Storhertuginnen av speilsalen

av Stein Riverton

KAPITEL XXXII. DØDSDANSEN

222De dansende strømmet inn på dansegulvet. Blandt dem som kom inne fra den røde sal var også Viviana og William Whistler. Idet han passerte bordet, sa William Whistler til Kjeldsen:

– Fritzi er i kabinettet. Hun danser heller ikke.

Viviana grep Kjeldsen i armen og hvisket til ham:

– Hold øie med mig mens jeg danser. Jeg skal speide efter ham.

– Efter hvem, fru Viviana?

– Efter ham, som jeg så sist inne i dansevrimlen. Efter den gale på terrassen. Den døde. Hvis jeg ser ham igjen så skal jeg peke på ham.

Liselotte kom også forbi. Hennes kavaler var grandkonsulen.

– Jeg morer mig, sa Liselotte og nikket til sin mann.

Grandkonsulen formelig svevet av stas og glede.

– Deres frue er uforrrlignelig prrraktfull, sa han, mine tenner løper formelig i champanj, når jeg ser på henne.

Så begynte «Brummel».

Fra sin plass kunde Kjeldsen ikke overskue hele dansegulvets utstrekning. Men nettop den omstendighet, 223at dansevrimlen for synet beveget sig i et avgrenset område, på den halve danseplass alene, gjorde optrinet ennu mere mysteriøst.

Det var det fullkomne vanvidd. Alt hvad den menneskelige fantasi kan utfinne av naturstridige bevegelser var satt sammen til en selsom orgie. Alt hvad der lå utenfor all fornuft søkte her å manifestere sig. Men der var dog en slags rytmikk i galskapen, en hemmelighetsfull rytmikk, som blev opfattet av de menneskelige sanser og var en slags hypnose, en hengivelse i desperasjon. Musikken med sin skingrende mislyd og drønnende, hylende, jamrende passasjer nådde det høieste i dissonansens effekt, når saksofonenes fantastiske klage hadde jaget stemningen inn i en ganske umenneskelig verden, i en støiens og mislydens nirvana, i den sløveste vrikkehypnose, da var det ganske naturlig, fordi nervene ikke kunde holde lenger, at ekstasen utløstes i skriket. Det begynte inne i musikken, et hissig tilrop, et hanegal, et hyenehyl, og det samlet sig sluttelig i en lang tone, en lang og sørgmodig vånden som steg til et smerteblandet fortvilelsens dødsskrik som med uimotståelig makt forplantet sig utover de dansende, lik en panikk – i et øieblikk stod det ville skrik i taket, men da var musikken allerede i overgangen til en smektende Havajistrofe, det hele et orkestralt mesterverk, som fikk hele restauranten til dånende å lytte.

I døren til det store kabinett stod advokat Udvej og beskuet dansen. Kjeldsen lot dr. Ebner sitte uforstyrret i sine stille betraktninger over sin kones dans med grandkonsulen og gikk hen for å hilse på Udvej. 224Det var forresten vanskelig å passere, for alle hadde strømmet til for å betrakte dette ville optrin inne på dansegulvet.

Udvej var ikke mere belastet enn sedvanlig, tvertimot lot det til at de siste timer hadde gjort ham mere balansert. Stemningen var dessuten i rask stigen rundt omkring ham, så der kunde ikke lenger konstateres nogen synderlig individuell forskjell. Der var også foregått en tydelig forandring med Udvejs humør. Han var ikke lenger så nervøst irritabel, der var kommet en viss velgjørende ro over ham og han hilste endog med hjertelighet på Kjeldsen.

Kjeldsen kastet et blikk gjennem portiérene til kabinettet. Derinne satt Hammel. Kjeldsen kunde også se skyggen av en dame derinne.

– Det morer mig å se på den nye dansen, forklarte Udvej, det er besynderlig hvad ungdom og galskap i forening kan finne på. Men ungdommen må jo ha rett til å more sig. Der er ellers ikke meget av fornøielser i vor kjedelig tid. Er De ikke enig med mig herr Kjeldsen, – tør jeg by Dem denne cigarett, det er et fortreffelig merke.

