Brev til Nini Roll Anker 1919–1924

av Sigrid Undset

1922

10. januar [1922]

Brevet er datert «10. januar 1921». Det er påført «[d.v.s. 1922]» med gråblyant over «1921», og det passer med innholdet og forutgående brev datert 21. desember 1921. Brevet er delvis vanskelig å lese på grunn av store (kaffe?)flekker.

Kjære Nini!

Aassen er det med dig? Nu er det længe siden jeg hørte noe ordentlig fra dig?

Tak for sukkerdryssen! Den kom frem sound and safesound and safe] eg. safe and sound (eng.): uskadet – staar fortiden paa toppen av en av mine bokhyller. Nu vet jeg absolut ikke mere hvor jeg skal gjøre av noen av tingene mine. Jeg spekulerer paa, naar jeg tør resikere at bygge paa huset mit – faa mig et arbeidsrum med plads til alle bøkerne mine, og overlate stuen her til min husstand og til glasskap og buffet etc.

Idag begyndte AndersAnders] Anders Castus Svarstad jr. (1913–1940) paa skolen igjen – saa er julen definitivt ute. Gudskelov for det! Den har været endel anstrengende. HansHans] Hans Undset Svarstad (1919–1978) blev endel svært syk anden juledaganden juledag] mandag 26. desember 1921 – mavekatarr – og holdt vekselvis frk. Andersenfrk. Andersen] Mary Andersen Stendahl (1899–1971), født Andersen, dansk «barnefrøken» på Bjerkebæk og mig vaaken hver eneste nat indtil igaarnat. Ellers saa var altsaa SvarstadSvarstad] Anders Castus Svarstad (1869–1943), kunstmaler. Undsets ektemann 1912–1924. her og alle 3 barnaalle 3 barna] Ebba Svarstad (1903–1984), Gunhild Svarstad Andreassen (1905–1992), født Svarstad, og Trond Svarstad (1908–1980). Barna fra Anders Castus Svarstads første ekteskap med Ragna Moe Svarstad (1882–1963), født Moe. Ekteskapet med Moe ble oppløst i 1912. Barna bodde på Sinsen sammen med familien Undset Svarstad fra høsten 1916 til Undset flyttet med Anders og Mosse til Lillehammer i 1919. I januar 1922 bodde Svarstad og barna fra hans første ekteskap på Kampen i Kristiania, Brinken gate 2. – og 6 unger i alle aldre er litt anstrengende. MosseMosse] Maren Charlotte Undset Svarstad, kalt Mosse (1915–1939) var simpelthen lyspunktet, for hun var ualmindelig frisk og snil og glad hele julen igjennem. I øieblikket løper hun utenfor omkring huset og skriker av glæde over solen og nysneen, som hun vasser i til op paa maven. – Den eneste dagen da jeg tok mig en morgenhvil hadde EbbaEbba] Ebba Svarstad (1903–1984) strøket tilfjelds paa ski og alene. Jeg hadde git hende lov kvelden før, men blev elendig ilde ved, da jeg kom op og saa, det var likefrem uveir – nordenstorm – 2og jeg var noksaa ødelagt av angst, da hun sent om kvelden kom hjem, glad og frisk, efter en 10 timers skitur i hylende nordenstorm.

Nu er jeg visst færdig med at læse igjennem «aarets grøde» – har sendt dr. Konowdr. Konow] Paul Konow (1865–1933), lege bud om at la avhente hele greia til sykehusene hans. Noe av det litet som jeg syns duger er den sisste av Falkbergets noveller.den sisste av Falkbergets noveller] Johan Falkberget (1879–1967), forfatter. Ga ut Naglerne. Eller jernet fra Norden og andre fortellinger i 1921. Den siste fortellingen i boken heter «Vinters tid». Ellers saa var det gudhjelpemig tyndt.

