Brev til Nini Roll Anker 1919–1924

av Sigrid Undset

1920

17. januar 1920

Kjære Nini,

nu er det lidd langt ut i nyaaret allerede; jeg skulde skrevet til dig for længe siden, men jeg har saan merkelig ubehagelig følelse av lavvand og sand i hodet. Jeg har lyst til at skrive, jeg har lyst til at læse noe ordentlig, jeg har lyst til at arbeide, men jeg har mere lyst til at skulke anstrengelsen med at begynde, sætte mig med et haandarbeide eller ligge og læse magaziner og skidt –. Her er saant lite hus og saa lydt og en evig pusling og smaauro av ungerneungerne] Anders Castus Svarstad, jr. (1913–1940), Maren Charlotte Undset Svarstad, kalt Mosse, (1915–39) og Hans Undset Svarstad (1919–1978) og de unge pikerde unge piker] Asta (Janette) Falkenberg (1897–1978), født Solheim, og danske Mary Andersen Stendahl (1899–1971), født Andersen (som er flinke og villige, men ikke kan saa svært meget, uten naar jeg er med dem). Jeg har det hyggelig og fredelig, men atmosfæren er ikke egentlig inciterende til at bestille noget for alvor!

Kjære dig, det var bare synd at sende slik en deilig kjole til mig! Den var aldeles vidunderlig og naar jeg skal si som sandt er, saa var jeg svært pen i den, da jeg prøvet den – men gud vet naar jeg skal bruke den – passer den midt paa en blank sommersøndag eftermiddag? Si mig det du som vet slikt, for jeg har jo ingen experienceexperience] (eng.) erfaring i slikt, men gaar det an, saa skal jeg ta den paa, naar jeg holder talen paa St. Olavsdagen til sommeren – utenfor Garmokirken.talen paa St. Olavsdagen til sommeren – utenfor Garmokirken] 27. juli 1920 meldte Styret for De Sandvigske Samlinger i Gudbrandsdalen Social-Demokrat at «fru Sigrid Undset Svarstad» skulle holde foredrag under Olsokfesten på Maihaugen torsdag 29. juli (kilder: NB avissøk; Krane 1970, 211ff.). Originalmanuskriptet til talen kalt «Sankt Olav» ble 21. desember 1977 etter avtale med Undsets sønn Hans Undset Svarstad (1919–1978) utlevert til biskop J.W. Gram, for å sendes som presang til pave Paul 6. på hans åttiårsdag. Nasjonalbiblioteket har en fotokopi av manuskriptet. Talen ble trykt med noen endringer i Aftenposten 27., 28. og 29. juli 1921. Garmokirken er en stavkirke bygget tidlig på 1200-tallet, opprinnelig ved Systyn (eller Sygard) Garmo i Lom kommune. Den ble utvidet flere ganger, senest i 1730, og revet i 1880. Materialene ble samlet, og kirken ble ifølge Maihaugens nettsider offisielt gjenåpnet på Maihaugen, Lillehammer, i 1921 (jf. også Slapgard, 2007:216). Jeg har lovet at gjøre det – men jeg vet jo ikke om jeg kommer til det – nu har jeg rasende lyst.

2Ja, tak for kjolen da, kjære – det er morsomt bare at ha noget helt fint og elegant; jeg har jo aldrig hat andet end Müller-kjolerMüller-kjoler] kanskje kjoler fra det tyske klesmerket M. Müller & Sohn (grunnlagt i München i 1891) igrunden.

Her hadde jeg det hyggelig i julen – mamamama] Charlotte Undset (1855–1939). Født Marie Nicoline Charlotte Gydh eller Gyth i Kalundborg, Danmark. Gift med Ingvald Undset (1853–1893), arkeolog. var her og var i godt humør – vendte himmelsiden ut for at tale med vor kollega Thit JensenThit Jensen] Thit Jensen (1876–1957), forfatter (Tro hvad min veninde BarbraBarbra] Barbra Ring (1870–1955), forfatter nu syns om sin veninde Thit) Jeg har altid hjerteklap av spænding naar jeg venter mama paa besøk; hun er verdens søteste menneske at ha i huset, naar himmelsiden hendes vender ut – vender hun den anden siden frem, saa gjør hun miljøet om sig noksaa helvedesk. I sommer tok hun mig halvveis av dage. Denne gangen sat hun og gav ut solskin og smaa plutselige gnister av morro og søthet – de unge pikerne dyrket hende, Andersungen var søt, Mosse er jo paatagelig friskere og saa var det Hans BenediktHans Benedikt] Hans (Benedict) Undset Svarstad (1919–1978) som er en liten engel – og for min mor er trods alle hendes formeninger en gut rent instinktivt litt mere end en liten pike. Saa efter en halv times beskuelse var hun paa det rene med at Hansemand var det aller søteste og mest velsignede barn, hun hadde set. Det er han forresten. Han er saa stille at jeg vilde være ræd, hvis han ikke smilte saa villig ved den mindste foranledning og ligger timevis og pludrer og ser paa sine fingre – men jeg er gla naar han skriker; det hænder ikke hvert døgn. Bortset fra hans ualmindelige elskelighet kan jeg ikke opdage noget unormalt ved ham – og jeg er opskræmt og vaaker over hvert lite tegn paa liv – og utvikling – men er han saa sund og kraftig som han ser ut til at være og faar jeg beholde ham frisk, saa vet jeg ikke hvor min henrykkelse over 3ham skal ende. Han ser ikke saa klok ut som Anders og han er ikke saa regelmæssig pen som Mosse var; han har endda større næse end de andre ungerne mine hadde og ligner i det hele SvarstadSvarstad] Anders Castus Svarstad (1869–1943), kunstmaler. Undsets ektemann 1912–1924. endda mere end de to andre – men han har det mest engleblide smil og graater ikke engang naar han skal ha mat, ligger bare og suger paa fingeren og smiler, naar jeg kommer for at ta ham. Og endda er han min, helt og holdent, har ikke faat en draape andet end hos mig og veier næsten 7 kilo nu.

Mosse har det godt forholdsvis og er ialfald selv et gla og fornøiet lite væsen, hun lider ikke noget, nu hun har anfaldene saa sjelden og hun leker med lekerne sine og jubler i vilden sky naar hun skal ake og naar hun skal bade. Av og til hyler hun en god del, naar jeg ikke vil gaa op og bade hende midt paa formiddagen eller gaa ut og ake med hende akkurat ved sengetid. Hun er pen, gudskelov, folk synes hun ser søt ut og spaar, hun kommer sig nok, for barn som ikke kan faa menneskeforstand, taper sig og blir stygge, sier de heroppe.

Og Anders er kjæk og vakker og klok – og forfærdelig gla i mig. Naarsomhelst jeg er i byen, hos tandlægen eller gaar ærinder, dukker den lille sprætten op paa skierne sine etsteds «jeg er gaat nedover for at møte dig og hjelpe dig at bære, mor.» Han er svært gla over billedet av WergelandWergeland] Henrik Wergeland (1808–1845), forfatter og saa fik han av SigneSigne] Signe (Dorothea) Thomas (1887–1976), født Signe Dorothea Undset. Undsets søster. Gift med Sigge Pantzerhielm Thomas (1886–1944), filolog. en utstoppet dompap som staar paa en liten hylle ved siden av billedet – saa læser jeg «røde og graa dompapper» og sier op [«]Smaafuglene paa juleneket» og «Eet gammelnorsk Herresæte» for ham om kvelden.saa læser jeg … om kvelden] dikt av Henrik Wergeland Han er ubeskrivelig snodig. Forleden kom han og meddelte: «Du mor, 4nu vet jeg, hvorfor «Et kvindesynspunkt»«Et kvindesynspunkt»] Undsets Et kvindesynspunkt ankom bokhandelen i begynnelsen av desember 1919. Utgivelsen inneholder det mest sentrale Undset hadde skrevet om kvinnesak til da. ikke er blit anmeldt noe videre – de tør ikke for kvindesakskvinderne er saa sinte paa den. Og saa hadde folk ikke ventet at du skulde skrive slik i det hele heller, saa vet de ikke rigtig, hvad de skal si. Men GuriGuri] ikke identifisert har læst den to ganger hun og den er go, syns Guri.» Jeg spurte litt forbauset hvem Guri er, men derom kunde han bare oplyse at det visste han ikke, det var en dame i blaa dragt, som vet hvem han er, og som han spaserer med undertiden, meddeler han –.

Stort mere end denne min søns oplysning vet ikke jeg om bokens skjæbne – utover at jeg har faat endel privatbrever; bl.a. fra en dansk høiesteretsadvokaten dansk høiesteretsadvokat] ikke identifisert som har sendt mig en pakke, vegt 2 kilo, indeholdende betænkninger og lovutkast til den nye danske ægteskapslovgivning. Jeg har ikke faat hentet den endda, men min korrespondent forutsiger at mine haar vil staa ende tilveirs, naar jeg faar læst den. Det tror jeg nu ikke – siden de ikke er blit staaende ret op og ned efter Kattis fødselspolitikKattis fødselspolitik] Katti Anker Møller (1868–1945), kvinnesaksforkjemper og sosial- og helsepolitiker. Holdt foredraget «Kvindernes fødselspolitik» i 1919 som ble møtt med massiv kritikk, men ble støttet av kvinnene i Arbeiderpartiet (kilde: SNL). er de vist hærdede til at ta alt med ro.

Svarstad kom nytaarsaften og var her en uke. Han var frisk og i jevnt, hyggelig humør, saa det gaar vist heldigvis nogenlunde bra med ham og børnene ute paa Kampen.børnene ute paa Kampen] Ebba Svarstad (1903–1984), Gunhild Svarstad Andreassen (1905–1992), født Svarstad, gift med Vidar Andreassen (1894–1968), og Trond Svarstad (1908–1980). Barn fra Anders Castus Svarstads første ekteskap med Ragna Moe Svarstad (1882–1963), født Moe. Ekteskapet ble oppløst i 1912. Jeg længes allikevel efter at vite han vil avsted til utlandet – det var synd av mig at forsøke i alle disse aarene at prakke paa ham et velordnet borgerlig hjem. Det han hadde hat bruk for, har vel jeg ikke kunnet gi – og han har git mig det, jeg trængte mest, ungerne. Ikke at ikke han er gla i børnene – især i Mosse. Theoretisk har han altid ønsket sig sønner, men han gir seg næsten ikke av 5med guttene, Mosse derimot er næsten ikke nede av skulderen hans, naar han er her. Hun render forresten ogsaa rundt og ser paa billederne av ham, saa jeg har maattet placere dem oppe under taket allesammen.

Jeg har ingenting hørt fra RegineRegine] Regine Normann (1867–1939), forfatter paa aldrig den tid. Barbra derimot fortsætter bombardementet. Jeg har forresten endel vondt av hende: hun skrev og ønsket godt nytaar for mig og for sig selv «det maa da ialfald bli bedre end det gamle» eller no slikt. Stakkar, hun har det vel ikke saa greit – jeg ønsker bare jeg kunde like hende bedre, siden hun endelig vil, vi skal være venner. Men naar jeg tænker paa bøkerne hendes og især den sisste –!bøkerne hendes og især den sisste] antakelig Babbens dagbok (1919) og/eller Før kulden kommer (1920)

WinsnesWinsnes] antakelig forfatteren, journalisten og politikeren Erling Winsnes (1893–1935). Han ga ut Til en ukjendt gud. Slegternes vekst, blomstring og undergang i 1919. Kapittel 2 i boken har tittelen «Mennesket». Han viste seg frem som radikal antifeminist bl.a. i foredraget «Mennesket og kvinnen» våren 1916 (kilde: SNL). – «mennesket» altsaa og ikke apotekeren – har jeg netop læst. Han er svært grøn, det skjærer i øinene, men jeg tror der er hode paa den gutten og et rart, tyndskindet hjerte. Har du truffet ham? Var der i det hele noen av de unge i Forf.foren.Forf.foren.] Den norske Forfatterforening, grunnlagt i 1893. sist? Var du på møtet?

Jeg er ikke sammen med noen heroppe naar ikke fru Frøislandfru Frøisland] Helene Frøisland (1885–1945), født Fagstad, pianist. er i byen. I hele julen var jeg ikke hjemmefra en aften.

Hvordan har du hat det – det er et væmmelig veir om dagene, op og ned hele gradestokken; fælt for folk med bare det mindste anlæg til nervøsitet, forkjølelse eller gigtagtighet – jeg tænker paa dig og Anker.Anker] Johan Anker (1871–1940), ingeniør. Ankers ektemann. For forkjølelse og gigt er jeg vistnok immun – og paa veir reagerer mine nerver ikke. Var dere paa HolmgilHolmgil] ekteparet Ankers hytte i julen – og tænker du noget paa at reise til Lillehammer, du talte om det engang –.

Nu maa jeg op til Hans. Jeg hører Anders ligger vaaken – han sovner saa sent om kvelden, den gutten, trods ski og frisk 6luft og tran og jern – jeg tror det er det lille hodet hans, som er altfor proppet – men jeg syns ikke, jeg kan la være at svare ham heller, naar han spør – – –.

