Brev til Nini Roll Anker 1911–1918

av Sigrid Undset

1914

5. [januar] 1914

Brevet er delvis feildatert av Undset, og «jan.?» er påført med gråblyant, trolig av mottaker. Januar stemmer overens med innholdet i brevet.

Kjære Nini

Godt nytaar for dig og dine – og tak for det gamle! Og tak for hilsen og for den deilige kraven. Jeg skal indvie den, naar jeg skal ut og holde foredragforedrag] Undset holdt foredraget «Hædre din fader og din moder» for husmorforeningen Hjemmenes Vel i Latinskolens festsal i Trondhjem 30. mars 1914 og i Studentersamfundet i Kristiania 25. april 1914. Det ble også trykket i avisen Tidens Tegn 3. mai 1914. – har lovet guttene paa Landbrukshøiskolen hernede og Trondhjems studentersamfund at komme – men naar skal jeg faa tid!

Vi har hat rigtig gjil, god, gammeldags jul, men stri – piken minpiken min] ikke identifisert kan absolut ikke matlavning, og huset 2fuldt av gjester. Først mama,mama] Charlotte Undset (1855–1939). Født Marie Nicoline Charlotte Gydh eller Gyth i Kalundborg, Danmark. Gift med Ingvald Undset (1853–1893), arkeolog. RagnhildRagnhild] Ragnhild Undset Wiberg (1884–1969), født Undset, lærer og oversetter. Undsets søster. Gift med Einar Wiberg (1884–1952), svensk postmester. og SigneSigne] Signe (Dorothea) Undset Thomas (1887–1976), født Undset. Undsets søster. Gift med Sigge Pantzerhielm Thomas (1886–1944), filolog. dels indlogeret i SvarstadsSvarstads] Anders Castus Svarstad (1869–1943), kunstmaler. Undsets ektemann 1912–1924. rum og paa det herværende hotel – saa reiste mama og R., og Signes fæstermandSignes fæstermand] Sigge Pantzerhielm Thomas (1886–1944), filolog kom, saa to dages hvil, og derpaa begge jentungerne til Svarstadbegge jentungerne til Svarstad] Ebba Svarstad (1903–1984) og Gunhild Svarstad Andreassen (1905–1992), født Svarstad. Barn fra Svarstads første ekteskap med Ragna Moe Svarstad (1882–1963). Ekteskapet ble oppløst i 1912. ut nytaarsaften. Nu er faderen reist tilbake til sit papiersleie i Kunstforen., men døttrene skal bli etpar dager til. Det er to nydelige, søte, kloke unger – men de kaldes ikke Ebba Lebba og Gunhild Klængemaura for ikkeno. Nu klokken 12 har jeg netop faat dem iseng efter at ha sydd dukkeseng til dem i 3 timer. De vil ikke tilbake til EugeniaEugenia] Eugenia stiftelse, opprettet i Christiania i 1832 etter initiativ fra pedagog Maria Schandorff (1784–1848). Startet opp i 1837 og omfattet ulike perioder barnehjem, barneasyl og skole for fattige og foreldreløse jenter fra 7 år til konfirmasjonsalder. Navn etter Eugénie Bernadine Désirée Clary, fra 1818 dronning Desideria (1777–1860), gift med Karl Johan (1763–1844). Døtrene til Svarstad bodde der i noen perioder etter skilsmissen fra Ragna Moe Svarstad. og da jeg forklarte dem, at ogsaa hos papa maatte de jo læse lekser, spise grøt og lægge sig kl. 8, hvis 3de skulle bo her altid, og at de ikke maatte tro, at der skulde vanke melk og kake paa sengen hver morgen her heller og Gabriel Scotts spøkelsehistorierGabriel Scotts spøkelsehistorier] Gabriel Scott (1874–1958), forfatter. I 1911 kom Det spøker. Historier fra gamle prestegaardskjøkken. hver kveld – sa Ebba Lebba flot «– Aa – du er naa ikke farlig da, Sigrid – og den jobben med papsen greiet vi vel ogsaa –».

Det er saa rart at se paa dem og Lillegut,Lillegut] sønnen Anders Castus Svarstad jr. (1913–1940) slik de tre ligner hinanden –.

Ungen min er deilig som en engel, og du maa forsøke om ikke du kan komme ut og se ham. Han har 7 tænder og sier kykkeliky, naar han pisser. Snil som et fænomen var han ogsaa, like til denne julesjauen begyndte, men mormor først og halvsøstrene siden har været formeget for hans dyd, desværre. Men jeg skal vel faa 4skik paa ham igjen. –

Lev saa vel da du. Alt godt i de nye aaret!