Men jeg synes at BojerBojer] Johan Bojer (1872–1959), forfatter. Ga ut Den siste viking i 1921. er god iaar. Braaten er med det værste – endda jeg synes ikke «Bams»Braaten … «Bams»] Oscar Braaten (1881–1939): Bams (1921) er daarlig skrevet. Men der var visdom og kristelig barmhjertighet i bestræbelserne for at holde proletariatet fra en «oplysthet» som det benytter til at røbe – «samfundsuretfærdigheten» er ikke saa uretfærdig allikevel – de «elendigste» er for en stor del elendige fordi de ikke eier de simpleste, naturligste impulser, generøsitet og lojalitet overfor sine egne nærmeste, i det hele ikke andre følelser end en snørret sentimentalitet overfor sig selv og en inkurabel trang til at skape sig. Cfr.Cfr.] confer (lat.): sammenlign, jevnfør (forkortes også cf. (kilde: SNL) Sporveiskonduktøren som blir saa fortvilet fordi han har kjørt over et barn og prompte reagerer ved at gjøre sin kone og sit barn mest mulig fortvilede. Jeg er gla jeg har bodd paa østkanten, saa jeg vet litt om folket der, utenom Braatens bakvaskelser av dem.

Du kan tro at Anders er blitt kjæk gut nu – lang og slank og smidig. Men hissig og trassig og slurvet og lat som en ulykke. «Jeg elsker dig, mor, men jeg indrømmer at jeg bærer mig ikke ad som jeg skulde gjøre det.» sa han forleden – jeg hadde jult ham op kvelden før og han hadde tat igjen alt han orket.

Godt nytaar, kjære dig, og tak for det gamle. Paa gjensyn engang i vinter,
din
Sigrid.
17. mars 1922

Kjære Nini,

tak for brevet dit. Det naadde mig paa faldrepet – jeg hadde netop bestemt mig til at reise ind i eftermiddag til Chr.a.Chr.a.] Christiania Jeg skal se at faa ringt dig op lørdaglørdag] 19. mars fm.fm.] formiddag – jeg tar ind paa Bondeheimen,Bondeheimen] Hotell Bondeheimen, Kristian IVs gate 2, åpnet i 1913 iaften ialfald. Kanske vi kunde møtes i byen lørdag f.m. – helst før jeg begir mig ut paa KampenKampen] Undsets ektemann, kunstmaleren Anders Castus Svarstad (1869–1943) bodde i Brinken gate 2 på Kampen sammen med barna fra første ekteskap med Ragna Moe Svarstad (1882–1963), født Moe. Svarstad og Moes felles barn bodde sammen med familien Undset Svarstad på Sinsen fra høsten 1916 til Undset flyttet med barna Anders og Mosse til Lillehammer i 1919. og tilstaar min ankomst.

Skrive orker jeg ikke og festen på Bristolfesten på Bristol] fest på Hotel Bristol (Kristian IVs gate 7, åpnet i 1920) som ble arrangert av Den norske forfatterforening, men den er ikke omtalt i f.eks. Ankers dagbøker eller Nils Johan Ringdals bok om foreningen, Ordenes pris (1993). Det kan ha vært i anledning forfatteren Johan Bojers 50-årsdag den 6. mars 1922. Anker omtaler en privat bursdagsfeiring hos Bojer i en dagbokinnførsel fra mars/april 1922, se Ms.8° 2669:6. vilde jeg neppe greie mig igjennem uten at faa hysteriske anfald. Du faar undskylde – men husk at nu er det paa tredje aaret jeg sitter oppe, noksaa regelmæsig, til 2–3 om natten med svart kaffe og sigaretter og vækkes kl. 6–7 av ungerne.ungerne] Anders Castus Svarstad, jr. (1913–1940), Maren Charlotte Undset Svarstad, kalt Mosse (1915–1939) og Hans Undset Svarstad (1919–1978) Nu begynder jeg at merke at jeg har tat op paa forskud av de 80–90 aarer som vi gjennemsnitlig lever i min slegt.

Jeg har murere utenfor som begynder at grundlegge hagen hos mig. Jeg glæder mig til vaaren og den –.

Gid jeg kunde træffe dig i byen denne gangen – som sagt, skrive brev orker jeg ikke nu, og forfatterforeningensforfatterforeningens] Den norske forfatterforening, grunnlagt 1893 fest trænger ogsaa ikke mig. Jeg har aldrig duget til slikt – og endda mindre nu end nogensinde.

Mange hilsener
din
Sigrid.
[7. april 1922]

Brevet er tidfestet «fredag», i tillegg er følgende påført med gråblyant, trolig av mottaker: «7.4.22». Dateringen stemmer overens med innholdet i brevet, rett før påsken 1922.

Kjære Nini,

Er du hjemme i paaskenpaasken] palmesøndag falt i 1922 på 9. april – en eller anden dag uten huset fuldt? For da vilde jeg gjerne komme ut til dig.

