Brev til Nini Roll Anker 1919–1924

av Sigrid Undset

1919

10. juni 1919

Kjære Nini,

du var gjil som skrev til mig saa snart. Brevet dit kom, da jeg ikke hadde det saa svært gjilt selv nemlig – jeg har hat det noksaa grusomt her paa hotellet med to unger som begge begriper, at mor gjør alting for at slippe skrik og opstuds, plaget av varmen har jeg været og, hadde bare uldkjole at gaa i, ufrisk og træt var jeg o.s.v.

Nu har alting lysnet – jeg har været svineheldig, sier alle Lillehammermennesker. Det normale er at her ikke er hus at faa leiet og ikke hjelp at faa; jeg hadde næsten bestemt mig til at kjøpe et lite hus (til mere end det er værdt naturligvis) – og saa averterer en ung maler, Sverre Hjorth,en ung maler, Sverre Hjorth] Gunnar Lippestad Hjorth (1896–1926), maler og tegner. På bjerkebek.no omtales ham som «Gunnar Hjort» mens Ørjasæter (1993, 163) og Slapgard (2007, 204) fører opp Sverre hhv. Hjorth og Hjort, sannsynligvis med kilde i Undset selv. sit 5 værelses tømmerhus tilleie paa ett aar. Vi ringte op med det samme, og nu har vi avsluttet leien, skal betale 2500.- for 15 maaneder; det er ikke dyrt efter forholdene her. Det er en gammel gaard fra dalen,en gammel gaard] Tømmerhus fra Røssum i Kvam i Gudbrandsdal, satt opp i 1918 av byggmester Ola Aasen (ukjent fødsels- og dødsår) på hans eiendom i Fåberg utenfor Lillehammer for Gunnar Lippestad Hjorth, se forrige note. Da Undset kjøpte huset i 1921, kalte hun det for «Bjerkebæk» (kilde: Sigrid Undsets Bjerkebæk). som er flyttet ned og nyindrædet, med kjøkken, en liten spisestue og en stor, nydelig, dagligstue i første, 2 smaa og et stort soveværelse ovenpaa. Det ser gjennemhyggelig ut, og det ligger henrivende til, like overfor JordesJordes] Lars Jorde (1865–1939), kunstmaler, og Christiane Henriette Jorde (1876–1950), født Biørn, kunstmaler og LundebysLundebys] Alf Lundeby (1870–1961), kunstmaler. Giftet seg i 1939 med Ruth («Rutta») Offenberg (1890–1966). steder – desværre paa den gale side av bygrænsen som gaar midt over tomten. Et andet aber er at der har ikke bodd folk i huset endda og helt færdig er det ikke – men 2jeg faar jo sommermaanderne til at finde ut skavankerne paa da. Endnu et aber er at tomten er ikke indgjerdet eller ryddig gjort, huset ligger i utkanten av en stor hestehage med svære gamle bjerker og tætt olderkjerr,olderkjerr] orekratt saa jeg kan ikke slippe ut MosseMosse] Maren Charlotte Undset Svarstad, kalt Mosse (1915–1939) alene –.

Men svineheld nr. 2, fra 1. juli faar jeg – hvis ikke ett eller andet uheld skulde støte til, en svensk hvita-kors-syster,en svensk hvita-kors-syster] Ifølge brev fra 13. august het pleiersken Pia til fornavn. Fra svenske Hvita Korset, barnavårds- & sköterskeskola, grunnlagt i 1911. Se også brev 4. juli 1919. altsaa utlært barne- og barselpleierske, som blir ledig da og som jeg har engageret for et halvt aar foreløbig. De tar 70 kr. maaneden og er pligtige til at utføre barselpleie, rengjøring av barneværelset, vask, reperation og søm av barneklær og se efter alle smaabarna i familien – altsaa her Mosse og siden den nye, eftersom Anders passer sig selv i en næsten uhyggelig grad. Jeg kan neppe tro at det er mig, som skal ha det saa godt. Naar jeg nu bare faar fat paa pike saa skulde alt være ordnet til at jeg kunde ha gode dage en stund –.

Det allerbedste er at Mosse har ikke hat noget anfald siden det hun hadde den dagen jeg var ute hos dig. Jeg tør likesom ikke sætte altfor stort haab til det endda men gud hvor glad jeg er for hver uke som gaar og gaar godt. Men maven hendes er upaalidelig endda desværre, og frygtelig tyrannisk er hun blit her oppe – jeg maa staa op naar hun vaagner og gaa iseng, naar jeg har lagt hende. Allerværst er hun, naar Svarstad har været her og er reist; da skriker hun efter «Anders-Far» ustanselig og jeg maa gaa og bære hende for at staggeungen en smule. Idag er hun ute første gang med en smaajente, jeg har faat til det øiemed; gud vet hvordan det greier sig.

«Anders-Far» har netop været her en uke. Jeg var bra sint paa ham, da jeg endelig hadde faat Sinsen og alt det 3bak mig – jeg syntes, de tre aarene der var som et eneste mareridt at tænke paa efterpaa. Men herregud for et forskjel det gjorde at være sammen med ham, bare vi to og vore egne unger – jeg smeltet som smør i solskin. Han har jo hat et lite lunt helvede der han og – og han har jo de andre ungernede andre ungerne] Ebba Svarstad (1903–1984), Gunhild Svarstad Andreassen (1905–1992), født Svarstad, gift med Vidar Andreassen (1894–1968), og Trond Svarstad (1908–1980). Barn fra Anders Castus Svarstads første ekteskap med Ragna Moe Svarstad (1882–1963), født Moe. Ekteskapet ble oppløst i 1912. at bekymre sig for og glad i dem er han ogsaa. Ak for et asen jeg er – nu er jeg saa hjertelig glad og tilfreds fordi han ikke har kunnet la være at vise mig længer, der er litt forskjel paa en mands følelser for de unge som er resultat av et forhold, han er truet og tvunget ind i og de ungerne han har sat i verden med sin egen gode vilje. Det var PeimandPeimand] kallenavn for Anders Castus Svarstad jr. (1913–1940) som sat og funderte en aften over dit og dat og bl.a. bemerket «Ja hvis mor dør mens vi er barn, da vilde jeg ønske at Mosse og jeg fik dø tre dager efter – for da blev jo du enkemand og da var det saa mye mas for dig at ha os.» «Hvordan tror du det vilde være da for mig at miste dere allesammen – det blev nok endda værre at være uten dere, naar jeg ikke hadde mor heller.» «Jamen du har jo baade Ebba og Gunhild og Trond – du hadde mange barn allikevel du, far,» sa gutten. – Jeg har jo visst det alltid, naturligvis, og gud vet, hvorfor jeg altid har været sjuk efter at faa presset det ut av ham at mine unger – jo der er mye søtt i den lovpriste morsfølelsen! Enfin,Enfin] (fr.) endelig kan han ikke faa greiet med Trond paa andet vis, saa tar jeg ham hitop og gudskelov for mange ting jeg har tænkt og ikke sagt –. Men smaapikerne vil jeg være færdig med nu, det stræver jeg med at holde fast paa – de er nok alt begyndt at længte tilbake, men de er jaggu store nok til at forstaa nu, de har ikke opført sig slik at jeg skulde ville gjøre mig livet surere og besværligere end nødvendig for deres skyld mere.

4PinsesøndagPinsesøndag] 8. juni 1919 kom Alf LarsenAlf Larsen] Alf Larsen (1885–1967), forfatter – han du vet snakker saa meget – hitop i ærinde fra HegelHegel] Frederik (Jacob Deichmann) Hegel (1880–1961), dansk forlagsdirektør i Gyldendal forlag (1912–1939) om oversættelsesretten til Engelsk – Gyldendal skal starte engelsk og tysk filial nu da, ser du. Ja meningen er jo naturligvis at se og faa mig helt over til G. med PetereggeskePetereggeske] Peter Egge (1869–1959), forfatter procenter og samtidig utgave paa 3 sprog o.s.v. Imidlertid, jeg føler mig selvfølgelig bundet med alle hjerterøtterne til Sir William og Møller og frk ForsethSir William og Møller og frk Forseth] Referanse til forlaget Aschehoug & Co.: forlagsdirektøren William Nygaard d.e. (1865–1952) og den danske disponenten Georg Jens Juul Møller (1869–1947). «frk Forseth» er ikke identifisert. – bare ved at høre tale om at gaa over føler jeg mig som jeg overveiet egteskapsbrud, landforræderi og synd mot det fjerde bud under ett! Gud vet aaffer. Da jeg tænkte paa at kjøpe hus heroppe og i tilfælde be Sir William kautionere – som der naturligvis ikke hadde været skygge av risiko ved for han – hadde jeg slet ikke nogen følelse av at han var min fader og mit kjærlighetsfulde forsyn. Kan du begripe hvad det er med den træmanden – Larsen sa, de stod som en fanevagt om hans interesser baade CollettVogt,CollettVogt] Nils Collett Vogt (1864–1937), forfatter Gran,Gran] Sannsynligvis Gerhard Gran (1856–1925), litteraturhistoriker og sentral Ibsen-forsker, dessuten grunnlegger av tidsskriftene Samtiden i 1890 (sammen med botanikeren Jørgen Brunchorst (1862–1917)) og Edda i 1914. ElsterElster] Kristian Elster d.y. (1881–1947), forfatter, litteraturkritiker og teateranmelder og Krogvig.Krogvig] Anders Krogvig (1880–1924), bibliotekar, forfatter, forlagskonsulent og kritiker Han supplerte dine oplysninger om stevnetstevnet] Antakelig Det nordiske bokmannsstevnet i København 17.–21. mai 1919 der Den norske Forfatterforening var representert ved formann Nils Collett Vogt og styremedlemmene Ejlert Bjerke (1887–1963), Kristian Elster (1881–1947), Gerhard Gran (1856–1925), Regine Normann (1867–1939), Barbra Ring (1870–1955) og Arnulf Øverland (1889–1968). Stevnet er omtalt bl.a. i avisen Den 17de Mai, fredag 16. mai 1919 (kilde: NB avissøk). med meddelelsen om Barbras triumf. I debatten hakket hun som en høne (Sir Williams høne hun og) men som festtalerinde gjorde hun sig glimrende. Regine var uheldig baade i debatten (hvor hun stadig fortalte rørende historier om en av sine skolegutter og hans forhold til litteraturen, til alle delegerte ønsket fanden vilde ta ungen) og ogsaa som officiel talerinde var hun mindre heldig. Jeg skriver forresten til Regine idag; saa faar jeg se om jeg kan faa lokket ut av hende en rapport om stasen, set fra hendes synsvinkel. Jeg skulde ønske jeg hadde et paaskud til at skrive til Barbra og – det har vist været en ganske pikant ragout av fruentimmersladder og jalousi hele greia. Alf Larsen har en liten sværm for Katharina Gjedsdahl;Katharina Gjedsdahl] (Anna) Katharina (Christie) Gjesdahl (1885–1975), forfatter. Giftet seg i 1924 med den franske advokaten André Bosc (1884–?). Alf Larsen giftet seg i 1922 med Astrid Blicher-Hansen (1873–1954). jeg puster til det av alle 5kræfter, kan du vite. De har det tilfælles (Larsen og hun altsaa) at de er sympatiske naar de av og til glemmer sig selv og blir naturlige; den fasade, de har opmuret sig, er ikke fuldt saa heldig.

– Nu kom Mosse tilbake med smaajenten; det hadde gaat bra, gudskelov, saa faar jeg altsaa for fremtiden fred tre timer formiddag og tre timer eftermiddag hver dag. Pei ser jeg bare ved maaltiderne; han gaar ut fra jeg betaler kost og logi for ham her og holder hans garderobe istand men mere synes han ikke jeg har med ham, later det til – han gaar til bords og gir serveringsdamerne sine ordrer – meget høflig og pent forresten – men ganske uavhængig av mor sin: «Jotak, idag vil jeg gjerne ha kaffe, «neitakk, Kari, du vet jeg spiser aldrig kjøtt omtrent» o.s.v. – han lever mest av melk, gjetost og dessert. Fra morgen til aften er han sammen med en liten søn av skuespillerinden Ranka KnudsenRanka Knudsen] Ragnhild E. Knudsen Samuelsen (1888–1966), skuespiller, forfatter, oversetter og radioprogramleder. Giftet seg i 1919 med Sverre Samuelsen (?–1947). Sønnen Eirik Samuelsen Mikkelsen (1914–1989) er trolig sønn av skuespiller Johan Mikkelsen (ukjent fødsels- og dødsår). – fra maalteatretmaalteatret] Det Norske Teateret, grunnlagt 22. november 1912 med forfatter, kulturarbeider og oversetter Hulda Garborg (1862–1934) som styreformann. Teateret spiller dramatikk på nynorsk og norske dialekter og hadde flere åpningsforestillinger i 1913. Ranka Knudsen var med i teaterproduksjonen Bjørnefjell basert på skuespillet med samme tittel fra 1907, forfattet av Olav Hoprekstad (1875–1965), med Hulda Garborg som regissør. Knudsen spilte hovedrollen som enken «Kari Bjørnstad». Johan Mikkelsen (se forrige note) var med på samme produksjon (kilde: Sceneweb). Knudsen var ansatt ved Det Norske Teateret til 1918. vet du – hun, fruen altsaa, er aldeles nydelig synes jeg og virker sympatisk.