Mange hilsener
din
Sigrid.
10. mars 1920

Kjære Nini,

tak for brevet dit forleden, og tak for al hyggen den tid du var heroppe – det var manna for mig at snakke med en ven her i min noget isolerte beliggenhet. Gid du og AnkerAnker] Johan Anker (1871–1940), ingeniør. Ankers ektemann. maa faa det gjilt nede paa HolmgilHolmgil] ekteparet Ankers hytte – er det ikke et veir om dagen saa en kan forsone sig med tilværelsen trods dit og dat –

Jeg trenger til forsonende veir – endda SvarstadSvarstad] Anders Castus Svarstad (1869–1943), kunstmaler. Undsets ektemann 1912–1924. er her nu, og vi har det hyggelig. Den 20de reiser han til Paris over sjøen og AntwerpenDen 20de reiser han til Paris over sjøen og Antwerpen] Svarstad hadde et lengre utenlandsopphold i Europa fra og med slutten av mars 1920. Han oppholdt seg blant annet i de franske alpene, i Paris og i Antwerpen (kilde: SNL) – hvor længe han blir her og hvordan han tænker at ordne det i fremtiden, derom har han endda ikke latt noget forlyde, men det maa han vel – han skal være ute otte maaneder og under den tid er min leie her utløpet.min leie her utløpet] den opprinnelige leieavtalen utløp sommeren 1920, Undset utvidet avtalen med ett år fra august 1920. I august 1921 kjøpte hun eiendommen og kalte den for Bjerkebæk (jf. Slapgard 2007, 543) Har du set hans portræt og autograf i Nationen;Nationen] dagsavis, grunnlagt i 1918 en liten meget vittig quip,quip] (eng.) spøk, morsom kommentar synes jeg – jeg skal sende den til dig, hvis du ikke holder bladet, men jeg hadde bare to eks., et skal indklæbes i sønnens scrapbok og et skal sendes til vaar, Svarstads og min, ven pr. korrepondance Harald NielsenHarald Nielsen] Harald Nielsen (1879–1957), dansk litteraturkritiker som smeiser om sig med citater av «et Kvindesynspunkt»«et Kvindesynspunkt»] Sigrid Undset: Et kvindesynspunkt (1919) og «Jødernes hevn»«Jødernes hevn»] Anders Castus Svarstads artikkel «Jødernes hevn», trykt i Samtiden, 1918, s. 305–340 – med resultater, mener han selv.

Forfærdelig trist var det at MosseMosse] Maren Charlotte Undset Svarstad, kalt Mosse (1915–1939) blev daarlig en av de første dagene han var her – hadde etpar anfald og feber efterpaa, saa hun maatte ligge etpar dager – vi har jo ikke faat snakke videre sammen av den grund heller; Svarstad har sittet hos hende næsten hele tiden. Det og saa 2det at jeg har faat en alvorlig rheumatisme i nakken og skuldrene har jo lagt en viss dæmper paa humøret. Det er skrækkelig vondt – jeg har aldrig i mit liv kjendt til denslags før og liker det ikke. GutteneGuttene] Anders Castus Svarstad jr. (1913–1940) og Hans Undset Svarstad (1919–1978) er mine tusenfryd i denne tiden – PeiPei] kallenavn for Anders Castus Svarstad jr. (1913–1940) laa en ukes tid og hadde noksaa høi feber, men nu er han like kvik og frisk og brun som en nøt er han blit paa de sidste soldagene.

Like efter du var reist fik jeg brev fra min svogermin svoger] Einar Wiberg (1884–1952), svensk postmester i Stockholm og det var noksaa fælt. RagnhildRagnhild] Ragnhild Undset Wiberg (1884–1969), født Undset, lærer og oversetter. Undsets søster. har i det sidste halvandet aar hat krampeanfald om nætterne – en 6–7 alt i alt, lægen mente det var epilepsi og han er forfærdelig bekymret for baade hende og ungen.ungen] Ulla (Marianne) Wiberg (1919–2007) Jeg tror det er følge av overanstrengelse og underernæring – du vet man kan faa krampe av kalkmangel, og hun sultet jo nærmest i det sidste halve aar av 1918, og i 1919, mens hun gik med Ulla,Ulla] Ulla (Marianne) Wiberg (1919–2007) levet hun efter en skrækkelig amerikansk doktor-fruentimmer, tok og spiste systematisk kalkfattig kost. Men Einar bad altsaa mig forberede mamamama] Charlotte Undset (1855–1939). Født Marie Nicoline Charlotte Gydh eller Gyth i Kalundborg, Danmark. Gift med Ingvald Undset (1853–1893), arkeolog. og det var jo haardt at skulle være den som satte kniven i hende, saa meget mere som hun var nedfor paa forhaand over forholdene hos SigneSigne] Signe (Dorothea) Thomas (1887–1976), født Signe Dorothea Undset. Undsets søster. Gift med Sigge Pantzerhielm Thomas (1886–1944), filolog. – Signe utslitt og nervøs, den ene tvillingenden ene tvillingen] Signe Thomas og ektemannen hadde tvillingsdøtre: 1) (Anne Marie Nicoline) Charlotte Gyth Blindheim (1917–2005), født Thomas. Arkeolog. Gift med kunsthistoriker Martin Blindheim (1916–2009). 2) Sigrid Braatøy (1917–2010), født Pantzerhielm Thomas. Lektor. Gift med lege og psykiater Trygve Braatøy (1904–1953). paa hospitalet for forfrosne kinder og den andre i seng med vandkopper og Signes pikeSignes pike] ikke identifisert i sengen med spansk.spansk] den såkalte «spanskesyken», en influensapandemi som i 1918–1920 rammet store deler av verden, også Norge. Mellom 50 og 100 millioner mennesker døde. I Norge døde omkring 15 000, mest barn og unge voksne (kilde: SNL). Ja, jeg skrev, og jeg skrev til Svarstad og bad ham gaa op til mama. Hun tok det storartet – she is game all through,she is game all through] (eng.) hun er «hel ved» naar det for alvor gjælder. Men naar hun kommer fra Stockholm og skal være her en maaneds tid, kommer vel reaktionen, er jeg ræd. Saa du ser Vorherre har hældt i bøtta til mig igjen! For jeg er jo ogsaa noksaa utav mig over dette med Ragnhild – men paa epilepsi tror jeg nu ikke, naar det aldrig har vist sig før i nogen og tredve aars alder.

Ellers saa har jeg arbeidet alt jeg orker. Jeg har faat noen anm.anm.] anmeldelser 3som jeg sender og dem er jeg gla for. Jeg begynder at tro jeg har litt at gjøre i verden, selv bortset fra ungerne mine.

Var det ikke væmmelig det mellemværendet mellem Nina ArkinaNina Arkina] Nina Arkina (1892–1980), forfatter og Wildenwey.Wildenwey] Herman Wildenvey (1885–1959), lyriker og oversetter Jeg er gla i hans digte. Det er ækkelt han skal bære sig som en soutenør,soutenør] fra souteneur (fr.): person som underholdes av prostituerte kvinner, hallik (kilde: NAOB) naar han blir knepet i fusk. Det er ækkelt naar folk, som er noe og det synes jeg han er, skal te sig slik.

Og saa er CollinCollin] Christen Collin (1857–1926), litteraturhistoriker ækkel synes jeg – jeg leste hans prabl om de vanskelige tider. Hvor rotfæstet min ententevenlighet maa være – tænk at den overlever alle Collins utlægninger om Vestmagternes kulturindsats!Collin … utlægninger om Vestmagternes kulturindsats] Christen Collin: Verdenskrigen og det store tidsskifte (1917). Som Undset var også Collin tilhenger av den såkalte «ententen». «Trippelententen» var et diplomatisk, politisk og militært samarbeid mellom Storbritannia, Frankrike og Russland som vokste frem i årene før første verdenskrig (1914–1918). Da krigen brøt ut, utgjorde denne alliansen (ententemaktene) den ene siden i konflikten og stod sammen mot «sentralmaktene» Tyskland og Østerrike-Ungarn (kilde: SNL). Men jeg rækker efter den gamle trua paa krybben og korset, Betlehem og Gethsemane alt jeg orker, naar jeg læser om brorskapets religion og det ideale vallakilæser om brorskapets religion og det ideale vallaki] Christen Collin: Brorskapets religion og den nye livsvidenskap (1912) – jeg synes det lugter KattiKatti] Katti Anker Møller (1868–1945), kvinnesaksforkjemper og sosial- og helsepolitiker. Holdt foredraget «Kvindernes fødselspolitik» i 1919 som ble møtt med massiv kritikk, men ble støttet av kvinnene i Arbeiderpartiet (kilde: SNL). av ham jeg!

Fru Kr‹o›ghFru Kr‹o›gh] ikke identifisert er blit bedstemor til en ørliten gut,gut] ikke identifisert men han, gutten altsaa, ser ut til at skulle komme sig. Jeg traf hænde paa Kino igaar – Svarstad og Pei var der med mig og saa Wild West stykker.Wild West stykker] kanskje Western-filmen The Tiger Man (1918, norsk tittel: Tigeren) av og med den amerikanske regissøren, skuespilleren og filmprodusenten William S. Hart (1864–1946). Flere aviser reklamerer for «Tigeren. Drama i 5 akter» mellom januar og mars 1920, f.eks. Hedemarkens Amtstidende 12. mars 1920. Også filmen Farlig liv med samme William S. Hart annonseres i Lillehammer Tilskuer 24. mars 1920. Det kan også ha vært filmen Staking his life (1918) (kilde: NB avissøk).

Pikebørnene minePikebørnene mine] Asta (Janette) Falkenberg (1897–1978), født Solheim, og danske Mary Andersen Stendahl (1899–1971) tilbeder dit minde. De er snille og søte mot mig fremdeles. Frk. AndersensFrk. Andersens] Mary Andersen Stendahl (1899–1971), født Andersen, dansk sidste forlovelse er røket, men hun er likeglad og syr nye barnelaken for mig mens hun synger i vilden sky.

Flyveskolen ligger nede paa Mjøsisen og «apparaterne» driver over byen dagen lang og Pei snakker baade Svarstad og mig ihjel om propeller og motorer og alt som jeg hader at skulle tænke paa!

Good luckGood luck] (eng.) lykke til med skrivingen og mange hilsener til dig fra Svarstad og Pei! Hilsen til Anker
din
Sigrid.

Undskyld skriften, men reumatismen sitter i skulderbladene!
8. og 10. mai 1920

Brevet er påbegynt lørdag 8. mai 1920 og avsluttes mandag 10. mai 1920.

Kjære Nini,

jeg kom til at tænke paa – jeg husker aldrig dato – er det ikke din fødselsdagdin fødselsdag] Anker fylte 47 år mandag 3. mai 1920 en av disse dagene tro? Lykke og held med dig, Blomsternes Beskytter (er der ikke en som heter slik). Jeg glæder mig til din have-artikel;have-artikel] Morgenbladet og Nationen annonserer lørdag 10. april 1920 for Ankers «Blomsterkalender»» i Tidens Tegn-lørdagsavis samme dag. Antakelig har Anker en ny artikkel i avisen lørdag 8. mai 1920 (kilde: NB avissøk) jeg faar den vist først mandag.mandag] 10. mai 1920 At læse den er for mig forresten som at læse menuer – jeg faar ikke raad til at kjøre paa jord her i dette fremmede huset, og saa kan jeg ingenting gjøre herutenfor. Gud vet forresten hvordan det er hos dig nu i dette forfærdelige veiret. Her stormer det i aften og storm gjør mig syk av nervøsitet. Jeg er alene nedenunder – frk. Solheimfrk. Solheim] Asta (Janette) Falkenberg (1897–1978), født Solheim, hushjelp på Bjerkebæk fra juni 1919 er kjørt til bal i Brumunddalen i aapen bil – gud vet naar og hvordan og i hvilken forfatning hun skal komme tilbake, frk. Andersenfrk. Andersen] Mary Andersen Stendahl (1899–1971), født Andersen, dansk «barnefrøken» på Bjerkebæk er oppe og vasker haar og hører efter barnabarna] Anders Castus Svarstad jr. (1913–1940), Maren Charlotte Undset Svarstad, kalt Mosse (1915–1939) og Hans Undset Svarstad (1919–1978) som kikerkiker] har kikhoste med det samme – nu har vi i en tre ukers tid maattet sitte vagt over dem. Først var det Anders,Anders] Anders Castus Svarstad jr. (1913–1940) saa HansHans] Hans Undset Svarstad (1919–1978) og nu er det Mosse,Mosse] Maren Charlotte Undset Svarstad, kalt Mosse (1915–1939) som har det haardests. Jeg sitter og er ræd at ruterne skal blaase ind – men det var dig: my love and many happy returns,my love and many happy returns] (eng.) mange kjærlige hilsener naar nu dagen er – og gid du maa bli frisk av dine daarligsomrer. Naar du drikker parafin saa synes jeg du bør komme dig – det er en beslutsomhet som Vorherre maa bøie sig for, synes jeg.

Jeg har altsaa kikhoste i huset – har vist selv en snev av den, ialfald hoster jeg saa jeg har kastet op etpar ganger, og det følger med. Frk. A.Frk. A.] Mary Andersen Stendahl (1899–1971), født Andersen har hat dobbelt arbeide med vask, slik har ungerne kastet op alle tre.

