Sorte svaner

av Anna Munch

AKT IV

149
Jonathans atelier, righoldigere og mere elegant og moderne udstyret end i 2den akt. Ettermiddag. Lyset falder dæmpet ind, det er begyndt at sne udenfor.
Statuen, halv tildækket, staar i mellemgrunden til høire. Gerhardt holder paa at ordne folderne paa det overdækkende klæde. Habel, kunstkritiker, i nærheden; han har tegnebog og blyant og gør undertiden noticer.


    Habel (taler med lidt udenlandsk – ikke gebrokken – accent.)

Overmaade udtryksfuld, betagende, ja sandelig. Gjort, hvad man kalder con amore, ingen døde punkter, sjeldent værk. Jeg takker Dem, hr. Gerhardt. De har gjort mig en stor tjeneste.


    150Gerhardt (bukker)

Aa, jeg bér.


    Habel

Vil De sige hr. Jonathan, naar han kommer, at jeg vented paa ham her. At jeg skriver til «Deutsche Rundschau» og til «Revue des revues», for det første. Statuen skal jo til Paris?


    Gerhardt

Det var meningen. Til vaaren.


    Habel

En forsmag skader ikke. Jeg priser mit held. Jeg var i udstillingen idag; men der var den altsaa ikke. Saa fandt jeg paa at gaa lige hid. Men hvorfor har han taget den hjem?


    Gerhardt

Den skulde afslibes en smule.


    151Habel

Nu, se det er kunstnerens hemmelighed. De aller delikateste finesser. Jeg vilde sige: Her er intet mere at forandre.


    Gerhardt (bukker)

Hr. Habels altid sikre blik bedrager Dem ikke; ti det er allerede gjort.


    Habel (bukker, smiler tilbage)

Ah, ha, ser De. Men sig mig, hr. Gerhardt. Hvem er egentlig hr. Jonathan?


    Gerhardt

Hans oprindelse, mener De?


    Habel

Ja vel.


    152Gerhardt

Jonathan er et ægte barn af folket. For circa 20 aar siden var han en liden fattig gut, som gik og solgte viser og fyrstikker og sligt, her i byen.


    Habel

Ja, saadan begynder de. Saa var der vel en eller anden rig velynder, som opdaged ham.


    Gerhardt

Nei, Jonathan har aldrig havt velyndere. Det ligger ikke for ham. Al slags «protektion» har i al fald hidtil været ham en gru. Han gør alt paa sin egen maade, maa arbeide «uden forbindtlighed», som han kalder det. D. v. s., han fik lære frit, kunstnerne interesserte sig for ham. Hans egen kunst har saa at sige baaret ham frem.


    Habel

Det er meget interessant. Jonathan? er det hans efternavn?


    153Gerhardt

Nærmest hans fornavn. Han kaldtes saa af alle den gang. Senere har han antaget det.


    Habel

God klang i det navn, og bedre vil den bli. Den dèr, (peger paa statuen) det er et genis lykkebarn og mere end et symbol … det er en guddommelig idé, virkelig født til verden og legemliggjort. Form og tanke i én Støbning. (Noterer i tegnebogen, smiler) Vel, jeg skriver ned med det samme. Man maa holde paa udtrykkene. (Ser paa sit ur) Jeg vilde gerne træffe hr. Jonathan. Men min tid er altfor knap, jeg har allerede forsinket mig.


    Gerhardt (ser ogsaa paa sit ur)

Han maa strax være her, efter tiden.


    Habel

Jeg tør ikke vente. Tør jeg bede Dem bringe min hilsen og undskyldning for min 154dristighed at afdække kunstværket. Endvidere min hensigt at anmelde.


    Gerhardt

Han skal faa al mulig besked, hr. Habel.


    Habel (tar sin hat)

Jeg takker Dem. Farvel, hr. Gerhardt. Farvel! (Søger døren.)


    Gerhardt

Farvel! Nei, udgangen, den er her.

(Følger ham ud til høire. Kommer tilbage, ordner lidt i atelieret, blader i nogen plancher, tænder en cigar og sætter sig til at studere dem, mens han venter.)

    Jonathan (om lidt, fulgt af Kykliky)

Ah, goddag. Er du her.


    155Gerhardt

Ja. Og Habel har været her.


    Jonathan

Jeg traf ham lige udenfor. Han var næsten ikke til at komme fra. Han vil skrive om mig. Distingveret, forresten.


    Gerhardt

Ja vel. Du er tryg i hans hænder. Apropos! Gaar du med hen til Døcker lidt? Du husker, vi lovte ham det.


