Storhertuginnen av speilsalen

av Stein Riverton

KAPITEL XXVII. KLOKKEN 12

186Fru dr. Ebner, som i de første øieblikk, da skikkelsen viste sig mot ruten, hadde skreket op som verst og vist den ytterste forskrekkelse, – hun hadde nu fått tid til å betenke sig og hadde allerede en teori ferdig.

– En galning, sa hun. Men nu kan vel den dumme polisen her få mysteriet løst. Spør på galehusene i nærheten. Der må vel finnes galehus her som i alle civileserade land. Nogen må være rømt. Hvis dødsfallet ikke kan forklares med selvmord, så må det være et sinnssykedrama. Det er jo noget så typisk sinnssykt over alt detta, detta uforklarliga, detta odefinierbara . . . Si mig ellers en grunn for dette mord . . . Nei, den figuren på rutan, det er morderen som vi har havt besøk av ikveld.

Kjeldsen hadde smilende hørt på den oprørte dames utlegninger om polisens dumhet, nu spurte han:

– Hvorfor skulde det nettop være morderen vi har sett?

Liselotte for heftig ut:

Førstår Ni da inte, at menneskelige instinkter også hos galninger bevarer sin effekt? Og vet Ni inte at et av forbrytelsens urinstinkter bevirker at 187forbryteren alltid, før eller senere, vender tilbake til gjerningsstedet. Det er den gale morderen som er kommet tilbake. Grip ham, herr polis!

Kjeldsen svarte vennlig:

De tar feil. Det er jo ikke morderen som har vært her. Det er den drepte.

– Usch, for en jevla smørja, bemerket fruen vredt og vendte sig i sin forvirring atter trøstende mot Viviana: Stakkels barn, hvordan har du det?

– Fru Viviana har det tydeligvis best av alle, sa Kjeldsen, hun var ikke det minste forskrekket over visjonen.

– Nei, svarte Viviana forundret, det var jo bare en mann som gikk feil. Men hvorfor er han ikke senere kommet tilbake kjøkkenveien.

Kjeldsen tenkte: Viviana kjente ham ikke.

Høit sa han:

– Men De, fru dr. Ebner, De kjente ham.

– Jeg har sett ham på klinikken.

– Hvorfor skrek De, da De så ham? Fordi De kjente den døde igjen!

Liselotte vendte sig mot sin mann, doktoren, som om hun vilde anrope ham om beskyttelse og dr. Ebner bemerket litt irritert.

– Herr Kjeldsen synes med vold og makt å vilde ha min kone til å tro, at døde kan gå igjen.

– De innrømmer selv, doktor, at det var en besynderlig likhet.

– Høist besynderlig likhet, ja.

Doktoren syntes ivrig efter å støtte sin frue og forsøkte en forklaring:

188– Mon vi ikke her allikevel står overfor et sjelelig fenomen. Vi er alle så optatt av billedet av den døde, at vi ubevisst overfører det på en skikkelse som så uventet og fryktelig dukker frem fra mørket. Kanskje så han ikke helt sånn ut, som vi i vår nervøse fantasi tegnet ham. Jeg tenker nu særlig på damene.

– En slags selvhypnose altså, sa Kjeldsen. Han tilføide tvilende: Mener De om Dem selv, at De har så lett for å henfalle i transe. Jeg for min del har ikke så lett for det.

Doktoren forstod, at hans videnskapelige forklaring vaklet. Derfor svarte han også straks:

– Opriktig talt, heller ikke jeg.

Kanskje forstod dr. Ebner nu, at hans beundrede frues djervhet var ille anbragt i situasjonen. Han så på Kjeldsen med en slags skyhet i blikket, en holdning som var ulik den ellers så selvsikre kriminallæge:

–. . .men hvorledes vil De da forklare dette, fortsatte han. Jeg begynner å tenke over min hustrus hypotese, at det kan være en gal mann –

Også Kjeldsen optok tanken og fortsatte den således:

– En gal mann kanskje, som har lest om mordet i avisene og sett fotografiene av den drepte. I kveldsutgaven står sikkert også fotografiene. Det gåtefulle mord har gjort et så voldsomt inntrykk på hans defekte hjerne, at han er blitt rammet av den innbilning at han er den myrdede. Det er et riktig sinnssykt trekk, at han da maskerer sig som den drepte (med støtte i fotografiene) og går så op i sin 189rolle at han vil trenge inn i huset for å kunne ligge der på divanen som den myrdede. Det er en slags stormannsgalskap kanskje . . . han vil forestille å være den døde mann som alle mennesker taler om i øieblikket.

Dr. Ebner sa usikkert:

– Jeg mener, at dette kan være en forklaring, når man regner med sinnssykdom blir jo alt forklarlig.

– Men jeg tror ikke på denne forklaringen, sa Kjeldsen, det kan være et tankeeksperiment, men jeg tror ikke på det som virkelighet.

– Men hvad tusan vil da polisen tro på? spurte Liselotte høirøstet, på ånder og gjengangere?

– Jeg tror på mannen som virkelighet, svarte Kjeldsen, det var en visitt med beregnet effekt. Et besøk fra «hinsidan», – er det ikke så De kaller det i Deres fortryllende sprog, fru dr. Ebner.

Kjeldsen så på sitt ur.

– Det er allerede blitt sent, sa han, og mitt sammentreff med Hammel har fått et annet forløp enn jeg tenkte. Såvidt jeg kan forstå er det ikke mulig ikveld å komme videre. Hvis vi da ikke vil sitte her ørkesløse og vente på nye overraskende besøk. Jeg foreslår at vi gjenoptar arbeide imorgen ved dagslys.

