Storhertuginnen av speilsalen

av Stein Riverton

KAPITEL XXXV. DET RINGER FRA VILLAEN

243– Medskyldig i sitt eget mord, et underlig uttrykk, Krefting, men det dekker meningen. Offeret er slett ikke blitt tvunget til alle disse forholdsregler, han er gått villig med på dem. Der har foreligget en avtale mellem ham og morderen. Allerede forinnen offerets avreise fra Berlin var denne avtale truffet.

– Offeret, hushold fortsatte Kjeldsen, la oss kalle ham den ukjente, skjønt det vil ikke vare lenge før vi kjenner ham, reiste til Oslo i et bestemt ærend, som hadde en lyssky karakter. For å realisere sin opgave i Oslo, måtte han samarbeide med morderen. Her er flere muligheter: At de to sammen skulde gjøre et kup i Oslo. At kupet allerede var gjort. i Berlin og skulde fordeles i Oslo. At kupet skulde gjøres i Oslo, men gå ut over morderen. ..

Under alle tre forhold blir mordet forklarlig. Se her, Krefting, vi kan sette det op i paragrafer:

Under 1: Han dreper ham, fordi han vil være alene om kupet,

2: han dreper ham, fordi han ikke vil dele rovet, men ta det hele og

3: han dreper ham i selvforsvar.

244Meget avhenger av den ukjentes personlighet. Allerede straks efterat vi hadde funnet ham der ute på divanen i Hammels villa, festet jeg mig ved følgende omstendighet: Morderen har fjernet fra den døde alt som kunde tjene til å identifisere ham. Det var meningen at han skulde forsvinne ukjent for all verdens øine. Men nu må man spørre sig selv, hvorledes kan det være mulig, at en død mann forblir ukjent, bare fordi man tar papirene fra ham?

Man må på tro at det er folk som savner den døde, familie eller venner, som vil komme til å reklamere ham. Morderen skulde altså her i sitt forehavende ha vist en utillatelig naivitet. Men i motstrid til denne naivitet står morderens ellers så koldblodige foranstaltninger. Hvad viser det? Jo, at den drepte hørte til den slags mennesker, som kunde forsvinne fra livets overflate uten at nogen kom og spurte. Og at morderen visste dette. Nu kan det sees på den dreptes ytre person, at han ikke er en hvilken som helst landeveistravende lasaron, som ingen kjenner eller savner. Han er iallfall i det ydre en gentleman. Og til tross for det kommer han fra et hemmelighetsfullt mørke som ligger utenfor den almindelige borgerlige tilværelse, og når man finner ham død, så er det ingen fra dette mørke som kommer og melder sig. Hvor finnes dette mørke? Jo det finnes i den internasjonale forbryterverden. Der er det ingen som spør når nogen blir borte, og derfra er det ingen som melder sig for å opklare en gåte.

Altså, nu vet vi med temmelig stor sikkerhet, at den 245drepte tilhørte forbryterverdenen i Berlin (eller annensteds). Når morderen avtalte alle disse forholdsregler med ham, gikk han villig inn på det og fant det rett og slett merkelig. Ham kunde jo så godt forstå morderens tankegang: La oss ikke møtes på hovedstasjonen i Oslo, vi har opmerksomme og bereiste detektiver dér ved kontinentaltogenes ankomst, det kan være nogen som kjenner Dem, la os heller møtes i en liten by. Og så: Min person er kjent i Oslo. Det må ikke kunne sies at jeg ved en bestemt leilighet har sett sammen med en person av det og det utseende. Altså masker Dem! Alt meget rimlig, tenker den ukjente. Og enn videre: For at ingen skal se oss sammen er det nødvendig at vi fører underhandlingene på et sted hvor vi ikke kan bli forstyrret, helst i et ubebodd hus. Alt dette viser, at her gjaldt det en forbrytelse allerede før mordet blev begått. Den ukjente hadde intet å innvende mot de anmodninger, som skritt for skritt førte ham inn i døden. Han fryktet intet, fordi morderen på en måte var hans medskyldige. Eller var i hans makt. Var i den ukjentes makt. Der har vi forklaringen på hans blide, sorgløse uttrykk.