    Jonathan

Ja, men sid og drik et glas vin først. Det er saa velgjørende at være et øieblik i ro. (Stryger sig over øinene) Naar verden er med en, har det ogsaa sine sider. Jeg gidder ikke bestilt noget om dagen. Naa, – Kykliky! Hvad staar du der efter? Sa jeg ikke, du skulde gaa og lægge dig?


    156Gutten

Jo. Skal jeg klæ af mig, da?


    Jonathan

Han har forkølet sig, knegten, han har feber. Klæ af dig? Nei, læg dig hen paa løibænken der i hjørnet. Se her er et teppe. (Kaster det til ham) Nu skal du faa noget i en ske. Og se saa til, du kan faa sove en stund.

(Gutten gaar bort i hjørnet til venstre og lægger sig.)

    Jonathan (sætter en flaske og glass på bordet)

Her er god gammel Oporto; sygevin saa godt som. Han skal faa den i ske, saa tror han det er medicin, og det hjælper strax. Indbildning, ved du. Smag paa den, Gerhardt, den er ikke ilde. Skaal! (De drikker, Jonathan helder i en ske, gaar bort og gir gutten, drager teppet om ham. Tilbage.)


GerhardtGerhardt] rettet fra: Grehardt (trykkfeil)

Har du ta’t den lille fyren til dig, du? For alvor?


    157Jonathan

Ja, ser du … han er mig til stor nytte, med ærinder og sligt. Og sandt at sige, jeg har vist ikke let for at slippe ham. En voxer sig sammen, det er den hellige vane. Han var helt forkommen, da jeg traf ham første gang, – lig mig selv i gamle dage. Har en gaat dét igennem, saa.


    Gerhardt

Ja vel. Og hvordan staar det sig ellers?


    Jonathan

Jo. End du?


    Gerhardt

Naa, – travlt. Det er en evig trædemølle, det journalistliv. – Og du lever i glans og herlighed? Hvordan gaar det med «udviklingen»?


    Jonathan

Jo, saa at sige. Eller … skal jeg gi en nærmere kommentar til min tilstand, 158saa vil jeg sige, at jeg befinder mig nærmest lig den mand Tannhäuser, der han var kommen ind i Venusbjerget. Jeg er kanske ikke kommen længer end til forgaarden, men selv den er ganske vist attraaværdig nok. Forresten, det rene vellevnet. (Han drikker, blir siddende og se ud for sig.)


    Gerhardt

Skaal, du lykkens søn! Herren skal vide, jeg under dig inderlig dit held baade i kunst og i kærlighed.


    Jonathan

Ja vist. Det slemme er, en blir blødagtig. Er jeg ikke blit fed, synes du?


    Gerhardt (ryster paa hodet, ler.)

    Jonathan

Jo. En steges i solskin, blir indolent. Jeg tror, herren forsyne mig, jeg ikke kan 159udrette noget ordentlig, uden jeg har et halvt snes kreditorer slængende i hælene paa mig; – i al fald sulter lidt og fryser lidt og bor i 5te etage og ser fremtiden akavet. Jeg faar ikke gjort det bitterste gran om dagen.


    Gerhardt

Naa, herregud! det er da rimeligt. En forlovet mand!


    Jonathan

Ja, trolovet … med selve dronningen derinde i Venusbjerget. Skaal for hende! Hun beruser …


    Gerhardt

Og varmer …


    Jonathan (reiser sig hurtig)

Er det ikke koldt her? (gaar omkring) Jeg undres … for gutten.


    160Gerhardt

Jeg synes ikke det.


    Jonathan

Men det mørkner. Jeg skal tænde lys. Se denne … et kunstværk af en lampe. (Han tænder en liden «maaneskinslampe», den har rødt skær) De har pyntet for mig her, ser du. De sætter ind saa mange slags ting. Det er slet ikke aldeles ægte kunst altsammen. Men herregud! det forstaar de sig ikke paa. Forresten forstyrrer det mig lidt. Ellinor … hun er her undertiden … da tænder vi den lampe; den har et – om jeg saa maa sige – elskovsglødende skær.


    Gerhardt

Jeg forstaar.


    Jonathan

Hm. (Gaar omkring) Der strømmer saa mange ting ind paa en hver dag. Og en 161uro … (tar sig til panden) Jeg ved ikke, om den er her eller udenfor.


    Gerhardt

Naa. Det følger vel med berømmelsen. (Efter lidt taushed) Ja, der blev du rigtignok staaende med palmer i hænderne.


