Storhertuginnen av speilsalen

av Stein Riverton

KAPITEL XXXI. BRUMMEL

214Kjeldsen reiste sig hurtig op, tok William Whistler hyggelig under armen og gikk nogen skritt sammen med ham.

– Hvem er så den niende? spurte han.

– Fritzi, svarte William Whistler, har De glemt Fritzi Brehmer. Vi savner henne jo allesammen.

– Men hun kan umulig være kommet fra Berlin. Så må hun være kommet med det samme tog som Hammel.

– De regner ikke med vår moderne tid. Det er noget som heter luftekspressen.

Kjeldsen så mistroisk ut.

William Whistler hevet pekefingeren i været, som om han igjen vilde til å telle, men denne gang til én, og sa:

– De tror, at jeg har drukket for meget. De har rett. Jeg har drukket for meget. Det er av sorg. En mann som ser sine planer knuses, drikker for å trøste sig. Og hvad er det som har knust mine planer? Den rene tilfeldighet, tror De? Et par gummisko, eller noget slikt? Nei, det er ikke det . . .

Her blev William Whistler skubbet så sterkt av 215forbidrassende mennesker, at han var nærved å helle overende. Kjeldsen støttet ham og lyttet til hans underlige snakk opmerksomt og forbindtlig.

– Det er skjebnen som har knust mine planer,fortsatte William Whistler, skjebnen som ikke har stillet menneskelige fornemmelser mot mig, men en maskine, en ikke-følende maskine . . .

Og plutselig blev William Whisller fortrolig:

– De er klok og opmerksom, sa han, De står og tenker, hvad er det for noget vås jeg prater. Og allikevel vil De høre på mig i håp om, at de gjennem alt våset kan opfange en eller annen mening . . . . At jeg røber mig. Men jeg røber mig ikke.

– Det må være anstrengende å være så aktpågivende.

– Når man har drukket så meget, ja. Skal jeg hilse Fritzi fra Dem?

De har sittet inne i kabinettet sammen med Udvej og Hammel og så har De hørt hennes navn. Kanskje har Hammel skrytt litt av sine oplevelser i Berlin. Derinne har De også hørt om den gale på terrassen.

William Whistler løsnet sig fra ham. Og han nikket til ham, idet han gikk, og spurte igjen:

– Skal jeg hilse Fritzi?

Kjeldsen blev stående og se efter ham. William Whistler gikk langsomt fremover, idet han formelig bautet sig vei, med hendene i lommene og cigaretten dinglende i munnen. Der var ingen som festet sig ved om han var belastet eller ei, festen hadde utviklet sig til én summende hvirvel. Et karneval uten masker.

216Folk gikk på besøk til hverandre, stod i klynger mellem bordene, passiarende, leende, munterheten blev båret oppe av et lyst smellende hastverk, som varslet at slutningen nærmet sig, gledens innspurt, den sprudlende munterhet behersket nu helt larmen, og dansemusikken nådde frem til de fjerneste border alene som en støtvis tråkling av lyd gjennem en blendende og forvirret vevning.

Kjeldsen la merke til, at William Whistler hadde adskillige kjente, som enten ropte til ham fra bordene eller slo ham på skulderen med en munter hilsen, idet de passerte. Og hver gang stanset han, vendte sig om og så efter dem. Fullstendig uforstående og med en hestedum stirren, som ellers kun kan frembringes, foruten i dyp drukkenskap, av den ytterste blaserthet.

Ikke uten en viss spenning stod Kjeldsen og betraktet hans reise. Han tenkte på mannens siste ord: Skal jeg hilse Fritzi? Var hun her? Og hvem var hun? Var det henne, som var den niende? Gikk han for å finne henne? Til sin forbauselse så han at William Whistler stilet like mot grandkonsulens store og gjestfrie bord. Såsnart han dukket op i nærheten bredte grandkonsulen sine armer ut og bød ham velkommen. Også de andre mottok ham med spøk og latter. Han blev stående en stund og mønstre gjestene, den ene efter den annen, som om han tellet dem, en chic nonchalanse som straks gjorde megen lykke. Og så gikk han hen til Viviana, som strålende strakte begge armene op mot ham.

