Storhertuginnen av speilsalen

av Stein Riverton

KAPITEL XXXVI. FINGERAVTRYKKET

250Under farten gav Kjeldsen en kort meddelelse om telefonsamtalen, og nu fikk også Krefting rede på, hvad der var passert. Dr. Ebner hørte efter og sa intet. Han så meget trett ut. Såvidt Kjeldsen kunde se i den elendige bilbelysning var han også blek. Han hadde et uttrykk som fikk Kjeldsen til å spørre:

– Er der noget galt med Viviana?

– Nei. Egentlig ikke. Hun er blitt roligere nu. Og min kone er jo dessuten hos henne. Stakkars Viviana med sin glubske lyst på livet. Hun forlanger alltid sensasjoner. Men livet er ikke bestandig sløsaktig nok til å gi henne dem. Forøvrig gir jeg Dem rett, Kjeldsen, hun vet noget om mordet.

– Er det mer enn anelser? spurte Kjeldsen forsiktig.

– Ja. Det er mer. Hun har en hemmelighet. Men gudfader hvor hun taler om den. Hun taler om den hele tiden.

– Men hun blander det sammen med noget annet også.

– Ja, riktig. Men man kan allikevel se sannheten bak det hele sammensurium som bak et gitter.

Bilen var nu kommet ut av byen, forbi Kongshavn, 251det regnet temmelig stridt og når bilen hoppet i gropene jog kaskader av søle op mot: vinduene.

– Om nogen minutter er vi der, sa Kjeldsen, kanskje finner vi ham ikke.

Dr Ebner var tilsynelatende helt likegyldig.

– Det er jo mulig, at han har gått sin vei, sa han.

– Har De store verdier i villaen?

– Ingen større pengeverdien Enkelte pretiosa. Men det er ikke den slags verdier han søker.

– De har allerede en formening om hvorfor han er brutt inn i villaen?

– Ja. Og det har De også. Jeg vet det.

– Skal vi forlate teorien om at det er en gal mann det gjelder? spurte Kjeldsen.

– Gjerne. Men så må vi også forlate teorien om at det var en gal mann vi så på verandaen.

– Da kan det være morderen som er i Deres hus inatt.

– Det kan det være. Det står i aftenavisene, at den bekjente kriminallæge dr. Ebner deltar i undersøkelsen, og at han har funnet enkelte betydningsfulle spor. Kanskje har morderen da tenkt at det er bevismidler. Det er så dem han har villet opsøke og tilintetgjøre.

– Men hvorfor telefonerte han sa?

– Fordi han er en excentrisk herre. Jeg har engang skrevet en avhandling i Lægevidenskapelig Tidsskrift om mordets psykologi, fortsatte dr. Ebner, han var plutselig blitt interessert igjen, og i denne avhandlingen søker jeg å bevise, at alle mordere er gale. Alle som begår mord med overlegg. At de 252beskjeftiger sig med mordets planleggelse er latent galskap, som kommer til utbrudd i selve mordet. Akkja, det er lenge siden jeg skrev den avhandlingen. Mange år siden. Hvor var jeg den gang begeistret for min livsopgave, rettsmedisinen og den videnskapelige defensjon mot forbrytelsen. Så går tiden og interessen sløves . . . Hvad er det også for forbrytelser man har her hjemme, ullent, smålig, skiddenferdig simpelt!

– Men nu har vi da fått en fremragende morder iallfall, innvendte Kjeldsen.

Dr. Ebner så på ham nysgjerrig fra siden og spurte:

– Hvad mener De om morderen?

– Meget av en kunstner i sitt slags. Desperat, fantasifull og fremforalt fullkommen uten skrupler. Det eiendommeligste ved ham er det, at det tydeligvis ikke har kostet ham den ringeste overvinnelse å begå selve handlingen, mordet. Det har hele tiden stått for ham som et ganske almindelig foretagende, en nødvendig aksjon som han måtte tilendebringe uten at hans nerver i den anledning reagerte. Beundringsverdig er også hans omhyggelige planleggelse. Men alle begår feil. Alle. Og denne her morderen styrter på fingeravtrykkene i telefonen.