SvarstadSvarstad] Anders Castus Svarstad (1869–1943), kunstmaler. Undsets ektemann 1912–1924. og TrondTrond] Trond Svarstad (1908–1980), sønn av Anders Castus Svarstad fra hans første ekteskap med Ragna Moe Svarstad (1882–1963), født Moe kommer hit op i paasken, og S.S.] Svarstad har skrevet og bedt mig reise bort, da han ikke orker at se mig nu. Jeg haaber at faa værelse paa BondeheimenBondeheimen] Hotell Bondeheimen, Kristian IVs gate 2, åpnet i 1913 – skriver og bestiller rum idag – men vilde helst høre etpar ord, om det passer dig at jeg kommer, for jeg reiser herfra askeonsdag.askeonsdag] Undset mener antakelig onsdag før påske, 12. april, og ikke «askeonsdag» som i 1922 falt på 1. mars (46 dager før 1. påskedag, som i 1922 var 16. april). Ifølge Ankers dagbokinnførsel 21. april, var de «igaar», altså torsdag 20. april, ute på byen og spiste bl.a. på Theatercaféen (åpnet i 1909). I dagboken er det også en større passasje om det vanskelige forholdet mellom Undset og ektemannen våren 1922, se Ms.8° 2669:6.

Hilsen
din
Sigrid
27. april 1922

Kjære Nini,

tak for brevet dit. Saa igaar av avisen at KrogvigKrogvig] Anders Krogvig (1880–1924), forfatter og litteraturkritiker forhaabentlig faar MohrsMohrs] Conrad Mohrs legat, stiftet i 1917 av forretningsmannen Conrad Mohr (1849–1926) – ja gud gi han fik det da og fik komme ut – solo. Han har det visst ikke bedre end vondt.

Her er baandene. AndersAnders] Anders Castus Svarstad jr. (1913–1940) paastaar at der er ikke andet slags sokkelvand at faa kjøpt nu i byen. Jeg maatte sende ham, for jeg har ligget tilsengs en tre dager – forkjølelse, vondt i halsen og saart skidteri. Her er griseveir, men godt allikevel – iling efter iling av vaat sne og lunken regn hver dag siden jeg kom hjem, skittent og fælt, masser av vand og fuglefløit pjusket og forsagt indimellem. Det blir vel vaar omsider her og. Mjøsisen ligger vastrukken, graa med en og anden liten aapen rende i.

Tak for de dagene paa HolmgilHolmgil] ekteparet Ankers hytte du, til dig og Anker.Anker] Johan Anker (1871–1940), ingeniør. Ankers ektemann. Det hjalp godt – især efterpaa. Fra S.S.] Anders Castus Svarstad (1869–1943), kunstmaler. Undsets ektemann 1912–1924. har jeg ikke hørt steins ord endda – jeg gruer for hver dag til posttiderne, ellers saa har jeg arbeidet i ett træk, siden jeg kom hjem, saanær som de dagene jeg laa. Jeg saa efter dig paa utstillingenutstillingen] ikke identifisert, men kanskje en bokutstilling, jf. lenger nede i brevet. Det kan kanskje også vise til at Lillehammer by ifølge Aftenposten 30. mars 1922 viste fram «en storslagen gave», nemlig 107 malerier av kjøpmannen Einar Lunde (1875–1951), blant dem syv bilder av Anders Castus Svarstad, i Lillehammer banks festsal (kilde: NB avissøk). Denne gaven inngikk senere i den såkalte Lillehammer bys Malerisamling, etablert i 1927, som så dannet utgangspunkt for Lillehammer Kunstmuseum, stiftet i 1994. I Kristiania viste bl.a. Kunstnerforbundet en utstilling av Harriet Backers (1845–1932) verk i april 1922, og Unge kunstneres forbund hadde utstilling. ja. Der var forresten ikke noe næsten som jeg ikke kjendte fra før – og mange vakre stykker som jeg savnet. Jeg var nedom BaardsetBaardset] Torger Baardseth (1875–1947), forlagsbokhandler, ledet Steenske Forlag, opprinnelig kalt Det Steenske Bogtrykeri, stiftet i 1829, fra 1917. Steenske Forlag ble i 1943 innlemmet i J.W. Cappelens Forlag. og talte om Maria-Sagaen.Maria-Sagaen] Utgitt av filolog og kildeutgiver C.R. Unger (1817–1897) som Mariu Saga. Legender om jomfru Maria og hendes jertegn (1871). Se også henvisning til sagaen i brev 13. februar 1921. Jeg likte ham – B. – meget litet. Men SteenskeSteenske] se forrige fotnote 2er flinkere til at faa bøkerne pene end Nygaard.Nygaard] William Nygaard d.e. (1865–1952), forlegger (Aschehoug & Co.) og politiker Og skal jeg gjøre denne oversættelsen,oversættelsen] Undset oversatte imidlertid ikke denne sagaen, men ga ut Tre sagaer om islændinger (Viga-Glums saga, Kormáks saga og Sagaen om forbundsfellene/Bandamanna saga) på Aschehoug forlag, ikke Steenske Forlag, i 1923, etter en henvendelse fra Riksmålsvernet (jf. Ørjasæter, 1993, 182 f.). skal det være som et pragtverk – det har jeg endda mere paa det rene efter jeg hadde set denne utstillingen[.]

