Storhertuginnen av speilsalen

av Stein Riverton

KAPITEL XVIII. W. W.

Kjeldsen gikk grundende hen til det store, rundbuede vindu og så ut på torvet. Klokken var nu vel fire. For to timer siden, tenkte han, var Hammel levende nok iallfall, da satt han på ekspresstoget fra Gøteborg. Kjeldsen tenkte høit. Halvt for sig selv og halvt henvendt til detektiven sa han:

– Hammel død, hm … Det høres ut som noget sludder, men det er slikt usammenhengende sludder som ofte kaster lys både over situasjoner og mennesker. Og det er slikt som ofte kan redde et menneske fra en forferdelig anklage. Eller dømme det.

Den unge politimann gjorde opmerksom på, at han også hadde fått anledning til å bemerke nummeret på den drosjebilen som Viviana og Udvej kjørte bort med.

Kjeldsen skrev nummeret op med blåblyant i hjørnet på sin trekkpapirmappe.

– Skjønt jeg anser det for unødvendig, sa han. Terrieren har hugget sig fast i Udvej idag, og jeg tror ikke han slipper ham. løvrig er det ikke umulig, at de er reist til Bygdø, til Udvejs villa. Huset er fullt av sydamer, for fru Udvej skal på slottsball. D. v. s. Udvejs nuværende kone. Udvej kommer selv 124med sin forhenværende. Og selv er han lett stiv av formiddagsportvin. Nåja, den slags møter er jo ikke usedvanlige i vår tid. Men kanskje fru Udvej nr. 2 blir forundret, når hun hører hvilket ærend herr Udvej og fru Udvej nr. 1 har.

– Hvilket ærend skulde vel det være? spurte detektiven.

– Formodentlig å hente et par gamle støvler, sa Kjeldsen, idet han gjespende kastet sig ned i lenestolen. Han følte sig litt trett efter frokosten.

Men Kjeldsen hadde dog denne gang tatt feil. Udvej og Viviana kjørte ikke som han hadde antatt til Bygdø. Deres bil stanset utenfor et hus i Fredrik Stangs gate. Drosjen blev betalt og kjørte tilbake igjen.

De to blev stående og samtale litt på fortauget, som om de var usikre på, hvad de nu skulde foreta sig. Så gikk de sammen inn i huset.

Alt dette var det slett ikke vanskelig å konstatere for Terrieren, som hadde fulgt efter i en annen bil. I byens overtrafikerte gater er det lett å skygge dem som man ønsker å forfølge uten å vekke opmerksomhet. Det var heller ikke vanskelig for den forfølgende detektiv å få rede på hvor paret hadde gått hen. De hadde ringt på i annen etasje og var blitt sloppet inn. Detektiven passerte litt efter entrédøren. Der stod på messingskiltet William Whistler. Et engelsk navn, tenkte detektiven, vi fjerner oss fra Germany . . .

Det kan være, at samtalen der inne varte en halvtimes tid. Så kom de to ut igjen, spaserte langsomt nedover gaten i ivrig samtale. Det lot ikke til å være 125nogen disharmoni eller uenighet, de rådslo. Ved nærmeste holdeplass tok de hver sin sporvogn, Udvej mot Bygdø og Viviana inn til byen.

Detektiven telefonerte fra en nærliggende kiosk til politikammeret, og efter å ha vekslet nogen ord med Kjeldsen, vendte han tilbake til huset i Fredrik Stangs gate og ringte på hos William Whistler. Mannen med det engelskklingende navn lukket ham selv inn.

Uten å spørre om hans ærend, som om han hadde ventet hans ankomst, førte han ham inn i sin salong. Detektiven forstod at han var kommet i en velhavende manns bolig. Den temmelig store stue var møblert med en ganske særpreget smak. Alle møblene var forferdelig store og tunge, veldige gamle skap stod langs vegene, midt på gulvet et uhyre bord med en massiv plate utskåret i et eneste stykke, høiryggede amerikanske lenestoler som gynget på brede meier, om det så var bokreolen, så inneholdt den nogen kjempemessige folianter, som sannsynligvis var satt der bare for å være i stil med det øvrige utstyr.

Men en underlig motsetning til alt dette massive, storstilede og ruvende, var eieren selv, en vever liten skikkelse, adskillig under middels høide, men late, litt affekterte bevegelser. Han var meget elegant, London style, og det gjorde inntrykk på den enkle politimann at William Whistler bar armband, foruten andre smykker, en tynn gullkjede med briljanter i låsen. Han kunde gjelde som en gigolo fra et av de mondene europeiske dansebad, men der var noget visst selvsikkert og gentlemanlike over hans optreden som usannsynliggjorde noget slikt.

126Han bød politimannen ta plass. Seiv satte han sig nonchalant over et av det veldige bords hjørner og lot benene dingle.

– Hvad ønsker De? spurte han.

– Jeg ønsker et par oplysninger av Dem? Behøver jeg å si Dem mit navn?

– Nei.

– De er jo privatdetektiv, ikke sant?

– Den elegante unge mann nikket.

– Hvorfor står ikke Deres metier på entrédøren?