2Det har været skrækkelig – nu er det Mosse som er værst; heldigvis ser det ikke ut som det influerer paa hendes anden sygdom. PeiPei] kallenavn for Anders Castus Svarstad jr. (1913–1940) har tat det fornuftig og benyttet affæren til at skaffe sig alle optænkelige behageligheter – presenter, chokolade, høitlæsning etc. Han er over det værste nu og ute. Men med bitte lille Hans har kikhosten faret frygtelig – jeg har været ræd for det værste. Han har tat av 2 kilo i vegt paa 14 dager. Iaftes drak han med appetit hos mig og laa og leet paa føtterne – men flere nætter har han ikke orket bevege et ben – stelle ham var som at haandtere en filledukke, hode, armer og ben dinglet og han hadde likesom ikke rygrad – saa jeg har været fuldstendig fortvilet.

Og saa blev mamamama] Charlotte Undset (1855–1939). Født Marie Nicoline Charlotte Gydh eller Gyth i Kalundborg, Danmark. Gift med Ingvald Undset (1853–1893), arkeolog. syk aldeles pludselig forrige lørdagsforrige lørdags] lørdag 1. mai 1920 nat sent – med rasende smerter i underlivet og opkastninger – en halv time efter hun hadde sittet godt fornøiet og drukket natkaffe og røkt og lavet nupereller.lavet nupereller] håndarbeidsteknikk Jeg fik dr. Konowdr. Konow] Paul Konow (1865–1933), lege op straks om morgenen; han kom kl. 12, gik like bort og telefonerte til sykehuset, om TandbergTandberg] ikke identifisert, kan være «Dr. Tandberg, Skovvn. 12» (Kristiania) som er nevnt i Aftenposten 27. januar 1921 (kilde: NB avissøk) kunde ta hende straks; kl. 7 bilet vi ned, kl. 2 sa jeg adjø til hende paa operationsbordet og kl. 3 fik jeg komme ind og se til hende i en seng, hvor hun laa minus blindtarmen og snakket over sig – i uterusen endda. «Jeg vil ikke være her – jeg vil være et sted hvor jeg kan faa min vilje, jeg har aldrig været noget sted, hvor jeg ikke har pleiet at faa min vilje.» Man avslører jo efter sigende sit inderste væsen i narkosen. Indimellem var hun tilsynelatende helt klar, indskjerpet mig at ta vare paa alle aviser hvori der stod noget om Stavseth–affærenStavseth–affæren] Den såkalte Stavseth-saken kom for lagmannsretten mandag 26. april 1920. Handelsmannen Ludvig Bernhard Stavseth (1886–1959) ble anklaget og dømt for «falsk anklage og æresfornærmelse mot medlemmer af den norske legation i Petrograd» i 1917/1918 (kilde: Aftenposten 26. april 1920, NB avissøk). Stavseth står i registeret til Handelsregistre for Kongeriket Norge 1920 den 8. oktober 1920 oppført som formann for et nyopprettet aktieselskap kalt «Det nye Norsk Russisk Handelskompani». Stavseth anket dommen til høyesteretten, men anken ble forkastet i desember 1920. (en niese av hendeen niese av hende] ikke identifisert, kan være Else Schaffalitzky de Muckadell (1897–1997), født Undset Gyth, eller Clara (Kirstine) Møller, senere Hasselbalch (1900–1987), f. Undset Gyth, barna til Wilhelm Adolf Leopold Gyth (1860–1929)? har været HaugesHauges] Torkel Hauge (ukjent fødsels- og dødsår), ingeniør prokurist) og om danskenes besættelse av Sønderjylland,danskenes besættelse av Sønderjylland] Danmark mistet tre hertugdømmer – Slesvig (opprinnelig navn: Sønderjylland), Holsten og Lauenburg – til Preussen (fra 1871 Tyskland) under Andre Slesvigske krig i 1864. Sønderjylland ble etter Tysklands nederlag i første verdenskrig (1914–1918) gjenforent med Danmark 15. juni 1920 (kilde: danmarkshistorien.dk). samt om ikke at skrive til søstrenesøstrene] Ragnhild Undset Wiberg (1884–1969), født Undset, og Signe (Dorothea) Thomas (1887–1976), født Undset. før det var over – og saa graat hun igjen. «Er det da ikke rædsomt – naar selv ikke jeg skal faa slippe for at bli opereret – der har aldrig nogen i vaar familie været opereret før.» Dagen efter ante hun ikke hun hadde 3set mig efter operationen. Men – hun er et fænomen. Hvit som sne og bare skind og ben – men hun har ikke hat en grad feber, ikke puls, ikke vindsmerter, sovet hver nat, de to første paa morfin naturligvis, ikke antydning til uro i saaret – og nu spiser hun sykehuskosten, læser alle aviserne – og læger og pleiersker er henrykte over hende, fordi hun er saa elskværdig og hensynsfuld og føielig og tilfreds med alt. Men – det var unegtelig en sindsbevægelse. Til uken kommer hun vist tilbake hit og saa blir hun vel hos mig en maaneds tid efterpaa. Gud være lov at hun lever og at det ser ut til at hun endda skal faa leve og salte livet for os med sine humører, himmelsider og den andre siden – i mange aar endda.

Selv er jeg saa træt nu, at naar jeg gaar utover gaten, synes jeg husene svinger op i luften og dukker ned igjen. Litt ængstelig er jeg ogsaa for SigneSigne] Signe (Dorothea) Thomas (1887–1976), født Undset. Undsets søster. Gift med Sigge Pantzerhielm Thomas (1886–1944), filolog. – hun kom til Rom, reiste ifølge ned med en kollega av os, Thrap Meyer, 18 aar gammel.Thrap Meyer, 18 aar gammel] antakelig forfatteren Johannes Thrap-Meyer (1898–1929), riktignok 22 år gammel i mai 1920. Hans mamaHans mama] antakelig Valborg Thrap-Meyer (1874–1959), født Solberg betrodde ham til Signe, og det sidste vi hørte fra hende var at pleiebarnet, digteren, laa i lungebetændelse og at Signe hadde vaaket hos ham 3 nætter. Det er nu tre uker siden og saa har vi ikke hat et prospektkort engang og jeg er fortvilet over at maatte svare mama nei, hver dag naar jeg kommer og hun spør om der ikke er noget fra Signe.

Midt i alt dette har jeg maattet sy til ungerne i Kristiania.ungerne i Kristiania.] Ebba Svarstad (1903–1984), Gunhild Svarstad Andreassen (1905–1992), født Svarstad, og Trond Svarstad (1908–1980). Barn fra Anders Castus Svarstads første ekteskap med Ragna Moe Svarstad (1882–1963), født Moe. Ekteskapet ble oppløst i 1912. Paasken som Jul. EbbaEbba] Ebba Svarstad (1903–1984) hadde skrevet til mig en stund før paaske – jeg blev svært beveget, for jeg vet at pikebarnet ‹…›‹…›] skrivingen stanser midt i en setning

10/‹5› Dit kom jeg lørdag, saa maatte jeg op til Hans, som kiket sig bort. Men det ser fremdeles ut til at gaa bra med ham og med Mosse og. Jeg har hat hende selv de sidste nætterne og holdt hende i sengen – sittet ovenpaa hele dagen og sydd to dragter til Trond.Trond] Trond Svarstad (1908–1980) Ja det var stedbarna ja. Ebba skrev til mig og takket mig – hun var kommet til at se nu at det var mig som hadde været som en mor 4for dem. Jeg vet, det har faldt Ebba vanskelig at si det – jeg har altid trodd, hun egentlig følte sig sterkt draget til mig, men at det var indflydelsen fra en anden kant som gjorde hende tvilraadig. Naa. Hun er blit meget religiøs og saa fandt hun paa at gi Trond sin billet og saa fik jeg ham og GunhildGunhild] Gunhild Svarstad Andreassen (1905–1992), født Svarstad til paaske. De saa bustete ut og Gunhild hang med sit sure fjæs og lignet en taarepil vandet med iseddikk. Der var ikke sørget for ett nyt plagg til dem og fru Aagaardfru Aagaard] ikke identifisert, jf. også brev 11. juli 1919 var nok allerede grundig træt av sin post (det finder jeg saan rimelig ogsaa) og ofte ute av humør, og de hadde ingen hjelp med lekser eller noget og alt var sørgelig og sort. Jeg sprettet op en gammel kaape og sydde den om til Gunhild; dermed gik alle helligdagene, natten til anden paaskedag sat frk A og jeg til det lysnet av dag – kaaper har jeg aldrig sydd før, med strie etc., men den blev pen. Sidste dagen gik jeg i butikker med dem og tok maal – det var særlig Trond; han er saa styg og er slik et skumpelskudskumpelskud] utskudd; ringeaktet, hundset, utstøtt person (kilde: NAOB) paa skolen allikevel, skjønner jeg, saa jeg har klædd ham op – hvit syttendemaidress blev jeg færdig med i dag – arme ungen; jeg er syk i hjertet naar jeg tænker paa ham, for jeg synes ikke jeg kan ha ham sammen med mine egne unger. Saavidt jeg skjønner lar morenmoren] Ragna Moe Svarstad (1882–1963), født Moe. dem ogsaa seile sin egen sjø nu. Jeg tror gudhjelpe mig hun ikke gidder se efter dem nu, naar hun ikke kan plage hverken SvarstadSvarstad] Anders Castus Svarstad (1869–1943), kunstmaler. Undsets ektemann 1912–1924. eller mig med det.

Der blev intet raad holdt og S.S.] Anders Castus Svarstad (1869–1943) reiste uten at ha berørt fremtiden med ett ord. Jeg var endel overvældet over det. Saa skrev jeg og bad ham ordne med HjorthHjorth] Gunnar Lippestad Hjorth (1896–1926), maler og tegner om jeg kunde faa leien heroppe forlænget, og det kan jeg altsaa. Men naar han nu kommer tilbake agter jeg ikke at betænke mig mere fra at si, hvordan jeg vil ha det – jeg vil ikke bo paa Kampen. Han har selv vænnet sig til at maatte greie for sig selv 5og ungerne vore og det kan ikke nytte at jeg klamrer mig til rollen som den føielige hustru, naar han ikke engang kan ta sig sammen til at si, hvad jeg skal føie mig efter.

Ja nu er da ialfald fødselsdagen din over, jeg husker temmelig sikkert at den var paa et ensifret tal. Gratulerer efterpaa da. Jeg læste om blomsterne dine. Du maa gi ut den blomsterkalenderen dinDu maa gi ut den blomsterkalenderen din] Morgenbladet og Nationen annonserer lørdag 10. april 1920 for Ankers «Blomsterkalender» i Tidens Tegns lørdagsavis samme dag (kilde: NB avissøk) – med fotografier synes jeg helst – den virker som en uendelig grei og uttømmende veileder i ‹brug› av blomster fra østlandet. Gud gi jeg engang maa faa bruk for den!

Ja er ikke Barbra?Barbra] Barbra Ring (1870–1955), forfatter Den annoncen hendes tok pipen fra mig rent. Men jeg hadde nu trodd allikevel at hun hadde været sønderknust og nedfor om ikke over tapet av mandenannoncen hendes … tapet av manden] antakelig annonsen i bl.a. Morgenbladet og Dagbladet 3. april 1920 der Ring sier «Hjertelig tak for al venlig deltagelse» i forbindelse med ektemannen, oberst Ragnar Rosenquists (1867–1920) død, 53 år gammel (kilde: NB avissøk) som av den qvist, hun hadde sat sig godt tilrette paa nu. Uf. Ser du noe til Regine?Regine] Regine Normann (1867–1939), forfatter Jeg synes det er trist at se, hvordan hun systematisk trykker op alle de gamle – til dels noksaa tarvelige og pøintløse skolehistorierne sine.skolehistorierne sine] trolig Den graa kat og den sorte. Fortælling for gutter og piker (1916) og Til guttene mine ute i den vide, vide verden (1916). Normanns siste bok i skrivende stund var romanen Berit Ursin (1917). Mellom 1917 og 1920 var Normann derimot aktuell med diverse bidrag til bl.a. Urds julehefte og Ungdomslaget Nord-Norges julehefte «Jule Børn» i 1919 (kilde: NB avissøk). I 1921 kom romanen Havørnens nabo. Det virker som hun skulde være gaat tør, og nu det uigjenkaldelig er slut med at greie op i Tryggves affærerTryggves affærer] Regine Normann var fra 1906 til 1913 gift med forfatteren Tryggve Andersen (1866–1920). Andersen døde 10. april 1920. Andersen hadde i 1914 giftet seg med tyske Margrete (Grete) Tichauer (1891–1938). Se bl.a. brev fra 19.–26. februar 1913 om ekteskapsbruddet mellom Normann og Andersen. – og hun har fuld fyr under kjelen vel; jeg er ræd det skal ende med eksplosion en dag.

Inat laa jeg og læste Guldalder. Jeg vægrer mig ved at tro, det er mig som er dum. Men nu taaler jeg ikke Kinck.Guldalder … Kinck] Hans E. Kinck (1865–1926): Guldalder (1920), novellesamling Jeg tror manden maa være abnorm – impotent vil jeg gjette paa. Jeg faar slik trang til at se noe sundt avlekraftig, brunstig – hingster, hestekamp eller slikt, naar jeg læser slik side op og side ned om sladder om andres avmægtige erotik. Har du lagt merke til at der er aldrig nogen som bedriver nogenting i Kincks bøker, de bare præker om at nogen skal ha bedrevet eller agter at bedrive – uf, jeg faar likesom lus på skindet av at læse det. Jeg ser indimellem glimt av en deilig evne som er fengslet i noget tamt og forkrøblet –.

