Skabelsen, Mennesket og Messias

av Henrik Wergeland

Til Digteren H. Steffens

2Ved Mjøsen, dit Fædrelands Hjerte, høitbankende under
Heidmarkens fulde Bryster, hvor Helgeøe hænger,
sød som Moderbarmens Rubinkrone, Drengens
                    Ydunsæble . .

– Ha, Drengen har sluppet det, mæt som en Gud:
Totn med Haar som Guldax,
Kinden rød som Kløver,
Munden fuld af Honning!
Skjøndt han sin Fader Gudbrandsdal seer
(Han med de blaae og høie Muskler,
skygraae Øjebryn – Hør Galden
syder gjennem Kringlens Aare!)
har han sig kastet i Græsset,
leende tvertsfor sin Moders  aabne Velsignelse. –

. . Hvor Skreya, Skjærsommersols Herberg med guldrøde,                                                                                                 aabne
Skyport, hvor Snoens hvinende Fole og Taagens
Vogn om Natten staaer, for om Morg’nen at skumme
                    over Mjøsen . .

3Hvor Skreya sig styrter i Bølgerne – Steffens! en Birk sig
reiser med duftfuld Susen og hvid, saa jeg tidt i
Mørke synes Stella at skimte . . o hvis jeg
                    græd ei, hørte
                    jeg Stellas Latter.

Der sidder en Dreng med en Harpe: hør, ti af dens Strenge
klinge som Vemods Klokker, som Sortdrosles Slag, og
ti som Helved gnistrende hvine, og ti som
                    Templet runge,
                    der skjalv af Hymner . . .

Hei! ti som Vanvittiges Latter kan pibe, der rasler
ud gjennem rustne Sprinkler, og ti har en Klang, som
– Hui Harpens Sarpfos, min Bas! – som om Norges
                    Oldtid sprang fra
                    sin Gravhøi skjoldtækt!

Halvhundrede Strenge? O Stellas gyldne Kongeriger!

Men, tys! de sukke øde som Dalen,
ingen Reisende seer.

Og over alle hersker nu Sorgen,
liig en liderlig Munk.

Thi – o Gud veed, hvor hun hæver sit Smiils Scepter,
som Straalen mildt, der løber, zittrende af Fryd,
blandt Blomsterne om, de Solens Undersaatter,
at melde: nu kommer Han, Sultanen!
Ah, deilige Øine, en Engels, en Stjernes Herskers
                    himmelblaa Tunik,
i hvilken en Vraa (som Galliens Cæsar paa Elba)
                    bortødsles din hulde Majestæt?

Halvhundrede Strenge? Stellas gyldne Kongeriger!

          4Men Thronen staaer øde, og under
          et Havs Anarchie de jamre.

          Vel, Stella, som fri Tomyris,
          hersk over hylfuld Ørken.

          Saa tom, at ei Dvergmaal boer der,
          selvom dit Navn du raabte.

          Ak, eller du boe i din egen
          Oase, som stolt Zenobia!

          Se, Øinene friske Kilder,
          Munden en fuld Terebinthe!

          Se Kinden en Palmelund, som
          glindser i Morgenrøden!

          Men – hvidner det ei i Østen?
          Kjære, o speid fra Taarnet!

          O se, er det Støv fra Ørken,
          eller Ægyptens Storke?

          Med Flodsivets mætte Slanger
          fede de sig om Høsten.

          Ha, vee! Legioner komme.
          Riimhvide Dage komme.

Din Barm under Aaget blegner.
Hjertet som overvunden Fane hænger.

Tænderne – o Palmyras Søiler briste! –
de skrangle som flygtende Vogne.
Møllene summe op: nu er det stille!

– Ak, hvor er Stella? Her er min Harpe,
med een brusten Streng!

5I Himlen – o neppe et Piilskud fra Skreya, et Spring fra
Birken, hvor nu jeg sidder . . fra Skreya, der synes en
Albu udstukken mellem opkiltrede Skyer,
saa Stjernerne foer, som et Armsmykke,
                    opad i Farten . .
Se Toten, hin blussende Dreng, vil den løfte til Himlen!
Hoijah, hvor Mjøsens Moderhjerte skvulper, og Barmen med
Helgøes Melkeknop øser af Angst ud al sin Vellugt.
O, Rosensky, du vil beruse kun
                    Østerdals Tungsind. –

– I Himlen, saa nær som et Piilskud fra Skreya,
faaer jeg min Harpe heel igjen.

Den ene, den brustne der Stella mig rækker,
knælende fletter Selv den ind.

Og leende siger hun: «Kjære, se, her er
Strengen jeg stjal histnede, hist!

