Storhertuginnen av speilsalen

av Stein Riverton

KAPITEL XXI. ADVOKAT UDVEJ

144Kjeldsen ønsket ikke selv å møte Hammel på stasjonen. Han sendte Krefting derned. Istedet kjørte han ut til Hammels villa, hvor han vilde vente på den kommende.

Husholdersken fru Halvorsen var blitt underrettet om både Hammels og Kjeldsens ankomst. Hun mottok Kjeldsen i stiv og alvorlig høide. Hun bar i håret en hvit krepkappe, som gjorde hennes mørke skikkelse ennu mere dødsalvorlig.

Hun hadde sin søster hos sig, Isidora, blomsterhandlersken. Også denne dame bar et truende alvor tilsyne. Fru Halvorsen hørte til denslags fødte husholdersker, som er sitt herskap trofast hengivent i onde som dårlige tider, men kun sålenge hun kan prale med herskapets fullkomne anstendighet. Og som blir dødelig fornærmet, såsnart der viser sig nogen slags ekstravaganser.

Til ekstravaganser hører egentlig alle uforutsette hendelser. Og alle slike uforutsette hendelser som forstyrrer husets blide harmoni, betrakter enhver førsteklasses husholderske som en fornærmelse mot sin person. Et mord er en ekstravaganse som bringer huset i folkemunne. Og da er det ikke lenger et fint hus.

145Dette var den naturlige grunn til Halvorsens fornærmelse. Og da hennes logikk var av den vanlige slags, regnet hun også Kjeldsen som en av årsakene til ulykken. Kjeldsen merket straks på den iskalde tonen, at Halvorsen følte sig støtt på det føleligste. Blomsterhandlersken sa også straks: Vi er ikke vant til slikt, min søster og jeg.

– Jeg vil si op, sa Halvorsen, og disse ord i en virkelig husholderskes munn er skjebnesvangert som et ultimatum i diplomatiet.

Kjeldsen forsøkte å trøste damene – spøkefullt såvidt det stod til ham, men de to damer bare så på hinannen forundret over hans dristige form, og så opgav han det.

Om der hadde vært nogen besøk i de siste par dager?

– Nei. Kun advokat Udvej. Advokaten hadde vært innom tidlig i formiddag for å få nøiaktig rede på Hammels ankomst.

Kjeldsen lot som om dette ikke interesserte ham noget videre, men han spurte dog:

– Var advokaten helt inne, for eksempel her inne i dette værelse (de stod nu inne i herreværelset, hvor den døde var blitt funnet) – eller spurte han bare ved døren?

– Han spurte bare ved døren. Jeg bad ham naturligvis gå innenfor, men han svarte bare «nei for guds skyld» og gikk.

Kjeidsen spurte likegyldig:

– Var han da redd for noget?

– Vet ikke. Han kunde da umulig være bange for oss!

146Kjeldsen så på de fryktelige kvinner og fant det ikke helt utrolig.

– Og så har mannen fra telefon vært her, tilla fru Halvorsen. Han installerte det nye apparatet. Jeg synes nu det gamle var godt nok. (Dette med telefonen som politiet beslagla var også noget ekstraordinært, som ikke var riktig fint.)

– Ikke noget å gjøre med det, trøstet Kjeldsen, vi har bruk for det gamle apparatet ved politiet.

Fru Halvorsen blev ennu mere avvisende ved nu atter igjen å høre politiet nevne. Så kom hun taus inn med kaffe. Kjeldsen blev alene i stuen, det var varme i kakkelovnen og han lot til å befinne sig riktig vel – det var fremdeles i herreværelset, hvor mordet var foregått.

Han hadde ikke vært her siden hin bevegede formiddag. Han blev stående en stund og betrakte værelsets møbler, – bøkene og draperiene. De stumme vidner til forbrytelsen. Det forekom Kjeldsen, at han likesom kunde skimte forbrytelsens om riss tydeligere nu, når han ikke var optatt av alle detaljene i undersøkelsen.

Der på divanen hadde ofret sittet, og dér i lenestolen likeoverfor ham morderen. Når Kjeldsen nu erindret sig den dreptes rolige uttrykk og hele den uforstyrrede orden som hersket i værelset, da blev det ham igjen gåtefullt, hvorledes morderen i lenestolen kunde ha overrasket sitt offer.

Men så kom Kjeldsen til å huske på tiden for forbrytelsen – langt på natt måtte det ha vært. Sett nu, at bare den grønne leselampen på skrivebordet 147var tendt, så kunne man kanskje nå til en forklaring.

Dramaets to hovedpersoner har sittet i samtale sammen, kanskje om forretninger. De kan ha studert dokumenter sammen. Herunder kan morderen ha rakt et dokument over til sitt offer og sagt: Les dette. For å kunne lese det, måtte så offeret lene sig litt frem under den grønne skrivelampes skjerm. Derefter kan det tenkes, at morderen har reist sig op for å følge med i lesningen. Han har da lenet sig frem over offerets skulder –

Kjeldsen fastholdt billedet en stund i sin fantasi. Egentlig blir da situasjonen helt plastisk riktig, tenkte han. Han har lest over offerets skulder. Må skje pekt i dokumentet med en blyant i den venstre hand. Og samtidig har han med revolveren i den høire hand skutt ham.

Men hvem var så morderen? Udvej? Det var næsten med ubehag Kjeldsen konstaterte, at den ene omstendighet efter den annen som kom op, egentlig føiet sig til en sterkere og sterkere indiciekjede mot Udvej. Naboskapet. Gummihælen. Vivianas telefonnummer. Hennes telegram til Hammel. Hennes nervøse engstelse. Uttrykket: «Udvej må reddes!» Men hvilket motiv skulde Udvej ha til en slik used vanlig forbrytelse. Pengenød? Ganske visst. Der var intet motbevis mot rovmordet, men ….

