OLAFARNE

Og Olaf het Son, og Olaf het Fa’r.
      Det Olaf paa Olaf var,
solenge som det var spurt til Mann
      som Eigar af Nordigard.

Det er som med Lauvet, du seer i Skog:
      Det rotnar i Flo paa Flo,
om Vaaren grønt og om Hausten gult,
      og svart under kvite Snjo.

Og Olaf var stor og Olaf var sterk,
      og Olaf var spræker Kar.
Men endaa so vardt det altid sagt,
      at betre var gamle Fa’r.

2Det myrknar ikring deg, naar so du kjem
      framefter imot di Grav;
og derfor so hava dei Gamle for Tru,
      at Folket det minkar af.

Men det er med Mannen og Mannaætt,
      som Grønska paa Skog og Jord:
Det er liksom Lauv og Gras iaar
      er grønare en ifjor.

Slikt var det med desse Olafar:
      der Styrken ei døydde ut;
for af denne store Olafs-Ætt
      den siste var «Storegut».

Ja, det var med dette, som naar du rett
      vil ut over Sjøen sjaa:
den store Bylgja kjem altid fram
      som fødd af dei mange smaa.

Men sist af den største Bylgja verdt fødd
      fraa Rulling so breid og rund
den Brotsjø, som velter med kvite Foss
      og slær seg paa Sanden sund.

3Og likeins du ut paa den opne Sjø
      det vanlege Synet fær
fraa slikteit fossande Bylgjedrag,
      at sunder seg sjølv det slær.

So verdt der som stilt, der Baara brast,
      med Bylgjor so smaa i Kross,
til dess der seg lyfter eit Bylgjedrag,
      som vekser seg til ein Foss.

Og derfor kjem Fader til «Storegut»
      paa Tale somangein Gong.
Ja, han verdt den Mannen i denne Segn,
      som synger den heile Song.

Og han er ein Mann med dei gamle Drag
      ein underleg gamal Døl,
som Visor kann dikta af gamle Slag,
      og han heiter «Olaf sjøl».

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Storegut

A. O. Vinjes samling Storegut med episke dikt om Olaf og sønnen hans (basert på virkelige personer fra Telemark på 1700-tallet) ble første gang utgitt som bok i 1866. Mange av diktene hadde tidligere vært trykt i Vinjes tidskrift Dølen. To år senere, i 1868, kom en redigert 2. utgave og det er andreutgavens tekst som har fått et videre liv i nye utgaver. Bokselskaps utgave følger førsteutgaven fra 1866.

Forskjellene mellom 1. og 2. utgave er først og fremst ortografiske, men det er også en del innholdsendringer. For en digital sammenligning av de de to versjonene, se her.

Mange av diktene er tonesatt, se: Kristi Grindes oversikt Musikk til Aasmund Olavsson Vinjes dikterverker (NB tema 4, 2018)

Les mer..

Om Aasmund Olavsson Vinje

A.O. Vinje var en viktig skikkelse i norsk offentlighet på 1800-tallet. Som forfatter og journalist var han en ivrig deltaker i samfunnsdebatten. Vinje var særlig opptatt av samfunnsforhold, litteratur og politikk, og han har hatt stor betydning for utviklingen og etableringen av landsmålet i Norge.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.