Undres om du kommer paa disse kanter til sommeren? Her er deilig – allervakrest forresten over paa den anden side Mjøsen; vi har reist over med motorbaaten og gaat turer der.

Tak for fotografiet. Jeg synes nu ikke du er flatteret akkurat, men det er ikke jeg heller. Naa, paa mit er jo ungerne hovedsaken og de synes jeg er søte.

Mange hilsener til AnkerAnker] Johan Anker (1871–1940), ingeniør. Ankers ektemann. og dig selv

din
Sigrid
4. juli 1919

Kjære Nini,

tak for brevet dit – det kom ved skjæbnens ironi netop som jeg var færdig med 4 timers klæsvask. Nei kjære, miraklernes tid er ikke kommet endda – den piken jeg hadde korrespondert med, meddelte efter 14 dages forhandling at hun vilde ikke allikevel (det samme kan det være, hun hørtes ugunstig ut), den svenske pleierskenIfølge brev fra 13. august het pleiersken Pia til fornavn. Fra svenske Hvita Korset, barnavårds- & sköterskeskola, grunnlagt i 1911. Se også brev 10. juni 1919. blir vist ikke ledig paa en maaned endda – og her er mamamama] Charlotte Undset (1855–1939). Født Marie Nicoline Charlotte Gydh eller Gyth i Kalundborg, Danmark. Gift med Ingvald Undset (1853–1893), arkeolog. og jeg mutters alene med ungerne i det nye huset; al den hjelp vi hittil har hat her er en vaskekone to ganger tre timer! Du snakker om at jeg saa træt ut sidst du saa mig – nu er jeg træt, kan du forbande dig paa! Jeg har tat av 3 kilo i sidste maaned, trods omstændigheterneomstændigheterne] Undset var gravid og fødte sitt tredje barn, Hans Undset Svarstad (1919–1978), 27. august 1919. og ligger med rødvinsomslag om nætterne for at faa sove –.

– men after all!after all] (eng.) tross alt Jeg er gla jeg er kommet fra Sinsen og det jeg hadde der og du kan stole paa, jeg tar ikke Trondkommet fra Sinsen … Trond] Trond Svarstad (1908–1980). Familien Undset Svarstad på fire flyttet til Sinsen i Kristiania i løpet av våren 1916 og tok til seg de tre barna fra Anders Castus Svarstads første ekteskap med Ragna Moe Svarstad (1882–1963), født Moe: Ebba Svarstad (1903–1984), Gunhild Svarstad Andreassen (1905–1992), født Svarstad, gift med Vidar Andreassen (1894–1968), og Trond. I påvente av at det nye huset på Kampen stod klart i 1919 flyttet Undset med sine to barn til Lillehammer mens Svarstad flyttet inn på atelieret på Kampen. Trond flyttet da tilbake til sin mor mens Ebba og Gunhild dels bodde hos faren, dels på institusjon. nu; jeg vet jeg faar nok med at komme til hegterne selv til vinteren. Desuten er jeg lutlei av de ungernede ungerne] se forrige note nu; det sidste jeg gjorde før jeg reiste fra byen var at sørge for nyt undertøi til smaapikerne og noget at det første jeg gjorde her var at sende GunhildGunhild] Gunhild Svarstad Andreassen (1905–1992), født Svarstad. Se tidligere note. et skidragtstof – og de har ikke hverken takket eller kvittert med ett ord. Dermed synes jeg det kan være 2finisfinis] (lat.) ferdig fra min side indtil videre.

Men huset her kan du tro er blit fortryllende – bare jeg faar hjelp – hvis jeg faar – kommer jeg til at like mig rent væk i det. Det ligger mitt i en tornehage; dessværre er det ikke indgjerdet og kuer og okser og hester rusler borttil og kiker ind av vinduerne hele dagen – saa mama desværre blir rent hysterisk; hun er dødsens ræd krøtter. Jeg liker dem forresten ikke svært – tør ialfald ikke slippe barna ut alene. PeiPei] kallenavn for Anders Castus Svarstad jr. (1913–1940) faar motion nok, for han flyr alle byærinder for mig, pusser mine sko – og tømmer og bærer vand op og ned av soveværelserne. Han er gruelig søt og flink, men naar han ikke kan gjøre nytte, gjør han ugagn naturligvis. Det værste er at mama blir saa rasende nervøs og hun sliter og hun ængster sig for mig – og jeg er i mit hjærte mest fortvilet over den boken,boken] Undset skrev på det hun først kalte «Forordet», men som senere ble trykt som «Efterskrift» datert oktober 1919 i en samleutgivelse med det mest sentrale Undset hadde skrevet om kvinnesak. Boken kom ut med tittelen Et kvindesynspunkt høsten 1919. jeg ikke faar gjort noget paa – jeg kunde trængt at faa den ut, og jeg synes en og anden kunde trængt at faa boken. Faar jeg hjelp, saa skal jeg klare at gi den ut, tror jeg, om jeg saa skal ligge og skrive –. Det værste er allikevel med mama, synes jeg. Slik gik det ifjor – jeg bad hende komme op til mig for at stelle det ekstra godt og hyggelig for hende og blev liggende selv og mama gik og strævet alene med hele huset; jeg bad hende op iaar i haabet om at jeg skulde kunne gjøre det rigtig vel for hende og saa blir det samme greia! Hun er makeløs allikevel, greier det utrolige og vilde helst greie alt – og raser over mine stedbørn og over Sigge ThomasSigge Thomas] Sigge Pantzerhielm Thomas (1886–1944), filolog. Gift med Signe (Dorothea) Thomas (1887–1976), født Undset, Undsets søster. De hadde tvillingsdøtre: 1) (Anne Marie Nicoline) Charlotte Gyth Blindheim (1917–2005), født Thomas, kalt Charlotte, arkeolog. Gift med kunsthistoriker Martin Blindheim (1916–2009). 2) Sigrid Braatøy (1917–2010), født Pantzerhielm Thomas, lektor. Gift med lege og psykiater Trygve Braatøy (1904–1953). der har faat kjørt SigneSigne] Signe (Dorothea) Thomas (1887–1976), født Undset, Undsets søster. og ungerne paa landet uten pikehjelp for at han kan 3faa pusle i ro med sine Gracchersine Graccher] Graccherne var en av de mest innflytelsesrike slekter i den Romerske republikk. Mest berømt er brødrene Tiberius Sempronius Gracchus (163 f.Kr.–132 f.Kr.) og Gajus Sempronius Gracchus (154 f.Kr.–121 f.Kr.). Som såkalt folketribun (valgt tillitsmann for plebeierne, allmuen, i Romerriket) var Tiberius den første leder av Gracchernes reformbevegelse (politisk kamp om de lavere klassers innflytelse og fordelingen av statens jord mellom 133 og 121 f.Kr.) mens broren overtok etter mordet på Tiberius i 132 f.Kr. – «de taabelige bæster» – hun omtaler Sigge og Graccherne akkurat i samme tone som den svarte stuten her gaar utenfor huset – og indimellem staar hun i vinduet og taler til stuten og kuene omtrent som det skulde være Sigge og Gracchernes mødre hun hadde fat i, og kuene holder op at beite og staar og glaner umaadelig forbauset op paa hende. Det hele er baade til at le og graate over, forstaar du – men det betyr vel noget bra, at jeg finder firkløver hvergang jeg gaar ned til byen – og MosseMosse] Maren Charlotte Undset Svarstad, kalt Mosse (1915–1939) har været frisk siden hun hadde det anfaldet da jeg var ute hos dere –.

Jeg er ræd NygaardNygaard] William Nygaard d.e. (1865–1952), forlegger (Aschehoug & Co.) og politiker altsaa slipper at bry sig med mine betingelser iaar. Jeg har overdraget GyldendalGyldendal] dansk Gyldendal forlag, grunnlagt i 1770. Se også brev 10. juni 1919. oversættelsesretten til Jenny og VigaljotJenny og Vigaljot] Fortællingen om Viga-Ljot og Vigdis (1909) og Jenny (1911) men erklæret at jeg gaar aldrig!! over og sviger Sir William. Sendebudet bød 20% av bruttomassen og samtidig utgivelse paa 3 levende sprog. Jeg er forresten imot de Eggeskede Eggeske] Referanse til Peter Egge (1869–1959), forfatter. Se også brev 10. juni 1919. 20%, for jeg kan ikke se andet end at det maa gaa ut over de litet salgbare forfatterne. Jeg synes Egge er altfor meget bussines-mandbussines] eg. business (eng.): forretning; bedrift for at være digter.

Jeg er glad du faar din søster og guttengutten] antakelig Jon Ferdinand Peyronnet (1915–1940), sønn av Ankers søster Sigrid (Roll) Peyronnet (1879–1967), oversetter, bosatt i Paris hitop og især for at AnkerAnker] Johan Anker (1871–1940), ingeniør. Ankers ektemann. er friskere nu, saa du er kvit den angsten. Uf ja, gid at Asker ikke var saa langt fra Lillehammer – for nu kommer dere vel ikke paa disse kanter nogen av dere. Alle mennesker reiser i bil hitop, men du vel ikke –?

Det var leven det du fortalte om Babben.Babben] Barbra Ring (1870–1955), forfatter RegineRegine] Regine Normann (1867–1939), forfatter hadde jeg et søtt brev fra – nei, hun er bare henrykt over sin Kjøbenhavnstur. Jeg har avertert efter piken bl.a. i danske 4aviser; det er mit eneste haab nu.

Nu maa jeg ut og lave aftens; mama har strøket søndagstøiet til barna. De kjører til med papirkurven min og hujer himmelhøit av henrykkelse, svarte og fæle. Mosse er blek og tynd efter mavesjauen, men livligere og kvikkere end hun var i byen og ikke fuldt saa umedgjørlig som paa hotellet.hotellet] Breiseth Hotel, se brev 10. juni 1919.

Skal hilse dig saa meget fra mama. Gid du vilde gjøre vel og skrive litt til mig snart igjen. Alle mennesker jeg kjender her i byen er bortreist nu – ogsaa den lægen,lægen] Paul Konow (1865–1933), lege jeg har overleveret mig selv til; jeg hører og ser ikke andet end husstellet mit om dagene.

Mange hilsener
din
Sigrid.
11. juli 1919

Kjære Nini,

– tak for brevet dit – det er altid velsigna godt at høre fra dig. I øieblikket var det specielt godt at høre – jeg glemmer snart selv at jeg er andet end en arbeidskone – med to ungerto unger] Anders Castus Svarstad jr. (1913–1940) og Maren Charlotte Undset Svarstad, kalt Mosse (1915–1939) op og en i menteen i mente] Undset var gravid og fødte sitt tredje barn, Hans Undset Svarstad (1919–1978), 27. august 1919. – livlig i mente – næsten færdig av træthet og varme. Men gudskelov – mandag kommer en pike og mandag otte dager skulde pleiersken komme – hun var her idag og lovet det bestemt – saa blir det vel en raad. Piken er en frøken, meget ung, meget pen og meget freidig – jeg vilde hellere hat din perlesdin perles] antakelig Sidsel Andersen (1887–?) søster eller en ung pike fra Biri som meldte sig igaar, utsendt fra min perle Asta,Asta] Asta Westbye (ca. 1892–1967), tidligere hushjelp hos Undset der hadde oplyst piken fra Biri om at hun kunde ikke komme til et bedre sted end hos mig. Jeg var gla for at høre det og jeg har været gla for at faa to hyggelige, hjertelige brever fra hende – jeg var svært gla i Asta Westbye. Hun sliter hjemme fortæller hun – de faar ikke en times leiehjelp – og gud vet hva det skulde ende med verden, hvis vi kvinder skulde begynde at forlange otte timers arbeidsdag, sier hun. Jagu, dersom fruentimmer av dit og mit og Astas og min morsmin mors] Charlotte Undset (1855–1939). Født Marie Nicoline Charlotte Gydh eller Gyth i Kalundborg, Danmark. Gift med Ingvald Undset (1853–1893), arkeolog. slag lavet ting og snakket vet – men vi har ikke tid og vi gidder ikke og vel er det sagtens at det er slik; der maa jo noen bestille noget ogsaa, men fanden tar de skravlebøtterne du var borte og saa paa forleden. Nu faar jeg vel litt tid før jeg skal i barselseng, til at ordne med utgivelsen av de stykkerne, jeg i tidens løp har skrevet om «kvindesak» – med et forord.et forord] «Forordet» blir senere til «Efterskrift» datert oktober 1919 i en samleutgivelse med det mest sentrale Undset hadde skrevet om kvinnesak. Boken kom ut med tittelen Et kvindesynspunkt høsten 1919. Jeg tar til motto de linjerne, som gaar igjen 2i talløse folkeviser, norske og danske

Hosi kan grase paa jordi gro
nær sonen maa ikje moeri tru –Hosi … moeri tru] Sitat fra den norske folkevisen og middelalderballaden «Olav og Kari» (TSB D 367). I betydningen: Det er like naturlig at en sønn tror på sin mor som at gresset gror på jorda. (Jf. https://www.bokselskap.no/boker/riddarballadar2/tsb_d_36_olavogkari)