Kjeldsen hadde ikke ventet dette møte. Derfor interesserte det ham plutselig nu. Han grep sig i å 217tumle med de to navn, Viviana, Fritzi, Viviana, Fritzi . . . . Og han fulgte denne scene med opmerksomhet: William Whistler bøiet sig ned over Viviana for å kysse henne bak øret, det var allikevel en vovet frihet, selv i dette selskap, men grandkonsulen applauderte med sine fete hender, men ganske svakt, likesom de kongelige i teatret . . .

Da reiste Viviana sig plutselig, la sig om halsen på William Whistler og kysset ham midt på munnen så heftig, at monoklen dånende gled ut av hans øie. Selskapet ved bordet stemte op gledeshyl og grandkonsulen tilkalte med brede lader hovmestre i hopetall, han forsøkte høirøstet å få ørenslyd og man kunde se på hans skinnende ansikt, hvad han forlangte, champagne: Moeésjangdo, Moeésjangdo! William Whistler gled stille ned på stolen ved siden av Viviana. Mange andre ved bordene i nærheten hadde også lagt merke til optrinet, men det var likesom ingenting, bare en liten munterhet mere, man smilte: Viviana . . . . To satte herrer stod i nærheten av Kjeldsen og den ene sa til den annen: Det er storhertuginnen av Speilen, nå er hun istand til hvadsomhelst. Fint stykke fruentimmer forresten. Den annen satte herre rullet sin cigar så kjælent mellem lebene at han spilte aske på sin hvite vest, han svarte: Fin-fint støkke . . . .

Kjeldsen gikk tilbake til sitt bord. Dér sått dr. Ebner alene, tankefull, med bøiet hode, han dreiet langsomt champagneglasset med hånden. Kjeldsen stusset. Det sikre, overlegne, det alltid sarkastisk smilende var strøket vekk fra lægens fysiognomi. Det var en dypt sorgfull mann som sått der nu, hensunken 218i gremmelse. Da Kjeldsen tok plass, hevet lægen langsomt blikket og så på ham som på en fremmed. Men plutselig blev han igjen sig selv, smilende: Nå, er De der, sa han.

– Jeg treffer Dem i dyp eftertanke, svarte Kjeldsen.

– Jeg sov simpelthen. Jeg dupper.

Kjeldsen tenkte: Han lyver.

– Jeg har sovet dårlig i de siste netter, forklarte lægen, det er alltid vi læger allikevel som rutsjer først utfor . . . . nervene, mener jeg. Dette med den koldblodige læges nerver er egentlig noget snakk . . . . Hvor gikk han hen? spurte han plutselig.

– Til Viviana.

Dr. Ebner svarte bare med en grimase

– Han kysset henne bak øret.

Dr. Ebner svarte fremdeles ikke. Han hadde igjen lagt sig til sitt fine ironiske smil.

– Men så kysset hun ham midt på munnen.

– Næste dans danser hun med ham, sa dr. Ebner, skal vi ikke ha en stram whisky? Jeg synes denne evige champagnen er vemmelig . . som denne ustanselig sprudlende fest i det hele tatt.

Kjeldsen knipset med fingrene, som om han hadde funnet doktorens forslag overraskende og fortreffelig. Men i virkeligheten tenkte han slett ikke derpå . . . . Der er i en manns liv øieblikk, da tilsynelatende ganske likegyldige omstendigheter, løsner en lynsnar tanke, en idé, som igjen kaster et blendlys utover et helt kompleks. Et slikt øieblikk hadde Kjeldsen nu. Han så igjen scenen for sig, hvorledes William Whistler 219kysset henne på øret . . . . naturligvis, – det var ikke det, som foregikk. Det var William Whistler, som hvisket noget til henne, gav henne en hviskende meddelelse. Og i glede over denne meddelelse reiste Viviana sig op og kysset ham. I næste sekund hadde Kjeldsen den logiske følge av denne tankegang ferdig, og han blev så slått av dens riktighet, at han uvilkårlig fullførte tankegangen halvhøit:

– Ved Gud, sa han, Udvej er reddet!