    Jonathan

Hvor?


    Gerhardt

I denne «skandalhistorie». Især da arbeidet viser sig at være et mesterværk. Det er sandt: Igaar saa jeg hende, den anden part i sagen.


    Jonathan

Hvem?


    Gerhardt

Din model.


    162Jonathan (rykker til)

Saa du hende? … (efter en pause) Er hun ude? Hvor saa du hende?


    Gerhardt

Det var lige her i nærheden. Igaar, i mørkningen. Hun strøg mig forbi.


    Jonathan

Hvordan … saa hun ud?


    Gerhardt

Mørkt klædt og bleg. Mere saa jeg ikke. Ja, hun er da ødelagt, forsnakket. Men en faar vel sige, det er hendes egen skyld. (Etter ny taushed) Sig mig, skal vi saa gaa?


    Jonathan (adspredt)

Jo. Ja, lad os det. Gutten? (ser derhen) Han sover. Lampen kan brænde; jeg 163blir jo ikke længe borte. Vil du ha en cigar? (byr)


    Gerhardt

Tak. (De tænder cigarerne, Gerhardt vender sig i døren) Vakkert atelier; særlig ved dette eiendommelig erotiske skær. Lykkelige! jeg misunder dig.


    Jonathan (lidt træt)

Aa, det er ikke altid saa let at vide … hvem der er værd at misunde.

(De gaar.)
Efter en stund høres et par gange banken paa døren. Deretter pirken ved dørlaasen. Døren gaar op, og Ellinor Lützen kommer ind, fulgt af løitnant Morell.

    Ellinor (ser sig om)

Nei, ingen.


    164Morell

Han maa nylig være gaat ud. Her er frisk cigarrøg, og lampen brænder.


    Ellinor

Ja, lampen brænder. Hyggeligt her? Tænk, hvor heldigt, at jeg havde den lille partoutnøgle.


    Morell

Nøglen ja. Har han givet Dem den?


    Ellinor

For nødstilfældes skyld. Jeg tog den engang. Jeg kommer og gaar, naar jeg vil.


    Morell

Naturligvis. Det er Dem, som hersker her. Det merker man.


    Ellinor

Paa hvad?


    165Morell

Naa … her er ligesom en atmosfære af erotik. Den røde lampen har De givet ham, ikke sandt? Han forstaar ikke sligt.


    Ellinor (gaar omkring, ler og nynner)

Deiligt … deiligt …


    Morell (ser paa flere ting)

Og dette andet. Jo, det er altsammen Dem. De skaber eventyr om Dem … De staar altid indhyllet i et erotisk rødmende flordraperi. Derfor kan jeg næsten ikke holde ud at være her.


    Ellinor

Derfor? Hvorfor ikke?


    Morell

Jo, alt dette eventyr og al denne deilighed skænker De jo en anden. Her i 166dette selvsamme rum møder De ham. Hvad her kan være passeret, tør jeg ikke tænke paa.


    Ellinor (ler)

Ja … hvad her kan være passeret. Er De nysgerrig? Kanske jaloux? Man kan aldrig vide. Kanske vi leger Maupassant her.


    Morell

Pin mig ikke.


    Ellinor

Hvor har De gjort af Deres vakre mod, hr. løitnant? Forresten. Han er slet ikke saadan; han er saa løierlig. Sky saadan.


    Morell

Han er naturligvis en træstok.


    Ellinor

Nei, aldeles ikke. Men han tror saa godt om mig. Ja, han vilde vist helst 167sætte mig helt op paa en pidestal: bare se, ikke røre. Og da faar jeg altid lyst til at pirke ham lidt.


    Morell

Saare naturlig.


    Ellinor

Men man maa være forsigtig. Jeg skal sige Dem, han har nogen egne anskuelser og stødes let. Jeg tror, man kunde skræmme ham lang vei, saa nervøs, som han er. Men det vogter jeg mig vel for.


    Morell

Det lykkelige menneske! nei, var det mig …


    Ellinor

Ja, De! Med Dem taler man ret frem.


    Morell

Bare leger lidt gemsel somme tider.


    168Ellinor (efter et øiebliks taushed)

Lege, ja! (ler)


    Morell (ler ogsaa)

Nei, De er yr, uimodstaaelig … den latteren! (ser vist paa hende) Lege, ja! Danse paa randen af en afgrund og falde ned paa fødderne, hvis man falder. Det kan De, frk. Ellinor.