6Og saa har jeg læst nogen spiritistbøker – RaymondRaymond] den engelske fysikeren og forfatteren (Sir) Oliver (Joseph) Logde (1851–1940) ga ut Raymond or Life and Death i 1916 og Guds smil.Guds smil] Julius Magnussen (1882–1940): Guds smil (1920) Jeg kan bare ikke begripe, hvis det er sandheten om udødeligheten, hvad for skal vi leve efter da, enten timelig eller evig. Middelmaadigheten og spissborgerligheten i al evighet, uten muligheten for fortapelse og fortvilelse, som gjør selv det lilleste, borgerligste liv rørende og spændende og høitidelig. Da vilde jeg si, salige er de dødfødte – hvis ikke LodgeLodge] (Sir) Oliver (Joseph) Logde (1851–1940), se tidligere note fremsætter den frygtelige paastand om at selv de dødfødte skal opstaa og gaa i hvitt med liljer og prate tøv paa det hinsidige badested, som han skildrer –.

Nu vil jeg læse FieldingFielding] Henry Fielding (1707–1754), engelsk forfatter og satiriker igjen først og saa BrowningBrowning] Robert Browning (1812–1889), engelsk lyriker og DonneDonne] John Donne (1572–1631), engelsk lyriker og noe slikt om mennesker med spret i sjæla si.

Hadde brev fra Signe igaar – hun har slitt seg ut som sykepleierske for denne 18 årige digteren. Spør om han skal være forelsket i hende nu. Vel, han kommer ingenting til der. Mama har det fremdeles bare bra.

Jeg sliter for at skaffe etpar eksemplarer av JennyJenny] Jenny (1911) og VaarenVaaren] Vaaren (1914) til disse oversætterne. Jeg ærgrer mig over AschehougAschehoug] Aschehoug & Co., forlag ledet av William Nygaard d.e. (1865–1952) som ingenting gjør med dem, de har været ute av handelen i etpar aar allerede og der er stadig spørsmål efter dem. Jenny er forresten kommet paa engelsk, men jeg liker den ikke rigtig i oversættelse.Jenny … oversættelse] Jenny. A Novel kom på engelsk i 1920, oversatt av W. Emmé (ukjent fødsels- og dødsår), Gyldendal forlag, London Jeg liker den forresten ikke selv længer noe videre. Men den nye om Kristin LavransdatterKristin Lavransdatter] første del av trilogien om Kristin Lavransdatter, Kransen kom ut i 1920 tror jeg skal bli sabla god!

Lev saa vel da du og la mig faa høre litt fra dig snart – det er sælebotsarbeid at skrive til mig nu. Og hils AnkerAnker] Johan Anker (1871–1940), ingeniør. Ankers ektemann. og tak for de pene ordene om St. Halvard.St. Halvard] fortellingen «Sankt Halvards liv, død og jertegn» i Tidens Tegn 17. og 24. april 1920

Mange hilsener
din
Sigrid

Undskyld skriften, men jeg er saa træt at jeg kan neppe skrive.
25. mai 1920

Kjære Nini,

tak for brevet dit. Nei, jeg kommer ikke ind til byen isommer – tør ikke ‹vænne› fra Hans;Hans] Hans Undset Svarstad (1919–1978) han er blit saa tynd som en stilk efter kikhosten; han tok av 2 kilo paa 14 dage. Nu hoster han næsten ikke, men er uhyggelig tynd, vil ikke spise kunstig næring, vi klemmer litt i ham mens han skriker og spænder som en suffragettesuffragette] betegnelse på de mest radikale forkjemperne for kvinnelig stemmerett i Storbritannia men over brystet kaster han sig som en ulv og naar der ikke er mere at faa der, tar han fat med 6 tænder og sliter og rusker av sinne –. De to andre har det noksaa godt.

MamaMama] Charlotte Undset (1855–1939). Født Marie Nicoline Charlotte Gydh eller Gyth i Kalundborg, Danmark. Gift med Ingvald Undset (1853–1893), arkeolog. er et mirakel. Søndag,Søndag] 23. mai 1920 tre ukers dagen efter operationen, spaserte hun med mig halvveis op langs fossene og hadde bare godt av det. Hun er i fuld vigør –, like paafindsom til at mase og ængste sig og like modsigelsesfuld som noen sinde. Mine unge pikerMine unge piker] Asta (Janette) Falkenberg (1897–1978), født Solheim, og danske Mary Andersen Stendahl (1899–1971), født Andersen er søte – de vet ikke det gode de vil gjøre hende: «Aa hvor fru Undset er søt, aa hun er saa fornem likesom‹»› sier de‹.› Men man maa jo ikke gjøre noget som ikke hun synes om. «Nei det maa fruen ikke gjøre, det synes fruen mon ikke om,» sier frk A.frk A] Mary Andersen Stendahl (1899–1971), født Andersen, dansk «barnefrøken» på Bjerkebæk forfærdet. Efter al den angsten for hende er der for mig en viss nydelse i at se hende tyrannisere igjen saa kraftfuldt som noensinde. Det er da makeløst i hendes 65de aar, ikkesandt?

Jeg skulde takke dig for blomsterne som efter hendes ønske blev konfekt – «Blomster har vi da mere end nok av her i huset 2nu» som sandt er. Vinduerne mine bugner og frk Solheimfrk Solheim] Asta (Janette) Falkenberg (1897–1978), født Solheim, hushjelp på Bjerkebæk fra juni 1919 fylder blomster og grener i alt som kan fyldes.

MesnaMesna] elv i Lillehammer kommune er et syn nu i storflommenstorflommen] Flere aviser melder om storflom i mai 1920 i grensetraktene mot Sverige og faren for storflom i det «sydlige Norge» generelt. Se bl.a. Hedemarkens Amtstidende og Østlendingen 20. mai 1920 (kilde: NB avissøk). – røken staar over de høieste grantopperne.

– Jeg var forresten buden til at bo hos BarbraBarbra] Barbra Ring (1870–1955), forfatter ogsaa under forfattermøtet, saa kom bare ikke der! Jeg hadde, foranlediget av hendes oplysninger om sit mellemværende med «Vore Damer»«Vore Damer»] Vore damer, dansk tidsskrift, utgitt av Skandinavisk Bladforlag i København. Undset ga ut novellen «Søstrene» i tidsskriftets julehefte, Vore damers julehefte, 1920 (kilde: Sigrid Undset bibliografi 1907–2007). avslaat at skrive i deres julehefte og saa kom jeg mid i en lavine av korrespondanse med en viss Ellinor KielgastEllinor Kielgast] Ellinor Kielgast-Wissing (1887–1959), dansk forfatter, journalist og oversetter og BR.BR] Barbra Ring Uf ja, en kan ikke komme nær noe som Barbra har hat med uten at bli omslynget av sludder, syns jeg. Naaja –.

Jaja, lev saa vel da du og god bedring og lykke til med urtergaarden.

Din
Sigrid.
7. juli 1920

Kjære Nini,

gud vet om dette brevet naar dig i Parisi Paris] Nini Roll Anker og ektemannen Johan Anker (1871–1940) besøkte Paris mange ganger gjennom årene. Der besøkte de Nini Roll Ankers søster, oversetteren Sigrid (Roll) Peyronnet (1879–1967), som var gift med franske N.N. Peyronnet og bodde i Paris sammen med mann og sønnen Jon Ferdinand Peyronnet (1915–1940). – ellers saa blir det vel sendt efter da. Dit brev er allerede blit gammelt ser jeg, uten jeg har faat takket for det – tænk at det er fra den «varme» tiden; nu mindes jeg snart ikke andet end regn og regn og regn igjen. Brønden min maa da være sikker for denne sommeren, synes jeg?

Jeg har talt med dr. Konowdr. Konow] Paul Konow (1865–1933), lege om denne konen du nævnte, men han vet intet; jeg har ogsaa talt med en sykepleierske som har vært her i flere aar, og er godt kjendt med gaardene omkring byen, men uten resultat. Jeg er lei for jeg ikke kan gi dig nogen addresser.Jeg har talt … nogen adresser] Usikkert hva eller hvem Undset sikter til her. Anker støttet gjennom hele livet fattige familier i sitt lokalmiljø, særlig i sykdomsperioder, jf. bl.a. Ørjasæter (2000, 139).

Savner du ikke haven din? Nu længes jeg slik efter at faa have – men gud vet naar det skal bli. Nu faar jeg vel en del penger fra forskjeligt hold – samlet utgavesamlet utgave] Samlede romaner og fortællinger fra nutiden kom ut i fem bind i 1921 og oversættelser,oversættelser] trolig diverse oversettelser av Jenny (1911); i 1920 utkom romanen på engelsk og svensk, i 1921 på dansk, på amerikansk-engelsk og på tysk, for å nevne noen. det maa da bli litt – men det er vel brugt op paa forskud. Jeg vilde ønske vi kunde bli kvit huset paa Kampenbli kvit huset paa Kampen] Etter å ha mistet leiligheten på Sinsen i første halvdelen av 1919, hadde ekteparet Undset/Svarstad kjøpt et hus med atelier på Kampen i Kristiania. Huset ble imidlertid ikke fraflyttet av forrige leietakere på en stund. Mens Anders Castus Svarstad kunne bosette seg i atelieret, flyttet Undset, gravid med Hans Undset Svarstad, til Lillehammer, og leiet etter hvert Bjerkebæk der hun bosatte seg med barna Anders og Mosse. I juli 1920 var bosituasjonen framover ikke avklart, og Svarstad bodde i huset på Kampen. og at jeg kunde kjøpe et sted nær byen, som kunde staa som MossesMosses] Maren Charlotte Undset Svarstad, kalt Mosse (1915–1939) eiendom, saa var da hendes fremtid betrygget til en viss grad. Det er ikke saa lite nerveslitende at skulle greie alt paa egen haand og ha 2fremtiden fuldstændig svævende i det blaa. Jeg har ingen anelse om hvad min gode husbondmin gode husbond] Anders Castus Svarstad (1869–1943), kunstmaler. Undsets ektemann 1912–1924. mener vi skal gjøre senere hen – det er egentlig, naar man kommer til at tænke over det, en aparte maate at ha mand paa – jeg skulde ha leven av at vite hvad han egentlig selv tænker om tingene. Men det sier han ingenting om; ellers skriver han ganske flittig. Han er nu havnet i GrenobleGrenoble] Svarstad var på en lengre reise i Europa fra slutten av mars 1920. Se brev fra Undset til Anker 10. mars 1920 og SNL. og er begyndt at male. Ellers klager han i brevene sine over at han finder saa lite arbeidslyst hos folk ute i Europa – selv franskmændene har mindre av den varen end før, omend mere end herhjemme. Jeg undres paa om han hadde ment han kunde faat laant derute, han? Fra EbbaEbba] Ebba Svarstad (1903–1984). Anders Castus Svarstads eldste datter fra første ekteskap. hører jeg av og til, hun skriver svært godt og sødt og forstandig. Forøvrig har hun meldt sig ind i gymnasiet. Derom har altsaa ingen konfereret med mig. Imidlertid, jeg har ikke lyst til at gjøre virvl i den anledning, siden det er Ebba; jeg er glad til at jeg kan holde av hende ialfald; det er ilde nok at jeg ikke kan utstaa de to andre.de to andre] Gunhild Svarstad Andreassen (1905–1992), født Svarstad, og Trond Svarstad (1908–1980)

KrogvigKrogvi] Anders Krogvig (1880–1924), bibliotekar, forfatter, forlagskonsulent og kritiker. Hans kone, Aagot Kristine Krogvig (1881–1923), født Moe, var søsteren til Anders Castus Svarstads første kone, Ragna Moe Svarstad (1882–1963). skrev og bad mig ta TrondTrond] Trond Svarstad (1908–1980) hitop i sommerferien men jeg sa et ubetinget nei.

Ellers saa har jeg altsaa hat mamamama] Charlotte Undset (1855–1939). Født Marie Nicoline Charlotte Gydh eller Gyth i Kalundborg, Danmark. Gift med Ingvald Undset (1853–1893), arkeolog. her i næsten 3 maaneder og hun greiet at gjøre ialfald mig og frk Andersenfrk Andersen] Mary Andersen Stendahl (1899–1971), født Andersen, dansk «barnefrøken» på Bjerkebæk saa nervøse at vi rystet, bare vi hørte hende i trappen. Det er det at vi kan ikke passe børnene tilfredsstillende. Frk SolheimFrk Solheim] Asta (Janette) Falkenberg (1897–1978), født Solheim, hushjelp på Bjerkebæk fra juni 1919 er jo en liten gaas, som ikke gjør meget utover det som blit sagt til hende; derfor hadde hun mamas høieste bevaagenhet. Jeg begriper ikke at jeg har levet op, slik mama har maset alle mine levedager – og hun blir med aarene mere og mere lik en tornebusk med flere torner og færre blomster. Hun er henrivende – til festbruk, men rædselsfuld at leve 3sammen med i dagliglaget – og jeg har vondt av Signe;Signe] Signe (Dorothea) Thomas (1887–1976), født Signe Dorothea Undset. Undsets søster. naturligvis er der feil paa begge sider, men hovedsaken er at baade ThomasThomas] Sigge Pantzerhielm Thomas (1886–1944), filolog. Undsets svoger. og mama er jalouxejalouxe] (fr.) sjalu paa hinanden og taaler ikke at Signe hører paa den anden. Ellers tror jeg Signe er svært lykkelig paa en maate; hun er i aller høieste grad i samme baat som sin mand – men de har det jo noksaa trangt og Signe er klok og maa likesom stræve saa rent umenneskelig frem for at faa istand de aller mindste resultater.