Kjeldsen tok mot cigaretten. Bevares, hvorledes Udvej nu optrådte med en sikkerhet i den store stil. Det var likesom han ønsket å presisere, at han nu var utenfor alle vanskeligheter – og den betydningsfulle formel lå atter Kjeldsen på leben: Udvej er reddet. .

– Jeg må beundre fru Vivianas humør, sa Kjeldsen, tenk efter alle de rystelser hun har vært utsatt for i dagens løp. Så danser hun allikevel Brummel, det er beundringsverdig.

225– Således er hennes nerver innrettet, forklarte Udvej, det er i dansens hvirvel hun søker beroligelse. Nogen kaller det excentricitet . . Akk, min herre (Udvej smilte overbærende) det er slett ikke noget annet enn hennes natur, ekte natur . . . . Dengang jeg var gift med henne, kunde det aldri falle mig inn å demme op for hennes naturs frie utfoldelse. Mitt hjerte vilde aldri ha tillatt en slik taktløshet –

For å tydeliggjøre sine følelser la han hånden mot brystet, men der var samtidig noget så selvbevisst over ham, at Kjeldsen ikke kunde befri sig for det inntrykk, at Udvej klappet sig på brystlommen, hvor tegneboken lå.

«Brummel» blev naturligvis applaudert da capo. Viviana danset ustanselig. Også Liselotte. Kjeldsen lot som om han med stor opmerksomhet lyttet til Udvejs konversasjon. I virkeligheten hørte han bare halvt efter. Han holdt uavbrutt øie med Viviana. Han hadde en merkelig forutfølelse av at denne ville dans måtte bety noget. Det var noget skjebnesvangert truende over dens forvredne lystighet. Det var også nu kommet noget annet til, effekten samlet sig ikke alene om de sinnssyke bevegelser og den desperate musikk, men røkstøvet hadde over den dansende vrimmel dannet forunderlige lysbrytninger, frembragt av bevegelser i luften, blå bjelker av lys som stod på skrå, i den tette drivende tobakksrøk bølget de heftige elektriske lynkast likesom nordlys. Således lå selve dansen litt efter litt i et utydelig skimmer, i en grønnlig, absintaktig lysning, som på en uhyggelig måte la farve til stemningen.

226Kjeldsen fanget ofte Vivianas øine. Han trodde å bemerke at hun så efter ham, hver gang hun passerte. En gang smilte hun til ham og rystet på hodet – en særlig bevegelse, som han godt kunde adskille, tross hele legemets almindelige hengivelse i vrikking og rysten, og som kunde bety: Jeg har ennu ikke sett ham . . . . Hun ser efter den gale mann fra terrassen, tenkte Kjeldsen, eller den døde . . . . Ja, herinne i dette ondskapsfulle, absintgrønne liklyset kunde han kanskje finnes.

Grandkonsulen svevet forbi med Liselotte. Han vinket med sin fete hand til Kjeldsen og Kjeldsen kunde på den skinnende fryd i hans ansikt gjette, hvad han tenkte på, en eller annen perlende vin, kanskje musserende Assmannhausser eller en spritzig Mosel . . . . Men alt svevet nu, ikke bare grandkonsulen, men alt, vrikkende, rystende, sjokkende, op og ned, tilbake og frem og til siden, skjelvende, knekkende, glidende, hoppende – og hør på bruset, hvor ekstasen er stigende, det er skriket som begynner igjen inne i musikken, negerhylet fra de svarte sjelers vånde, det kastes innover de dansende og tender, grandkonsulen er allerede grepet av hylets henrykkelse, hei! Moeésjangdo!, Moeésjangdo!