Ellers liker jeg ikke motto paa titelblader; det smaker av vers paa opgivne rim – men fyfan, hvordan maa det være at ha en tingdame til mor. Jaja Nico HambroNico Hambro] Nicoline Christine Hambro (1861–1926), kvinnesakspioner og mor til pressemann og politiker Carl Joachim Hambro (1885–1964) og fru Keilhaufru Keilhau] Sannsynligvis Louise Keilhau (1860–1927), født Ottesen, lærer og fredsaktivist og grunnlegger av den norske avdelingen for Kvindernes komité for varig fred. Mor til Wilhelm Keilhau (1888–1954), sosialøkonom og historiker. har jo ialfald sønner som jeg har set og velbekomme. – Collett VogtCollett Vogt] Nils Collett Vogt (1864–1937), forfatter sa til mig engang at man var jo frisindet og liberal i moralsk henseende av oprigtig hjerte saalænge det gjaldt de kvinder man møter som voksen mand – men naar det gjælder ens egen mor saa vilde man jo helst hun skulde ha undfanget en ved den hellige aand. – Det maa være tiltalende for en yngling at vite, han er et produkt av fødselspolitik. Jeg synes ikke det er saa forfærdelig morsomt at vandre om paa Lillehammer i min nuværende skabelon – men gudskelov er jeg da endda mig og ikke en av Statens oplagstomter –. Jeg føler mig igrunden godt oplagt til at skrive forord og ikke gjøre omsvøp om min mening om det hele, inden jeg lægger ned. Jeg hadde lyst til at skrive et lite stykke om «Den unge pike» i litteraturen Katharina GjesdahlKatharina Gjesdahl] (Anna) Katharina (Christie) Gjesdahl (1885–1975), forfatter og en liten dansk debutant, Ingeborg Jensen.Ingeborg Jensen] Ingeborg Johansen (1896–1986), dansk forfatter. Debuterte i 1917 som romanforfatter med boken Den røde Villa. Litterært set er hun litt mindre flink end Katharina, men der er noget av det samme – paa en anden maate – ved hendes bok «Den røde villa» – en oprindelig følelse av den unge pikes vanskeligheter i verden, uten nogen servil avhængighet av litterær konveniens. Det er det som irriterer mig saa græsselig ved vor elskelige BabbenBabben] Barbra Ring (1870–1955), forfatter – og ved de fleste danske skrivedamer, de sverger servilt til den gjængse mandfolkeopfatning av kvinden og understøtter den med nogen smaa indiskretioner. En som er uservil, det er Marie Bregendahl:Marie Bregendahl] Marie Bregendahl (1867–1940), dansk forfatter du snakker om at være digter! Marie Bregendahl synes jeg er den største digter, som skriver av kvinder nu om dagen. Jeg føler mig saa liten og splittet og smittet 3av al tidens kvindesjukdom naar jeg læser slikt som «En dødsnat» eller «Hanne ved Højen» i den sidste boken hendes «Tre gamle kvinder.»«En dødsnat» … «Tre gamle kvinder»] Marie Bregendahls selvbiografiske roman En dødsnat kom i 1912 og var hennes litterære gjennombrudd. I 1918 kom Tre gamle Kvinder. Billeder af Sødalsfolkenes Liv. Men jeg har ialfald den trøst at jeg vet, hvad der er sykt og hvad der er friskt og frugtbart og at jeg gjerne vilde ha skaaret bort det sjuke hos mig selv – og de smittebærende budeierne interneret som smittefarlige.

Du maa hilse søster Hannasøster Hanna] sannsynligvis Ankers venninne, diakonissen Hanna Ræstad (1872–1960), som bodde med henne i perioder saa meget fra mig. Det maa være et fælt slit for dig at ha al vasken hendes hos dig og skulle ha hele ungeskokken hendes paa for-delvis, men de er vel glae og goe at se paa, baade hun og kyllingerne hendes, kan jeg tænke.

Jeg er svært lei for SvarstadsSvarstads] Anders Castus Svarstad (1869–1943), kunstmaler. Undsets ektemann 1912–1924. skyld: GunhildGunhild] Gunhild Svarstad Andreassen (1905–1992), født Svarstad, gift med Vidar Andreassen (1894–1968) er blit uvenner med den damendamen] Ikke identifisert. En fru Aagaard? Jf. Brev 8./10. mai 1920. Ifølge Ørjasæter (1993, 162) og Slapgard (2003, 211) hadde Svarstad ansatt en husbestyrerinne på Kampen som gikk dårlig overens med hans døtre. hun bor hos og han maa vist til at finde nyt sted til alle de tre ungerne.de tre ungern] Ebba Svarstad (1903–1984), Gunhild Svarstad Andreassen (1905–1992), født Svarstad, og Trond Svarstad (1908–1980), barna fra Anders Castus Svarstads første ekteskap med Ragna Moe Svarstad (1882–1963), født Moe. Ekteskapet med Moe ble oppløst i 1912. Barna bodde på Sinsen sammen med familien Undset Svarstad fra høsten 1916 til Undset flyttet med Anders og Mosse til Lillehammer. Men jeg orker ikke mere med dem – hun var jo misfornøiet paa EugeniaEugenia] Eugenia stiftelse, opprettet i Christiania i 1832 etter initiativ fra pedagog Maria Schandorff (1784–1848). Startet opp i 1837 og omfattet ulike perioder barnehjem, barneasyl og skole for fattige og foreldreløse jenter fra 7 år til konfirmasjonsalder. Navn etter Eugénie Bernadine Désirée Clary, fra 1818 dronning Desideria (1777–1860), gift med Karl Johan (1763–1844) (kilde: SNL). Døtrene til Anders Castus Svarstad bodde der i noen perioder etter skilsmissen fra Ragna Moe Svarstad. og misfornøiet hos os og blir aldrig andet, tror jeg. Jeg er ræd han faar like mange plager av de barna efterhvert, som han har hat av moren deres – men naar jeg ingenting fordrer for mig selv og de barna, han har med mig, men lar de store faa alt, han kan yde, saa faar det være nok med det og han kan kanske engang lære at se, det var ikke let for mig med dem de tre aarene paa Sinsen. Jeg har vond samvittighet overfor ham, naar jeg tænker paa at jeg ikke vil hjelpe mere, men jeg vil ikke; jeg vil ikke forsømme mine unger og mit arbeide for de tres skyld længer. Nu jeg har faat de tre aarene paa Sinsen litt paa avstand vet jeg, at noget saant gir jeg mig ikke ind i mere – og ideen om at knytte søskendbaandet saa fast som mulig mellem mit avkom og det fruentimmerets kjød og blod forekommer mig pludselig ikke saa glimrende allikevel.

MosseMosse] Maren Charlotte Undset Svarstad, kalt Mosse (1915–1939) blir ved at være frisk og jeg har indtryk av at 4hun snakker mere og skjønner litt mere. Men hun taaler faktisk ikke at jeg gaar paa do uten at ta hende med og jeg maa ha hende hos mig overalt – i byen og ovenpaa, naar jeg gjør rent soveværelset, og skal jeg i kjælderen, staar hun paa det øverste trin og roper «mama kommer snart» og styrter til og omfavner mig, naar jeg kommer op, saa jeg er nær ved at miste alt jeg har i hænderne. Efter mange kveldes skrik og rasen har hun vænnet sig til at sove i sin egen seng – omsider; jeg trængte haardt til at faa fred ialfald om nætterne.

Mama stakkar har slitt fælt. Avvekslende forkjæler hun PeiPei] kallenavn for Anders Castus Svarstad jr. (1913–1940) og dænger ham. Han sier saa gyselig imot – rent instinktivt og planløst, som bare ett menneske til, jeg vet om – og mama raser «om jeg kunde begripe, hvem den dreng har sin motsigelseslyst efter.» Jeg har vondt for at holde mig alvorlig, for hele maaten gutten driver sporten paa er mig saa usigelig velkjendt.

Nu maa jeg op og lægge barna. Mama og Pei ber mig hilse saa meget.

Lev saa vel og ha det godt,

din
Sigrid.
13. august 1919

Kjære Nini,

tak for brevet dit, og tak for kassen med alle de goe tingene. Jeg skal nu specielt hilse dig fra PeimandPeimand] kallenavn for Anders Castus Svarstad jr. (1913–1940) og takke for det – han var saa henrykt, det vesle asen han er; godvillig spiser han ikke andet end slikkeri. Jeg orker ikke rise ham nu i denne tiden og det benytter han sig av; gjør ikke andet end han selv vil og det er baade –og det. Jeg hadde ham med forleden et sted, hvor jeg traf en Trondhjemsdame,en Trondhjemsdame] ikke identifisert som i sin tid hadde paahørt mit foredrag om «hædre din fader og din moder»mit foredrag om «hædre din fader og din moder»] Undset holdt foredraget «Hædre din fader og din moder» for husmorforeningen Hjemmenes Vel i Latinskolens festsal i Trondhjem 30. mars 1914 og i Studentersamfundet i Kristiania 25. april 1914. Det ble også trykket i avisen Tidens Tegn 3. mai 1914. og hun mindet mig om alt det fortrinlige, jeg hadde sagt om barneopdragelse – jeg takket gud i mit hjerte for at Pei allernaadigst behaget at opføre sig pent og dannet – ja og forresten for at min gut er vakker og fin at se paa; hun hadde med sig to knollete unger omtrent paa samme alder – efter deres ydre at dømme er der noe i den franske fremstilling av sakens sammenhæng – de smaa børn kommer i kaalhoderne.de smaa børn kommer i kaalhoderne] Referanse til en mytologisk forestilling om at barn kommer til verden i kålhoder, på fransk: naitre dans les choux, eller venir des choux, eller venir aux choux (kilde: Bonnet 1987)

Det skulde være ordentlig gjilt om du kom hitop en tur – men det gaar vel ikke an at ønske det, siden det altsaa er under forutsætning av – at din søster med guttendin søster med gutten] Sigrid (Roll) Peyronnet (1879–1967), oversetter, og sønnen Jon Ferdinand Peyronnet (1915–1940), bosatt i Paris ikke kommer. Men kanske det er bra at 2ønske, det tar litt tid med pas og slikt –. Jeg længter efter at snakke med et menneske, som ikke nedstammer i like linje fra Jobs historie/tristeseJobs historie/tristese] Referanse til Jobs bok, en tekst i Det gamle testamentet og Tanakh (jødisk betegnelse for Den hebraiske bibelen). Den gudfryktige og rettferdige Job mister til tross for sin fromhet alt han eier, og det tematiseres hvorfor Gud lar onde hendelser også ramme gode mennesker (kilde: SNL). –.

MamaCharlotte Undset (1855–1939). Født Marie Nicoline Charlotte Gydh eller Gyth i Kalundborg, Danmark. Gift med Ingvald Undset (1853–1893), arkeolog. gjør det. Hun reiste i tirsdagstirsdags] Trolig tirsdag uken før, 5. august. Undset hadde oppholdt seg på Lillehammer i rundt seks uker, altså siden omtrent midten av juni. og jeg fulgte paa stationen, PeimandPeimand] kallenavn for Anders Castus Svarstad jr. (1913–1940) og jeg. Jeg tænkte bare, at gud om nogensinde mine barn skal være saa glae for at bli av med mig. Hun var bekymret for mig, for Ragnhild,Ragnhild] Ragnhild Undset Wiberg (1884–1969), født Undset, lærer og oversetter. Undsets søster. Gift med Einar Wiberg (1884–1952), svensk postmester. for SigneSigne] Signe (Dorothea) Thomas (1887–1976), født Signe Dorothea Undset. Undsets søster. Gift med Sigge Pantzerhielm Thomas (1886–1944), filolog. som skal ta kontorpost i vinter, fordi ThomasThomas] se forrige note skal til utlandet, for sine blomster (som ganske rigtig var salig indslumret allesammen mens hun var borte, fik jeg kort om idag) for pumpen min her i huset som ikke er ganske paalidelig, for min svenske pleierskemin svenske pleierske] En «hvita-kors-syster» ved fornavn Pia (se lenger ned i brevet). Fra svenske Hvita Korset, barnavårds- & sköterskeskola, grunnlagt i 1911. Se også brevene fra 10. juni og 4. juli 1919. – som ganske vist ikke er noget at samle paa – for alt hun i det hele kunde finde paa at bekymre sig om. Hun var saa nervøs de seks ukerne heroppe, at hun slet totalt ut det som var igjen av mine nerver – og SvarstadSvarstad] Anders Castus Svarstad (1869–1943), kunstmaler. Undsets ektemann 1912–1924. Han kom på besøk mens de bodde på Breiseth hotel (Slapgard 2007, 204). krympet sig bare hun kom ind i stuen, den uken han var her. Lille frk. Solheim,frk. Solheim] Asta (Janette) Falkenberg (1897–1978), født Solheim. piken min, som mama likte meget godt og som hun derfor var meget søt imot, elsker og beundrer «fru Undset» og nævner hendes navn med sværmeri – men igaar vi sat og ribbet ribs, slap det ut av pikebarnet at min mor hadde meddelt ogsaa hende saa mange bekymringer og paalagt hende saa mange hemmelige forsigtighetsregler at hun blev ganske blek av ansvarsfølelse, mens hun snakket –.