Ungerne mineUngerne mine] Anders Castus Svarstad, jr. (1913–1940), Maren Charlotte Undset Svarstad, kalt Mosse (1915–1939) og Hans Undset Svarstad (1919–1978) har det godt – gutterne ubetinget og MosseMosse] Maren Charlotte Undset Svarstad, kalt Mosse (1915–1939) forholdsvis. AndersAnders] Anders Castus Svarstad, jr. (1913–1940) og HansHans] Hans Undset Svarstad (1919–1978) er rav farvede begge to i huden og Hans har hele skolten fuld av smaa lysegule ringer av krøller. Anders er meldt ind paa en liten privatskole, skal begynde i anden klasse. Først i vaars begyndte han at læse og skrive, og forleden skrev han brev til sin far – han har let for det. Ellers saa læser vi SnorreSnorre] Snorre (eller Snorri) Sturlason/Sturluson (ca. 1179–1241), islandsk høvding, historiker og skald. Heimskringla, skrevet på 1200-tallet om de norske kongene blir i Norge ofte bare omtalt som Snorres kongesagaer eller bare Snorre. paa sengen hver aften – der er ikke noget andet som er morro nu.

– Tænk jeg saa ikke Barbras 50 aarsdagBarbras 50 aarsdag] forfatteren Barbra Ring (1870–1955) fylte 50 år 4. juli 1920 før det var forsent! Uf ja – er hun ikke, er ikke en hel masse av dem rare, med alt dette sludderet og sladderen om hvad den og den har sagt om den og de anonyme brevene sine som de er saa rørende kry av – læste du VildveienVildveien] ikke identifisert forleden? Det er noe rørende i det ogsaa, den maaten de lar naturligheten gaa av sig, uten at genere sig. Men jeg fatter ikke en saan frihet for falsk blufærdighet – jeg kunde nu aldrig faa mig selv til at bekjende at jeg husket paa et anonymt brev dagen efter jeg hadde mottat det.

Ja nu maa du leve saa vel da; du har det vel deilig nu hos din søster og gutten hendesdin søster og gutten hendes] Sigrid (Roll) Peyronnet (1879–1967) og Jon Ferdinand Peyronnet (1915–1940), Ankers søster og nevø som bor i Paris – hvis du er der endda. – Her er saa vidunderlig iaften – det dufter av vaat bjerk og or og inde 4i hognen klonker bjelderne til hestene – ellers saa dætter skodder ned allevegne og gjemmer al utsigt. Jeg har det godt her paa Lillehammer – jeg er ræd vi faar det aldrig saa godt som vi har hat det her, ungerne mine og jeg.

Mange hilsener
din
Sigrid

Mange hilsener til fru Peyronnet,fru Peyronnet] Sigrid (Roll) Peyronnet (1879–1967), Ankers søster i Paris hvis du er hos hende endda.
8. august 1920

Kjære Nini,

jeg har ikke tid, men jeg har lyst; jeg faar se at faa skrevet til dig iformiddag. Ungerne kryr rundt huset – nu har jeg dem her alle undtagen Gunhild;alle undtagen Gunhild] Undsets tre egne barn, Anders Castus Svarstad, jr. (1913–1940), Maren Charlotte Undset Svarstad, kalt Mosse, (1915–1939) og Hans Undset Svarstad (1919–1978), og de tre stebarna (fra Svarstads første ekteskap med Ragna Moe Svarstad (1882–1963)), Ebba Svarstad (1903–1984), Gunhild Svarstad Andreassen (1905–1992), født Svarstad, og Trond Svarstad (1908–1980) det fandens ‹tverfertræ› av en jente er gudskelov paa fjeldet med en tanteen tante] ikke identifisert «det eneste mennesket som ikke er blit uvenner med Gunhild,» bemerket Ebba.Ebba] Ebba Svarstad (1903–1984) I vinter har det altsaa været Ebba som har staat ‹størten› med hende; i det hele, Ebba har faat ta paa sine sekstenaars skuldre en god del av det, jeg ga op «papapapa] Anders Castus Svarstad (1869–1943), kunstmaler. Undsets ektemann 1912–1924. er ikke praktisk, ser jeg jo nu – og saa er det saa grusomt at be ham om penger, for jeg skjønner jo det nu, at han forstaar ikke, hvor dyrt alting er.» Hun har et lite gammelt husmoruttryk, naar hun snakker om forholdene paa Kampenforholdene paa Kampen] Etter å ha mistet leiligheten på Sinsen i første halvdelen av 1919, hadde ekteparet Undset/Svarstad kjøpt et hus med atelier på Kampen i Kristiania. Huset ble imidlertid ikke fraflyttet av forrige leietakere på en stund. Mens Anders Castus Svarstad kunne bosette seg i atelieret, flyttet Undset, gravid med Hans Undset Svarstad, til Lillehammer, og leiet etter hvert Bjerkebæk der hun bosatte seg med barna Anders og Mosse. I august 1920 var bosituasjonen framover ikke avklart, og Svarstad bodde i huset på Kampen. og saa indimellem et lite underfundig smil som er forfærdelig rørende og søtt. Hun har i det hele utviklet sig meget fordelagtig. TrondTrond] Trond Svarstad (1908–1980) derimot er skrækkelig – og samtidig saa hjelpeløs at han avvæbner – jeg aner ikke hvad jeg skal gjøre.

Saa i det hele er utsigterne bekymringsfulde. Mine egne finanser er det leit med, men SvarstadsSvarstads] Anders Castus Svarstad (1869–1943), kunstmaler er verre. Huset paa Kampen er fælt at bo i, sier Ebba, men at papa vil forsøke at faa solgt det mener hun er mere at ønske end at haabe – [«]ialfald bruker papa jo saa lang tid om alting, og nu blir det jo daarlige tider,» sier Ebba – hun vet det og nu; har i det hele faat en rundelig portion av kundskapstræet, 2stakkars unge. Jeg kan ikke svigte hende mere end jeg kan svigte mine egne – og saa maa jeg jo paa kjøpet ta Gunhild som jeg avskyr og Trond? Jeg er ræd gutten bærer paa ett eller andet, legemlig eller sjælelig elendighet, kanske begge deler, som har ulmet hele barnealderen utover og vil bryte ut i lyse live nu under puberteten. Skummel og sky er han, indimellem tillidsfuldt babyagtig, sier femaaringers ting, lider av hjertebanken, tungpustethet, pludselig blegnen og hodepine. Jeg synes det er like umulig at sende ham ut til fremmede og ha ham mellem mine egne –. Det er fært. Og naar faderen kommer hjem til huslige vanskeligheter og økonomiske vanskeligheter, nedslaatt – ja noe videre trivdes har han ikke paa reisenpaa reisen] Svarstad var i 1920 på et lengre utenlandsopphold i Europa. Se brev fra Undset til Anker 10. mars 1920 og SNL – der blir pokker ikke noe opgjør av; det blir til at jeg holder kjæft, sinter mig indvendig, sætter op et ansigt som er for lite søtt til at det kan opmuntre og for lite sint til at det kan ruske op – og anbefaler mine affærer til Gud og Sankt Olav,Sankt Olav] Olav «den hellige» Haraldsson (995–1030), konge i Norge 1015–1028 at de faar hjelpe mig, saa skal jeg gjøre mit bedste.

Du kan tro jeg saa nydelig ut i kjolen din paa stabburstrappen paa Bjørnstad.paa stabburstrappen paa Bjørnstad] Undset holdt tale under Olsokfesten på Maihaugen torsdag 29. juli. Bjørnstad er en storgård som ble flyttet fra Lalm i Vågå til Maihaugen i 1908–1913 (kilde: Maihaugen). Se også brev 17. januar 1920. Istedetfor talerstol hadde jeg sørget for at faa et vakkert gammelt lite skap til at ha papirerne paa; det var yndig veir og opsætningen var nydelig – har Sankt Olav set det, saa maa han ha været fornøiet, synes jeg. TalenTalen] Originalmanuskriptet til talen «Sankt Olav» ble 21. desember 1977 etter avtale med Undsets sønn Hans Undset Svarstad (1919–1978) utlevert til biskop J.W. Gram, for å sendes som presang til pave Paul 6. på hans åttiårsdag (se Krane 1970, 211). Nasjonalbiblioteket har en fotokopi av manuskriptet. Talen ble trykt med noen endringer i Aftenposten 27., 28. og 29. juli 1921. hørtes godt over hele Bjørnstadtunet, men der var nogen tusen mennesker som stod bakom husene, og de hørte jo ikke. Talen selv synes jeg var god; jeg hadde arbeidet paa den en maaned og den tok præsis 3 kvarter. Den var selvfølgelig meget opbyggelig og der var svært mange som var meget opbyggede ogsaa, hørte jeg. Men maalfolketmaalfolket] brukere av skriftformen landsmål (nynorsk) var skuffede. Endda jeg nævnte naturligvis ikke hvad jeg tror Sankt Olav vilde ment om maalsakenmaalsaken] den politiske striden for nynorsk skriftmål og norske dialekter – jeg tror han vilde lugtet at her var Haarek 3av ThjøttaHaarek av Thjøtta] Hårek av Tjøtta (ca. 965–1036), vikinghøvding og Kalv ArnesønKalv Arnesøn] Kalv Arnesson (ca. 990–1051), vikinghøvding ute med sin politik og dobbelt ivrige fordi Kalv faar plads for den lille latente sentimentaliteten som SnorreSnorre] Snorre (eller Snorri) Sturlason/Sturluson (ca. 1179–1241), islandsk høvding, historiker og skald. Heimskringla, skrevet på 1200-tallet om de norske kongene blir i Norge ofte bare omtalt som Snorres kongesagaer eller bare Snorre. I sagaen om Olav den hellige skildres forholdet mellom kong Olav og de såkalte lendmennene, blant dem Hårek av Tjøtta og Kalv Arnesson, og slaget ved Stiklestad der Arnesson skal ha stått for det såkalte tredje såret som førte til Olavs død, et hugg i halsen (kilde: SNL). lar os ane i ham, i mordsaken. Men jeg hadde ikke tid til at gaa ind paa det, naturligvis. Efterpaa, da det blev mørkt og maanen kom op, var der salmesang og musik i Garmokirken,Garmokirken] Stavkirke bygget tidlig på 1200-tallet, opprinnelig ved Systyn (eller Sygard) Garmo i Lom kommune. Den ble utvidet flere ganger, senest i 1730, og revet i 1880. Materialene ble samlet, og kirken ble ifølge Maihaugens nettsider offisielt gjenåpnet på Maihaugen, Lillehammer, i 1921. som var oplyst – det var aldeles henrivende, og saa var der baal paa tjernene. Jeg var sammen med Helene FrøislandHelene Frøisland] Helene Frøisland (1885–1945), født Fagstad, pianist og PeimandPeimand] kallenavn for Anders Castus Svarstad jr. (1913–1940) hele aftenen – festkomiteen var for størstedelen bortreist og dukket først op dagen efter med blomster; paa festen saa jeg dem ikke. Det var pussig, ikkesandt?

Tak for brevet dit og kortene dine fra utlandet.fra utlandet] Ifølge brev fra 7. juli 1920 hadde Nini Roll Anker og ektemannen Johan Anker (1871–1940) vært på tur til Paris og blant annet besøkt Nini Roll Ankers søster, oversetteren Sigrid (Roll) Peyronnet (1879–1967) og hennes mann, franske N.N. Peyronnet, som bodde i Paris med sønnen Jon Ferdinand Peyronnet (1915–1940). Du er vel forresten gla du er hjemme i din urtehage igjen, hvis du ellers er der nu da. Jeg tænker paa den – herutenfor ligger det i et vildnis, men jeg har alle vinduer fulde av roser og pelargonier og oleander og engelske geranier og abutilon og betlehemsstjerner og fuksier – slik som her har aldrig potteplanterne mine trivdes. Gid jeg kunde bli paa Lillehammer! – Har du gjester nu? Jeg tænker paa dig som har holdt Asker Privathottel i alle disse aarene – nu har jeg hat gjester siden 12. april med undtagelse av 14 dager; jeg stænger mig inde og arbeider rasende, men bokenboken] Kransen, første bind av trilogien om Kristin Lavransdatter, kom i bokhandelen i november 1920, jf. bl.a. annonse i Aftenposten 24. november 1920 (kilde: NB avissøk). svulmer utover; jeg vet ikke hvordan jeg skal faa skaaret den ned i passende størrelse, for mig selv fryder det slik at gaa rundt i gamle huser og kirker og snuse og se – og ligge paa sengen og læse gamle lover og rettergangssaker og klosterregnskaper og dit og dat. Jeg tror det er slik at jeg skjønner vaar egen tid saa godt – eller ser den saa godt – fordi jeg helt fra barnsben av har hat enslags levende erindring om en tidligere tid at sammenligne med. Ikke for at jeg tror paa sjælevandring – det er noe av det litet jeg ikke tror paa. Ellers saa tviler jeg paa alt som godtfolk tror paa og ikke – tror paa. Ja – jeg synes det er mig som tviler og de andre som 4er sikre paa hvad som er og som ikke er, som er ‹forbande› i dogmer.

