Brev til Nini Roll Anker 1911–1918

av Sigrid Undset

Kilder


Arkivmateriale i Nasjonalbiblioteket

Brevs. 171: Brev til og fra Nini Roll Anker
Brevs. 305: Brev til Kitty Kamstrup
Brevs. 342: Brev til Eugenia Kielland
Brevs. 348: Brev til, fra og om Sigrid Undset, og hennes familie.
Brevs. 664: Brev til og fra Fredrik og Stina Paasche
Ms.8° 2669: Nini Roll Anker: Dagbøker og scrap-books 1903–1941


Sekundærlitteratur

Anker, Nini Roll. 1946. Min venn Sigrid Undset. Oslo. Aschehoug.

Blindheim, Charlotte. 1982. Moster Sigrid. Et familieportrett av Sigrid Undset. Oslo. Aschehoug.

Gervin, Anita Eger. 2021. «Din hengivne Sigrid. Ukjent brevsamling etter Sigrid Undset har dukket opp». Gymnadenia. Et tidsskrift fra Sigrid Undset-selskapet, 26–37. AITOSLO Digitaltrykk.

Krane, Borghild. 1970. Sigrid Undset. Liv og meninger. Oslo. Gyldendal.

Lerberg, Ellen. 1993. Maleren Anders Castus Svarstad (1869–1943). Liv og produksjon. Magistergradsavhandling. Universitetet i Oslo.

Lerberg, Ellen. 2019. Terrassen i Roma. Om maleren Anders C. Svarstad og hans kunst. Rånåsfoss. Svein Sandnes bokforlag.

Myrvang, Christine. 2020. Tause kilders tale. Var Dea Sigrid Undsets store, uforløste kjærlighet? Oslo. Universitetsforlaget.

Packness, Ida. 1963. Sigrid Undset. Bibliografi. Oslo. Universitetsforlaget. (Bibliografien er også tilgjengelig og søkbar via Nasjonalbibliotekets nettsider: Sigrid Undsets bibliografi 1907-2007)

Skeide, Cecilie. 2019. Introduksjon til utstillingen Å hjemme seg – i Sigrid Undsets hus er det mange rom, Bjerkebæk/Lillehammer, 20. mai–27. oktober 2019.

Skille, Nan Bentzen. 2003. Innenfor gjerdet. Hos Sigrid Undset på Bjerkebæk. Oslo. Aschehoug.

Skouen, Arne. 1982. Sigrid Undset skriver hjem. En vandring gjennom emigrantårene i USA. Oslo. Aschehoug.

Slapgard, Sigrun. 2007. Dikterdronningen. Sigrid Undset. Oslo. Gyldendal.

Strøksnes, Morten A. 2020. «Tilbake til framtida». Essayserie i syv deler i Dag og Tid, 17. april – 29. mai. 2020.

Undset, Sigrid. 1934. Elleve aar. Oslo. Aschehoug.

Undset, Sigrid. 1979. Kjære Dea. Utgitt av Christianne Undset Svarstad. Oslo. Cappelen.

Undset, Sigrid. 2004. Essays og artikler 1910–1919. Utgitt av Liv Bliksrud. Oslo. Aschehoug.

Undset, Sigrid. 2019. Fire skjønnlitterære fragmenter. Utgitt av Tone Modalsli, med etterord av Liv Bliksrud. NB kilder 9. Oslo. Nasjonalbiblioteket/bokselskap.no. Digital utgivelse.

Ørjasæter, Tordis. 1993. Menneskenes hjerter. Sigrid Undset – en livshistorie. Oslo. Aschehoug.

Ørjasæter, Tordis. 1996. Sigrid Undset og Roma. Oslo. Aschehoug.

Ørjasæter, Tordis og Jo. 2000. Nini Roll Anker. En kvinne i tiden. Oslo. Aschehoug.


Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev til Nini Roll Anker 1911–1918

Sigrid Undset (1882–1949) og Nini Roll Anker (1873–1942) hadde et nært venninne- og kollegaforhold i over 30 år, fra det første møtet i 1911 til Anker døde i 1942. I denne utgaven presenteres det som er bevart av brev sendt fra Undset til Anker i årene 1911–1918, til sammen 44 brev.

Det første brevet er skrevet i januar 1911. Da var Undset hemmelig forlovet med kunstmaleren Anders Castus Svarstad (1869–1943). 1911 er også året da hun opplevde stor suksess med romanen Jenny og fikk seg en ny og fortrolig venninne i Anker. Det siste brevet er fra desember 1918. Høsten/vinteren 1918 tok ikke bare første verdenskrig slutt, men den var også starten på slutten for det tradisjonelle samlivet mellom Undset og Svarstad.

Brevene utgis i kildeskriftserien NB kilder. Det er planlagt to utgaver til med brevene fra 1919 til 1924 og fra 1925 til 1940.

Les mer..

Om Sigrid Undset

Forfatteren og samfunnsdebattanten Sigrid Undsets betydning for norsk og internasjonal litteratur- og samfunnshistorie er uomstridt. Hennes omfangsrike produksjon favner romaner, noveller, essaysamlinger, helgenbiografier, artikler og selvbiografiske skrifter.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.