Til pike har jeg altsaa faat en liten frøken, søt og villig og flink efter sin alder. Hun er av saan pen, smaaborgerlig familie, farenfaren] Ole Svennung Solheim (1873–1945) toldkontrollør i Fredriksværn 3og ellers en stamme av lodsoldermænd,lodsoldermænd] personer som fører oppsyn med losene og med losingen i én eller flere loskretser (kilde: NAOB) kirkesangere og slikt. Hendes mor og søsterHendes mor og søster] Thora Paulogna Solheim (1874–1944), født Halvorsen, og (sannsynligvis) Astas søster Dagny (Marie) Teig, født Solheim (antatt 1900–1978) hadde jeg til the en aften, de var paa besøk her i byen. Moren var svært indtagende – mahogny tvers igjennem, søsteren og «min» frk. Solheim pene, søte, velopdragne pikebørn. Saa spør hun mig en kveld og om jeg kjendte historien om den student Solheimstudent Solheim] Vilhelm Solheim (1871–1892), student med tilknytning til den såkalte Kristiania-bohemen. Begikk selvmord 17. mars 1892 på Hovedøya, noe som vakte stor oppsikt i pressen og førte til mange spekulasjoner om årsaken til selvmordet. Forfatterne Arne Dybfest (1869–1892) og Tryggve Andersen (1866–1920) ble anklaget for delaktighet. Andersen ble i 1893 bortvist fra universitetet på grunn av saken. Dybfest begikk selv selvmord 7. juli 1892. Det gikk rykter om en mislykket kjærlighetshistorie med Clary (også Clara) Levy (1874–1908), dansk-norsk skuespiller, sanger og journalist, der Andersen skulle være innblandet. Søbye (1999) påpeker med utgangspunkt i Tryggve Andersens egne papirer at det mest sannsynlig var økonomiske vanskeligheter som var årsaken for selvmordet, og at Andersen bør frikjennes for ryktene om delaktighet. Se også intervju med Søbye i Dagbladet, 20. mars 2000 (kilde: NB avissøk). som, som, som – det var vist i 1889, det var noe skrækkelig med ham. Det var hendes fars ældste bror og det hadde ju hændt længe, længe før hendes tid og hun hadde aldrig hørt det nævne hjemme men hadde faat vite litt om det andetsteds fra. Saa hadde hun spurt sin mor og bare faat vite, at det hadde næsten dræbt bedstefaren.bedstefaren] Mons Wilhelmsen Solheim (1841–1915), lærer og kirkesanger ifølge omtalen i brevet – Jeg fortalte hende det jeg visste og saa pent jeg kunde – men den gamle historien fik et andet lys over sig for mig nu, jeg kunde tænke mig det hjemmet ute ved Nevlunghavn, som blev ramt. Hun fortalte bl.a. denne gutten var kommet til verden to maaneder før tiden, moren hadde været for syk til at stelle barnet og faren – lærer og kirkesanger – hadde pleiet barnet i en kasse med bomuld paa en ovn –. Og saa levet krypet op og blev «vist næsten et geni» som hun uttrykte det og de sender ham til byen – og saa var det Trygve Andersen og Clary Levysaa var det Trygve Andersen og Clary Levy] se fotnote ovenfor og gjæld og elendighet og selvmordet paa Hovedøen – kan du tænke dig da alt det spurtes hjemme hos kirkesangerens –?

Jeg er saa slavetræt selv nu – gud vet om jeg faar skrevet det «forordet».«forordet»] «Forordet» blir senere til «Efterskrift» datert oktober 1919 i en samleutgivelse med det mest sentrale Undset hadde skrevet om kvinnesak. Boken kom ut med tittelen Et kvindesynspunkt høsten 1919. Mens mama var her, var det umulig – og nu vet jeg knapt selv, hvor lang tid jeg har 4igjen, før jeg skal overende – to – tre uker kanske.før jeg skal overende – to – tre uker kanske] Hans Undset Svarstad (1919–1978) ble født verden 27. august. Jeg længes frygtelig efter at faa det overstaat – har aldrig hat det saa litet bra før. Jeg kan likesom ikke ta mig sammen til at gjøre noe. Du kan tro det er rart – jeg som altid har kunnet, naar jeg bare vilde – nu hjelper det ingenting at jeg vil! Jeg hovner op baade hist og her – ikke spor av eggehvite sier Dr Konow;Dr Konow] Paul Konow (1865–1933), lege det er musklerne som er tynde og slappe og ikke kan bære tyngden og trykket og jeg har vondt for at puste og bøie mig og vondt naar jeg gaar – og jeg synes jeg har alverden at utrette: Syster PiaSyster Pia] se note ovenfor rækker svært litet, bl.a. ikke at hjelpe mig med at sy barnetøiet, frk. Solheim kan ikke sylte – og naar jeg sætter mig for at skrive, er alle tankerne bums forduftet –.

MosseMosse] Maren Charlotte Undset Svarstad, kalt Mosse (1915–1939) hadde to anfald i forrige maaned – med 8 dages mellemrum. Hun er jo absolut bedre – men hvordan det blir med den lille hjernen hendes i tiden utover kan jo ingen vite. Jeg trøster mig med at naar hun bare blir fri kramperne, lider hun ialfald ikke selv – hun synger og springer omkring og er gla og det lille søte fjæset hendes skinner – sløv ser hun ikke ut, men hun sier jo bare enkelte løsrevne ord og nu er hun snart 4 aar. «Papa» snakker hun om hele dagen –.

AndersAnders] Anders Castus Svarstad (1869–1943), kunstmaler. Undsets ektemann 1912–1924. var her en ukes tid. Uf, om jeg – og børnene – hadde kunnet reise med ham ut nu, saa hadde vist meget kunnet bli anderledens. Det er som baade han og jeg var kommet ut av en pigtraadssperring – forrevne og forblødde, men fredelige og oplagte til at være snill mot hverandre. Men med aars oplevelser mellem os, som vi ikke orker 5snakke om. Gud vet om Pei har hørt nogen si noget – han saa jeg hadde tat av mig gifteringen min, den skuldes gjørs istand, og han kom ganske hvit i ansigtet og svart i øinene «mor, hvorfor har du ikke gifteringen din paa dig – du skal vel ikke skille dig fra far vel? Ja for da skal jeg bli saa fæl, saa fæl og slem at ingen av dere skal orke at ha mig!» Han har kommet tilbake til det flere gange at det vilde være «det aller aller værste som kunde hænde i verden.» Gudskelov saa kunde vi begge forsikre ham om at vi tænkte ikke paa slikt – men du kan tænke deg, hvor det pinte hans far, naar gutten snakket slik. Uf at vite, hvor anderledens alting kunde været, om det hadde været bare Svarstad og mig og vore unger – saa hadde vi vel stridd os til en ordning tilslut, saa alt var bare bra igrunden – og saa er der alt det andet som en ikke kan komme utenom. Nu gaar han der paa Kampen med den skrækkelige gutten til det fruentimmeret;den skrækkelige gutten til det fruentimmeret] Fra første ekteskapet med Ragna Moe Svarstad (1882–1963), født Moe, hadde Anders Castus Svarstad sønnen Trond Svarstad (1908–1980) samt døtrene Ebba Svarstad (1903–1984) og Gunhild Svarstad Andreassen (1905–1992), født Svarstad. Ekteskapet ble oppløst i 1912. han vet ikke engang om det er hans – og mine forsøk paa at hjelpe ham med det lasset har bare ødelagt for os begge og sprængt mig – mere end noget menneske aner –.

Jeg er træt – bedre at slutte op. Ha det bra og skriv snart til mig. Jeg er gla du skal faa AstaAsta] Asta Westbye (ca. 1892–1967), tidligere hushjelp hos Undset – hun er uten make, mere tess end de to jeg har nu tilsammen, og endda er den ene altsaa et flinkt og sødt og villigt lite menneske!

Mange hilsener til din manddin mand] Johan Anker (1871–1940), ingeniør og dig selv
din
Sigrid.
[28. august 1919]

Brevet er tidfestet «Torsdag». Det er tilføyet «28.8.19» med gråblyant, trolig av mottaker. Datoen stemmer overens med innholdet i brevet, dagen etter at Undsets andre sønn Hans Undset Svarstad (1919–1978) ble født, 27. august 1919.

Kjære Nini,

tak for brevet dit. Ja, hadde du kommet, saa hadde du kommet like opi barselet. Jeg fik en sønJeg fik en søn] Hans (Benedict) Undset Svarstad (1919–1978) ble født 27. august 1919 på Bjerkebæk igaar formiddags kl’ 10.¾ – det gik «hurtig og let» som det tekniske uttryk vist er – jeg gik nogen timer og spekulerte paa om det blev eller ikke blev, sendte for sikkerhets skyld bud til jormorenjormoren] ikke identifisert – saa ble det plutselig voldsomt vondt og 3 kvarter efter var gutten født. Godt var det jeg slap saa let – jeg har aldrig følt mig saa ynkelig ræd og lite motstandsdygtig som da jeg laa der og kjendte igjen de rierne som en gudskelov glemmer fra gang til gang –

Bare bare gutten – Hans BenediktBenedikt] offisielt skrevet Benedict skal han hete – er sund og frisk tvers igjennem; han ser storartet ut men det gjorde MosseMosse] Maren Charlotte Undset Svarstad, kalt Mosse (1915–1939) og. Det er vel fordi jeg har gaat igjennem saa megen angst med hende at jeg synes, jeg var ikke saa glad i de andre med det samme de var født, som jeg er i denne her. Han er stor, veier 4 kg, er gruelig fet til et spædbarn at være – der er noget utpræget geistlig over hans vesle opsyn med hængekjaker og kroknæse. Ellers er det rareste ved ham hans medfødte evne til at spise – det brukte ialfald mine to andre mange dage om at lære, men denne her grep saken an uten 2et sekunds nølen, da jeg la ham til imorges og siden hver gang han har faat, har jeg maattet holde igjen næsen hans for at faa ham til at slippe.

Lille Mosse tripper rundt og titter paa ham «se paa ham, se paa ham» – hun skjønner jo ikke stort, stakkar, men PeiPei] kallenavn for Anders Castus Svarstad jr. (1913–1940) er svært fundersom baade om hvordan dette er gaat for sig og hvordan «min lille bror» skal utvikle sig – hvor snart han kan ventes mottagelig for belæring og forlystelser som Pei har uttænkt – han hadde kjøpt avtrykningsbileder idag og haabet, bror skulde kunne greie at more sig over dem til jul.

Imorgen kommer vel SvarstadSvarstad] Anders Castus Svarstad (1869–1943), kunstmaler. Undsets ektemann 1912–1924. –.

Mange hilsener til din søster. Det er vel deilig for dig at ha hende og guttendin søster … og gutten] Sigrid (Roll) Peyronnet (1879–1967), oversetter, og sønnen Jon Ferdinand Peyronnet (1915–1940), bosatt i Paris og deilig for hende at være i Norge igjen og hos alle sine. Jeg skulde ønsket jeg hadde kunnet træffe hende.

din
Sigrid
7. november 1919

Kjære Nini,

jeg har liggende 110 sider korrektur: – det er bare de gamle artiklerne mine. BokenBoken] Et kvindesynspunkt (1919), samleutgivelse med det mest sentrale Undset inntil da hadde skrevet om kvinnesak blir altfor stor, er jeg ræd – i det hele er jeg ræd for den. At en og anden blir gal i toppen over den – mange kanske – gir jeg døden og dævelen, men jeg er ræd de skal kunne avfærdige den som pretentiøs og fuld av bare snak – gudbevars, jeg vet der er mere i den end det, selvfølgelig, men – naa, never mind,never mind] (eng.) glem det Dixi et liberavit animam meam,Dixi et liberavit animam meam] eg. Dixi et liberavi (salvavi) animam meam (lat.): Jeg har talt og befridd (frelst) min sjel. I betydningen: Nå har jeg sagt min mening, så jeg har ikke noe ansvar hvis man ikke vil rette seg etter det. Hentet fra 1. Mos 19,17 og Esek 3,19 i den latinske bibelen (kilde: SNL) tror jeg det hette, jeg er ikke saa sikker i latinen.

Jeg har skullet skrevet til dig saa længe og nu faar jeg gjøre det før jeg gaar ivei med korrekturen. Jeg har raset og slitt med efterskriftenefterskriften] «Efterskrift» i Et kvindesynspunkt høsten 1919. ustanselig helt siden jeg begyndte at være oppe hele dagen, sendte ms.ms.] manuskript for en uke siden, saa har jeg byttet pike; den svenske søsterenden svenske søsteren] se tidligere brev reiste (og vel var det!) og nu har jeg i litt over en maaned hat en ung dansk pike til barna, en frk Andersenfrk Andersen] Danske Mary Andersen Stendahl (1899–1971), også kalt Abba, var «barnefrøken» for først og fremst Mosse på Bjerkebæk fra oktober 1919 til tidlig på året 1928. Hun giftet seg i februar 1928 med Hans Stendahl (1889–1963), og paret kjøpte gården Thorstad Nordre på Brøttum. Anders Castus Svarstads sønn fra første ekteskapet, Trond Svarstad (1908–1980), flyttet til Brøttum høsten 1928 og ble værende er ut livet (jf. Slapgard 2008, 321; Skille 2003, 143 ff.). og hun er virkelig uten overdrivelse en perle – snil og gla og flittig som – ja som ikke norske (AstaAsta] Asta (Janette) Falkenberg (1897–1978), født Solheim, hushjelp på Bjerkebæk fra juni 1919 undtagen!) og dertil elsker hun unger slik at hun likefrem gotter sig ved at faa stelle den lilleden lille] Hans Undset Svarstad (1919–1978), født 27. august – hun var aldeles vild av fryd, da hun fik bade ham en kveld, her var fremmede og jeg hadde en kjole paa som jeg ikke kunde væte ut. MosseMosse] Maren Charlotte Undset Svarstad, kalt Mosse (1915–1939) har hun foreløbig om nætterne og passer hende saa omhyggelig at jeg kunde ikke gjøre det bedre selv og «uha hvor det ser rart ut – jeg er lie ved at misunde fruen» sier hun hvergang jeg gir den lille bryst.