Læste netop ut Strindbergs Han och hon – det er altsaa brevvækslingen mellem ham og førstekonen.Strindbergs Han och hon … brevvækslingen mellem ham og førstekonen] August Strindberg (1849–1912), svensk forfatter. Den selvbiografiske brevromanen Han och hon ble skrevet i 1886, men utgitt i 1919, og består hovedsakelig av korrespondansen fra 1875 til 1876 mellom Strindberg og hans kommende kone, den finlandssvenske skuespilleren Siri von Essen (1850–1912). De var gift fra 1877 til 1891. Det er ikke rart han ble kvindehader – men at han nogensinde har kunnet svelge hende, selv om man tar hendes eventuelle personlige appetitlighet i betragtning, det skjønner jeg ikke. Jeg har aldrig læst en værre suppedas av skapagtighet, simpelhet og egoisme – og gaasethet end hendes brever. Han har vist i det hele ikke været heldig med sine elskerinder og koner. For et typisk mandfolk han er forresten: det slog mig da jeg læste første brevet hvor han snakker om en anden: han fortæller at hun hadde stormet og graatt en time – og saa kastet hun masken og lo. Jeg tror det vidunderlige skarpsynet hans for en enkelt grimase, den sisste fase bunder i hans mangel paa overblik; alt han sier om kvinder er sandt og løgnagtig som en bølge støpt i bronce vilde være det. Det blir vel en temperamentssak om man sier at efter storm følger havblik, eller efter havblik følger storm –.

Ellers saa aner jeg ingenting om hvor nogen er henne eller hvad nogen mennesker steller med – hva BarbraBarbra] Barbra Ring (1870–1955), forfatter sørger og hvor RegineRegine] Regine Normann (1867–1939), forfatter suser isommer. Hvem som er for utgaaende og hvem som er for indgaaende til utlandet. Saa du noen folk da du var ute, andet end dine egne?

I dag er her sommer – ellers har det været smaat med det iaar, uf for et regnveir vi har hat! Jeg glæder mig litt til at reise ind til byen i september, men jeg vet bare ikke hvor jeg skal gjøre av mig, jeg er naturligvis buden til Signe,Signe] Signe (Dorothea) Thomas (1887–1976), født Undset. Undsets søster. Gift med Sigge Pantzerhielm Thomas (1886–1944), filolog. desuten til Barbra og til fru Frøisland – Helene Fagstad som var; Barbra er naturligvis utelukket og de andre stederne blir jeg jo svært bunden; til Kampen vil jeg ikke. Det skal bli morro at træffe dig igjen. Forøvrig er jeg frygtelig nervøs trods Lillehammer-luften. HansHans] Hans Undset Svarstad (1919–1978) er saant et sart, skrøpelig litet vesen blit 5siden kikhosten,kikhosten] se brev 8.–10. mai 1920 taaler daarlig alslags kunstig næring og slaas standhaftig for de sidste draaperne av morsmelken sin; han er saa nydelig, gulkrøllet og brun og blaaøiet, men tynd som en stilk – jeg er noksaa ængstelig for ham; jeg synes at skal der støte noget til med ham saa er det mere end jeg orker at komme over. AndersAnders] Anders Castus Svarstad, jr. (1913–1940) har det storartet – men han er meget mindre søt, naar han er sammen med Trond. Med MosseMosse] Maren Charlotte Undset Svarstad, kalt Mosse (1915–1939) er det som altid – hun er penere isommer end nogensinde, men springer rundt og pludrer sit uforstaaelige maal og er i sin egen lille rare verden akkurat saa meget som tidligere.

Jeg synes du har det godt som har et hus og en manden mand] Johan Anker (1871–1940), ingeniør. Ankers ektemann. du vet hvor er henne og i det hele forankringspunkter i verden. Jeg læser med inderlig misundelse have-kronikerne dine.have-kronikerne dine] Morgenbladet og Nationen annonserte lørdag 10. april 1920 for Ankers «Blomsterkalender» i Tidens Tegns lørdagsavis av samme dag (kilde: NB avissøk). Se også brev 8.–10. mai 1920. Jeg synes det maa være det deiligste – det næste-deiligste i verden, nei det tredje deiligste at kunde grave et lite træ ned i jorden etsteds og saa med nogen grund formode at en selv skal faa se det vokse sig større. Jeg har ungerne, hadde Mosse været frisk saa vet jeg ikke om jeg ikke havde været tilfreds alt i alt – men det er som at sitte paa en flaate med dem og det er vondt at vite at jeg aldrig vil kunne være viss paa naar og hvor jeg kan regne med at de har en far i live. Det eneste jeg vet sikkert om ham i fremtiden er, at ungerne hans, de tre store, altid vil regne med at de har mig, og at han formodentlig halvt ubevisst gjør det samme. Du skjønner, det gjorde ikke godt at A.A.] Anders Castus Svarstad (1869–1943), kunstmaler reiste ivaar uten at si et kny om hvad han tænkte med hensyn til fremtiden og jeg skjønner av brevene hans at han kommer ikke hjem med friskere mot. Det vilde kanske være formeget forlangt ogsaa efter en utenlandsreise i denne tiden.

Skriv litt til mig snart, er du snil – fortæl mig noe rart og morsomt eller sørgelig, du som ser og hører ett og andet. Træffer du fru 6Krag,fru Krag] antakelig Beate «Baby» Krag (1876–1950), født Kielland, som i 1916 (offisielt først i 1920) ble skilt fra Vilhelm Krag (1871–1933) og bosatte seg med sine to yngste barn til Lillehammer (kilde: Opstad 2002, 229 og 376. Se også brev 18.–20. desember 1919. saa hils hende saa meget fra mig. Undres hvordan hun liker sig i aftenposten; hun glædet sig slik paa forhaand, men bare ikke det blir den glaeste tiden hun hadde i den posten, den tiden før hun traadte til. Jeg tror jeg vilde kommet til at bli svært gla i hende, skulde jeg været sammen med hende.

Nu kom barna hjem fra maihaugenmaihaugen] friluftsmuseum på Lillehammer, åpent i 1904 – og nu er dette brevet blit langt nok og trist nok ogsaa. Lev saa vel da du,

din
Sigrid
3. september 1920

Kjære Nini,

jeg har tænkt saa evig længe altsaa at jeg maatte ialfald faa skrevet til dig og takket for din indbydelse – og sagt at desværre neitak – men jeg har ventet paa at jeg skulde faa tid og det faar jeg sgu aldrig allikevel. Jeg vilde rædsomt gjerne været hos dig en tid; jeg vet du ellers gjerne vilde hat mig, men jeg synes det er svært venagtig at du vilde hat mig nu ogsaa, naar du har det slik at din mor er syk i byen og din far svakdin mor er syk i byen og din far svak] Anker var eldste datter av Sophie Nicoline Roll (1845–1928), født Knudtzon, og sorenskriver, senere høyesterettsassessor og statsråd Ferdinand Nicolai Roll (1831–1921). Faren døde 27. februar 1921, bare noen måneder etter at dette brevet ble skrevet. saa du stadig har bekymringer for dem. Jeg vilde som sagt frygtelig gjerne været hos dig en tid – sommetider er jeg næsten syk slik længes jeg efter at træffe voksne mennesker og jeg længes efter dig – men jeg vet ikke naar jeg kommer til byen; i september blir det ikke og SvarstadSvarstad] Anders Castus Svarstad (1869–1943), kunstmaler. Undsets ektemann 1912–1924. kommer hjem før den tiden. Saa blir det vel til at jeg bor paa Kampenpaa Kampen] Etter å ha mistet leiligheten på Sinsen i første halvdelen av 1919, hadde ekteparet Undset/Svarstad kjøpt et hus med atelier på Kampen i Kristiania. Huset ble imidlertid ikke fraflyttet av forrige leietakere på en stund. Mens Anders Castus Svarstad kunne bosette seg i atelieret, flyttet gravide Undset til Lillehammer, og leiet etter hvert Bjerkebæk der hun bosatte seg med sine to egne barn. I september 1920 var bosituasjonen framover ikke avklart, og Svarstad bodde i huset på Kampen. naar jeg reiser ind. Forhaabentlig kan det la sig ordne slik at vi kan være sammen ordentlig engang – men jeg har en bestemt anelse om at min byreise iaar blir ingen lysttur netop. Svarstad er ikke opmuntret netop av sin utenlandsreise,sin utenlandsreise] Svarstad hadde vært på en lengre reise i Europa fra slutten av mars. Se brev fra Undset til Anker 10. mars og 8. august 1920 og SNL. skjønner jeg – men enfin,enfin] (fr.) endelig slik som tiderne er saa faar folk holde sammen som har noget fælles at ta vare paa. Jeg vet ikke hvad det blir til, altsammen, men det blir vel til at jeg gaar tilbake til min 2skyttergrav. Jeg har aldrig før anet at stedbarna minestedbarna mine] Ebba Svarstad (1903–1984), Gunhild Svarstad Andreassen (1905–1992), født Svarstad, og Trond Svarstad (1908–1980). Barn fra Anders Castus Svarstads første ekteskap med Ragna Moe Svarstad (1882–1963), født Moe. Ekteskapet ble oppløst i 1912. i den grad stoler paa mig – og EbbaEbba] Ebba Svarstad (1903–1984) stakkar er gla i mig og var aabenbart ræd for at jeg ikke skulde komme igjen; TrondTrond] Trond Svarstad (1908–1980) oppførte sig som julenummeret i børnebladet Magnebørnebladet Magne] Norsk barneblad (1891–1989), organ for avholdsbevegelsen som de faar i søndagsskolen og smilte med sit lille stygge fjæs ustanselig og saa paa mig som en hundehvalp efter hver av sine dydspræstationer. GunhildGunhild] Gunhild Svarstad Andreassen (1905–1992), født Svarstad har skriftlig lovet bod og bedring – med en ortografi som jeg ikke hadde trodd en femtenaaring istand til at præstere. Men Ebba er snil og flink og har staat i mine sko derute på Kampen paa en maate som det er synd en syttenaaring har maattet det.

Ellers saa er jeg fortvilet for boken minboken min] Kransen, første bind av trilogien om Kristin Lavransdatter, kom i bokhandelen i november 1920, jf. bl.a. annonse i Aftenposten 24. november 1920 (kilde: NB avissøk). – jeg er skrækkelig ræd for den. Cara mia,Cara mia] (it.) min kjære det er bare første del som skal komme iaar og som truer med at vokse mig over hodet aldeles. Og denne boken vilde jeg hat bedst! Men jeg er træt – det glinser og gløder og render stilt og pent, naar jeg sitter og strikker og tænker paa den og naar jeg ligger om natten og tænker – men naar jeg sætter mig og tager penden i haand! O for litt at BarbrasBarbras] Barbra Ring (1870–1955), forfatter og ReginesRegines] Regine Normann (1867–1939), forfatter myrsnipefrydmyrsnipefryd] (overført betydning) mor som synes best om sine egne barn (kilde: NAOB). over deres eget smukke avkom skulde det gjøre godt at ha. Og litt av deres tillid til vores kritikere og koryfæer – saa en kunde bry sig om deres forskrifter, glæde sig over deres ros og bry sig om deres daddel; jeg synes ikke der er en eneste som kan lære mig noe og jeg vet at jeg trænger til at lære – forfærdelig meget. Det er forresten ikke bare med mit arbeide – det er med alt, synes jeg – jeg har en følelse av at jeg sætter sjøbein ganske alene i en verden av «strømninger» og leter ‹vildt› efter et holdepunkt som ikke gir sig til at aalebugte og utvikle sig – jeg længter efter den gamle kirke paa klippen som aldrig har sagt at en ting er god fordi 3den er ny eller god fordi den er gammel, men tværtimot har til sakramenter vinen som er bedst naar den er gammel og brødet der er bedst naar det er nyt.

AndersAnders] Anders Castus Svarstad jr. (1913–1940) er begyndt paa skolen – i 2de klasse. Han er rasende ivrig foreløbig og sværmer desuten for en liten pike han gaar sammen med. «Synes ikke du og mor, at Ingeborg GetzIngeborg Getz] kanskje Ingeborg Getz Andersen (1913–1998), født Getz, pedagog er forfærdelig pen – hun er den peneste piken jeg har set» – det er hun næsten ogsaa, men ser trollslem ut. Han begynder i det hele at se paa denslags ting – har meninger om mine klær og om mine unge pikers. Ogsaa om sit eget tøi i høi grad.

MosseMosse] Maren Charlotte Undset Svarstad, kalt Mosse (1915–1939) har hat det noksaa bra nu i det sidste men sommeren var ikke saa god for hende. HansHans] Hans Undset Svarstad (1919–1978) har været tufs helt siden han fik kikhosten; de sidste fjorten dagene har han oppet sig en del – jeg var rørt over frk AndersensMary Andersen Stendahl (1899–1971), født Andersen, dansk «barnefrøken» på Bjerkebæk henrykkelse da hun kom fra ferie igaar og saa at han er blit saa meget tykkere og kunde sitte alene paa gulvet. Men han er langt tilbake for sin alder endda og gyselig skvætten og ræd av sig. Ellers er han yndig med en hel hætte av gyldent, krøllet haar og de store blaa øinene sine; jeg kan ikke huske jeg har været rigtig saa gla i nogen av de andre, men det var jeg vel.