– Ja, jeg har hørt om dem. Kan det ikke være Hammels?

– Nei. Dessuten har vi jo konstatert mastiksen. Han har fjernet det falske skjegg fra den døde og derefter telefonert. Der er blitt sittende litt mastiks igjen på fingrene hans.

– Så hvis det er morderen som besøker mitt hus ikveld . . .

253– Har han sikkert efterlatt sig fingeravtrykk ja. Og så faller han.

En lyskaster som kom imot dem flammet inn i bilen. Vognen vek til side for den møtende bil.

Det var en liten toseter, oplyst. En enkelt mann i vognen, han som kjørte, ingen annen. Krefting grep fatt i Kjeldsens arm.

– Så De ham? spurte han.

Kjeldsen nikket:

Ja. Det var William Whistler.

– Men hvor satan kommer han fra?

Kjeldsen viftet med hånden fremover veien, som om han vilde si: Etsteds der ute fra.

– I den retning ligger også mitt hus, sa dr. Ebner. Chaufføren hadde uvilkårlig saktnet farten. Man kunde høre toseteren fjerne sig, hardt arbeidende i den vanskelige vei.

– Skal vi ikke vende om og ta ham igjen? spurte Krefting.

– Nei, hvorfor? La ham løpe iaften, svarte Kjeldsen, jeg skal allikevel møte ham imorgen.

Han beordnet farten satt op og nogen minutter efter svingte den inn en allévei og stanset utenfor dr. Ebners hus. Der var lys innenfor og bevegelse av mennesker som gikk gjennem rummene.

Dr. Ebner trengte sig først inn, fulgt av Kjeldsen.

To forstyrrede, livredde tjenestepiker kom styrtende imot dem. De talte i munnen på hverandre:

– Her har vært en tyv. En røver. Han har slått istykker skrivebordet. Vi hørte at’n tellefonerte. Så våknet vi. Vi kunde se’n gjennem dørsprekken.

254Han hadde maske på ansiktet. Han var’ke no videre høi. Men han var’ke så liten heller. Han var ellegant. Da han hørte vors, gikk’n mot døra og skrek: Vekk med dere! Og vekk var vi.

Dr. Ebner jaget pikene inn på deres værelse og bad dem forholde sig rolige der. Han gikk gjennem huset og satte lyset på. Det var bare i hans arbeidsværelse at det var forøvet hærverk. Skrivebordet var brukket op, stumper av splintret tre lå strødd utover gulvet sammen med nedkastede papirer. Ødeleggeren hadde gått voldsomt frem, det hadde også vært et hardt arbeide å få det solide bord åpnet.

Fruens arbeidsbord hadde ikke vært låst. Skuffene var tatt ut og satt ovenpå hverandre på gulvet.

Politimennene stod en stund og overså det hele. Så begynte fotograferingen og undersøkelsen efter fingeravtrykk – med stor forsiktighet. Ikke en treflis eller et stykke papir blev flyttet. Særlig var den blankpolerte skrivebordsplate gjenstand for ekspertens ivrige opmerksomhet. Plutselig kom der fra Krefting et forbauset utrop. Han tok noget op fra gulvet, som han hadde funnet der. Det lå på gulv teppet like ved skrivebordet. Det var et fint armband av gull med en edelsten i låsen. Låsen var gått istykker. Krefting gav det til Kjeldsen, som så på det et øieblikk bare. Han kjente det straks igjen.

– Det William Whistlers armband, sa han. Det er W. W., som har brutt sig inn her.

– Så var det også ham, som telefonerte til Dem.

Ja, det var ham.

– Men De kjente ikke stemmen hans?

255– Jeg har jo sagt Dem at han er en god komediant. Jeg kjente ikke stemmen til å begynne med. Men siden visste jeg hvem det var. Han har mistet armbandet under arbeidet med skrivebordet. Vi kan gi ham det imorgen.