2Der er da noen kvindfolk som har sine instinkter i behold – hun er gudskelov forlovet med en overretssagsfører og de skal bo i en liten by og har ti eller tolv barn, sier hun selv. Jeg kunde ikke være slik mot fremmede barn, tror jeg, som hun er mot disse – men jeg er jo blit noksaa skuffet over mine egne evner i saa henseende. Jeg har fært vondt naar jeg tænker paa Anders,Anders] Anders Castus Svarstad (1869–1943), kunstmaler. Undsets ektemann 1912–1924. med de trede tre] Ebba Svarstad (1903–1984), Gunhild Svarstad Andreassen (1905–1992), født Svarstad, og Trond Svarstad (1908–1980), barna fra Anders Castus Svarstads første ekteskap med Ragna Moe Svarstad (1882–1963), født Moe. Ekteskapet med Moe ble oppløst i 1912. Barna bodde på Sinsen sammen med familien Undset Svarstad fra høsten 1916 til Undset flyttet med Anders og Mosse til Lillehammer i 1919. han skal greie op med alene, litet skikket som han er til det – og her har jeg og vore tre det herlig i alle maater. Men jeg maatte – og jeg kjender at jeg orker ingenting, naar jeg ikke blir stelt om og har det godt. Saasnart noget gaar paa tverke, er jeg som en klut. Men det gaar altsaa sjelden paa – huset er lunt, dagene er herlige og milde, de to jentungerne minede to jentungerne mine] Mary Andersen Stendahl og Asta (Janette) Falkenberg, se tidligere noter er søte og glae, lyse og snille og morer sig ved arbeidet sit, og ungerneungerne] Anders Castus Svarstad jr. (1913–1940), Mosse og Hans trives –. Jeg skulde ønske du hadde faat set den lille mindste min, helst for en fjorten dage siden; han er den peneste av alle ungerne mine, men nu begynder han at bli mere tyk end pen – ansigtet er snart bare kjaker og haker og skrotten fete folder og smilehuller. Jeg synes ikke jeg har været saa gla i nogen av de andre, endda det var jeg naturligvis, men han er saan en liten fredelig og trivelig fyr. Det er jo ikke akkurat overlagt snilhet av Hans Benedikt naturligvis at han trives saa vældig og bare paa den maten han faar hos mor sin – hadde jeg hat det saa rolig da jeg ammet de to andre, hadde jeg kanske slaat til da og og kanske det kunde været anderledens med Mosse ialfald, men det kan jo ikke nytte at spekulere paa det,men det er deilig at se denne her slippe brystet saa sprækmæt at han vrir sig og strækker sig og stønner, til han faar lettet baaten baade paa ett vis og andet og saa ruller sig op som et pindsvin og sove som en griseunge.

Og det gaar fremover med Mosseline og – tror jeg da, hun er 3ialfald langt bedre end hun var i fjor – nu har hun igjen været fri kramperne over en maaned. Forfærdelig uutviklet er hun jo stakkars liten og vanskelig at passe, men hun er selv gla og bli næsten altid. Jeg er gla for at fremmede synes hun er pen og søt – jeg har jo altid gaat i angst for at andre skulde kunne se, hun var haabløst aandsvak, men alle sier, hun virker ikke slik – snarere som hun gik i feber. Endda hun har aldrig febertemperatur, men hun er saa hvit med skarpt røde kinder og mund og de store øinene skinner og flakker, og altid vimser hun urolig rundt og synger med en høi tynd stemme eller roper sine smaa usammenhængende gloser ut i luften. Jeg prøver at la hver dag ha nok i sin plage og trøster mig med at i værste fald kommer hun til at lide mindst, men det er haardt – naar jeg klær av hende og ser den lille ranke, velskapte skrotten og de like, forte ben og armer og tænker paa om den lille sjælen nogensinde skal bli vaaken og bevisst eller om hun skal gaa gjennem hele livet i den halvtaaken hun lever i nu.

PeimandPeimand] kallenavn for Anders Castus Svarstad jr. (1913–1940) har utviklet sig til en ren bolshevik – bogstavelig talt; forleden jeg forklarte smaapikerne mine litt om anarki, erklærte gutungen bestemt, at det var hans «princypler» – han syntes hellerikke der skulde være lover, og naar han blev voksen vilde han bare gjøre hvad han selv vilde og de kunde gjerne forsøke at sætte ham i fængsel saa skulde de faa se, han gav sig ikke for det! Klok er han paa mange maater langt over det almindelige, men ut over alle grænser lat med kroppen sin og ubeskrivelig blottet for forstaaelse av at han skal lystre. Snakke fornuft til ham nytter absolut ikke, han svarer igjen og faar os til at le med sine ugudelige ræsonnementer; saa blir det ris og da blir jeg rent uhyggelig tilmote naar han staar og stirrer paa mig, ildrød i kinderne og kulsvart 4i øinene av sinne og trass – han er allervakrest da. Gud gi den andre gutten maa bli av et fredeligere sind.

Jeg lever svært stille da, skjønner du – har jo bare tre timer av gangen at gaa ut i. Men jeg faar læst en masse. Jeg holder paa med Thomas More – du vet ham med Utopia.Thomas More … Utopia] Sir Thomas More (1478–1535), engelsk statsmann og forfatter. Hans mest berømte verk, Utopia, kom ut i 1516. Undset skrev mange år senere artikkelen «Litt om St. Thomas More og St. Johan Fischer» om bl.a. More, trykt i St. Olav, Oslo, 1935. Årg. 47, s. 158–160 (kilde: Sigrid Undset bibliografi 1907–2007). Hans levnedsskildring av svigersønnen RoperRoper] William Roper (ca. 1496–1578), engelsk jurist og politiker. Gift med Thomas Mores datter, forfatteren og oversetteren Margaret Roper (1505–1544), født More. Skrev The Life of Thomas More. A Biography som først kom ut i 1626. er no av det vakreste jeg har læst. Jeg tror jeg maa skrive et stykke om ham en dag –. Jeg har en masse jeg har lyst til at skrive om nu – om Dickens til Atlantis,om Dickens til Atlantis] Charles Dickens (1812–1870), engelsk forfatter. Antakelig en artikkel til tidsskriftet Atlantis (1818–1925), et Kristiania-basert blad tilknyttet forlaget Gyldendalske bokhandel i Kristiania. om Chaucer og Langland til en av aviserne,om Chaucer og Langland til en av aviserne] Geoffrey Chaucer (ca. 1340–1400) og William Langland (ca. 1332–ca. 1400), engelske forfattere. Undset skrev mange år senere artikkelen «Pilgrimmene (i Canterbury Tales)» om Chaucer, trykt i den Norske turistforeningens årbok, Oslo, s. 65–71.(kilde: Sigrid Undset bibliografi 1907–2007) en del anmeldelser til T.T.T.T.] avisen Tidens Tegn (1910–1941) bl.a. etpar av debutbøkerne.en del anmeldelser til T.T. bl.a. etpar av debutbøkerne] Undset skrev anmeldelser av Aase Kristofersens (1888–1955) Dragsug, Willy Bertrams (ukjent fødsels- og dødsår) Aurora og Drømmen om livet av journalist og senere skuepiller Julius Sundet (ca 1896–1961) under overskriften «Tre debutbøger» for Tidens Tegn, 1919, nr. 327 (kilde: Sigrid Undset bibliografi 1907–2007). Julius Sundet hadde imidlertid allerede debutert i 1917, da med en diktsamling kalt Jasminer. Aase KristofersenAase Kristofersen] Aase Kristofersen (1888–1955), forfatter og lærer. Kristofersen debuterte med romanen Dragsug i 1919. er god og Willy BertramWilly Bertram] Willy Bertram (ukjent fødsels- og dødsår). Bertram ser ut til å bare ha gitt ut romanen Aurora i 1919. er svært daarlig med noget forfærdelig godt indi – noget uægte og ægte og usigelig hett som grep mig svært. Charles KentCharles Kent] Charles Kent (1880–1938), forfatter og journalist. Ga i 1919 ut essaysamlingen Dagdrømmen. har jeg ogsaa læst og hat glæde av.

BarbraBarbra] Barbra Ring (1870–1955), forfatter har sendt mig en boks kaker! Jeg var mildest talt fortvilet over det – det ser ikke ut til at være noen mellemvei og finde der, mellem drawn daggersdrawn daggers] eg. (at) daggers drawn (eng.): om to personer, land etc. som er sinte/fiendtlig innstilte på hverandre etter en diskusjon/krangel og ikke stoler på hverandre (kilde: Cambridge Dictionary) og kjærlighet. Og jeg vilde helst slippe begge delene med hende, vet du. Jeg har git en dansk komite som vilde ha mig til hovedkvinde i Norge anslag paa hende – haaber hun liker det! Saken er god nok og jeg skulde været med, hvis jeg i det hele hadde skygge av anlæg for slikt og kunde for ungerne mine endda jeg jo synes at præmisserne er avskrækkende vrøvlete. Det gjælder at oprette børnehjem for hjemløse barn i ‹s›erbien og Armenien og andre vilde egne, hvor ungerne ligger og flyter utefter veiene siden krigen.krigen] første verdenskrig (1914–1918) Men præmisserne er Fredshjem, da disse damerne mener at krig er kun mulig paa grund av ungdommens forfeilede opdragelse!!! Gud vet om menneskene nogensinde lærer at bruke sin fornuft! De kan det ikke saa længe de ikke forstaar, at ingen menneske lar sig lede av sin fornuft og at det skal de fanden ikke heller – at fornuften skal ikke lede os men vi bruker vor fornuft.

5Læste netop sisste hefte av Atlantis – Kincks stykke om Villon.Kincks stykke om Villon] Hans E. Kinck (1865–1926), forfatter. Kincks artikkel fra 1919, om den franske lyrikeren François Villon (1431–1464) har tittelen «Rundt fænomenet Villon. Betragtninger og digressioner». Den ble i 1921 trykt opp igjen i essaysamlingen Mange slags kunst. Jeg har aldrig trodd paa hans historiker-kvalifikationer men i disse italienske dypheterne har jeg ikke hat tilstrækkelig kjendskap til tidens egne skrifter saa jeg præcis kunde knipe ham – jeg har mistrodd ham paa instinkt. Men efter SneskavlenSneskavlen] Hans E. Kinck: Sneskavlen brast I–III. Bygderoman fra slutten av 70-årene (1918/1919). I 1919 kom også Stammens røst. Fem italienske digtere fra vor tid. (som jeg bare har orket at spasere et lite stykke opefter) vet jeg han har ikke greie paa det han skriver om tidsaanden, for han kjender bare sin egen aand og læser den ind overalt – mens gudskelov Hans Kinck da er et noksaa enestaaende og – nu er jeg brændsikker paa det! – utækkelig fænomen. Hans sammenligning mellem Villon og Baudelaire-VerlaineBaudelaire-Verlaine] Charles Baudelaire (1821–1867), fransk forfatter og kritiker. Paul Verlaine (1844–1896), fransk lyriker. er sludder, uanset de resultater han kommer til. For han glemmer rent, at naar Villon behandler makabre emner og ser sig selv som aadsel saa fantaserer han ikke, som de andre, der maatte gaa ut av sin vei for at faa se lik og lugte forraadnelse – i Villons tid regnet man det for et høist ubehagelig, men desværre uundgaaelig og nødvendig tilbehør til en by at ha en galge utenfor porten hvor syndere blev klynget op og fik hænge til de dat ned halveis. Og for Villon var hans eget aadsel simpelthen den sandsynelige og bedrøvelige fremtidsutsigt – slik læser ialfald jeg hans ballade – og naar han ber folk be for sig og kammeraterne er det slet og ret fordi han klippefast var overbevist om at det kunde han ha god bruk for!

Hvem er denne herre Asta Smith IsaachsenAsta Smith Isaachsen] antakelig Asta Lie Isaachsen (1862–1921), forfatter eller hvad hun hetter som flyr og ‹viterjuger› – interwier-karakteristiker kalder hun det selv. Hun har skrevet til mig – naaja, hun kan gjerne komme for mig; der skal jo noen til at skrive noe av det folk skal læse naar de sitter paa do.

Det er længe siden jeg hørte noget om dig – har du været med Anker paa triumftoget til England?har du været med Anker paa triumftoget til England] Nini Roll Anker var med sin mann, ingeniør og båtbygger Johan Anker (1871–1940), i England og Frankrike mars–april 1919 (se Ørjasæter 2000, 357). Jeg længes ut sommetider – alle mennesker skal reise, synes jeg, og gud vet naar jeg kommer nogensteds hen 6igjen med syke barn og pattebarn – men jeg er nu gla allikevel at jeg har det som jeg har det. Bare at jeg har saa vond samvittighet for Svarstad. Han har det ikke morsomt med hele ungeslitet sit, har ikke engang kunnet komme op hit siden de første dagene efter guttens fødsel. Jeg har en besk følelse av at jeg er embusquéembusqué] partisipp til embusquer (fr.): å ligge i bakhold (hetter det ikke slik) – men jeg orket ikke mere; det hadde ikke gaat saan med at faa den lille og han hadde ikke kunnet trives slik, avhængig av mig som han er, hvis jeg var blit opi alt det der, det vet jeg. Men vondt er det allikevel – rigtig rolig er jeg bare naar jeg ser paa ungen for da synes jeg, jeg har gjort ret.