Kathinka Hennig, Otto H.s enkeKathinka Hennig, Otto H.s enke] Kathinka Sofie Hennig (1879–1967), født Magelssen. Hun var enke etter kunstmaleren Otto Hennig (1871–1920) som døde 30. juli 1920 av følgene etter en skyteulykke i et selskap der han var sammen med sin kone. Se f.eks. «Dagen» 2. august 1920 (kilde: NB avissøk). har været her i byen og vi var endel sammen. Hun er saan en uendelig hjelpeløs liten en, grænseløst uskikket til at greie sig alene i verden; det var skrækkelig sørgelig at se hende igjen. Hun er av dem som man let kan muntre op for aftenen – saa dætter hun sammen, naar hun blir alene og næste morgen er hun det samme vrak igjen – det var ogsaa en ualmindelig rædsom maate at miste manden paa. Tror du ikke du vet nogen du kunde faa til at kjøpe et billede 4av Hennig paa hans mindeutstilling. Jeg er forresten gla i Hennig baade som menneske og kunstner tiltrods for hans eventyr med mit portræt. Vi var sammen med HolbøesHolbøes] Kristen Holbø (1869–1953), kunstmaler, og Anna Holbø (1871–1958), født Harildstad da – her hos mig og hos dem, det var Hennigs gode ven og de eneste mennesker han brød sig om at træffe. Jeg er svært gla i Holbøes ting og liker ham; hun, fru Holbøe, er et av de yndigste mennesker jeg nogensinde har truffet – født Harildstad fra SjaadaliSjaadali] Sjodali/Sjodalen med hele det stille, nydelige laget de har i de goe gamle slægterne nord i dalene – saanne som kan sætte paa et bord og by en maten paa den maaten at en syns verden er igrunden ikke saa ilde som en mener til daglig; halve plagen i livet er at folk ramler saa forbandet med det de tar sig til.

Ja – paa gjensyn da, kjære, hvis det kan lage sig slik i høst. Ha det bra da og gid det maatte gaa godt med dine forældre saa du fik ha dem i fred en stund endda.

Mange hilsener
din
Sigrid
1. oktober 1920

Kjære Nini,

jeg skynder mig alt jeg kan det med at sende dig tilbake Aanruds brevAanruds brev] Hans Aanrud (1863–1953), forfatter. Brevet fra Hans Aanrud til Nini Roll Anker som omtales her, er datert 26. juni 1920 og befinner seg i Nasjonalbiblioteket (Brevs. 171). og tak for du lot mig se det. Det var gjilt at høre det – jeg skulde bare ønske du kom frem med det skuespilletskuespillet] Kirken, utgitt våren 1921 snart i en eller anden form, og ikke arbeidet om paa det – du holder altid paa saa mange ganger du, at jeg næsten aldrig faar noe fra dig. Jeg er spændt paa det og for jeg kan ikke skjønne at krigen!krigen] første verdenskrig (1914–1918) eller alt det som har gaat forut og fulgt efter – jeg synes det er som en eneste slagghaug altsammen og der er ikke andet at gjøre end rydde det bort og se at finde frem til mulden i menneskene. Jeg er enig med Aanrud, jeg synes al snak om det nye er illussion – alting har været før. Vi tror vi er trættere, men det er vi kanske ikke heller, mere fortvilede, men det tror jeg ikke heller vi er – vi kommer nok til hægterne igjen og biter i livets onde og gode glæder akkurat som før. Derfor synes jeg det skal bli morro – beskjæmmende ogsaa kanske at se, at du har fundet et stof og kunnet skape et digterverk ut av det –.

Eh bien!Eh bien] (fr.) hva så; jaja; godt; (nå) vel; javel (kilde: NAOB) Elsters bulletinElsters bulletin] Kristian Elster d.y. (1881–1947), forfatter, litteraturkritiker og teateranmelder. Det er usikkert hvilket «bulletin» Undset sikter til. Elster ga i 1920 ut essaysamlingen Fra tid til anden. Bøker og digtere, der han skriver om Undset. Han omtaler henne også i Nordens aarbog, Oslo, 1920, s. 82–102 (kilde: Sigrid Undset bibliografi 1907–2007). berodde paa fri fantasi og ønsker av Helene Frøisland.Helene Frøisland] Helene Frøisland (1885–1945), født Fagstad, pianist Naar jeg blir færdig til at reise til byen vet jeg ikke, og SvarstadSvarstad] Anders Castus Svarstad (1869–1943), kunstmaler. Undsets ektemann 1912–1924. kommer til Christiania paa søndagsøndag] 3. oktober 1920 – er paa sjøen i disse dager. Paa Kampen er husbestyrerindenhusbestyrerinden] Ikke identifisert. En fru Aagaard? Jf. brev 8.–10. mai 1920. Ifølge Ørjasæter (1993, 162) og Slapgard (2003, 211) hadde Svarstad ansatt en husbestyrerinne på Kampen som gikk dårlig overens med hans døtre. reist og de tre ungerne sitter alene i omtrent tomt husKampen … de tre ungerne … tomt hus] Ebba Svarstad (1903–1984), Gunhild Svarstad Andreassen (1905–1992), født Svarstad, og Trond Svarstad (1908–1980), barna fra Anders Castus Svarstads første ekteskap med Ragna Moe Svarstad (1882–1963), født Moe. Ekteskapet med Moe ble oppløst i 1912. Barna bodde på Sinsen sammen med familien Undset Svarstad fra høsten 1916 til Undset flyttet med Anders og Mosse til Lillehammer i 1919. I oktober 1920 bodde de med Svarstad på Kampen, Brinken gate 2. – EbbaEbba] Ebba Svarstad (1903–1984) har resolut sluttet skolen, tat husholdningen paa sig og vil se, naar faren kommer hjem, 2at komme i bokhandlerlære ell. lign. og bli selvhjulpen snarest mulig. Hun er en søt unge og skriver smaa, smukke, bulletinagtige brever til mig med en antydning tilslut om at «hvis du kommer tilbake saa er hun parat to step in and do her bit.»to step in and do her bit] (eng.) å overta/gå inn og gjøre sitt; bidra Jeg er ikke noget fælt sangvinsksangvinsk] optimistisk; oppstemt (kilde: NAOB) med hensyn til fremtiden, men der er ikke noe at vælge mellem. Det økonomiske blir naturligvis ogsaa vanskeligere. Kunde jeg endda slippe Kampen – dersom Svarstad kunde faa solgt huset eller byttet det fordelagtig; jeg har mindre lyst end nogensinde til at bo i by med ungerne. Men saa er der TrondTrond] Trond Svarstad (1908–1980) – han er jo nu gudskelov endelig kommet ind paa særskolen – hvor han burde været fra først av!

Noe festmaaltid paa Lillehaugen – det er jeg altsaa ræd jeg ikke kommer til at opleve.festmaaltid paa Lillehaugen … ikke kommer til at opleve] se brev 3. september 1920 der Undset takker nei til Ankers invitasjon Jeg er – eller var – rasende oplagt til at more mig litt, naar jeg kommer til byen igjen, men jeg er ræd humøret holder ikke. Sandt at si saa tror jeg nemlig at Svarstads humør er skrumpet endda yderligere – skal vi forsøke at gaa i spand igjen maa jeg vel passe endda mere paa. Og han er nu engang skinsyk paa alt jeg har fra min forskjellige oprindelse. Selvfølgelig, jeg er selv med aarene kommet til at føle mere og mere hvad som er i kjødet baaret. Jeg liker bare at være sammen med mennesker som er vokset op med de samme forutsætninger som jeg – ordentlig like altsaa, slik at jeg hviler i det. Og jo mere han stræver for ikke at se fiendtlig paa det, jo umuligere er det for ham at la være at stikke og slænge ut ord om bokmenneskers manglende livssans og avstængte kulturkredses trange horisont –. Naar jeg skal til at bo i byen igjen er jeg ræd jeg kommer til at bli endda mere avsondret fra andre mennesker end jeg har været på Ski eller Sinsen – hvor jeg saa skal bo –. Rart nok, han har jo altid været glad i at se folk hos os. Men bakefter tror 3jeg han gaar og tygger paa hver bit av en samtale om ting som ligger utenfor hans interessekreds, som han har snappet op. Otto og TillaOtto og Tilla] Otto Valstad (1862–1950), maler, illustratør og forfatter, og Tilla (Mathilde Georgine) Valstad (1871–1957), født Christiansen, forfatter, lærer og journalist tror jeg er det eneste bekjendskap han uten frygt vil se mig pleie –.

Naaja, nok om det. Ut til dig vet du at jeg vil komme en dag, hvis det blir mulig. Jeg skulde nok ønske at træffe andre og. BojerBojer] Johan Bojer (1872–1959), forfatter har ogsaa inviteret mig til fètefète] (fr.) fest; feiring paa sit chateau eller chateletchateau eller chatelet] (fr.) slott eller vakke det er – fortalte jeg dig at han kom hit med Helene FrøislandHelene Frøisland] Helene Frøisland (1885–1945), født Fagstad, pianist en nat som NikodemusNikodemus] fariseer i Bibelen, er kjent som den som kom til Jesus om natten i Johannesevangeliet (kilde: NAOB) og at de – og jeg – fortæret medbragt champagne? Saa forbauset som jeg var da de hadde gaat utpaa morgenen har jeg sjelden været. Jeg haaber at jeg var elskværdig.

Ja jeg saa de hadde faat RegineRegine] Regine Normann (1867–1939), forfatter til at snakke paa kraaketinget.snakke paa kraaketinget] Normann holdt (som eneste norsk kvinne) tale 11. september 1920 under de avsluttende møtene for Det internationale kvinneraad i Universitetet i Oslos gamle festsal. Se bl.a. Verdens Gang 10. september 1920 (kilde: NB avissøk). Jeg skulde gjerne været der – men jeg hadde ikke tid –. Jeg hadde vel forresten takkende avslaatt allikævel, om jeg hadde hat tid – jeg hadde neppe kunnet sømmeligere optræde som indbudt taler hos disse damerne som jeg synes mest med dette raadet som jeg nærmest synes er at kalde for et selvbestaltet femte hjul paa samfundsvognen. Endda jeg hadde hat leven av at se myladymylady] antakelig Lady Aberdeen, eg. Ishbel Maria Hamilton-Gordon, Marchionee of Aberdeen and Temair (1857–1939), britisk forfatter og kvinnesaksforkjemper. Lady Aberdeen var ICW’s første president, fra 1893 til 1899 og i periodene 1904–1920 og 1922–1936. med staben og pagerne og negerdamer og det hele. – Og boken hendesboken hendes] Normann ga i 1921 ut romanen Havørnens nabo – Regines altsaa – kommer ikke? Hvem kommer andet end Barbra, the invincible. Ingen sorg og møie kan slaa hende penden av haanden,Barbra, the invincible … sorg og møie … av haanden] Barbra Ring (1870–1955), forfatter. Ga ut romanen To i 1920. Tidligere i 1920 hadde hun mistet både ektemannen sin, oberst Ragnar Rosenquists (1867–1920), og venninnen, kvinnesakpionér, litteraturkritiker og politiker Fernanda Nissen (1862–1920). Ring ga ut biografien Mennesket Fernanda Nissen i 1921. ser det ut til. Paa sæt og vis er hun imponerende. Sir WilliamSir William] William Nygaard d.e. (1865–1952), forlegger (Aschehoug & Co.) og politiker. har ikke bebudet sin julepose endda, det jeg har set. Forresten har jeg knapt tid til at se aviserne. Jeg ligger til ½12 hver formiddag, faar frokost paa sengen og læser lovsamlinger o. lign. Saa skriver jeg hele dagen ellers. Jeg er grænseløst ræd for at bokenboken] Kransen, første bind av trilogien om Kristin Lavransdatter, kom i bokhandelen i november 1920, jf. bl.a. annonse i Aftenposten 24. november 1920 (kilde: NB avissøk). ikke skal bli god.

4Fik netop Collett Vogts.Collett Vogts] Nils Collett Vogt (1864–1937), forfatter. Ga ut skuespillet Karneval i 1920. Ble litt lei, da jeg hadde læst den – den er efter min mening det som intet, absolut intet andet han har gjort er: aldeles likegyldig, men ganske flot gjort.

Barna har det godt – MosseMosse] Maren Charlotte Undset Svarstad, kalt Mosse (1915–1939) forholdsvis, HansHans] Hans Undset Svarstad (1919–1978) har litt bronkit men er ellers kommet sig svært, reiser sig op i vognen og staar næsten – han er græsselig søt, krøllet og pludrende. AndersAnders] Anders Castus Svarstad jr. (1913–1940) gaar paa en frøkenskoleen frøkenskole] (Ingeborg) Gudrun Ørn (1896–1961) drev Gudrun Ørns privatskole i Kirkegaten/Lillehammer (omtalt hos Slapgard 2007, 286) og har rasende let for alting. Han gaar i anden klasse og følger med uten vanskelighet, endda han bare hadde lært det aller nødtørftigste av at ridse bogstaver og stave med frk. Andersen.frk. Andersen] Mary Andersen Stendahl (1899–1971), født Andersen, dansk «barnefrøken» på Bjerkebæk Det er saa snodig at se ham trave nedover med ranselen paa ryggen om morgenerne – at gutungen min er blit saa stor alt.