Da var det at dr. Ebner lenet sig over bordet mot ham og sa: Endelig!

Og han sa det med en tone, som om han lenge hadde sittet og stirret efter det avgjørende trekk i et spill og først nu oplevet det.

– Bestill whiskyen, sa Kjeldsen, jeg går i telefonen imens.

Han ringte op opdagelsesavdelingen og traff Kretting.

– Er De meget trett? spurte han. Det er mulig, at De må i tjeneste inatt igjen.

– Godt. Men fra hvilken tid?

– Jeg antar, at det ikke blir før klokken tre eller fire. Legg Dem til å sove på avdelingen imens. Har De apparatene iorden?

– Blir der fotografering?

– Formodentlig. Vi kan bruke de sterkeste lampene.

– Godt. Jeg skal ha alt iorden. Og si til, at identifikasjonseksperten også må være tilstede til den tid. Han må forberede sig på den poroskopiske metode.

220– Han er på laboratoriet i øieblikket. Jeg skal varsle ham.

– Og så den store bilen.

– Godt.

Da han kom tilbake til bordet så han, at dr. Ebner allerede hadde tømt sin første whisky og var iferd med å blande en ny. Kjeldsen vilde nødig gjenopta det gamle samtaleemne og han spurte derfor:

– Denne dansen, som alle taler om, «Brummel», hvad er det for noget merkelig med den?

– Det er det nyeste vanvidd.

– Danser De det?

– Ja, det er jeg nødt til. Vet De ikke, at jeg er en såkalt mann som lever med. Ikveld har jeg ingen å danse med.

Dr. Ebner drakk igjen et langt drag av glasset.

– «Brummel», sa han, er en slags charleston, blott ennu mere vanvittig. Den kan også danses med mat i munnen. Forsåvidt passer den godt for en førsteklasses restaurasjon. «Brummel», som er opkalt efter den mest excentriske engelske motelaps, søker å tolke i musikk negrenes urinstinkter. Til denne musikk føier sig negerkrålens fineste plastikk, som i de ubeskriveligste vridninger gir et sjelfullt uttrykk for selve det svarte Afrikaindres degenerasjon, selve perversiteten. Nå, det ser man jo også ved andre moderne danser. Men ved den deilige «Brummel» er pointet det, at også negerhylet, det ville skrik fra urskogens indre kommer til sin rett. Når saksofonekstasen er på sitt høidepunkt, setter musikerne selv i med hylet, 221som forplanter sig til de dansende – og da dåner det dansende Oslo.

Og neppe var dr. Ebner ferdig med sin utlegning, så slo musikken de første takter an, og ved dette signal reiste der sig et brus gjennem alle sålene, et brus av lyst og stemning, og med en lyd som av et fugleberg som letter. Overalt lød det: Brummel! Brummel!

Boken er utgitt av Høgskolen i Oslo og Akershus

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Storhertuginnen av speilsalen

Storhertuginnen av speilsalen av Stein Riverton (psev. for Sven Elvestad) er en klassisk detektivroman. Handlingen er lagt til Oslo og omegn i mellomkrigstiden. En mann blir funnet myrdet på Bygdøy. Hvem er han og hvorfor ble han myrdet? Detektivene Krefting og Kjeldsen blir satt på saken og vi følger deres oppklaring av saken.

Mye av handlingen foregår i Speilsalen på Grand hotel i Oslo, eller «Speilen» som den også ble kalt. Sentralt i miljøet som skildres der finner vi Viviana, som går under navnet «Hertuginnen av speilsalen». På hvilken måte er hun involvert i mysteriet?

Elvestad skrev nærmere hundre kriminalfortellinger, Storhertuginnen av speilsalen kom ut i 1931.

Se faksimiler av 1. utgave fra 1931 (NB digital)

Les mer..

Om Stein Riverton

Pseudonym for Sven Elvestad. Elvestad skrev omkring 100 detektivfortellinger, utgitt under pseudonymene Kristian F. Biller og Stein Riverton. Disse fortellingene ble svært populære blant publikum og ble oversatt til flere språk.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.