Signes mand disputerer for doktorgraden iaften;Signes mand disputerer for doktorgraden iaften] Sigge Pantzerhielm Thomas (1886–1944), klassisk filolog, gift med Undset søster Signe (Dorothea) Thomas (1887–1976), født Undset. Thomas tok doktorgraden på avhandlingen Den antikke tradition om Graccherne, der han gav en grundig analyse av kildematerialet til brødrene Tiberius Sempronius Gracchus (163 f.Kr.–132 f.Kr.) og Gajus Sempronius Gracchus (154 f.Kr.–121 f.Kr.) og deres revolusjonære politikk i den romerske republikk (kilde: SNL). Se også brev fra 4. juli 1919. jeg er spændt paa aviserne imorgen. De har sat meget ind paa det; Signe har tat sig post for at han skal faa ha friere hænder til at studere og reise. Det er noe fanskap det hele med disse kammeratskapsægteskaperne synes jeg; en kone med smaabarn kan ikke være kammerat; hellere være aldrig saa underdanig, hvis en bare føler sig beskyttet og at der er en ansvarshavende mellem os og verden.

Din søsterDin søster] Sigrid (Roll) Peyronnet (1879–1967), oversetter er vel hjemme igjen for længe siden nu. Du har vel ikke nogen fotografier av den vesle franskmandenDin søster … den vesle franskmanden] Sigrid (Roll) Peyronnet (1879–1967) og sønnen Jon Ferdinand Peyronnet (1915–1940), bosatt i Paris, var på besøk hos Anker sommeren 1919. Se også brevene fra 4. juli og 13. august 1919. – jeg skulde ha saan morro av at faa laant et og se paa.

Her er 11 kuldegrader ute og fuldmaane – tror jeg, maaneklart er det da ialfald og vidunderlig vakkert. Oppe hos ungerne er der lunt og godt, torven ligger og glør til utpaa morgenen og lugter syrlig og dansk og jeg føler mig utgammel av at tænke paa en fjern fortid, som torvlugten minder om. Jeg har bodd her paa Lillehammer snart et halvt aar – jeg synes det er evig længe siden jeg saa Kristiania og jeg kan forresten ikke si jeg længes efter byen. Jeg savner ikke større folk heller.

7– Jeg er urolig for Svarstads utstillingSvarstads utstilling] Anders Castus Svarstad og Dagfin Werenskiold (1892–1977) åpnet en kunstutstilling i Kunstnerforbundet 6. november 1919. Utstillingen omtales bl.a. i Morgenbladet 6. november 1919, og Svarstad fikk negative omtaler i Aftenposten 8. november og i Norske Intelligenssedler 10. november 1919 (kilde: NB avissøk). ogsaa – jeg har paa følelsen at han kanske ikke vil faa glæde av den, og han orker ikke ret godt mere motgang nu, tror jeg. Og jeg vet, naar han saa kommer hitop, saa kan jeg ikke gjøre det op for ham som i gamle dager – det er bittert for ham og at se, jeg har det bedre og ser friskere ut end jeg gjorde paa Sinsen og se hvor godt disse barna hans har det. Det er frygtelig at en fortid aldri kan bli gravet ned saa den ikke spræller sig op igjennem alverdens muld og møk og ny kjærlighet og god vilje og forsætter. –

– Jeg tænker paa det du fortalte om Collett VogtCollett Vogt] Nils Collett Vogt (1864–1937), forfatter og dette arbeidet dit:arbeidet dit] antakelig referanse til arbeidet med Ankers bok om krigen som ble til skuespillet Kirken (1921) Uf, en blir upaalidelig av at være kunstner – mennesker og liv og betroelser og alting blir shop talk(eng.) fagprat før en vet ordet av det. Det er en vond tid vi har været igjennem. Har du lagt merke til at alle bøkerne iaar – efter mere og mindre fattig evne – gaar og kredser om religionen. Det er akkurat som folk er ute og ser paa leilighet – om den gamle kirken skulde være beboelig, eller om der skulde være raad til at gjøre den beboelig eller faa bygget op noe lignende –. Det drar mot vinter og folk har ikke couragecourage] (fr.) mot til at bli liggende ute under buskerne længer; Johan Fredrik VinsnesJohan Fredrik Vinsnes] Johan Frederik Vinsnes (1866–1932), forfatter. Hans aktuelle roman het Skala, trykt i 1918. alene sitter lunt inden døre og sjunger som det jomer – ikke svært skjønt, men hjertelig velment, tykkes mig, og RegineRegine] Regine Normann (1867–1939), forfatter. Samtidsromanene fra perioden 1915–1921 omhandlet bl.a. kvinnens stilling i ekteskap og samfunn samt religiøse spørsmål (kilde: SNL). sitter vist ogsaa lunt inden døre med et lite varmeapparat av privat konstruktion under skjørterne. Du alene later til at taale uteklimaet –.

Jeg husker paa Sir Thomas More. Han hadde været Englands almægtige lordkansler under Henrik den 8de og tok avsked for han kunde ikke klare med sin samvittighed at skjule hvad han mente om kongens teologi og gifterier. Kongen satte ham i Tower og dømte ham av med hodet.Sir Thomas More …Henrik den 8de … av med hodet] Henrik VIII (1491–1547) var konge av England 1509–1547 og er i ettertiden mest kjent for bruddet med pavekirken og for sine mange ekteskap. Fra 1529 fungerte Sir Thomas More som lordkansler (Lord High Chancellor), et av Storbritannias høyeste embeter. More nedla embetet i 1532 på grunn av uenighet med kongen om dens skilsmisse fra sin første kone Katarina av Aragon (1485–1536). More tok avstand fra kongens kirkepolitikk og nektet å anerkjenne kongen som kirkens øverste leder. Han ble fengslet i 1534 og halshugd på Tower Hill i London 6. juli 1535. More ble saligkåret av Romerkirken i 1886 og kanonisert i 1935 (kilde: SNL). Hans børn og kone,Hans børn og kone] More var gift med Alice More (1474–1546 eller 1551), født Harpur, da han ble henrettet. Fra sitt første ekteskap med Jane Colt More (ca. 1488–1511) hadde han fire barn: Margaret Roper (1505–1544), født More, forfatter, Elizabeth Dauncey (1506–1564), født More, Cecily Heron (ca. 1507–ca. 1540), født More og John More II (1509–1547). I tillegg oppdro han barna fra Alice Mores første ekteskap samt var verge for to unge jenter, Anne More (1511–1577), født Cresacre, som giftet seg med John More II, og Margaret Clement (1508–1570), født Giggs. Margaret Clement var visstnok den eneste som ble vitne til Thomas Mores henrettelse i 1535 (kilder: SNL; Wikipedia). alle de han elsket som faa mennesker har elsket sine her paa jorden, 8var og sa farvel til ham og han bad dem være glae og ved godt mot: «Gud har gjort mig til kjælebarn, han har tat mig paa fanget og husker mig høit op og dybt ned.» Og da han gik op paa skafottet, pekte han paa solen: «I shall be above that fellow!»I shall be above that fellow!] (eng.) jeg skal være over den der Er det ikke vakkert og hadde han det ikke godt!

Nu maa du simpelthen være træt av mine kraakeføtter. Lev saa vel og send mig nogen ord engang du har en kveldstund at spandere paa mig og hils Anker – og Asta,Asta] Asta Westbye (ca. 1892–1967), tidligere hushjelp hos Undset hvis hun er kommet til dere!

Lev saa vel, cara mia,cara mia] (it.) min kjære
din
Sigrid.
28. november 1919

Cara mia,Cara mia] (it.) min kjære

jeg sitter og venter paa en dame,en dame] Karen Gude Müller (1886–1938) som skulde komme op til the, men det ser ikke ut til hun kommer. Det er kjedelig forresten, for hun er den største sladrepose i hele Christiania – hun er heroppe paa et lite besøk – og jeg hadde glædet mig til at faa høre hende kramme ut av posen. Det er SignesSignes] Signe (Dorothea) Thomas (1887–1976), født Signe Dorothea Undset. Undsets søster. Gift med Sigge Pantzerhielm Thomas (1886–1944), filolog. bedste veninde – og hun og min svoger tror jeg gjensidig regner hinanden for det værste de vet.

Det var BarbraBarbra] Barbra Ring (1870–1955), forfatter jeg burde skrevet til – men huf! Hun sendte mig altsaa en hel blikboks fuld av deilige engelske peppernøtter – dem har jeg takket for, itemitem] (lat.) likeså sit nye opus,sit nye opus] Barbra Ring: Guldkappen (1919) som jeg endda ikke har takket for. Peppernøtterne, av dem staar der en skaalfuld paa thebordet og jeg faar knip, bare jeg ser paa dem eller tænker paa dem. Hun er! Det allerværste er den scenen hvor fru «Mareta»fru «Mareta»] figur i Barbra Ring: Guldkappen (1919) møter sin fhr. mand som hun har levet 7–8 aar med, efter egen mening elsket og skullet hat et barn med – og han er reduceret til et mandfolk som kritiserer med øinene sin fhr. hustru som en mundfuld – og som hun ganske urystet passiarer med ham «Ha det godt fremdeles!» Nei hun er gufordømme mig (naa bander jeg for første gang paa 10 maaneder vist) men hun er det gufordømteste raaskind jeg noen gang har støtt paa! Menneskelig set er det det værste – kunstnerisk set er ikke noe 2verst og alt like fælt.

– Silde om en kveld.Silde om en kveld] muligens en referanse til folkevisen/balladen «Jeg lagde meg så silde» (jf. https://www.bokselskap.no/boker/riddarballadar1/tsb_d_280_jeglagdemeg) Thedamen kom, hadde med en deilig liten brordatter paa 4 aarbrordatter paa 4 aar] Eva Gude Sigmond (1915–2006), født Gude Müller, datter til Karen Gude Müllers bror Lars Gude Müller (1887–1933) som fik PeimandPeimand] kallenavn for Anders Castus Svarstad jr. (1913–1940) til at trampe, trasse, gjøre rundkast, bokse i øst og vest og svare mig som en utsøkt pøbbel, mens de store øinene hans skjelte bakover til den lille forfærdede Eva. Han begynder at reagere paa kvinden nu; jeg har set det heroppe etpar ganger før og. Det er noksaa pussig – foreløbig arter det sig altsaa som opvisninger i uskikkelighet og vildskap, naar en liten pike er tilstede. Stakkars lille MosseMosse] Maren Charlotte Undset Svarstad, kalt Mosse (1915–1939) – de var akkurat like gamle. Og saa var Karen og Eva oppe og saa paa jeg stelte Hans;Hans] Hans Undset Svarstad (1919–1978), født 27. august 1919 den lille piken stod storøiet og saa paa, og plutselig listet hun bort og kysset ham paa begge knærne. Mosse er forresten også henrykt over Lillebror; især vil hun endelig trække vaatter og luer paa ham; vi maa passe paa hun ikke blir alene med ham, endda hun later til at ha instinkt for at der ikke maa tas haardt paa den vesle.

Ellers var det ikke saa morsomme nyheter. Karen er meget oppe hos Signe og forholdet mellem mamamama] Charlotte Undset (1855–1939). Født Marie Nicoline Charlotte Gydh eller Gyth i Kalundborg, Danmark. Gift med Ingvald Undset (1853–1893), arkeolog. og de unge er og blir pinlig daarlig, Signe er utslitt og tvillingernetvillingerne] Tvillingene til Signe Pantzerhielm Thomas og Sigge Pantzerhielm Thomas: 1) (Anne Marie Nicoline) Charlotte Gyth Blindheim (1917–2005), født Thomas. Arkeolog. Gift med kunsthistoriker Martin Blindheim (1916–2009). 2) Sigrid Braatøy (1917–2010), født Pantzerhielm Thomas. Lektor. Gift med lege og psykiater Trygve Braatøy (1904–1953). ser efter Karens utsagn ut som «arbeiderbolig» – d.v.s. i klærne; de strutter av sundhet og livskraft. At Signe er ussel, det saa jeg selv. Hun var heroppe forrige søndag, kom lørdag aften sent og reiste om eftermiddagen. Hun har kontorpost og kan ikke ta sig fri en dag, ungerne er urolige om natten, manden overanstrengt og nervøs og piken ikke flink. Hun saa elendig ut og jeg er svært ulykkelig over det. Heldigvis, hun sa, SvarstadSvarstad] Anders Castus Svarstad (1869–1943), kunstmaler. Undsets ektemann 1912–1924. hadde det godt og at hun hadde ikke indtryk av at han led noget med at leve slik paa sigøinermaner med alle ungerne.alle ungerne] Ebba Svarstad (1903–1984), Gunhild Svarstad Andreassen (1905–1992), født Svarstad, og Trond Svarstad (1908–1980), barna fra Anders Castus Svarstads første ekteskap med Ragna Moe Svarstad (1882–1963), født Moe. Ekteskapet med Moe ble oppløst i 1912. Barna bodde på Sinsen sammen med familien Undset Svarstad fra høsten 1916 til Undset flyttet med Anders og Mosse til Lillehammer i 1919. Svarstad bodde da på Kampen i huset ekteparet hadde kjøpt sammen, men som fremdeles ikke var innflyttingsklart for hele familien da Undset reiste til Lillehammer.