Men hele situasjonen tegner påny morderens uhyggelige trekk. Han har fattet sin ufravikelige beslutning og en kold og klar beregning leder ham. Stadig tenker han: Intet spor på efterlates, intet holdepunkt! Selve det grufulle ved forbrytelsen ofrer han ikke en tanke, men kun å skjule den. Der er egentlig noget storstilt over ham, noget desperat og kunsterisk forfinet. Han er så åndsnærværende efter 246mordet, at han fjerner den dreptes hodeplagg, det var kanskje en reiselue, for at ikke fabrikkmerket skulde gi en ledetråd. Men allikevel gjør han feil, det er det tragiske, alle gjør feil. Han har villet skape den fullkomne forbrytelse, men har ikke nådd det. Fabrikkmerket i den dreptes støvler gir oss det første vink fra Berlin. Så er der gummisålen. Det var næsten en grov feil. Så telefonen.

Og for at vi skal se ham tydeligere kommer selve omgivelsene til, det almindelige og fredelige norske vinterlandskap, den borgerlige Hammelske husholdning, den litt forsofne Udvej, den store provinsskue spillerinne Viviana. I denne krets ferdes han. Ti han har visst om Hammels fråvær og nøklen hos Viviana. På bakgrunn av dette ytterst enkle og lettfattelige selskap viser den kyniske morders skikkelse sig, desperat, ubarmhjertig målbevisst, elsker av sensasjonelle effekter, næsten komediantaktig koldblodig. Skulde det være vanskelig å finne ham?

– Jeg kan i dette selskap ennu ikke se forbryteren, sa Krefting forvirret, den store forbryter, som det jo må være.

– Neivel, men han utstiller sig heller ikke naturligvis, De må også regne med hans store evne til å skjule sig bak en maske. Han spiller en rolle for å skjule sig. Han kan være De og jeg og Udvej og Hammel og Ebner og hvem som helst. Og Viviana. Krefting stod og tenkte sig om:

– Det skulde da være, mumlet han, det skulde da være . . . hm, demonisk, desperat, komediantaktig, det skulde da være . . .

247I det samme ringte det i telefonen.

Kjeldsen tok imot.

En stemme spurte: Kan jeg treffe dr. Ebner.

Kjeldsen svarte ikke straks, for selve stemmen i telefonen gjorde plutselig inntrykk på ham. En dypt uttrykksfull, alvorlig, næsten sørgmodig stemme.

– Dr. Ebner er ikke her i aften, svarte han så.

– Det var kjedelig. Kanskje kommer han senere?

– Det tviler jeg på. Han er kanskje hjemme i sin bolig nu. Og han er ikke her.

– Nei det er han ikke. Jeg er nemlig hjemme hos ham nu. Og han er ikke her.

– Hvem taler jeg med? spurte Kjeldsen.

– Mitt navn kan jeg ikke si Dem. Vær ikke utålmodig. Tilgi mig …

Stemmen hadde fått en bønnlig klang.

– Hvem har lukket Dem inn? spurte Kjeldsen.

– Ingen har lukket mig inn, svarte stemmen, jeg har lukket mig inn selv. Gjennem vinduet.

– Og så ringer De til dr. Ebner for å meddele ham det?

Mens han talte skrev Kjeldsen følgende hurtig ned på et stykke papir som han rakte over til Krefting: Undersøk en annen telefon, hvem som taler. Krefting forsvant.

– Neida, svarte stemmen i telefonen, jeg ringer til ham for å spørre ham om noget. Jeg kan ikke finne hvad jeg søker.

Hvad er det da De søker?

–Å! det kan jeg ikke fortelle Dem. Men det er 248vanskelig å komme frem her. Jeg har måttet brekke op skrivebordet.