Herr Whistler svarte ikke straks. Han tok en shagpipe ut av et etui og tendte den. Politimannen lignet vikelig en terrier i dette øieblikk, med de klare gnistrende brune øine. Han så med en slags frydefull nysgjerrighet på situasjonen. Endelig var det lykkes ham å få forbindelse med en virkelig detektiv, med selve privatdetektiven, som hadde beskjeftiget ham så voldsomt i hans ungdom. Da han selv kom inn i opdagerkorpset var det tørre, og i grunnen kjedelige arbeide der, en stor skuffelse for ham. Men nu stod han overfor den riktige. Om det så var mr. Whistler ansiktsfarve, så var den gråblek, næsten sykelig som av mange netters grubling og kanskje lastefull hang til kunstige oplivningsmidler. Også hans stemme hadde denne dvelende klang som tydet på underfundig viden. Og så shagpipen. Og så det engelske navn . . . Kanskje het han Hansen i virkeligheten. Men luksusen i værelset var riktig. Politimannen så sig om igjen. Jo, det måtte han innrømme. Han var i en rikmanns bolig.

127Endelig hadde privatdetektiven William Whistler fått anledning til med eftertanke å nyte de første drag av pipen.

– Hvorfor jeg ikke har mitt metier på døren, gjentok han, det skal jeg si Dem. Jeg er amatør. Jeg ønsker ikke noget renn her av likegyldige men nesker med likegyldige opgaver. Men da De kom var det noget som sa mig, at De kunde stille mig overfor et problem som vilde interessere mig.

Politimannen stirret på ham. Var det mulig? Den fullstendige detektivnovelle. Akkurat slike ord som begeistret ham i hans ungdom. Og akkurat så kantet formet som i en dårlig oversettelse. Det var underbart.

– Altså hvad ønsker De? spurte privatdetektiven påny.

Detektiven svarte:

Jeg er kommet for å få oplysninger om et par bestemte personer, en dame og en herre.

Det er mulig jeg ikke kan gi Dem disse oplysninger, svarte privatdetektiven.

– Tvertimot, det mener jeg De kan, sa detektiven.

– Hvad begrunner De denne mening på?

– Fordi det gjelder personer som nettop har avlagt Dem et besøk.

– Hvem?

– Advokat Udvej og hans forhenværende kone Viviana.

– Privatdetektiven tok nogen lange drag av shagpipen. Så sa han:

128– Det er riktig. Disse mennesker var her nettop. De har fulgt efter dem kanskje?

– Ja

– Jeg takker for Deres opriktighet. Kan vi ikke så straks bli enige om at De er fra politiet. De behøver ikke å si mig Deres navn. Men De er opdager, ikke sant?

– Hvorfor skulde jeg egentlig nekte det? spurte detektiven sig selv, det er jo uten betydning.

– Javel, svarte han, jeg er fra opdagelseskontoret.

– Det kunde jeg forstå straks, da jeg så Dem i entrédøren, sa privatopdageren.

– Hvorledes det? spurte detektiven.

Privatdetektiven tok shagpipen ut av munnen og forberedte svaret med en håndbevegelse, en litt slapp og likesom overbærende håndbevegelse som dog fikk hans armband til å gnistre i briljantlåsen.

– Det er alltid noget eget over den faste opdager, sa han, som adskiller ham fra andre mennesker. Kanskje derfor, at opdageren søker bevisst å være så lite avstikkende som mulig. Derved blir han unaturlig, kunstlet. Han har ikke kultur nok til å overvinne denne unatur. Og dessuten er der i hans optreden noget visst pågående, noget selvbevisst, som han ikke kan skjule og som preger hans optreden også ved så enkle anledninger som når han skal avlegge en visitt: Det er bevisstheten om at han er politimann.

Detektiven så på den annen med virkelige terrier øine. Privatopdageren smilte og ventet.

129– Hører Udvej til Deres venner? spurte detektiven.

– Det kan jeg ikke si. Og hvis De spurte Udvej, så vilde han svare bestemt nei.

– Hvorfor kom han så hit?

– I et forretningsanliggende.

– Men dette anliggende kan måskje ha interesse for politiet?

– Neppe. Men det er iallfall noget jeg må ta stilling til først.

– Har De lest middagsaviserne idag?

– De mener om jeg har lest om mordet på Bygdø. Ja, jeg har. Det er jo foregått i nærheten av Udvejs bolig. I Hammels villa. Og Hammel er Udvejs og Vivianas nære venn. Jeg kan så godt forstå, min herre, at De er ute og spør.

Detektiven syntes den annens novellesmil blev stadig mere utålig. Plutselig så privatopdageren på sitt ur og spurte:

– Kan jeg treffe Kjeldsen i de nærmeste ti minutter?

Boken er utgitt av Høgskolen i Oslo og Akershus

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Storhertuginnen av speilsalen

Storhertuginnen av speilsalen av Stein Riverton (psev. for Sven Elvestad) er en klassisk detektivroman. Handlingen er lagt til Oslo og omegn i mellomkrigstiden. En mann blir funnet myrdet på Bygdøy. Hvem er han og hvorfor ble han myrdet? Detektivene Krefting og Kjeldsen blir satt på saken og vi følger deres oppklaring av saken.

Mye av handlingen foregår i Speilsalen på Grand hotel i Oslo, eller «Speilen» som den også ble kalt. Sentralt i miljøet som skildres der finner vi Viviana, som går under navnet «Hertuginnen av speilsalen». På hvilken måte er hun involvert i mysteriet?

Elvestad skrev nærmere hundre kriminalfortellinger, Storhertuginnen av speilsalen kom ut i 1931.

Se faksimiler av 1. utgave fra 1931 (NB digital)

Les mer..

Om Stein Riverton

Pseudonym for Sven Elvestad. Elvestad skrev omkring 100 detektivfortellinger, utgitt under pseudonymene Kristian F. Biller og Stein Riverton. Disse fortellingene ble svært populære blant publikum og ble oversatt til flere språk.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.