3Jeg faar bare smaabrever fra ham, hvori han sier, han har meget at gjøre – Signe sa, han hadde gjort et Herkules arbeide i høst med gaarden og indredningen av børnenes leilighet. Nu kommer han vel ikke hitop før til barndaapen, den 14de. Da blir han vel kanske en tid.

Ragnhild fik en datterRagnhild fik en datter] Ragnhild Undset Wiberg (1884–1969), født Undset, lærer og oversetter. Undsets søster. Gift med Einar Wiberg (1884–1952), svensk postmester. Datteren Ulla (Marianne) Wiberg (1919–2007) var deres førstefødte. for 3 uker siden. Der gaar alting bare bra. Ulla MarianneUlla Marianne] Ulla (Marianne) Wiberg (1919–2007) er naturligvis det deiligste barn som endda har set dagens lys. Ragnhild er et lykkelig væsen – hun eier ikke nerver nemlig.

– Ja tak for brevene dine, skulde jeg sagt. Jeg sender tilbake billederne av gutten til din søstergutten til din søster] Jon Ferdinand Peyronnet (1915–1940), sønnen til Ankers søster Sigrid (Roll) Peyronnet (1879–1967), oversetter, bosatt i Paris – for et pragtfuld lite menneskebarn han er! Jeg kan jo ikke andet end sammenligne alle barn i den alderen med min lille stakkars Mosse – men mine unges husdamermine unges husdamer] Asta (Janette) Falkenberg (1897–1978), født Solheim, hushjelp på Bjerkebæk fra juni 1919, og danske Mary Andersen Stendahl (1899–1971), også kalt Abba. Stendahl var «barnefrøken» for først og fremst Mosse fra oktober 1919 til tidlig på året 1928. Se også tidligere brev fra 1919. blir forargede: Mosse blir nok bra, og ingen er saa pene som Mosse. Det er godt for mig at merke, de er saa gla i hende – at der ikke i fremmedes øine er noget frastøtende ved hende – jeg synes jo hun er en yndig liten skat, men det synes vel f eks. Tronds morTronds mor] Ragna Moe Svarstad (1882–1963), født Moe. Trond Svarstad (1908–1980). Se tidligere note. at han er. Og jeg kan ikke la være at ængste mig for Hans Bendikt – Mosse var ogsaa saant et sundt og sødt litet barn. Hans strutter ogsaa av sundhet og ler med et lite tandløst gap, bare jeg kommer i nærheten av ham. Endda har han ikke faat andet end hos mig. Jeg syns jeg er endda litt glaere i ham end jeg har været i nogen av de to andre.

Aaja gid, gid du kunde komme hitop en tur. Jeg er forresten ganske forberedt paa at noget skal komme iveien, men gid du kunde! Jeg er frygtelig alene, endda jeg lever forholdsvis selskabelig, sammenlignet med Sinsen – der er neppe fjorten dager mellem hvergang jeg er ute eller der er nogen her, min danske frøken baker henrivende bløtkake og marengs og begge pikebørn steller med henrykkelse 4huset istand og jubilerer over det pene bord med mine pene ting paa – men det er bare omgang, forstaar du, ikke mere. Og værst av alt er det igrunden at føle, jeg er ikke mere alene end paa Sinsen – snarere mindre. Jeg kan snakke med guttengutten] Anders Castus Svarstad jr. (1913–1940) om meget av det jeg holder paa med i anledning de historiske romanerne – alt som historie hetter er hans lidenskap. Og naar jeg læser WergelandWergeland] Henrik Wergeland (1808–1845), forfatter saa kommer han med de bindene, hvori hans Wergeland staar – eventyrene og børnerimene og «I Hordaland i en annen dal» – han er gla i alt, jeg selv er gla i, gudskelov! Mens jeg husker det – tror du, du ved leilighet kunde besørge for mig kjøpt et indrammet billede av Wergeland? Jeg har lovt han skal faa et til at ha over sengen og han skal faa det av mor. Og – kan du laane mig etpar strikkepinner av ben eller tre til at strikke en genser med? De er ikke at faa kjøpt i byen nemlig.

Ja gid du kunde komme hitop. Hvis du kan, la mig faa vite det i tide, saa jeg kan ordne med at huse dig. Nogen kommer jo hitop i julen. Jeg har bl.a. bedt Ebba.Ebba] Ebba Svarstad (1903–1984), Anders Castus Svarstads eldste datter fra første ekteskapet Hun er jo den av barna, jeg bryr mig om og Signe – som steller med hendes konfirmationsutstyr sier, Ebba længes voldsomt ialfald efter de smaa søskende. De ungerneDe ungerne] Ebba Svarstad (1903–1984) og hennes søsken Gunhild Svarstad Andreassen (1905–1992), født Svarstad, og Trond Svarstad (1908–1980) har kostet mig saa meget at jeg har ikke lyst til at forlise det lille – det er jo forresten ikke litet heller – som jeg har vundet. Og jeg tror det er i Ebba og i Ebba alene.

Ja gid du kunde komme. Jeg længes slik efter at træffe en ven – mest efter dig, litt efter andre og forresten. Jeg længes efter at boken minboken min] Et kvindesynspunkt annonseres som ankommet i bokhandelen i begynnelsen av desember 1919. Bl.a. melder Bergens Aftenblad 8. desember 1919 at den selges «I alle boklader» (kilde: NB avissøk). skal komme ut ogsaa – kanske det blir litt slaasing; det frisker op mig bestandig. Her er saa lydløst stilt om kvelderne, du kan ikke tænke dig det! Ungerne sover, gudskelov! Pikebørnene er ute 5og aker. Ikke en lyd i huset – – –. Det er egentlig løierlig at vite, jeg er berømt efter fattig leilighet og begavet – og 37 aar gammel. Jeg ønsker sommetider, jeg ikke var det – saa hadde jeg nok i ungerne og var tilfreds med at sitte og hvile ut over et strikketøi –. Kanske –.

Jeg har forresten hat glæde av endel av de nye bøkerne. ElstersElsters] Kristian Elster d.y. (1881–1947) ga ut ett av sine hovedverk, romanen Av skyggernes slegt, i 1919. Samme år kom også skuespillet Min høire hånd. kan du begripe jeg var bevæget i bund og grund over. Jeg tror forresten den er god, svært god, uanset de specielle tingene, jeg ble bevæget over. BraatensBraatens] Oscar Braaten (1881–1939): Ulvehiet (1919) ogsaa er god iaar – hans bedste. Og ett og andet andet. Gunnar HeibergsGunnar Heibergs] Gunnar Heiberg (1857–1929): Franske visitter (1919) fik jeg fra ham selv og det var jeg ogsaa rørt over. Men den og den store i det at vi gir ut gamle ting, saa mange av os – julemarken ligner uhyggelig et utsalg av brukte klær, syns jeg. GarborgsGarborgs] Arne Garborg (1851–1924): Politik, Blad-Innlegg fraa 1870-Aari til Riksretten (1919) har jeg netop tittet i, uopskaret. Jeg har endda ikke aabendaget no som kunde berettige til at gi ut de gamle gulnede papirerne.

Hvordan lever dine foreldredine foreldre] Ferdinand Nicolai Roll (1831–1921), sorenskriver, senere høyesterettsassessor og statsråd, og Sophie Nicoline Roll (1845–1928), født Knudtzon du? Var det ikke snodig at jeg drømte om din far forleden dag; syntes jeg traf ham paa en baat – antagelig skulde vi ut til dig. Kanske det kom av at du engang nævnte no han hadde sagt om revolutionen av 1848revolutionen av 1848] Også kalt «Februarrevolusjonen». Betegnelse for de revolusjonære begivenhetene som fant sted i Europa, særlig i Frankrike, Tyskland, Østerrike og Italia, i 1848. (Kilde: SNL) og at jeg hadde set et billede fra den dagen før og tænkt paa ham da –. Vi tænkte en hel del paa dig og din bekymring for AnkersAnkers] Johan Anker (1871–1940), ingeniør. Ankers ektemann. hjerte. Uf nei, hvis gutteneguttene] Antakelig Johan Ankers to eldste sønner fra første ekteskap med Julie Frederikke Anker (1872–1962), født Jacobsen: Christian August Anker (1896–1982) og Carsten Anker (1900–1922). I tillegg til Christian og Carsten hadde de også sønnen Erik Anker (1903–1994). Johan Anker og Nini Roll Anker giftet seg i 1910. Fra våren 1913 overtok Johan Anker ansvaret for sine to eldste sønner (jf. Ørjasæter 2000, 161). skal tone frem igjen nu saa synes jeg synd paa dig! At en aldrig skal bli færdig med andre folks fortidslevninger!

Jeg hadde tænkt at gi dig til jul etpar dørhaandtak av KnutrudsKnutruds] Lars Olsen Knutrud (1856–1947), gjørtler (metallstøper). Laget dyr-dørhåndtakene på Bjerkebæk. Verkstedet hans ble flyttet til museene på Maihaugen i 1947 og gjenopprettet i 1948. – du vet med dyr – til dit vordende arbeidsrum. Men han kan ikke levere dem før langt over jul. Bryr du dig om at faa dem? For saa bestiller jeg dem allikevel og sender dem, naar de blir ferdige? Du vet disse som er saa almindelige 6heroppe, messing, fugler og slikt!

Kunde jeg ikke tænkt at RegineRegine] Regine Normann (1867–1939), forfatter var mor til Julius Sundet!Julius Sundet] Antakelig Julius Sundet (antatte årstall: 1896–1961) som i 1919 ga ut Drømmen om livet. Både Undset og Normann ga Sundet rosende anmeldelser. Se også brev 7. november 1919. Jeg skrev til hende for en tid siden men har ikke hørt no. Ikke til Asta L.I.Asta Lie Isaachsen (1861–1921), forfatter heller – guds lov!

Jeg er gla du har Asta Westby.Asta Westby] Asta Westbye (ca. 1892–1967), tidligere hushjelp hos Undset Jeg var svært gla i hende, men hun gjorde jo bare paa en maate tingene lettere for mig nede paa Sinsen. Her hadde hun ikke passet rigtig, tror jeg. Huset er slik indrettet at piken maa gaa ind i familien og jeg tror neppe hun hadde likt det, hun heller. Dertil var hun altfor kultivert – av en fremmedartet kultur. Det er lettere med to slike jentunger som jeg har nu som betror mig rub og stub av sine unge tilværelser, søker raad, hører andægtig paa mig og gjør sine smaa dumheter uten at bry sig om de vise raadene, jeg gir – andet end av og til. Men hils Asta saa meget fra mig!

Mange hilsener til Anker og til dig selv
din
Sigrid
18. og 20. desember 1919

Kjære Nini,

tak for brevet! Ja – jeg er trøtt jeg au. Nu har jeg skrevet diverse pligt-julebrever, nu vil jeg hellere skrive ett for min fornøielses skyld. Det er leit du er saa langt borte! SvarstadSvarstad] Anders Castus Svarstad (1869–1943), kunstmaler. Undsets ektemann 1912–1924. sier, du hadde talt om at komme op en tur hit utpaa nyaaret og arbeide – jeg skulde ønske du gjorde alvor av det, men det kommer vel først og fremst an paa om du blir frisk og saa siden paa halvhundrede andre ting – mand,mand] Johan Anker (1871–1940), ingeniør. Ankers ektemann. stedsønnerstedsønner] Undset refererer nok særlig til Johan Ankers to eldste sønner fra sitt første ekteskap med Julie Frederikke Anker (1872–1962), født Jacobsen: Christian August Anker (1896–1982) og Carsten Anker (1900–1922). I tillegg til Christian og Carsten hadde de også sønnen Erik Anker (1903–1994). Johan Anker og Nini Roll Anker giftet seg i 1910. Fra våren 1913 overtok Johan Anker ansvaret for sine to eldste sønner (jf. Ørjasæter 2000, 161). Se også brev 28. november 1919. og samfundsmæssige forpligtelser og ditten og datten! Jeg længes efter at træffe et menneske, jeg kan snakke med – jeg har faktisk ingen anden i saa henseende end AndersungenAndersungen] Anders Castus Svarstad jr. (1913–1940) til en viss grad. Sommetider er jeg ræd, jeg læsser for mye paa den vesle sjælen hans – ett og andet vet han og ett og andet skjønner han av mine bekymringer – at jeg sliter svært og at det er saa sørgelig med Mosse.Mosse] Maren Charlotte Undset Svarstad, kalt Mosse (1915–1939) Han er, naar jeg tænker over det, en engel av godhet, trods illsinnet hans – igrunden vidunderlig taalmodig med søsteren, som neppe under den arme gutten at leve «Ikke erte Mosse Peimand»Peimand] kallenavn for Anders Castus Svarstad jr. (1913–1940) er noe av det litet hun kan si og sier sent og tidlig, hvad han saa rører ved: om mitt og ditt vet hun jo bare at mitt er det som er mindre attraaværdig og som bare faar værdi naar gutstakkaren kommer til at røre 2ved det. Hun er saa pen nu, den lille stakkars jenta mi; jeg haaber allikvel paa hun skal bli frisk med tiden – hun har anfaldene sjelden nu, men hun er jo sørgelig uutviklet fremdeles, skjønt vi synes at se, hun tar sig op en liten smule i saa henseende og. Den danske barnefrøkenenDen danske barnefrøkenen] Mary Andersen Stendahl (1899–1971), født Andersen, også kalt Abba, var «barnefrøken» for først og fremst Mosse på Bjerkebæk fra oktober 1919 til tidlig på året 1928. er fremdeles makeløs med hende – er et svært søtt og pussig lite menneske. Den norske husdamenDen norske husdamen] Asta (Janette) Falkenberg (1897–1978), født Solheim, hushjelp på Bjerkebæk fra juni 1919 er jo bra hun og – hun har været flink i julestria, ikveld blev vi færdige. Frk Solheim sluttet sine triumfer med at fylde paa kaffekjelen av saltlakegryten – nu sitter jeg og venter paa at en ny kjel kaffe skal koke op. Det var min danske som begyndte med at lave kaffe til mig om kveldene, mens jeg skrev og nu har vi faat «aftenkaffe» efter dansk facon som fast institution – hvor svimlende trætte vi er, saa maa frøken Andersen og jeg ha kaffedraapen før vi gaar iseng. Jeg har det jo himmelsk fredelig og frit for sindsbevegelse med de to snille jentungerne og mine egne smaa fredelige børn.mine egne smaa fredelige børn] i tillegg til Anders og Mosse har Undset spebarnet Hans Undset Svarstad (1919–1978), født 27. august 1919 Men det er jo ikke frit for at jeg savner ett og andet da, forstaar du.