Kjeldsen kviet sig for teorien Udvej. Han syntes, at advokatens halvfulle presentasjon ikke egentlig passet til den sinnets fryktelige oprevethet, som måtte efterfølge en slik tragedie. Udvej var for tuslet og ubetydelig i sin optreden. I forbrytelsens hemmelighetsfulle mystikk var der større linjer. Da var det mere i overensstemmelse med hele dramaets eiendommelige gåtefullhet, at Viviana, den uberegnelige, excentriske Viviana, hadde noget med forbrytelsen å gjøre. Hun hadde det også. Kjeldsen var overbevist om det. Hun visste noget. Hun skjulte noget. Kjeldsen stod og gjentok for sig selv hennes merkelige tilnavn: Storhertuginnen av Speilsalen . . . Himalayabetvingersken . . . . Kanalsvømmersken . . Nu var det hertil å bemerke, at hun var ingen av delene. Men en slik internasjonal forfløien dame kunde godt tenkes i forbindelse med en dramatisk begivenhet som denne.

Den omstendighet at Kjeldsen hadde anledning til å gå omkring her alene på åstedet gjorde, at enkelte nærmere detaljer ved affæren rykket ham tydelig nærmere. Således den åpne dør, nøklen. Hvor var nøklen kommet fra? Hvem hadde nøklen til huset? Morderen? Isåfall måtte det være en nær venn av huset, som visste om at Hammel var bortreist. Og her dukket Udvej frem igjen, naturligvis, den evige Udvej, som Kjeldsen ikke uten motvilje så innfiltret i sporene. Men den drepte kunde også ha bragt nøklen med sig. Denne mystiske fremmede som straks ved sin ankomst til landet optrådte maskert som en operettefigur. Hvorledes kunde nu han vite, at Hammel var borte? Fordi han kom fra Berlin . . . . Og Hammel var samtidig i Berlin.

Men, fortsatte Kjeldsen sine refleksjoner, det var ikke nok å vite for morderen, at Hammel var borte. Han måtte også efter all sannsynlighet være vidende 149om, at huset i det hele tatt var tomt. At også fru Halvorsen var borte den lørdag kveld. Og hvem kunde nu vite det? Her dukket et navn igjen op i Kjeldsens bevissthet, et navn som han ikke hadde tenkt på synderlig i de senere timer. Axel Axelson, chaufføren. Han visste det. Han kjørte jo selv fru Halvorsen bort til Seter om kvelden. Men Kjeldsen kunde ikke finne nogen rimelig anledning til å sette Axel Axelson i forbindelse med en slik forbrytelse. Han måtte da ned på et annet nivå, til et simpelt rovmord. Og noget simpelt rovmord var det ikke. Dertil var teknikken i denne forbrytelse for utviklet og for sjelden.

Men hvem andre visste om at huset stod tomt? Fru Halvorsen selv, naturligvis. Og så søsteren, Isidora. Men denne Axel Axelson . . . . Kjeldsen stod lenge og tenkte på chaufføren. Og han måtte smile ved sig selv. For i andre affærer var det nettop han, Kjeldsen, som grep til den simpleste løsning som den sannsynlige. Altså i dette tilfelle, at en chauffør som visste om at hans husbonds hus stod tomt, i nattens mulm og mørke narret en fremmed mann inn i huset, myrdet ham og røvet ham. Dette var alltid Kjeldsens bondelogikk. Mens de andre fra Lyon-skolen, som Ebner og tildels Kjerulf, næsten alltid søkte å innfiltre undersøkelsen i fantastiske detaljer. Men nu stod han her selv Kjeldsen og lot alle de enkleste løsninger falle. Først og fremst selvmordet. Mulighet av Axel Axelson som rovmorder tok han ikke engang et øieblikk alvorlig. Og også advokat Udvej forkastet han. Han rent ut sagt kjempet for 150å bli kvitt ham, skjønt Udvejs ansikt blev mere og mere tydelig i forbrytelsens masker. Han, den gamle bondelogiker Kjeldsen, som foraktet alt fantasteri, han hengav sig nu til den rene fabulering for å få en løsning på denne mordgåte. Akkurat som herrene av Lyonskolen. Det var det han smilte over. Men han følte samtidig, at idet han trengte mere og mere inn i dette gåtefulle mørke, så kom han akkurat nærmere sannheten, Et plutselig blink kunde oplyse det hele. Og nu kom Hammel.

Boken er utgitt av Høgskolen i Oslo og Akershus

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Storhertuginnen av speilsalen

Storhertuginnen av speilsalen av Stein Riverton (psev. for Sven Elvestad) er en klassisk detektivroman. Handlingen er lagt til Oslo og omegn i mellomkrigstiden. En mann blir funnet myrdet på Bygdøy. Hvem er han og hvorfor ble han myrdet? Detektivene Krefting og Kjeldsen blir satt på saken og vi følger deres oppklaring av saken.

Mye av handlingen foregår i Speilsalen på Grand hotel i Oslo, eller «Speilen» som den også ble kalt. Sentralt i miljøet som skildres der finner vi Viviana, som går under navnet «Hertuginnen av speilsalen». På hvilken måte er hun involvert i mysteriet?

Elvestad skrev nærmere hundre kriminalfortellinger, Storhertuginnen av speilsalen kom ut i 1931.

Se faksimiler av 1. utgave fra 1931 (NB digital)

Les mer..

Om Stein Riverton

Pseudonym for Sven Elvestad. Elvestad skrev omkring 100 detektivfortellinger, utgitt under pseudonymene Kristian F. Biller og Stein Riverton. Disse fortellingene ble svært populære blant publikum og ble oversatt til flere språk.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.