Og løb med min Fangst, saa i Luften den peeb. Du
fulgte med ængstligt Skrig min Spøg.

Vi løb – o uforsigtige Leeg paa en Kirkegaard,
saa begge vi snubled’ i en Grav.»

. . «Stille! stille Stella! – saa vil jeg afbryde –
jeg fandt dig jo i din Flugt.

          Evighed er vor Medgift
          Messias til Salighed vier os.
          Vi iføre os Guddom til Bryllupsdragt.
          Serapherne spille. Vi dandse igjennem den lyse
                    Udødelighed!»

Se, min Vemod blier Fryd; min Fryd Sang under Birken,
Nu er et Alter den hvide Bark; Løvet Forsoningsrøg.

Ha, Sang! Sang, her hvor et Par af
Ørne, som nær have Redet gjemt, susende svale mig!

6Hvad Sang? Jord, eier du Noget,
værd at fortælle til Himlen?

Thi her, hvor Skyerne knæle,
Jord, du er vorden et Dyb kun.

Thi her, hvor Himlen er aaben,
Jord, du er vorden et Helved.

O vee, vee Stella jo boer der!
Jord, du er vorden en Himmel.

Himmel over, Himmel under? Helved ei heller
finde da Plads paa min Tind!
– Bort da Furie-muse! bort Stella, som tryller
Sangen til Hviin om! ja tidt opfoer jeg med Rædsel; thi
Fingren, legende – ja, saa tænkte den – glad, liig
svævende Svane paa Bølgen, med venlige Strenge,
iisned paa eengang blandt hvislende Snoge, og Du
hvidnede, skraslende, favre Trolddom, i Krogen! –
Nei! min Tind hedder «Roe» var den en Landseod end.
                    Højere er den end Thronen;
                    kneiser i Underjordsfængsler;
                    Armod kun er dens ærværdige
                    Moslag om Foden.

Der Stjerner nærme sig – søde Angst! de komme
som kneisende Engles bugnende Seil . . se i Dybet
gabe aabne Hjerter . . selv Purpuret revner . .
                    Skikkelser udvrimle,
                    med Djævlesvandse med Engleøine
. . vrimle i Skjaldens Blik, som Fnug i Lysstraalen:

Selv Blomsterne hæve sig opmod mit Øie (o se den
Mos-bloms Himmelhvælv!) op at jeg skal dog see deres Sjele.
Ormen spinder sig rundtom min Fod udaf Lyngen
                    . . se dens snelle Bugten
                    en Engels Kamp for at udslaae Vingen!
– O store Alt, du Norges Fjeldes Knælende!

7. . O store Alt, du bruser – skulde du ikke
være et stille Skjold om det rolige Hjerte,
Herkles Muskler liig om hans svævende Gudblik?
                    Hvi da . . Angst! o Angst!
                    jeg synes at drukne; thi Altet,
                    Jeg vilde skille mig fra,
bruser igjennem min Harpe, som gjennem Chaos’ glødende                                                                                                 Port
og hvirvler mig bort, som et Fnug, til Fnug.

O Steffens, du Norges bortblæste Laurblad,
o Treschow, der ophang herhjemme din Krands, i hvis Skygge
                    de gothiske, lyse Øine funkle,
svaler min Pande med signende Hænder:
de Laurbær hvorefter den brænder.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Skabelsen, Mennesket og Messias

Skabelsen, Mennesket og Messias kom ut i 1830 da Wergeland var bare 22 år. Det romantiske og naturfilosofiske diktet er et av verdenslitteraturens lengste dikt og tar for seg jordens tilblivelse og menneskets vesen og historie. Skabelsen, Mennesket og Messias har ikke tradisjonell diktform, lyrikken er ispedd dialoger, monologer, sanger og dramatiske opptrinn.

På dødsleiet omarbeidet Wergeland diktet. Den nye og betydelig kortere versjonen ble gitt ut i 1845 med tittelen Mennesket.

Les mer om Skabelsen, Mennesket og Messias på nettstedet «wergeland 2008».

Les mer om Skabelsen, Mennesket og Messias på nettsidene til Wergelandsenteret.

Versjonen i bokselskap.no er basert på Samlede skrifter, Digterverker, 2det bind: Skabelsen, Mennesket og Messias, utgave Herman Jæger, 1920.

Les mer..

Om Henrik Wergeland

Til tross for at Henrik Wergeland døde bare 37 år gammel er han blant våre aller mest produktive forfattere. I dag er han nok best kjent som lyriker (og 17. mai-togets «far»), men Wergeland skrev også en rekke skuespill, artikler og debattinnlegg. Ofte omtales han som Norges «nasjonalskald».

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.