Her kom Krefting tilbake og skrev på en seddel: De taler med dr. Ebners villa!

– De skulde være forsiktig, svarte Kjeldsen mildt, (så mildt som man taler til en gal). Dr. Ebners skrivebord er et meget verdifullt møbel.

– Ja, det får ikke hjelpe. Jeg blir visst nødt til å brekke op fruens skrivebord også. Det er ennu mer verdifullt.

Kjeldsen skrev på en ny seddel: Telefoner til dr. Ebner hos Viviana, at han øieblikkelig må komme hit med bil og alene.

Inn i telefonen spurte han:

– Hvorledes er De kommet forbi hunden?

– Å! den har jeg drept. Jeg fryser, sa stemmen.

– Ja, det er allikevel ganske koldt ikveld. Dette sure vær . . . De får legge på peisen.

– Det har jeg også gjort. Men jeg har ikke nogen ved.

(Her kom igjen Krefting tilbake. Kjeldsen skrev ny seddel: Parat til utrykning sa snart dr. Ebner kommer. Underrett eksperten! Krefting avsted.)

– Men hvad brenner De så? spurte Kjeldsen vi der i telefonen?

– Jeg brenner papirer. Dokumenter og slikt fra skrivebordene. Jeg har en ganske deilig flamme nu. Bare jeg ikke vekker tjenestepikene.

– Ja, vær endelig stille.

Men jeg synes jeg hører støi fra tjenerværelset. Hysj, jo ganske riktig, jeg hører stemmer. Slike 249dumme jenter er alltid så forskremte. Bare De ikke kommer her inn. Jeg er bevæbnet.

– Ta det med ro. De stakkars pikebarn gjør Dem ingen skade.

– Men De forstyrrer mig … (Pause. Kjeldsen kunde høre den annens tunge pusten i telefonen. Så fortsatte stemmen.) Kjenner De mig ikke på røsten?

– Nei.

– Nei, det er sant. De har kanskje ikke hørt mig tale før. Jeg er den døde. Mannen på terrassen, som forsøkte å trenge inn gjennem vindusruten. Men nu kan jeg ikke tale med Dem mer. Tjenerne lytter. Godnatt!

Et knepp i apparatet, avbrudd.

Kjeldsen ropte et par ganger inn i telefonen: Hallo. Hallo! – slengte den så fra sig og løp ut. Under løpet iførte han sig sitt yttertøi.

Da han sammen med sine kolleger kom ned på gaten, kjørte nettop dr. Ebners bil frem. Dr. Ebner vilde stige ut, men Kjeldsen stanset ham: Vi skal videre, sa han.

Boken er utgitt av Høgskolen i Oslo og Akershus

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Storhertuginnen av speilsalen

Storhertuginnen av speilsalen av Stein Riverton (psev. for Sven Elvestad) er en klassisk detektivroman. Handlingen er lagt til Oslo og omegn i mellomkrigstiden. En mann blir funnet myrdet på Bygdøy. Hvem er han og hvorfor ble han myrdet? Detektivene Krefting og Kjeldsen blir satt på saken og vi følger deres oppklaring av saken.

Mye av handlingen foregår i Speilsalen på Grand hotel i Oslo, eller «Speilen» som den også ble kalt. Sentralt i miljøet som skildres der finner vi Viviana, som går under navnet «Hertuginnen av speilsalen». På hvilken måte er hun involvert i mysteriet?

Elvestad skrev nærmere hundre kriminalfortellinger, Storhertuginnen av speilsalen kom ut i 1931.

Se faksimiler av 1. utgave fra 1931 (NB digital)

Les mer..

Om Stein Riverton

Pseudonym for Sven Elvestad. Elvestad skrev omkring 100 detektivfortellinger, utgitt under pseudonymene Kristian F. Biller og Stein Riverton. Disse fortellingene ble svært populære blant publikum og ble oversatt til flere språk.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.