Siælens Sang-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

[Valeet-Sang]Valeet-Sang, dediceret Ærens Konge, Offred hører til.Melodien:
Jeg beder dig, min HErre og GUD.

1.

O! JESU kiære Mester, hør,
Din Tro Discipel-Jnde,
Og andre fleere knused rør,
Jndvortis kand befinde,
Du holte med mig Haand i Haand,
Ja! selv Mund-Harpen stemmed,
Da Trøsteren den Hellig Aand,
Sang-Ofreds Verck forfremmed.

2.

Jnd-planted Ordets Frugter i
Min klenlig Qvinde-Hierne,
Din Lærdoms Kraft, stod Hiertet bi,
Jeg overlod dig gierne,
Veemodig, ydmyg, ikke stolt;
O! Nej, jeg dig til Ære,
Og mig til Salighed beholt
Hvad got jeg kunde lære.

3.

Min ufuldkommen Stiil og Pen
Paa Himmerig er grundet,
Det veedst du, rette Siæle-Ven,
Der størcked Digte-fundet;
Annam i Naade blidelig
(Min søde Saliggiører)
Hver Sang og Suck, jeg offred dig,
Nu siette Tryck fremfører.

4.

Ah! Himmel-Brudgom, Trøstens Gud,
Vær dog med mig fornøjed,
Elsk din forlatte nedrig Brud,
Sang-Offred sammenføjed;
Saa nyder jeg den Arbejds Løn,
Min Siæl har lenge vented,
Formedelst Haabed, Bood og Bøn
Staar i mit Hierte prented.

5.

Du lodst, af Naade, mig til Gavn,
Paa Salighedens vegne,
Din Gave, Dorothea Navn,
J Livsens Bog indtegne;
Hin Verdslig Glæde jeg forsmaar,
U-stadig ad mig gliset,
Min Fryd og Lengsels Suk bestaar
J Dig, og Paradiset.

6.

Ledsag mig did! Ynsk, Bøn og skrig
Jeg for i Vejen skikker,
Saa lenge Tungen rører sig,
Og leve-Pulsen pikker;
Forløs dit syndig Creatuur!
Den eenlig Turtel-Due,
Jeg haabes, Døden staar paa luur,
Og løser snart sin Bue.

7.

Skal jeg, i min Udlændings Stand,
Gaa kraaged og nedbøjed?
Da see til mig! min Frelser-Mand,
Saa bliver jeg ophøjed;
Hvor Siælen sig i evig Fryyd,
Med Legomed forener,
Op-faren, ved Basunens lyyd,
Bær Bruden Palme-Grener.

8.

Blant Engle-Røst min Jubel-sang
J Himmelen har Hiemme,
Du veedst, angst-taarer mangen gang
Fordriver her min Stemme;
Glad-Hiertet, jeg hvid-klæd skal staa,
For Lammed, og for Thronen,
Dit Løftes Oord jeg lider paa,
Og venter Brude-Kronen.

9.

Af trofast Kierlighed til dig,
Meddeeler jeg min Næste
Den Trøst, hvor ved du trøster mig,
Andagten giør det bæste;
Lad Læseren (i hvem hand er)
Forstaa mit sandru Mæle,
Saa tør Mund-heldet her, og der
Fornøje Christne Siæle.

10.

Seer nogen tvert, for Digten ved
En Qvinde er udgangen,
Bør under Troens Lydighed
Fornuften tages fangen;
Dit Oords Formaning meer og meer
Tilholder Mand og Qvinde,
At tiene Dig, paa hvad Maneer
Du skyder dem i Sinde.

11.

Høj-Lærdes Bøger fyndig nok
Opbygger Siælens Sager;
Dog brydes ikke ned den Flok,
Min simpel Stiil antager;
Til templens bygning (hvor det gaar)
Har Salomon annammed
Blant Herlig vahrer, Gede-Haar,
Din Forsiun Maaden rammed.

12.

Und hissed Tiener-Jnden Rom
Blant den Udvalde Rode,
Som her fra megen Trængsel kom,
Og deris Klæder tode
J Lammeds Blood, hvis Siæle nu
Dit Ansigt maa beskue;
Til samme glæde staar min Hu,
J fyrig Lengsels Lue.

13.

Al Verdens høje Majesteet!
Og Enckers naadig Dommer,
Jeg offrer Dig, nu til Valeet,
(Før min forløsning kommer)
Den sidste Sang, mit Digte-Verk
Kand her til Veje bringe
Din Kraft i mig dog blive sterk,
Min Bøn skal for dig klinge.

14.

Jeg nøtter denne Hiertens Lyst,
Du mine Offrings Bøger
J mit og fleere Christnes Bryst,
Med Troens Myrrhe røger;
For hver en Bogstav, Oord, og Prik,
For hver liv-salig Lære,
For hver andægtig Taar jeg fik,
Haf Tak, Lov, Priis og Ære!

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Siælens Sang-Offer

Siælens Sang-Offer er Dorothe Engelbretsdatters debutsamling fra 1678. Dette er den første boken av en norskfødt forfatter som er trykt i Norge og som har en litteraturhistorisk betydning.

Salmene ble utgitt med melodier, noe som gjorde dem ekstra populære. Salmene ble gjenopptrykt så sent som i 1868, noe som viser at sangene har vært i levende bruk nesten 200 år etter at de utkom første gang. Noen av salmene står fremdeles i Norsk salmebok.

Den mest kjente salmen er «Afften Psalme»: («Dagen viger og gaar bort»).

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket. Se også noteapparatet.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.