– Gi ham det imorgen, gjentok Krefting undrende og så tilføide han: Desperat . . . komediantaktig . . . koldblodig … Det er ham!

Kjeldsen svarte ikke, men gikk hen til den åpne peis. Han rotet litt i asken.

– Det er nu løgn med den flammen, sa han halvt for sig selv, der har ikke vært ild i peisen på mange timer. Men jeg er ikke den første som har rotet i asken.

Det fotografiske lys flammet uavbrutt. Kjeldsen gikk hen til eksperten:

– Finner De noget?

– Glimrende materiale, svarte eksperten, innbruddstyven har ikke brukt hansker. Se her på bordskiven og rundt den sønderbrutte lås er der tydelige merker.

Kjeldsen drev litt omkring i værelsene. Dette hjem bekreftet hvad han allerede visste om dr. Ebner: En mann med rikdom og smak. Inne i fruens værelse hang der to laurbærkranser på veggen, to uendelig gamle og visne kranser med falmete silkebånd. Kjeldsen forundredes. Det er slikt som man ser hos skuespillerinner, tenkte han og han mumlet halvhøit for sig selv, forfølgende en tankerekke: Skuespillerinne . . . primadonna . . . varieté . . . Berlin.

Der var tyske innskrifter på silkebåndene.

256Eksperten kom hen til ham i stor bevegelse, fulgt av Krefting:

– Jeg kan allerede nu med sikkerhet fastslå, sa han, at de papillarmønster vi har funnet efter innbruddstyven, er de samme som de på telefonskiven i Hammels villa.

– Og det faller han på, sa Krefting.

– Det faller han på, gjentok Kjeldsen.

Han hørte, at dr. Ebner telefonerte fra apparatet ute i korridoren.

William Whistler altså! sa Krefting, – han trodde han skulde finne bevismateriale her og brøt sig inn for å ødelegge det. Hvorfor skal vi ikke ta ham inatt?

Kjeldsen svarte ikke, men hevet hånden advarende i været. Han vilde høre hvad dr. Ebner hadde å si i telefonen.

Dr. Ebner hadde ringt op til Viviana og talte med Liselotte.

Han talte dempet.

– Blir du der inatt, sa han, så må jeg jo være alene . . . Hvad det gjaldt? Nei, det var ingenting. Her har vært en innbruddstyv i huset, det var det hele. Ja, det var det hele . . .

Om litt sa han så: Liselotte . . . Liselotte, er du der? Jeg må si dig noget før du går vekk. Jeg må fortelle dig, at jeg er forferdelig trett.

Avringning.

Den natt skjøt dr. Ebner sig.

Boken er utgitt av Høgskolen i Oslo og Akershus

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Storhertuginnen av speilsalen

Storhertuginnen av speilsalen av Stein Riverton (psev. for Sven Elvestad) er en klassisk detektivroman. Handlingen er lagt til Oslo og omegn i mellomkrigstiden. En mann blir funnet myrdet på Bygdøy. Hvem er han og hvorfor ble han myrdet? Detektivene Krefting og Kjeldsen blir satt på saken og vi følger deres oppklaring av saken.

Mye av handlingen foregår i Speilsalen på Grand hotel i Oslo, eller «Speilen» som den også ble kalt. Sentralt i miljøet som skildres der finner vi Viviana, som går under navnet «Hertuginnen av speilsalen». På hvilken måte er hun involvert i mysteriet?

Elvestad skrev nærmere hundre kriminalfortellinger, Storhertuginnen av speilsalen kom ut i 1931.

Se faksimiler av 1. utgave fra 1931 (NB digital)

Les mer..

Om Stein Riverton

Pseudonym for Sven Elvestad. Elvestad skrev omkring 100 detektivfortellinger, utgitt under pseudonymene Kristian F. Biller og Stein Riverton. Disse fortellingene ble svært populære blant publikum og ble oversatt til flere språk.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.