Storhertuginnen av speilsalen

av Stein Riverton

KAPITEL XIX. BAGASJEN BLEV HENTET

130– Skulde jeg ikke være god nok, sa Terrieren. Så må det være viktige oplysninger De har anledning til å gi.

– Ikke akkurat sånn å forstå, svarte opdageren, men jeg må ha en tillatelse av politiet, som jeg vanskelig kan få av andre enn Kjeldsen.

– Godt. Det skal være hurtig arrangert. Detektiven gikk i telefonen og kalte politiet. Kjeldsen var der ennu. Da han hørte hvad det dreiet sig om, ropte han hurtig inn i telefonen:

– Ja, naturligvis, ta ham med straks.

Kjeldsen mottok privatopdageren med en slags forsiktig vennlighet og bød ham plass ved sitt bord. Kjeldsen sått og fingret ved et maskinskrevet kvart ark, som i kanten bar spor av å ha vært innheftet i en journal.

William Whistler pekte på dette ark og sa:

– Der har De sikkert mine personalia. Hvad har så politiet fått vite om mig?

Kjeldsen nikket: – Ikke meget utover hvad jeg visste før. Men jeg vilde se, om der var kommet noget nytt til, derfor hentet jeg journalbladet. De 131driver en litt hemmelighctsfull forretning, min herre. Privatopdager! – Kjeldsen vred på ordet. – Og dog skal De jo være en formuende mann. At De gider!

– Jeg arbeider av personlig interesse, svarte Whistler.

Kjeldsen rystet på hodet.

– Jeg kan ikke erindre nogen affære, som De har arbeidet med. Enn mindre løst.

– De fleste saker kommer ikke til offentlighetens kunnskap, innvendte Whistler.

– Nåja, jeg forstår, det er den slags affærer privatopdagerne beskjeftiger sig med. Lysskye ting, ikke sant. Tjener De godt på dette, herr Whistler?

Kjeldsen hadde reist sig og begynte å drive frem og tilbake på gulvet, å måtte samarbeide med privatopdagere ergret ham bestandig.

Whistler smilte litt over det uforskammede i Kjeldsens tone og svarte:

– De vet jo, at jeg har formue. Jeg behøver slett ikke å tjene penger. Jeg dyrker mine interesser.

Kjeldsen stanset like overfor privatopdageren, satte henderne i siden og så med en smule forakt på hans dandyaktige påklædning. Sa sa han:

– Hvad vilde Viviana og Udvej hos Dem i efter middag? Det er jo ikke Deres venner. Hvad var det for en forretning?

– Rent privat, svarte Whistler.

– Nå, altså en av Deres hemmelige saker, som «ikke kommer til offentlighetens kunnskap».

– Jeg skal si Dem, hvorfor De er nysgjerrig, sa 132Whistler, på en eller annen måte er det lykkes Dem å sette Udvej og Viviana i forbindelse med mordet på Bygdø.

– Kan hende, innrømmet Kjeldsen, Udvej bor jo i nærheten. Det er jo først og fremst naboene som må vite noget. Altså, hvad vilde paret hos Dem?

– Besøket gjaldt slett ikke Bygdø-mordet. Men anledningen var i sig selv meget viktig.

– Viviana virket en del eksaltert, ikke sant?

– Hun hadde drukket champagne, fortake hun mig. Sammen med Dem. Og cocktails.

Det var slett ikke som nogen slags spydighet Whistler fremkastet dette. Han sått og duppet spaserstokkens elfenbenskule mot sin hake og så nærmest åndsfraværende ut.

– Og Udvej selv, sa Kjeldsen, var litt blek og stiv av undertrykt drukkenskap. Formodentlig portvin.

– Og biljardspill. Med Dem, sa Whistler og svinget spaserstokken mot Terrieren, som ikke lot til å høre bemerkningen, han var altfor optatt av avisenes beretninger om likfunnet på Bygdø.

Kjeldsen gikk utålmodig tilbake til sin plass:

– Ja, siden besøket ikke har hatt nogen forbindelse med den sak jeg holder på med, sa har vi vel ikke noget mere å snakke med hverandre om.

Privatopdageren blev allikevel sittende. Det lot til at han grublet over en kombinasjon. Han svarte langsomt og halvt for sig selv:

– Nogen forbindelse med mordet på 133Bygdø …. Udvej og Viviana, nei jeg kan ikke tenke det.

– Og ellers har besøket ikke nogen interesse for oss i politiet? spurte Kjeldsen.

– Jeg vil ikke håpe det, svarte Whistler.

– Hvad var det De ønsket å be mig om?

– Om å få se den drepte.

– Aha, endelig! utbrøt Kjeldsen og lenet sig fremover bordet. Er det for å tilfredsstille en almindelig nysgjerrighet?

– Nei.

– Mener De, at De muligens kan gi visse oplysninger?

– Kanskje.

– Liket kan De foreløbig ikke få se. Men De kan få se meget nøiaktige fotografier av den døde således som vi fant ham.

