Storhertuginnen av speilsalen

av Stein Riverton

KAPITEL XXIV. NYE GJESTER

165Udvej blev så forbløffet over den uventede oplevelse, at han var nær ved å falle om. Han rykket tilbake mot veggen.

Viviana blev hengende om hans hals. Han forsøkte å berolige henne, men det var umulig. Hun gjentok, – og denne gang ekstatisk hviskende:

– Hannibal, der er blod på våre hender!

Efter å ha bitt i sig den første overraskelse betraktet nu Kjeldsen hele optrinet med stor ro. Han la merke til, at Udvej virkelig så på sine hender. Han gav et tegn til Hammel og denne skred nu inn.

Han fikk Viviana løsnet fra den heftige omfavnelse av den halvfulle Udvej. Han talte beroligende med henne:

– Ta Dem dog sammen, Viviana, sa han, hvad er det De drømmer om? De er overnervøs. Deres nerver er rystet. Vær rolig, Viviana, alt skal bli godt.

Han sa disse siste ord, «alt skal bli godt», med en rolig betoning, som ikke undgikk Kjeldsens opmerksomhet.

Viviana var sunket ned på en stol, hvor hun i nogen øieblikk blev sittende bøiet og taus og med 166ansiktet skjult i sine hansker. Plutselig så hun op. Hun gråt ikke, men hennes øine hadde dog en fuktig svømmende glans.

Hun satt en stund og stirret på Kjeldsen. Så sa hun med en viss ro, som måtte være sterkt tilkjempet, for hennes tonefall var hele tiden skurrende unaturlig, – dempet, hviskende:

– Jeg ventet jeg skulde treffe Dem her. De er overalt nu, hvor mine venner eller jeg selv er. Hvad vil De oss? Hvorfor taler De ikke ut? De søker en morder, ikke sant?

– Jo, svarte Kjeldsen, og jeg skal også finne ham.

Viviana kastet et sky blikk inn i sideværelset og fortsatte på samme måten:

– Derinne var det. Hvorfor holder De så dempet lys derinne, Hammel, – dette grønne lyset fra skrivebordlampen er dog fryktelig. Det er noget fosforaktig, likaktig over det.

– Jeg kan slukke det helt, sa Hammel og gikk inn og slukket lyset. Viviana så inn i det mørke stille værelse og gyste.

– Ikke en lyd der innefra, hvisket hun, er mordet alltid så stille?

Hammel stengte mørket ute med å trekke portiérene for.

– Nu er det bedre, sa han beskyttende, nu skal vi snart komme til ro.

Plutselig sa Viviana trossig til Kjeldsen:

– De har rett. Det var lørdagsnatten klokken to det hendte.

Hammel vendte sig febrilsk til Kjeldsen og bemerket:

167– De forstår vel at fru Vivianas nerver er sønderrevne. Det er hennes eksaltasjon, som spiller henne et puss.

Et merkelig puss tenkte Kjeldsen, for klokkeslettet stemmer med alle mine beregninger. Høit sa han:

– Hvorledes kommer De til dette nøiaktige tidspunkt, fru Viviana.

Viviana hadde med ett forandret holdning igjen med den overnervøse kvinnes kameleonaktige temperament. Hun var blitt blid, spydig:

– Fordi, sa hun smilende, der blev telefonert til mig et par minutter over to. De har altså også hatt rett i dette med telefonen. Tidligere husket jeg det ikke så nøie. Men nu husker jeg det meget godt. Kan De tilgi mig?

– Så husker De vel også hvem det var som telefonerte.

Viviana overhørte spørsmålet og hvisket drømmende:

– Klokken to … Og da var det allerede skjedd . . .

Plutselig blev hun opmerksom på Kjeldsen igjen og sa:

– Hvem det var som telefonerte? Det var naturligvis morderen.

Kjeldsen nikket hemmelig beroligende mot de andre tilstedeværende, som om han vilde varsle dem om, at han gikk med på «spøken». Han spurte:

– Og det var til Dem han telefonerte, fru Viviana?

– Ja, det var til mig. Han sa, at nu var det skjedd. Nu vilde han komme, da han trengte til 168trøst og hjelp. Vent på mig, sa han i telefonen. Jeg må ikke være alene i denne forferdelige natt!

– Og så kom han?

– Ja, så kom han kjørende i sin lille bil.

(Kjeldsen og Krefting vekslet blikk.)

– Men han var ikke ulykkelig, da han kom, fortsatte Viviana, ikke ulykkelig, således som jeg hadde ønsket det. Jeg elsker ulykkelige mennesker. Der er noget rasende interessant over den dype ulykke, den hendervridende fortvilelse over det uoprettelige, hylene foran selvmordets avgrunn. Da er det man endelig lærer menneskets oprinnelighet å kjenne. Og da er det man kan blande sin egen personlighet i selve livets deilige feber. Jeg taler ikke i ekstase nu. Jeg taler så naturlig, så naturlig, det er ikke alle kvinner som kan søke trøst i religiøst svermeri . . .

Kjeldsen så igjen bort på sin kollega. Krefting stod der og lyttet ganske rolig og tilsynelatende uberørt, kanskje fløi et svakt smil over hans leber – og Kjeldsen kunde formelig lese den tanke som lå bak smilet: Himalayabetvingerske . . . Kanalsvømmerske . . . Storhertuginne av Speilsalen . . .

– Hvorledes var han da, morderen, når han ikke var ulykkelig, spurte Kjeldsen.

– Han var trett, svarte hun, trett og sørgmodig. Det er forferdelig, sa han til mig, hvilket arbeide den ubarmhjertige skjebne kan legge på ens skuldre.

– Fortalte han Dem så, om hvad der var skjedd? (Kjeldsen undgikk omhyggelig å nevne mordet.)