Alle så på Viviana. Hun var nu kommet mer til ro.

– Så er det Vivianas tilståelse, sa Kjeldsen, i sannhet en merkelig tilståelse . . .

– Bring mig i fengsel, hvisket Viviana.

– Akter De kanskje å flykte? spurte Kjeldsen.

190– Nei. Flykte ikke! Jeg er beredt til å ta ansvaret.

Kjeldsen gyste lett over de ubehagelig høitidelige ord, men svarte vennlig:

– Hvorfor så fengsel? Vi vil nødig sette elskverdige og interessante damer i fengsel. De er sikkert istand til å fortelle oss meget mer, når vi bare behandler Dem pent.

– Jeg sier ikke mer! Ikke et ord. Pin mig, drep mig, men jeg sier ikke mer!

– Nå, så la vær, sa Kjeldsen, fremdeles meget vennlig, men De kan jo tenke på det til imorgen.

Han gav et tegn til dr. Ebner og denne opfattet vinket.

– Min frue følger Viviana hjem, sa han, – og du er nok så snild å bli hos Viviana i natt, Liselotte?

– Naturligtvis, svarte Liselotte med begeistring, jeg forlater ikke min veninde. Hun trenger til støtte i denne kris.

Dr. Ebner og hans frue var kommet med en drosjebil som ventet ute på tunet. Det blev nu således arrangert, at Liselotte og Viviana skulde kjøre hjem med denne drosje. Dr. Ebner vilde ta sammen med Kjeldsen og Krefting inn til byen i politiets bil. Udvej bodde jo like i nærheten. Dessuten sa Hammel:

– Udvej kan ikke gå ennu. Vi har viktige ting å forhandle om.

– Jeg vet det, sa Kjeldsen, og idet han trykket Hammels hånd til avskjed, fortsatte han inntrengende og med en slags underforstått betydning: Forsøk å rede Udvej, Hammel.

191Hammel syntes konsternert over tiltalen.

– Udvej og jeg har forretninger å avtale, for klarte han.

– Uopsettelige forretninger, supplerte Udvej.

– Hvor lang er fristen? spurte Kjeldsen.

Udvej for sammen: Fristen? Hvad mener De?

Bli ikke krenket, svarte Kjeldsen, jeg taler ut fra erfaring. Jeg vet, at når det dreier sig om uopsettelige forretninger, så gjelder det gjerne en frist, en meget kort frist. Kan det greies innen klokken tolv imorgen formiddag? Kjære Hammel, se å få alt klart innen klokken tolv.

– Hvorfor? spurte Hammel.

Fordi at klokken tolv imorgen må jeg ha fatt i dere begge to. Se å få alt i orden innen den tid.

Jeg er virkelig ikke på det rene med, hvad De vet om Udvejs og mine forretninger, svarte Hammel, men hvis det nu ikke skulde lykkes oss å bli ferdig til den tid, hvad så?

– Så er det ennu en viktig grunn til at jeg må tale med dere til den tid.

Han gav også Udvej hånden: Altså på gjensyn imorgen.

Hammel fulgte herrene ut (damene var gått i for veien), og da Udvej følte at han skulde være alene en stund blev han så bestyrtet, at han påny måtte gripe fatt i et glass.

I entrédøren henvendte Hammel sig hviskende til Kjeldsen:

–De nevnte noget om, at vår samtale var forløpet anderledes enn De ventet. Jeg beklager avbrytelsene.

192Men skylden var ikke min. Jeg hadde foresatt mig å ha en uforstyrret samtale med Dem.

– Kjente De mannen på ruten? spurte Kjeldsen hviskende. (De to stod nu alene på trappen, da dr. Ebner var gått hen til drosjen for å ta farvel med damene.)

– Nei, svarte Hammel, heller ikke mannen på fotografiet.

Men jeg kjente ham, svarte Kjeldsen,

Hammel blev stående en stund i den åpne entrédør og se efter herrene som kjørte bort i politiets bil. Han forundret sig over Kjeldsens bemerkning, som jo ikke egentlig var noget svar.

Boken er utgitt av Høgskolen i Oslo og Akershus

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Storhertuginnen av speilsalen

Storhertuginnen av speilsalen av Stein Riverton (psev. for Sven Elvestad) er en klassisk detektivroman. Handlingen er lagt til Oslo og omegn i mellomkrigstiden. En mann blir funnet myrdet på Bygdøy. Hvem er han og hvorfor ble han myrdet? Detektivene Krefting og Kjeldsen blir satt på saken og vi følger deres oppklaring av saken.

Mye av handlingen foregår i Speilsalen på Grand hotel i Oslo, eller «Speilen» som den også ble kalt. Sentralt i miljøet som skildres der finner vi Viviana, som går under navnet «Hertuginnen av speilsalen». På hvilken måte er hun involvert i mysteriet?

Elvestad skrev nærmere hundre kriminalfortellinger, Storhertuginnen av speilsalen kom ut i 1931.

Se faksimiler av 1. utgave fra 1931 (NB digital)

Les mer..

Om Stein Riverton

Pseudonym for Sven Elvestad. Elvestad skrev omkring 100 detektivfortellinger, utgitt under pseudonymene Kristian F. Biller og Stein Riverton. Disse fortellingene ble svært populære blant publikum og ble oversatt til flere språk.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.