– Også det er jeg Dem forbunden for.

– Men så skal De pinedø også fortelle mig hvad De begrunner Deres ønske med.

– Gjerne. Den drepte er fra Berlin, ikke sant?

– Jo.

– Og han er kommet med utenlandstoget lørdag kveld?

– Vi har grunn til å tro det.

– Men steget av underveis, for eksempel i en av Smålensbyene?

Det gav et sett i Kjeldsen, og Terrieren derhenne ved vinduet la langsomt avisen tilbake. Politiet hadde hittil ikke offentliggjort detaljer over efterforskningen, 134og antagelsen om at den myrdede kunde være steget av ved en mellemstasjon, kjente ingen til uten de innviede ved selve politiet.

– Er det en antagelse De selv er kommet til, herr Whistler?

– Ja.

– Og hvad grunner De den på?

– Derpå, at mannen jo slett ikke kom frem til hovedstaden.

– Hvordan satan kan De vite det?

William Whistler trakk øienbrynene i været, hvilket skulde markere den ytterste forbauselse og svarte:

– Fordi jeg jo selv var dernede for å møte ham. Og han kom ikke.

– Men De visste at han skulde komme?

– Ellers går man ikke på stasjonen for å møte, herr Kjeldsen. Man hadde telegrafert til mig fra Berlin, at han var avreist med ekspressen nordpå og at jeg skulde møte ham på stasjonen. Men som sagt, han kom ikke.

– De kan altså fortelle oss hvem mannen er?

William Whistler smilte litt ertende:

– De mangler enhver ledetråd i så henseende, ikke sant? Der er ikke funnet det minste hos den døde som kunde identifisere ham. Ingen dokumenter. Ingen gjenkjennelsestegn. Og for å opklare en mordgåte er det naturligvis først og fremst av betydning å vite, hvem den myrdede er. Jo, jeg kan fortelle Dem noget om ham jeg tenker på. Men –

Whistler satte hanskefingeren betydningsfullt på en dokumentmappe på bordet og fortsatte:

135– Først må jeg vite, om det er ham.

Nu var der en besynderlig omstendighet som atter forbløffet Kjeldsen, ti nettop i denne dokumentmappe opbevartes fotograflene av den drepte. Han åpnet mappen nølende. Valgte et par billeder ut.

Det var fotografier av den drepte mann på divanen i Hammels villa, tatt like nærved og uretusjert. Man kunde tydelig se hvert lite trekk i den dødes ansikt. Også blodet, som lå størknet nedenfor såret. Fotografienes fremkomst vilde sikkert på andre mennesker ha virket uhyggelig som et gufs fra forbrytelsens livsfiendtlighet.

Whistler førte fotografiene nær inn til øinene. Kjeldsen kom til å tenke på, at han muligens gjorde det for å skjule sitt ansiktsuttrykk.

Da privatopdageren hadde betraktet fotografiene et minutt la han dem omhyggelig tilbake på skrivebordet og sa:

– Det er ikke ham.

Kjeldsen nikket eftertenksomt og gjentok: Ikke ham …. hm …. Men samtidig så han over mot sin kollega med et blikk som var tydelig talende: Han lyver. Det er ham.

Til William Whistler sa han:

– Men den mannen De ventet, han er altså forsvunnet.

– Det er ganske sikkert, svarte Whistler, at han er gått på Nordekspressen i Berlin.

– Men hvordan skal vi så få bragt på det rene, om han er gått av et eller annet sted.

– Det er meget enkelt, svarte William Whistler. 136Hvis han uformodet er gått av noget sted, eller hvis der underveis er hendt ham en eller annen ulykke, så må dog hans bagasje fremdeles befinne sig uinnløst på Østbanens godskontor.

Bagasjen var der, svarte Kjeldsen.

Boken er utgitt av Høgskolen i Oslo og Akershus

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Storhertuginnen av speilsalen

Storhertuginnen av speilsalen av Stein Riverton (psev. for Sven Elvestad) er en klassisk detektivroman. Handlingen er lagt til Oslo og omegn i mellomkrigstiden. En mann blir funnet myrdet på Bygdøy. Hvem er han og hvorfor ble han myrdet? Detektivene Krefting og Kjeldsen blir satt på saken og vi følger deres oppklaring av saken.

Mye av handlingen foregår i Speilsalen på Grand hotel i Oslo, eller «Speilen» som den også ble kalt. Sentralt i miljøet som skildres der finner vi Viviana, som går under navnet «Hertuginnen av speilsalen». På hvilken måte er hun involvert i mysteriet?

Elvestad skrev nærmere hundre kriminalfortellinger, Storhertuginnen av speilsalen kom ut i 1931.

Se faksimiler av 1. utgave fra 1931 (NB digital)

Les mer..

Om Stein Riverton

Pseudonym for Sven Elvestad. Elvestad skrev omkring 100 detektivfortellinger, utgitt under pseudonymene Kristian F. Biller og Stein Riverton. Disse fortellingene ble svært populære blant publikum og ble oversatt til flere språk.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.