– Hun rystet på hodet:

169– Nei, hvorfor skulde han vel det? Jeg visste det jo! Kanskje vilde han selv dø, sa han, der var formegen ulykke i verden.

– De hadde kanskje planlagt det hele sammen med ham på forhånd?

– Nei. Hvorfor? Jeg forstod jo alt.

Viviana talte nu eftertenksomt, drømmende. Der var i det hele tatt noget søvngjengeraktig over henne. Hammel vilde igjen avbryte den ubehagelig scene, men Krefting førte ham blidt til side. Kjeldsen hadde satt sig hen til bordet like overfor Viviana. Hans tone var fortrolig og tillitvekkende, rolig. Men advokat Udvej var bestyrtet – og hans skjelvende hender måtte gang på gang ty til whiskyflasken. Han vendte sig til den ene efter den annen med sine avbrytelser. Først høitidelig bedrøvet: Mine herrer, hvilken ulykkelig fantasi! Så forskrekket over sin egen stilling i tragedien: Jeg håper da ikke at nogen mistenker mig for . . . gubbevaremigvel . . . (og her la han hånden på diplomatfrakkens silkeopslag). Så elegisk, medynksfull: Stakkars, stakkars! kvinne. Så intimt belærende: Det er nervene! Det er nervene, mine herrer, som ikke holder lenger. Og derpå betuttet over at man ikke tok hensyn til ham, men lot Viviana gå videre i sin bekjennelse: Jeg må vel for fan kjenne min egen kone! Her lot han whiskyglasset et øieblikk stå for å kunne vri sine hender.

Imens hadde Kjeldsen fortsatt sitt forhør:

– Hadde De talt med ham tidligere på kvelden, før han gikk til denne gjerning?

– Ja, naturligvis.

170– Og hvorledes var han?

– Å, han er sterk, sa hun, dirrende av overbevisning. Han er et sterkt menneske. Folk tror han er svak og undfallende, men det er bare det ytre skinn. (Advokat Udvej hadde igjen inntatt sin stive stilling i diplomatfrakken, med hendene på ryggen). Han er spiller. Ingen vet om det. Men han er en stor spiller. Han elsker å spille høit, fordi der er søt lyst både i spenning og tap. Så sa han til mig, før han gikk: Nu går jeg for å spille et spill som er få mennesker forunt å spille. Jeg må ha denne spenning inatt. Det sa han. Og så gikk han. Men han var ganske rolig. Han var blid.

– De har ennu ikke sagt hans navn, sa Kjeldsen, hvem var det?

Viviana så på ham med store tåreblendede øine og svarte:

– Arrester mig. Før mig i fengsel.

– Vet De hvad fengsel egentlig er? spurte han.

– Å, nei.

– Kolde cellevegger. En hard brisk. Ingen komfort. Et toalettspann. Ensomhet, forferdelig ensomhet. Og så kommer forhørene. Den overfylte rettssal. Alle de nysgjerrige ondskapsfulle øinene . . .

(Jeg holder det ikke ut, sa advokat Udvej og tok en ny pjolter.)

Hvad Viviana angikk derimot, lot det til at hun blev rystende beveget over Kjeldsens beskrivelse.

– Jaja, utbrøt hun ivrig, jeg vet det alt sammen. Men jeg vil ingenting si mer. Jeg har allerede sagt for meget. Herefter skal jeg være taus. Intet skal 171komme utenfor de kolde cellevegger. Og når jeg kommer for skranken, skal jeg bare ryste på hodet. Jeg skal være helt taus. Og helt sortklædt.

Plutselig strakte hun armerte mot Udvej:

– Hannibal, vi er fortapt!

Her blev den dramatiske scene avbrutt ved at dørklokken igjen kimte. Hammel gikk og lukket op og vendte tilbake sammen med dr. Ebner og hans hustru.

– Undskyld, sa dr. Ebner, at jeg kommer litt sent, men pliktene har som sedvanlig opholdt mig.

Kjeldsen reiste sig og gikk dr. Ebner imøte. Halv høit spurte han:

– Hvem er det som har kalt Dem hit?

– Men kjære, svarte dr. Ebner forundret, det er jo Dem som har kalt mig.

– Det er det ikke, sa Kjeldsen, men det er godt at De kom allikevel. For her trenges en læge.

Derpå vendte Kjeldsen sig mot advokaten og spurte:

– Ønsker De å gå hjem, Udvej? Værsågod.

Boken er utgitt av Høgskolen i Oslo og Akershus

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Storhertuginnen av speilsalen

Storhertuginnen av speilsalen av Stein Riverton (psev. for Sven Elvestad) er en klassisk detektivroman. Handlingen er lagt til Oslo og omegn i mellomkrigstiden. En mann blir funnet myrdet på Bygdøy. Hvem er han og hvorfor ble han myrdet? Detektivene Krefting og Kjeldsen blir satt på saken og vi følger deres oppklaring av saken.

Mye av handlingen foregår i Speilsalen på Grand hotel i Oslo, eller «Speilen» som den også ble kalt. Sentralt i miljøet som skildres der finner vi Viviana, som går under navnet «Hertuginnen av speilsalen». På hvilken måte er hun involvert i mysteriet?

Elvestad skrev nærmere hundre kriminalfortellinger, Storhertuginnen av speilsalen kom ut i 1931.

Se faksimiler av 1. utgave fra 1931 (NB digital)

Les mer..

Om Stein Riverton

Pseudonym for Sven Elvestad. Elvestad skrev omkring 100 detektivfortellinger, utgitt under pseudonymene Kristian F. Biller og Stein Riverton. Disse fortellingene ble svært populære blant publikum og ble oversatt til flere språk.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.