Storhertuginnen av speilsalen

av Stein Riverton

KAPITEL IV. KRIMINALLÆGEN

28Kjeldsen fant å burde berolige fru Halvorsen.

– Det er ingen som tviler på, at De har talt sannhet, sa han. Gå bare inn til Dem selv. Vi skal nok kalle på Dem, når det er noget vi vil Dem.

Da hun var gått, bemerket han videre til dr. Ebner:

– De kjenner den slags enkle mennesker, doktor. Bare de skal vidne litt i en rettssak, så innbiller de sig, at de er anklagede eller at man iallfall tviler på deres ord, og så blir de krenket.

– Jeg kjenner dem, svarte han, og når de er vrede, så er det omtrent umulig å få nogen ordentlig mening ut av dem.

Dr. Ebner lå nu nede på gulvet og undersøkte blodet på gulvteppet med sin lupe. Plutselig blev han opmerksom på en gjenstand som lå inne under divanen. Han karet den frem. Det viste sig å være en gullinnrammet lorgnett.

Dr. Ebner betraktet den nøiere. Han smilte.

– Såvidt jeg kan se, sa han, er det vindusglass. Det var en kostbar innfatning til verdiløse glass.

Kjeldsen tok lorgnetten og gikk ut til fru Halvorsen:

– Kjenner De den?

Hun rystet på hodet.

29– Bruker Hammel lorgnetter eller briller?

– Aldri. Ingen av delene.

Dr. Ebner hadde hørt replikkskiftet fra sideværel set og bemerket:

– Så må det jo være den døde der, som har båret disse latterlige lorgnetter.

– Jeg er virkelig av Deres mening, sa Kjeldsen, denne gang må det være ham. Og ikke den annen.

– Hvilken annen?

– Hvis der er en annen, svarte Kjeldsen undvikende. Dr. Ebner ertet ham litt:

– Dere detektiver er nu aldri fornøid med den enkleste løsning.

– Nei, vi er ikke det.

– De mener, at der har vært en annen tilstede her?

– Jeg anser ikke det for utelukket.

– Men i hvilken egenskap?

Kjeldsen svarte ikke.

– Mord?

– Situasjonen her i værelset kan likesågodt forklares ved et mord som ved et selvmord.

– Men si mig da iallfall, hvorfor De nettop regner denne komiske lorgnetten til den dødes eiendom og ikke til hin mysteriøse annen som De fabler om.

– Fordi lorgnetten består av vindusglass i gullinnfatning.

– Det skulde ligne den ukjente døde, mener De? Et slags trekk av forfengelighet? Det later til, at De allerede er blitt fortrolig med den dødes karakter.

– Jeg slutter bare efter en sannsynlighetsberegning, 30svarte Kjeldsen. Lorgnetten tilhører endel av en kostymering. Den døde, som ligger der har vært maskert.

Han viste doktoren sporene efter mastiksen i den dødes ansikt. Dr. Ebner syntes forbauset.

– Det later til at De har rett, sa han, og da begynner saken virkelig å se melodramatisk ut. Han har hatt falsk skjegg. Kanskje et langt falsk skjegg, som røverne på teatret. Hvor interessant. Men jeg kan ikke innse, at det synderlig kan avkrefte min teori om selvmord.

– Vi har funnet lorgnetten, sa Kjeldsen, men hvor pokker er skjegget henne? Merkene i hans ansikt viser, at han må ha hatt det på umiddelbart før sin død. Han har ikke hatt anledning til å vaske sig engang. Kanskje skjegget har tatt samme vei som hatten.

– Men De glemmer, kjære Kjeldsen, den deilige vinter vi har fått allerede. Sneen dekker markene i halvannen fots høide. Vi kan ikke påta oss å skuffe vekk sneen over halve Bygdø for å lete efter en hatt og et løsskjegg.

– De mener altså, at han har kastet det fra sig, før han kom inn her?

– Hvorfor skulde han ikke det?

– La oss så se litt på Deres teori om selvmord, sa Kjeldsen, hvis den er rimeligere enn min, så gir jeg mig. Altså:

En mann har av en eller annen årsak besluttet å ta livet av sig. Intet er lettere enn å utføre en slik beslutning. Den kan utføres hvor som helst, i et jernbanetog, i et hotellværelse, i en park, i et bad ….

31– De synes allerede å regne med at det er en utlending, vi har med å gjøre.

– Jeg tør vedde på, at en skredder med omløp i hodet straks vil kunne avgjøre, at den dødes tøi og vinterfrakke er av utenlandsk oprinnelse. Dessuten synes De å glemme, at det eneste identifikasjonsmerke vi har på ham, er det lille stemplet i hans støvler: «Magazin des Westens, Berlin». Godt, for å nå sin hensikt å komme ut av det besværlige liv maskerer han sig.

– For ikke å bli gjenkjent ja.

– Gjenkjent? Før eller efter gjerningen? Hvorfor skal han maskere sig før. Kan man se på en manns hederlige ansikt, at han akter å begå selvmord? Han er i besiddelse av våbnet. Så reiser han ut på Bygdø, for å opsøke en villa, hvor der tilfeldigvis ikke er nogen hjemme.

– Det kan han ha visst på forhånd.

– Det synes umulig efter fru Halvorsens forklaring. Men godt og vel, la oss forutsette det, for det gir den eneste løsning på, hvorledes han kunde bringe nøklen med sig. Han finner villaen og forinnen han går inn, kaster han fra sig ikke bare løsskjegget men også hatten sin. Hvorfor? Jeg søker alltid et motiv til de minste handlinger, men jeg kan ikke finne noget motiv til dette.