Din
Sigrid.
[19. april 1914]

Brevet er tidfestet «Søndag 14de.», i tillegg er det påført «14-4-14» med gråblyant, trolig av mottaker. 14. april 1914 falt imidlertid på en tirsdag, ikke en søndag. Antatt datering er derfor satt til søndag 19. april 1914.

Kjære Nini,

tak for sidst – skulde jeg sagt for længe siden. Men jeg forsøgte at ringe dig op en dag og kom ikke frem. Da var det fordi jeg vilde set at faa avtalt en dag, naar du skulde til byen, saa jeg kunde faat fat paa fru Normann.fru Normann] sannsynligvis Regine Normann (1867–1939), forfatter Nu har mamamama] Charlotte Undset (1855–1939). Født Marie Nicoline Charlotte Gydh eller Gyth i Kalundborg, Danmark. Gift med Ingvald Undset (1853–1893), arkeolog. været litt daarlig, derefter jeg – og nu kommer vist AndersAnders] Anders Castus Svarstad (1869–1943), kunstmaler. Undsets ektemann 1912–1924. ut i uken, saa det kan vel ikke bli før næste. Kan du ikke skrive til mig paa forhaand, hvis det passer dig en aften – forresten saa skal jeg ringe op ogsaa.

Ja – Anders utstillingAnders utstilling] Svarstad åpnet bl.a. en separatutstilling i Kunstnerforbundet 22. januar 1914 som fikk svært god omtale, se f.eks. Dagbladet 24. januar 1914 (kilde: NB avissøk). har gjort lykke derinde da – selv de mest konservative 2bladene yder ham enslags anerkjendelse mot sin vilje – av en iøvrig forkastelig genre er han den dygtigste og interessanteste. De yngre er uforbeholdent begeistret. Han har det godt derinde, men er utaalmodig, kjeder sig og længes hjem, sier han.

Jeg har forsøkt paa «Sædelighetsballet»«Sædelighetsballet»] novellen «Om sedelighetsballet» i Fattige skjæbner (1912) til julenumretjulenumret] Julehelg. Forfatterforeningens julehefte (1912–1959), der bl.a. Nini Roll Anker satt i redaksjonsrådet fra 1912. – men jeg tror den blir for lang til det. Imidlertid skal jeg nok forhaabentlig faa et godt bidrag til deg.

Tak for «Firfeier».«Firfeier»] Ankers skuespill Firfeier er ikke utgitt, men ble oppført i Trondheim i mars 1912. Den planlagte premieren var trolig 12. mars, men ble ifølge Trondhjems Adresseavis 13. mars 1912 utsatt til 15. mars 1912. Det ble også oppført i Kristiania, da første gang 30. mars 1912. Firfeier er opprinnelig en gammel dans (kilde: NB avissøk). Jeg moret mig svært ved stykket – endda jeg jo kjendte indholdet, saa syntes jeg det var svært spændende. Jeg synes egentlig det kunde fortjene at bli utgit av hensyn til fru Petra Hargout –.fru Petra Hargout] egentlig Petrea Hargout, figur i Firfeier

Men har du set paa maken 3til veir i april!

Ja det var altsaa tak for de hyggelige dagene sidst ute hos dig da.

Med hilsen til ingeniør Ankeringeniør Anker] Johan Anker (1871–1940). Ankers ektemann.

din
Sigrid Undset.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev til Nini Roll Anker 1911–1918

Sigrid Undset (1882–1949) og Nini Roll Anker (1873–1942) hadde et nært venninne- og kollegaforhold i over 30 år, fra det første møtet i 1911 til Anker døde i 1942. I denne utgaven presenteres det som er bevart av brev sendt fra Undset til Anker i årene 1911–1918, til sammen 44 brev.

Det første brevet er skrevet i januar 1911. Da var Undset hemmelig forlovet med kunstmaleren Anders Castus Svarstad (1869–1943). 1911 er også året da hun opplevde stor suksess med romanen Jenny og fikk seg en ny og fortrolig venninne i Anker. Det siste brevet er fra desember 1918. Høsten/vinteren 1918 tok ikke bare første verdenskrig slutt, men den var også starten på slutten for det tradisjonelle samlivet mellom Undset og Svarstad.

Brevene utgis i kildeskriftserien NB kilder. Det er planlagt to utgaver til med brevene fra 1919 til 1924 og fra 1925 til 1940.

Les mer..

Om Sigrid Undset

Forfatteren og samfunnsdebattanten Sigrid Undsets betydning for norsk og internasjonal litteratur- og samfunnshistorie er uomstridt. Hennes omfangsrike produksjon favner romaner, noveller, essaysamlinger, helgenbiografier, artikler og selvbiografiske skrifter.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.