med melodier, noe som gjorde dem ekstra populære. Salmene ble gjenopptrykt så sent som i 1868, noe som viser at sangene har vært i levende bruk nesten 200 år etter at de utkom første gang. Noen av salmene står fremdeles i Norsk salmebok.

Den mest kjente salmen er «Afften Psalme»: («Dagen viger og gaar bort»).

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket. Se også noteapparatet.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.