– De vet, Kjeldsen, innvendte dr. Ebner, at jeg i nogen tid har studert i kriminalasylene. Jeg kan forsikre Dem om, at hvis man bestandig skal søke efter motiv til de sinnssykes handlinger, så fikk man nok å gjøre.

32– At vi skulde ha en sinnssyks handling for oss, er naturligvis en løsning. Det er ikke nogen sjelden løsning, men jeg finner den alltid lettvint. La oss se nærmere på saken. Mannen har forinnen han, efter Deres teori altså, begikk sin fortvilede handling, omhyggelig fjernet alle de spor som kunde identifisere han. Dette tyder på en planmessighet, som slett ikke er sinnssykdom.

– Han har villet dø ukjent.

– De vakler, dr. Ebner, sa Kjeldsen, ironisk smilende. De forlater allerede tanken på sinnssykdom. Altså: selvmorderen låser sig inn i huset. Han må nu være aldeles sikker på, at han er alene her inne. Og hvor han har fått denne viden fra, er mig en gåte. Så tender han det elektriske lys, som De ser – det har ikke vært slukket siden – og så legger han sig ned på divanen og avfyrer det drepende skudd mot sitt hode.

– I det store og hele, sa dr. Ebner, synes Deres fremstilling plausibel.

– Ja, det er nu Deres mening. Men fremstillingen gir mig ikke svar på alle de mange hvorfor som melder sig.

Dr. Ebner satte sig makelig til rette i en av de brede amerikanske lenestoler. Han så på sitt ur.

– Om fem minutter kommer ambulansen, sa han, jeg har således tid til å høre på Dem. Deres utlegninger lærer mig alltid et og annet om en rettssaks struktur.

Kjeldsen så på ham hurtig fra siden med sitt kolde, 33blonde blikk. Der hersket alltid en viss spenning mellem politiets videnskapelige og menige styrker.

– Jeg har ennu ikke nogen egentlig teori ferdig, sa Kjeldsen,men der er dog visse punkter som kan få betydning for efterforskningen. Tilfellet i sig selv er så merkelig, at man ikke bør slå sig til tåls med én forklaring.

– Det er jo også derfor jeg hører på Dem.

– Jeg går ut fra at det er en fremmed mann som ligger der. Om ikke en utlending, så dog en fremmed. I den forstand, at han er fremmed for beboerne her og for nabolaget. lakttagelsesevnen hos en gammel kone som fru Halvorsen skal man ikke kimse ad. Slike ensomme damer har en forunderlig evne til å feste sin opmerksomhetpå de minste småting, fordi de næsten ikke har noget annet å bestille. Og fru Halvorsen har ikke sett ham før.

Kjeldsen fortsatte:

– Den fremmede er blitt ført hit til villaen av en annen. Og denne annen er det som har hatt nøklen.

– Men, innvendte dr. Ebner,hvorledes kan det være mulig, i herr Hammels fravær.

– Ak, vi kjenner jo ikke Hammels bekjentskapskrets nøiere enda. Hammel er ungkar, han er levemann, han behøver ikke spare, han vil gjerne more sig. Det kan være en eller annen som han har gitt sin nøkkel i den hensikt at vedkommende kunde slippe uhindret inn i villaen.

– For eksempel en dame?

– Hvorfor ikke. Men la oss foreløbig kalle denne 34person for X. Dame eller herre likegyldig. Altså X ledsager mannen der til villaen under et eller annet påskudd. Det kan gjelde en viktig samtale i enrum. Det kan også simpelthen gjelde et stevnemøte, hvilket jeg ikke tror.

Her har vi, fortsatte Kjeldsen, en slags forklaring på hvorfor den ulykkelige har maskert sig. Det er ledsageren, det mystiske X, som har ønsket det. Setter vi nu at det er en dame, så har denne dame ikke ønsket å bli sett sammen med mannen der. Vedkommende har vært redd for at det skulde sies: Ja, men vi så jo den døde, selvmorderen eller den drepte, sammen med Dem umiddelbart forut for hendelsen.

X har ikke villet det. X, han eller hun, har ønsket å bli sett sammen med en sortskjegget herre med gullrammede lorgnetter.

– Det lyder så snedig, sa dr. Ebner, at det kunde minne om kvinnelist.

Boken er utgitt av Høgskolen i Oslo og Akershus

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Storhertuginnen av speilsalen

Storhertuginnen av speilsalen av Stein Riverton (psev. for Sven Elvestad) er en klassisk detektivroman. Handlingen er lagt til Oslo og omegn i mellomkrigstiden. En mann blir funnet myrdet på Bygdøy. Hvem er han og hvorfor ble han myrdet? Detektivene Krefting og Kjeldsen blir satt på saken og vi følger deres oppklaring av saken.

Mye av handlingen foregår i Speilsalen på Grand hotel i Oslo, eller «Speilen» som den også ble kalt. Sentralt i miljøet som skildres der finner vi Viviana, som går under navnet «Hertuginnen av speilsalen». På hvilken måte er hun involvert i mysteriet?

Elvestad skrev nærmere hundre kriminalfortellinger, Storhertuginnen av speilsalen kom ut i 1931.

Se faksimiler av 1. utgave fra 1931 (NB digital)

Les mer..

Om Stein Riverton

Pseudonym for Sven Elvestad. Elvestad skrev omkring 100 detektivfortellinger, utgitt under pseudonymene Kristian F. Biller og Stein Riverton. Disse fortellingene ble svært populære blant publikum og ble oversatt til flere språk.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.