Siælens Sang-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

Til Læseren.

DEn fromme Gud hos en og hver
Sit Naade-Pund nedsætter,
J Størelse som Folcked er,
Og Sagerne forretter.
Men Pundet, lidet eller stort,
Udkræver ogsaa noged,
Hvor intet Regenskab blifver giort,
Er got at være Foged,
Jt lidet Pund hand til mig stak,
Der ingen Siæle sviger,
Dog var det stort nok, Gud skee Tak,
For mig og mine Liger.
Mon jeg det uden hans Forlov
J Jorden skulde grave?
O! Nej, hvad giøres det behov
At skiule denne Gave.
Rundt ud, jeg aabenbarlig vil
Forkynde med min Tunge,
Den Mesters Lov mens jeg er til,
Som lærdte mig at siunge.
En Fugl med Nebbed qviddrer smuct,
Og Skaberen tør love,
Hvi skulde da min Mund staa luct
Og ingen Lov-Sang vove?
Hand kiender Hiertet om jeg lit
Paa Ordene kand støttre,
Og Fordum tog Loff-Sange tit,
Aff andre Eve Døttre:
Maria, Judith, Debora,
Og den sagtmodig Anna.
De vandred Haabe-fuld her fra,
Og vented Himmel-Manna.
Der paa jeg mit Sang-Offer bær
Med Knæerne nedbøyen,
Til min Immanuel i sær
For alle Folkis Øyen:
Hand maa jo sagte nyde sit
Der self har giort det beste,
Det ufuldkomne er kun mit,
Og er saa, hos de fleste.
Var mine Hænder bar og blot
Var hans dog icke tomme?
Hør: J, som offte spør hvad got
Aff Nazareth kand komme:
Mon Jacobs Stierne just gaar op
J Mand-Folcks stercke Hierne;
Forbi hin svage Qvinde-Top,
Nej, Nej det feiler gierne;
GUD blev self aff en Qvinde fød
Opliuset og den Skare,
Naar Hiernen leggis lit i blød,
Og Verdens Stads maa fare.
Hand spiser Bierne saa snart
Som Labbe-stercke Biørne,
Smaa Spurre tager og sin Fart,
Jblant fuld voxen Ørne,
Nu læser, tæckis da med mig,
Guds Gierning bør du hedre,
Men siunis Vercked slet for dig,
Saa giør det selfver bedre:
Er icke Rimene saa net
Som de vel burdte være,
Da lad dem være slet og ret
Naar GUD kun faar sin Ære,
Saa ynsker jeg at du med mig
J hannem dig maa glæde,
Til vi med Fryd i Himmerig,
Halleluja skal qvæde.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Siælens Sang-Offer

Siælens Sang-Offer er Dorothe Engelbretsdatters debutsamling fra 1678. Dette er den første boken av en norskfødt forfatter som er trykt i Norge og som har en litteraturhistorisk betydning.

Salmene ble utgitt med melodier, noe som gjorde dem ekstra populære. Salmene ble gjenopptrykt så sent som i 1868, noe som viser at sangene har vært i levende bruk nesten 200 år etter at de utkom første gang. Noen av salmene står fremdeles i Norsk salmebok.

Den mest kjente salmen er «Afften Psalme»: («Dagen viger og gaar bort»).

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket. Se også noteapparatet.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.