I dette moment er Kjeldsen igjen fast i Vivianas øine, og han ser straks forandringen. Hun forsøker å komme løs av sin dansers armer, men William Whistler holder fast på henne, denne underlige fyr som danser med et hestedumt alvorlig ansikt, likesom han er ute i livsfare. Viviana senker sitt hode bakover sin dansers arm for å komme lengst mulig bort fra ham, 227og idet den del av dansevrimlen som hun tilhører, likesom en del av en spiraltåke, passerer Kjeldsens plass peker hun ivrig mot danserens ansikt, ser på Kjeldsen og roper noget, skriker, men Kjeldsen hører ikke hvad det er, for selve det store hyl er i utvikling. Men han har sett hennes ansikt og han griper uvilkårlig Udvej i armen.

Hennes ansikt som var blitt meget blekt, viste skrekk og fortvilelse så tydelig, at Kjeldsen blev grepet av forvirring. Det var også ganske klart, hvad hun mente med sitt signal: Dér er han! Der er han fra terrassen. Det er ham jeg danser med . . . . Hennes partner måtte forstå, at der var noget galt fatt med henne, men han slapp henne ikke. Han førte henne videre frem i hvirvlen, alvorlig og ubarmhjertig som selve skjebnen.

Og så kom skrikets høidepunkt. Negerhylet. Viviana skrek med, men stakkars Viviana tilhørte ikke lenger det orkestrale vidundernummer. Hun skrek for sin egen del. Kjeldsen kunde høre henne tydelig. Hun skrek for livet. Et hjerteskjærende skrik i den ytterste redsel, således som mennesker kan skrike når de våkner av det forferdeligste mareritts omfavnelse, en omfavnelse av en dødning eller en vanvittig.

Også de dansende og de nærmeste tilskuere blev opmerksomme, men da de så det var Viviana, lo de bare og vinket og skålte og hylte med, en fryktelig munterhet midt i tragedien, grandkonsulen opfanget glededrukken Vivianas ekstatiske lystighet, som han trodde, og svevet ennu høiere av lykke og nedkalte kaskader av Moeésjangdo. Og dansen fortsatte.

228Men Viviana var ferdig. Kjeldsen og dr. Ebner var samtidig i hennes nærhet. Lægen hadde fra sin plass sett optrinet, og øieblikkelig styrtet til, fordi han forstod at noget særlig var på ferde. Viviana senket sig dødblek i hans arme og hun blev hurtig ført inn i kabinettet. Der blev nogen uro omkring, forstyrrede og forskremte spørsmål, men dansen fortsatte, for melodien var glidd over i de sentimentale havajanske harmonier, – og så blev der hvisket fra bord til bord: Et lite illebefinnende . . . Viviana . . . William Whistler blev stående i en krets av nysgjerrige, han klemte monoklen fast i øiet og sa fullkommen uberørt:

– Sånn er «Brummel», mine damer og herrer, det er dansen fra helvete. Egentlig skulde den danses med hestefot.

Men inne i kabinettet grep Viviana heftig Kjeldsens hand og hvisket:

– Det var ham jeg danset med! Den døde! Jeg kunde se blodet også.

Boken er utgitt av Høgskolen i Oslo og Akershus

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Storhertuginnen av speilsalen

Storhertuginnen av speilsalen av Stein Riverton (psev. for Sven Elvestad) er en klassisk detektivroman. Handlingen er lagt til Oslo og omegn i mellomkrigstiden. En mann blir funnet myrdet på Bygdøy. Hvem er han og hvorfor ble han myrdet? Detektivene Krefting og Kjeldsen blir satt på saken og vi følger deres oppklaring av saken.

Mye av handlingen foregår i Speilsalen på Grand hotel i Oslo, eller «Speilen» som den også ble kalt. Sentralt i miljøet som skildres der finner vi Viviana, som går under navnet «Hertuginnen av speilsalen». På hvilken måte er hun involvert i mysteriet?

Elvestad skrev nærmere hundre kriminalfortellinger, Storhertuginnen av speilsalen kom ut i 1931.

Se faksimiler av 1. utgave fra 1931 (NB digital)

Les mer..

Om Stein Riverton

Pseudonym for Sven Elvestad. Elvestad skrev omkring 100 detektivfortellinger, utgitt under pseudonymene Kristian F. Biller og Stein Riverton. Disse fortellingene ble svært populære blant publikum og ble oversatt til flere språk.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.