Her er vakkert veir, men surt for det meste og koldt. Jeg liker Lillehammer –.

Det er trist for dig med dine forældre –.trist for dig med dine forældre] Anker var eldste datter av Sophie Nicoline Roll (1845–1928), født Knudtzon, og sorenskriver, senere høyesterettsassessor og statsråd Ferdinand Nicolai Roll (1831–1921). Faren døde 27. februar 1921, bare noen måneder etter at dette brevet ble skrevet. Alderdommen kan være trist – den er det ikke altid; der var meget trist med de gamle i Kalundborgde gamle i Kalundborg] Undsets morfar, den danske kanselliråd Peter Andreas Gyth (1818–1910) og grandtante, «moster Signe», Signe Dorothea Worsøe (1814–1905). De to ble henholdsvis 92 og 91 år gamle. Signe Dorothea Worsøe var eldre søster til Undsets mormor Clara Petrine Severine Gyth (1826–1867), født Worsøe, som døde bare 41 år gammel. Signe Dorothea Worsøe overtok da ansvaret for åtte barn som hadde mistet sin mor. men med dem merket jeg mest hvordan sødmen og duften blev ved at være i sindet deres, jo mere de skrumpet ind, de lignet tørkede moreller tilslut, de var 92 og 93 da de døde. De gik i barndommen begge paa enkelte punkter, men sat en litt taalmodig med dem saa var det der, det væsentligste – mosters barske vidd og gammeljomfruanstand og utrætteligheten og lidenskapen for de børnene hun hadde arvet efter søsteren, min virkelige bedstemormin virkelige bedstemor] Clara Petrine Severine Gyth (1826–1867), født Worsøe – og hos bedstefarbedstefar] Peter Andreas Gyth (1818–1910), dansk kanselliråd angsten for at gjøre en flis av uret mot nogen og i noget, kjærligheten ogsaa, men den hadde han altid ondt for at gi ord, og saa det forfærdelige tungsindet hans. – Min morMin mor] Charlotte Undset (1855–1939), født Marie Nicoline Charlotte Gydh eller Gyth i Kalundborg, Danmark. Gift med Ingvald Undset (1853–1893), arkeolog. blir mere og mere bedsk og bitter, hos hende er jeg ræd at klørne vil holde længst – bekymringen for os og trangen til at slaa os med labben, 5hvergang hun merker vi rører os paa egen haand.

Det var snilt av dig at du forsøkte at hjelpe fru Hennig.fru Hennig] Kathinka Sofie Hennig (1879–1967), født Magelssen. Enke etter kunstmaleren Otto Hennig (1871–1920) som døde 30. juli 1920 av følgene etter en skyteulykke i et selskap der han var sammen med sin kone. Se f.eks. «Dagen» 2. august 1920 (kilde: NB avissøk). Se også brev 3. september 1920. Jeg saa kongen og dronningenkongen og dronningen] Haakon VII (1872–1957) og Maud av Norge (1869–1938). Haakon VII var konge av Norge 1905–1957. hadde været der, men kjøpte de noget? Jeg skjønner ikke, hvordan det lille mennesket skal klare sig –.

Mange hilsener
din
Sigrid
20. desember 1920

Kjære Nini,

tak for begge de sidste brevene dine – særlig det sidste. Jeg ble trist da jeg forleden saa et stykke av dig i Dagbladetet stykke av dig i Dagbladet] novellen «Døden», som Anker publiserte i Dagbladet 27. november 1920 (kilde: NB avissøk). Også trykt i novellesamlingen Kvindesind (1924). – uf herregud tænkte jeg er det slike tanker hun ligger og steller med – saa jeg takket gud da jeg hørte at du – fraregnet en smule mystisk sygdom av uberegnelige dimensioner og noen maaneders sengeleie og klinikophold og litt lægeundersøkelser av et halvt fakultet – har det bare udmerket og er gla! Ja det er forfærdelig morro at dit stykke skal op.dit stykke skal op] Ankers skuespill Kirken ble utgitt våren 1921. Stykket ble oppført på Nationaltheatret med kongelige til stede under premieren 21. april 1921. Regissør var Halfdan Christensen (1873–1950), og Johanne Dybwad (1867–1950) spilte den sentrale rollen som prestefruen Cornelia. Kirken regnes som det første norske skuespill som var inspirert av første verdenskrig (1914–1918), og ble av Dagbladet 20. april 1921 kalt for «Verdenskrigen paa scenen». Stykket retter «en skarp kritikk mot kirken som sviktet fredens sak og talte kirkens sak» (kilder: Sceneweb; NB avissøk). Jeg spekulerer paa at reise ind til den anledning (endda jeg ellers har fornemmelsen av at reise til Christiania orker jeg aldrig mere) Og at HeibergHeiberg] Gunnar Heiberg (1857–1929), forfatter, teaterkritiker og –sjef. – og alle andre som har læst det synes saa godt om det. Naar skal jeg faa læse det?

Jeg orker ikke at skrive brev ordentlig – jeg er utslitt, syk og føler mig som Hindenburg omtrent, da han hadde faldt tilbake fra alle Siegfried – Brunhilder og Niebelung linjer paa det store intet.Hindenburg … det store intet] Referanse til den såkalte Hindenburglinjen (tysk: Siegfriedstellung), et omfattende forsvarssystem i det nordøstlige Frankrike under første verdenskrig (1914–1918). Linjen ble konstruert av tyskerne i løpet av vinteren 1916–1917, og avgjørelsen til å bygge den ble tatt av de tyske generalene og politikerne Paul von Hindenburg (1847–1934) og Erich Ludendorf (1865–1937). Linjen ble brutt av britiske styrker under slaget ved den franske byen Cambrai som fant sted fra 20. november til 3. desember 1917. Siegfried og Brynhild (Brünhild) er sentrale figurer i det tyske heltediktet Das Nibelungenlied fra ca. 1200, skrevet av en ukjent dikter i området ved elven Donau i det sørøstlige Tyskland (kilder: Wikipedia; SNL). Jeg synes aldrig i mit liv jeg har følt mig 2saa doomhearted.doomhearted] (eng.) undergangsstemt; nedtrykt Jeg burde føle mig litt trøstet over «Kristins»«Kristins»] Kransen, første bind av trilogien om Kristin Lavransdatter, kom i bokhandelen i november 1920, jf. bl.a. annonse i Aftenposten 24. november 1920 (kilde: NB avissøk). skjæbne hittil – men gud hvor kjedelige de er, alle de gode anmeldelserne trods alt. Men jeg fik 5 kilo hjemmelavet smør fra en dame som nedstammer fra Simon Darre;Simon Darre] figur i Kransen det er en respektabel familie, saa det gjør mig ganske ondt at maatte avsløre at en av Simons søstre har faat et løsbarn og at Simon ingen barn faar med sin kone. Og at Asta WestbyAsta Westby] Asta Westbye (ca. 1892–1967), tidligere hushjelp hos Undset erklærer at ingen bonde skulde ane at jeg ikke er født og opvokset paa en storgaard og ut og ind fortrolig med gaardsstel – det er jeg vældig kry av. Jeg glæder mig vildt til efter jul at kaste mig over arbeidet med anden del.anden del] Husfrue, annet bind av trilogien om Kristin Lavransdatter, kom ut høsten 1921.

MosseMosse] Maren Charlotte Undset Svarstad, kalt Mosse (1915–1939) vilde jeg glæde mig over, hvis jeg turde – men jeg har syntes at det gik fremover med hende saa mange ganger, og saa er der kommet tilbakefald. Men hun er i en god periode – og en søt periode – netop nu. Hun viser bl.a. glæde over sine klær nu, hvis de er i sterke farver, saa nu syr jeg en himmelblaa fløiskjole til hende til jul, og hun maa forstaa saa meget av teksterne at hun skjønner, hvilken julesalme AndersAnders] Anders Castus Svarstad jr. (1913–1940) tror han synger – melodien kan ikke fanden selv kjende igjen i hans gjengivelse, men naar han sætter i at kvæde saa farer hun løs paa ham, kysser og fiker til ham og saa synger hun den rigtige melodi klart og rent med sin lille søte stemme.

3Guttene er gruelig søte begge to, hver paa sin maate, men HansHans] Hans Undset Svarstad (1919–1978) er desværre sart og spæd og liten. Alt i alt, jeg har mye at være gla for og det blir jeg vel, naar jeg faar litt tid paa mig – og denne ensomme julen er over, som jeg gruer mig ihjel til. Det rareste er at jeg nu savner stedbarna mine – ogsaa Gundhild det bæst og stakkars Trond.stedbarna mine … Trond] Ebba Svarstad (1903–1984), Gunhild Svarstad Andreassen (1905–1992), født Svarstad, og Trond Svarstad (1908–1980). Anders Castus Svarstads (1869–1943) barn fra hans ekteskap med Ragna Moe Svarstad (1882–1963), født Moe. Ekteskapet med Moe ble oppløst i 1912. Og jeg er ræd mamamama] Charlotte Undset (1855–1939), født Marie Nicoline Charlotte Gydh eller Gyth i Kalundborg, Danmark. Gift med Ingvald Undset (1853–1893), arkeolog. er fornærmet for jeg ikke bad hende hit til jul, men det orket jeg ikke. De ti dagene i Christiania har likesom tat det sidste av mig.

Jeg drukner i nye bøker og læser kun gamle – KonowKonow] Paul Konow (1865–1933), lege faar hele aarets grøde til sine sykehus. HamsunHamsun] Knut Hamsun (1859–1952), forfatter. Mottok Nobelprisen i litteratur i 1920 for sin roman Markens Grøde fra 1917. I 1920 kom Konerne ved vandposten. har jeg ikke læst, men m.h.t. kyllingerne KatarinaKatarina] antakelig referanse til forfatteren (Anna) Katharina (Christie) Gjesdahl (1885–1975), som ga ut Anne Garbens prest i 1920. Se brev fra 11. juli 1919 der Gjesdahl omtales som «’den ungen pike’ i litteraturen». og AaseAase] antakelig referanse til forfatteren og læreren Aase Kristofersen(1888–1955), som ga ut Lommen skrek i 1920 saa har du ret i at de nu godt kan halshugges. Sigurd ChristiansenSigurd Christiansen] Sigurd Christiansen (1891–1947), forfatter. Ga ut Ved Golgata i 1920. synes jeg er en av de bedste. Ellers saa læser jeg nu oldnorsk – DanckeDancke] antakelig bokhandleren Einar Dancke (1875–1924) skaffet mig FlateybokenFlateyboken] Flateyjarbók, på norsk ofte kalt Flatøybok(a), et islandsk håndskrift med 225 pergamentblad i stort format fra middelalderen. Flateyarbok. En samling af norske Konge-Sagaer med indskudte mindre Fortællinger om Begivenheder i og udenfor Norge. Samta Annaler (1–3) kom ut fra 1860–1862 hos P.T. Mallings forlagsboghandel, Christiania. – det er kongesagaerne + en masse spøkelseshistorier, legender, skandalhistorier, troldsagaer, kjærlighets- og drapshistorier. Desværre er det mig umulig at faa fat i et oldnorsk leksikon og jeg staar i regelen fast paa en glose paa det mest pikante eller spændende sted.

Nei nu orker jeg ikke mere. Gud vet om der ikke var ett eller andet jeg skulde fortalt som var pointetpointet] poengtert og som jeg har glemt, saa træt er jeg.

4Glædelig jul behøver jeg vel altsaa ikke at ønske dig, men god bedring i nytaaret, hvis jeg ikke skriver til dig før – glædlig jul for dig og alle dine. Hvordan staar det til med dine forældredine forældre] Anker var eldste datter av Sophie Nicoline Roll (1845–1928), født Knudtzon, og sorenskriver, senere høyesterettsassessor og statsråd Ferdinand Nicolai Roll (1831–1921). Faren døde 27. februar 1921, bare noen måneder etter at dette brevet ble skrevet. og med din manddin mand] Johan Anker (1871–1940), ingeniør – han skulde jeg kanske spurt til først. De bedste hilsener til ham og til dig selv først og fremst, cara mia,cara mia] (it.) min kjære

din hengivne
Sigrid.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev til Nini Roll Anker 1919–1924

Sigrid Undset (1882–1949) og Nini Roll Anker (1873–1942) hadde et nært venninne- og kollegaforhold i over 30 år, fra det første møtet i 1911 til Anker døde i 1942. I denne utgaven presenteres det som er bevart av brev sendt fra Undset til Anker i årene 1919–1924, til sammen 49 brev.

Brevene i denne perioden handler om etableringen av Bjerkebæk, verdenssuksess som forfatter med trilogien om Kristin Lavransdatter (1920–1922) og store endringer i det praktiske og i det åndelige liv. Det er de nære tingene, barnas og stebarnas ve og vel og oppdragelse, moren og søstrene, som står i sentrum.

Brevene utgis i kildeskriftserien NB kilder. Det første bindet med brev fra Undset til Anker fra årene 1911–1918 ble utgitt i 2021. Det siste bindet med brevene fra årene 1925–1940 er planlagt utgitt i slutten av 2023.

Les mer..

Om Sigrid Undset

Forfatteren og samfunnsdebattanten Sigrid Undsets betydning for norsk og internasjonal litteratur- og samfunnshistorie er uomstridt. Hennes omfangsrike produksjon favner romaner, noveller, essaysamlinger, helgenbiografier, artikler og selvbiografiske skrifter.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.