Skjemteballadar

Norske mellomalderballadar

Tittelside


NORSKE MELLOMALDERBALLADAR


TSB F

SkjemteballadarTEKSTAR
Vitskapleg utgåve
Nasjonalbiblioteket/bokselskap.no
Oslo 2016


Redaksjon:
Velle Espeland, Liv Kreken, Maren Dahle Lauten,
Børge Nordbø, Elin Prøysen, Astrid Nora Ressem,
Olav Solberg, Ellen Nessheim Wiger

ISBN: 978-82-7965-289-2 (digital, bokselskap.no), 978-82-7965-290-8 (epub), 978-82-7965-291-5 (mobi)

Publisert: november 2016. Oppdatert: juli 2022.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Skjemteballadar

Skjemteballadane har, som namnet seier, eit humoristisk innhald; dei skal få folk til å le.

Tradisjonelt har dei blitt nedvurderte av forskarane: Slike viser var lite verdfulle estetisk og dessutan moralsk forkastelege, vart det hevda. I tillegg skulle skjemteballadane vere yngre enn andre balladar. Vanlege folk sette likevel pris på skjemteballadane, noko vi kan sjå av den store geografiske utbreiinga desse visene har.

Det er heller ikkje rett å seie at slike viser er verdlause estetisk, det er snarare det at forskinga ikkje har visst å verdsetje den estetikken som skjemteballadane byggjer på – grotesk realisme og degradering av allment aksepterte verdiar. Nettopp dette gjer skjemteballadane til ei motvekt mot alvoret i andre balladar.

Mange av desse balladane har tidlegare vore publisert enkeltvis, men er no samla i denne boka.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.