    Ellinor

Danse? – Ja, men helst paa et glat dansegulv, hvor en kender jorden under sig.


    Morell

Saa bortførte jeg Dem i en vals!


    Ellinor (ler)

Hvorhen, om jeg maa spørge.


    169Morell

Ud! til større forhold! Det er dem, De er skabt for. Skønt De aner det ikke selv … aa, De ved ikke, hvad det er at leve!


    Ellinor

Aa jo, hr. Morell. Jeg er ikke ræd af mig, jeg. (Ser ham fast i øinene) Jeg ser verden, som den er.


    Morell

Og gaar hen og binder Dem til en blind idealist.


    Ellinor

Ja, men han blir en berømt mand (ler) og jeg hans hustru – hans stjerne, herskerinde! Ved hans side – skønner De ikke det, (med en haandbevægelse) ligger verden for min fod! Han allerførst naturligvis. Og kommer der en tid, da han ikke gør det … (stanser.)


    170Morell

Hvad saa?


    Ellinor

Saa la ham dyrke sin kunst og sine idealer, jeg gir ham carte blanche, paa én betingelse.


    Morell

Hvilken?


    Ellinor

Naturligvis at han gir mig det samme.


    Morell (ler)

Ja, frk. Ellinor. Livet, ser De – det er som et stort table d’hôte for de udvalgte. Det er bare at ta for sig af retterne.


    Ellinor (med et suk)

Men saa langt er vi ikke komne endnu.


    171Morell

Ikke? (Pause.)


    Ellinor

Nei, hvad skal vi gøre nu? Han kommer vist ikke. Skal vi gaa?


    Morell

Nei, lad os vente. Her er saa lunt herinde. Synes De ikke egentlig, her er varmt? De bør ta kaaben af. Faar jeg lov at hjælpe Dem? (Han hjælper hende med kaaben, lidt dvælende. Siger dæmpet) Ja. Saadan pleier de at gøre.


    Ellinor

Hvem?


    Morell (ser vist paa hende)

De, som mødes … til bestemt klokkeslet, naar blodet brænder. Aa, De er vidunderlig 172i den kjolen! Frk. Ellinor, ved De … kender De Deres egne kræfter?


    Ellinor (med et mødende blik)

Nei … de sover vist.


    Morell

Vidunderlig er De! Der strømmer imod mig fra Deres personlighed ligesom en mægtig døvende kraft …


    Ellinor

Dét ved jeg ikke! Men fortæl … aa, fortæl mig noget, hvad De vist har oplevet! Underlige eventyr, ikke sandt? Fra de store forhold derude. (Naiv) Jeg ved jo ingenting, (ler) nei, slet ikke. Jonathan fortæller mig aldrig noget saadant. Det er saa morsomt. Sig … hvad gør han saa?


    Morell

Hvem?


    173Ellinor

Jeg mener: disse to, som mødes.


    Morell

Hvad han gør? Jo … paa et sted, hvor de to er alene, i skønne omgivelser, som her … der hjælper han hende kaaben af, han føler den varme berusning fra hendes legeme … Han knæler for hende, (knæler) han kysser sømmen af hendes kjole (gør det.)


    Ellinor (ler)

Er De gal! staa op? – Og saa? hvad saa videre?


    Morell

Jo, han staar op, og han staar dér foran hende. Blik i blik staar de og aner hinandens hjerteslag … til de ikke kan mere … Og han kaster sig over hende og kysser hende … paa halsen. Og er 174hun naadig, da faar han lov at røre hende, klæ af hende … lidt efter lidt …

(Han omfavner hende med ét voldsomt og kysser hende paa halsen.)
De er under den sidste scene uden at vide det komne til at staa lige i nærheden af statuen. Da hun drager sig noget tilbage, tørner de, omslyngede, stærkt imod den. Statuen styrter mod gulvet og knuses med et brag i mange stykker.

    Morell og Ellinor (slipper hinanden, staar blege, forstenede. Pause.)

    Ellinor (med ét, peger hen i hjørnet til venstre)

Aa, Gud! Se! se der!


    Morell

Hvad? Hvor?


    Ellinor

Der i hjørnet. Gutten.


    175Kykliky (sidder halvt opreist mellem sine tepper, stirrer paa de to, forfærdet og bleg, med store øine.)