Allikevel – det er bedre at leve nu – især naar jeg har Hans BenediktHans Benedikt] Hans (Benedict) Undset Svarstad (1919–1978) og steller ham. Han er en saa utrolig from og fredsommelig unge og saa pen – alle synes han er det peneste av børnene. Jeg glæder mig til at gaa iseng hver kveld med ham ved siden av mig – fra 4–5 om morgenen ligger han vaaken ved siden av mig, titter paa fingrene sine mot natlampen og lyerlyer] lytter efter sin egen lille stemme; han er begyndt at pludre saa smaat nu. Jeg sover litt og er vaaken litt og sover igjen, og hele tiden ligger det lille livet og glæder sig ved at eksistere. Ved daapendaapen] søndag 14. desember 1919 var han saa god som guld. Fru FrøislandFru Frøisland] Helene Frøisland (1885–1945), født Fagstad, pianist. Undsets venninne fra Roma-tiden. Ifølge Ørjasæter (2007, 164) var hun en av fadderne. som bar ham 3var bevæget til taarer – og utpaa dagen bevæget til mye skøi og latter; stemningsmenneske som hun er. Jeg synes nu barndaap er nydelig – Helene i sin sorte silke og det lille hvite barnet draperet med et romersk silkesjal begge to. Peimand sat ved siden av mig med øine saa store som tekopper og foldet hænderne paa rette tid og sted; utpaa kvelden blev han vilter; han fik et glas rødvin og et dramglas hvitvin. Spør om moralsk opdragelse med fadervaar og alkohol. Men jeg synes gutten blir søt av begge dele. Forresten saa er jeg – efter dr. Rodes artikel i Samtidendr. Rodes artikel i Samtiden] Emil Ferdinand Rode (1852–1921), lege. Hans artikkel «Litt om kvindetyper i Norge» er trykt i tidsskriftet Samtiden, 1919 (30. årg.), basert på et foredrag holdt 14. mars 1918. begyndt at spekulere paa om ikke jeg skulde være en keltisk type – mamasmamas] Charlotte Undset (1855–1939). Født Marie Nicoline Charlotte Gydh eller Gyth i Kalundborg, Danmark. Gift med Ingvald Undset (1853–1893), arkeolog. familie er jo oprindelig kommet fra Skotland. Mangt og mye passer – at jeg hviler bedst naar jeg sitter aldeles rak i ryggen – jeg plages usigelig naar folk i sin godhet placerer mig i en «god» stol –, har smale hofter og har faat ungerne mine let allikevel, tynde lægger, stærk i overarmen, er vist kortskallet og gaar trippende. Jeg vilde synes det var hyggelig, hvis jeg virkelig skulde være et tilbakeslag til mine gamle skotske forfædre – det vilde forklare svært meget av mine sympatier og antipatier for mig selv, min medfødte aversion mot germaner og min lidenskap for middelalderskulturen som jo hadde et utpreget keltisk islett. Jeg liker bedst kong Arthurkong Arthur] Fortællinger om kong Artur og ridderne av det runde bord (1915) av alt jeg har skrevet – tænk hvor morsomt det vilde være om det var min egen stammes sagastof jeg hadde søkt tilbake til, uten at vite om det!

20/12 Mama kommer imorgen.imorgen] 21. desember 1919 Sandt at si jeg gruer litt ogsaa! Hun er vist mere end almindelig i sort humør. Tænk at SigneSigne] Signe (Dorothea) Thomas (1887–1976), født Signe Dorothea Undset. Undsets søster. skal reise med sin mandsin mand] Sigge Pantzerhielm Thomas (1886–1944), klassisk filolog til Rom! Jeg er saa gla at jeg kan ikke si det! Hun var heroppe akkurat 24 timer for etpar 4uker siden og saa saa stupende træt ut at jeg var rent hjertesyk av at se paa hende. Saa du kan vite jeg blev gla da jeg hørte, at hun skulde faa komme ut en tur. Men mama ser bare sort paa det og – bare farerne og vanskeligheterne og synes, det med er rædsomt! Saa da kan jeg vist vente mig hvadsomhelst i retning av tristesse!

Svarstad kommer saa hitop dagen før nytaarsaften og sier ialfald at dennegangen vil han bli en stund. EbbaEbba] Ebba Svarstad (1903–1984). Anders Castus Svarstads eldste datter fra første ekteskapet med Ragna Moe Svarstad (1882–1963), født Moe. Ekteskapet med Moe ble oppløst i 1912. blir med og blir her en liten tid. De var her altsaa til barndaapen men bare etpar dager. Han hadde det godt, synes jeg, men jeg hadde jo forberedt mig paa han skulde været svært nedfor. Han gaar helt op i Mosse nu, naar han er her.

Du kan skjønne, jeg vil forfærdelig gjerne ha den kjolen du skriver om. Jeg kan vel stelle litt paa den til næste aar og bruke den da – nu er jeg vel for tyk. Jeg sender et billede, som blev tat til RefleksRefleks] tidsskrift 1919–1920 (hvis det ikke blir reproduceret og utgit for Eilert BjerkeEilert Bjerke] Ejlert Bjerke (1887–1963), forfatter eller Mikkjel Fønhus;Mikkjel Fønhus] Mikkjel Fønhus (1894–1973), journalist og forfatter jeg vet ikke om det er et system de har, men saa du at BarbraBarbra] Barbra Ring (1870–1955), forfatter blev git ut for Elias Kræmmer!Elias Kræmmer] pseudonym for forfatteren Anthon B. Nilsen (1855–1936) Og hvad er det for en gratie med lange fletter som stod for Gabriel Scott?Gabriel Scott] Gabriel Scott (1874–1958), forfatter Men den med Barbra var jo bedre!) Men du ser altsaa, al den vellingen jeg drikker lægger sig paa ribeina – endda synes jeg, jeg er noksaa pen!

Nei Barbra! Abrahams, Isaks og Jakobs Gud – hun pælmer mig med presenter skjønner du – nu har hun sendt mig en hel dunk med fikener – fordi jeg skrev min mening om boka hendes pent indpakket. Uf og isch og æsch – jeg vet ikke 5aassen jeg skal snu mig, men jeg hverken vil være for daggers drawndaggers drawn] eg. (at) daggers drawn (eng.): om to personer, land etc. som er sinte/fiendtlig innstilte på hverandre etter en diskusjon/krangel og ikke stoler på hverandre (kilde: Cambridge Dictionary). Se også brev 7. november 1919 der Undset skriver «drawn daggers». eller hjertenskjær veninde med hende.

Fru KragFru Krag] antakelig Beate «Baby» Krag (1876–1950), født Kielland, som i 1916 (offisielt først i 1920) ble skilt fra Vilhelm Krag (1871–1933) og bosatte seg med sine to yngste barn på Lillehammer (kilde: Opstad 2002, 229 og 376). Hun giftet seg i 1925 med Thorvald (Axel Emil) Kjær (1870–1941), forstmann, og kalte seg da også Baby Kielland Kjær. kom bort og snakket til mig paa gaten forleden – jeg har saavidt hilst paa hende engang i mit liv, paa Samtidsfesten.Samtidsfesten] antakelig en lansering for tidsskriftet Samtiden (1890–). Det siste som da hadde stått på trykk fra Undset i Samtiden, var essayet «Tre søstre» fra 1917. Hun er saa vakker, saa elegant og saa ung at se paa – jeg stod med kørja mi på armen og stampet brever op i postkassen paa Victoria;Victoria] hotell på Lillehammer, i dag Scandic Victoria Lillehammmer, bygget i 1872 jeg hadde følelsen av at sammen med hende ser jeg ut som en halvgammel arbeiderkone. Hun maa da være en god slump aar ældre end jeg, vet jeg? Hun sa, hun vilde komme op til mig en dag og se paa babyen min. Gud vet om hun ikke ogsaa følte sig ung og smuk og elegant ved at se paa mig. –

Regine har jeg ingenting hørt fra paa al den tid – Gud vet om hun er sint for jeg ikke kunde skryte mere av den hanekyllingen hun har utruget iaar?Regine … hanekyllingen hun har utruget iaar] Regine Normann (1867–1939), forfatter. Usikkert om det er en reell eller metaforisk hanekylling Undset referer til. Normann kom ikke med ny bok i 1919, men ga ellers ut flere trykksaker det året. I desember 1919 var hun aktuell med bidrag til bl.a. Urds julehefte og Ungdomslaget Nord-Norges julehefte «Jule Børn» (kilde: NB avissøk).

Hvordan gaar det med Ankers hjerte (Det høres saa indiskret ut!) Jeg gik ut fra det var bedre, siden du ikke snakket om det sisst. Jeg haaber dere maa bli friske paa nyaaret begge to. ImorgenImorgen] 21. desember 1919er det den mørkeste dagen – det er deilig allikevel at vite at solen skal snu sig. Er det ikke vidunderlig godt at bo slik at en har glæde bare av det faktum at det blir vaar og lyst og skal til at gro igjen – uanset hvad det nye aaret og vaaren skal bringe en selv saan mere intime –? Efter hele ‹bemanets› art og beskaffenhet heromkring skulde det være hvitveisland her hvor jeg bor. Jeg glæder mig til vaaren med de to smaa – men Peimand flakker høit og lavt i alle bakker paa Ski og oplyser stadig at han har idag 6faat en ny «god ven» – alltid av de meget brede lag. Han lægger sig efter at snakke faabergingsnakke faaberging] dialekt tilknyttet tettstedet Fåberg i Lillehammer kommune – ofte graadig komisk. Altid har han jo søkt sig omgang svært demokratisk; derfor hadde han fra Sinsen glosen fameli for familie – i dag forbløffet han mig med at meddele at Kal,Kal] ikke identifisert sidste besteven, var den yngste i sin famjøli!

Ja, saa faar du ha god jul da, med alle dine, og godt nytaar. Og tak for det aaret som er gaat, da, Nini!

Din
Sigrid!

Hvem idiot hadde anmeldt min bok i T.T.,T.T.] Tidens Tegn (1910–41), avis. Anmeldelsen av Et kvindesynspunkt (1919) i Tidens Tegn 13. desember 1919 var ifølge Sigrid Undset bibliografi 1907–2007 signert «S.H.». aner du det? Kan noen faa madonnavisioner av den – saa har der ikke været større mening i at skrive den.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev til Nini Roll Anker 1919–1924

Sigrid Undset (1882–1949) og Nini Roll Anker (1873–1942) hadde et nært venninne- og kollegaforhold i over 30 år, fra det første møtet i 1911 til Anker døde i 1942. I denne utgaven presenteres det som er bevart av brev sendt fra Undset til Anker i årene 1919–1924, til sammen 49 brev.

Brevene i denne perioden handler om etableringen av Bjerkebæk, verdenssuksess som forfatter med trilogien om Kristin Lavransdatter (1920–1922) og store endringer i det praktiske og i det åndelige liv. Det er de nære tingene, barnas og stebarnas ve og vel og oppdragelse, moren og søstrene, som står i sentrum.

Brevene utgis i kildeskriftserien NB kilder. Det første bindet med brev fra Undset til Anker fra årene 1911–1918 ble utgitt i 2021. Det siste bindet med brevene fra årene 1925–1940 er planlagt utgitt i slutten av 2023.

Les mer..

Om Sigrid Undset

Forfatteren og samfunnsdebattanten Sigrid Undsets betydning for norsk og internasjonal litteratur- og samfunnshistorie er uomstridt. Hennes omfangsrike produksjon favner romaner, noveller, essaysamlinger, helgenbiografier, artikler og selvbiografiske skrifter.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.