    Morell

Ah! … (Staar et øieblik, gaar derefter hurtig hen til sofaen, tar med et tag gutten og løfter ham frem paa gulvet. Dæmpet)

Hør nu, du … Du skal faa penge, mange penge, hundrede kroner skal du faa, hvis du vil sige til Jonathan, naar han kommer, at det er dig, som har gjort det. (Gutten, endnu fortumlet, ser paa ham, svarer ikke) Hører du, gut! Din djævels unge, kan du ikke svare. (Stamper i gulvet) To hundrede kroner skal du faa, jeg sørger for dig hele din levetid. Men tag skylden. (Med forsøg at tale rolig og mildt.) Han blir jo ikke vond paa dig da, skønner du, gut!


    Gutten (stikker i at græde)

Ja, men det var jo ikke mig.


    176Morell (ryster ham i armen)

Sig, at det var dig. Hører du! Eller sig ingenting. Jeg gør dig noget ondt … jeg myrder dig, gut … imorgen, en dag, du skal aldrig faa gaa i fred, være ræd bestandig … hvis du røber os.


    Ellinor (lytter)

Hys! Jeg synes, at jeg hører … Der kommer nogen op ad trappen (peger) opgangen fra gaarden. Det er ham. Vi tør ikke vente … Gud! skynd Dem, Morell! (til gutten) Kykliky, du skal faa markedssukkertøi, store poser … alle de godter, som er til, bare du vil tie! … Skynd Dem, kom! (De to gaar ud til høire. Gutten har stanset graaden, staar og stirrer efter dem et øieblik, gaar bort og sætter sig paa løibænken.)


    Jonathan (kommer ind den anden opgang; han opdager ødelæggelsen. Blir staaende stum og forstenet. Tar sig til panden)

Hvad er dét? Hvad i evigheds 177navn er det! (Han ser sig om, opdager gutten, tar ham i armen og drager ham frem paa gulvet. Gutten er bleg og ryster i feber.) Er det dig, som har gjort det? Sig det nu. Sig det, gut.


    Gutten (ser op paa ham)

Det er ikke mig.


    Jonathan

Er det ikke dig? Sig sandheden, gut! Hvem er det? Har der været nogen her (ser sig om, ligesom veirer) Ja vel har her været nogen. Her er en lugt af noget fremmed og en svag parfume (ryster ham i armen, ude af sig selv) Ud med det, hører du! Hvem har været her?


    Gutten (hvid af angst)

De sa … jeg skulde ikke sige det. De vil dræbe mig, imorgen, – manden, han sa det …


    Jonathan

De? Der var altsaa to? Var det to? En mand og en – kvinde. Svar!


    178Gutten

Ja. (Han falder pludselig om paa gulvet.)


    Jonathan

Se saa! Der daaner han af. Nei, fan! først ham nu! (Han henter en karaffel vand og et haandklæde, væder hans pande. Gutten rører sig om lidt, løfter hodet, falder tilbage igen og lukker øinene. Blødt) Din lille stakkar. Saa. Du skal slippe at tale. Sov nu bare. Saa. Jeg tror ikke, det er dig, gutten min. (Han tar ham i sine arme og bærer ham bort til løibænken. Breder tepperne over ham.) Saa. Saa. (Gaar sagte fra ham og blir staaende foran den sønderslaaede statue. Om lidt, stille, afbrudt, intenst grundende) To. En mand og en kvinde. Kan bare være én. Og hjælpere har hun. Forlod jeg hende ikke … syg, fattig … Jeg udstilled hende for den hele by. Hun hader mig; hevner sig. Ja, nu har du hevnet dig, – Sonja!

(Blir staaende foran statuen.)

Teppet falder.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Sorte svaner

Skuespillet Sorte svaner ble utgitt i 1898. Stykket handler om kvinners rett til selv å velge sin egen vei i livet, men også om kunstnerens forhold til modellen.

Billedhuggeren Jonathan treffer unge Agnes Reinhart som har reist hjemmefra omtrent uten penger. Hun har ikke noe sted å gjøre av seg og blir med til Jonathans atelier, hvor hun får sove mot å være modell og inspirasjon til hans neste verk. Når verket, en stor marmorstatue, er ferdig og gjør suksess, går Jonathan fra Agnes og forlover seg i stedet med hennes kusine, Ellinor.

Se faksimiler av førsteutgaven fra 1898 (nb.no).

Les mer..

Om Anna Munch

Anna Munch er i dag kanskje mest kjent som romanfigur i Selma Lønning Aarøs roman Hennes løgnaktige ytre fra 2016, som handler om forholdet, eller kanskje rettere sagt ikke-forholdet, mellom Munch og Knut Hamsun. Men Anna Munch var en ganske godt kjent og produktiv forfatter i sin tid.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.