De dagene hos SigneSigne] Signe (Dorothea) Thomas (1887–1976), født Signe Dorothea Undset. Undsets søster. var ikke hyggelige – netop. Endda hun var snil og mamamama] Charlotte Undset (1855–1939), født Marie Nicoline Charlotte Gydh eller Gyth i Kalundborg, Danmark. Gift med Ingvald Undset (1853–1893), arkeolog. snil og SiggeSigge] Sigge Pantzerhielm Thomas (1886–1944), filolog snil. S. hadde været der og snakket op og ned – de var opfyldte av medlidenhet med ham og optat av at vedlikeholde status quo – for børnenesbørnenes] Undsets og Anders Castus Svarstads felles barn er Anders Castus Svarstad, jr. (1913–1940), Maren Charlotte Undset Svarstad, kalt Mosse (1915–1939) og Hans Undset Svarstad (1919–1978). Svarstads barn fra første ekteskapet med med Ragna Moe Svarstad (1882–1963), født Moe, er Ebba Svarstad (1903–1984), Gunhild Svarstad Andreassen (1905–1992), født Svarstad, og Trond Svarstad (1908–1980). skyld. Signe er en engel slik. Nu hadde GunhildGunhild] Gunhild Svarstad Andreassen (1905–1992), født Svarstad fundet paa at hun vil ikke gaa på handelsgymnasiet mere; sier hun kan ikke følge med – fluks erklærer Signe at hun vil læse nogen timer i uken primært med hende – gratis of course.of course] (eng.) selvfølgelig Signe har 3 unger3 unger] tvillingene (Anne Marie Nicoline) Charlotte (1917–2005), født Pantzerhielm Thomas, og (Hedvig) Sigrid (Ingeborg Catharina) Braatøy (1917–2010), født Pantzerhielm Thomas, samt Signe Undset Ollendorff (1921–2011), født Pantzerhielm Thomas under 5 aar og nu bare en 16 aars jentunge til hjelp. Jeg vet ikke hvad det er blit til – jeg har som sagt intet hørt fra hverken S. eller Signe. Men Svarstad har god grund til at holde paa med sit kvindehad – det maa være morro for en mand altid at skulle la fruentimmer dra paa sine vanskeligheter. Signe og mama gjør alt de bare evner for at hjelpe ham litt med disse ungerne som han er saa gal over at han er nødt til at fø frem.

Signes tvillingerSignes tvillinger] Charlotte og Sigrid, se note over er knusende søte. Men – jeg er gla for mine sønner, skjønt den førstefødteden førstefødte] Anders Castus Svarstad jr. (1913–1940) saa smaat begynder at sætte mig graa haar i hodet. Tullerne til Signe er livlige og pussige – men et par rigtige hønsefrø. De snakker bare om sine klær og om selskaper de har været i og skal i.

– Nu har middagsposten været her – fremdeles intet nyt fra Chr.a.Chr.a.] Christiania Gudskelov – saa faar jeg arbeide i ro og fred denne eftermiddagen og kvelden med!

Mange hilsener
din
Sigrid.
[Mai 1922]

Brevet er tidfestet «søndag». I tillegg er det påført «[1922]» med gråblyant, trolig av mottaker. Ut fra innholdet antas det at brevet er skrevet en gang mellom 6. og 22. mai 1922, men snarere rundt 22. mai. Undset nevner her for første gang forslaget om Stortingets diktergasje/Statens kunstnerlønn til henne, som ifølge avisene rapporteres om fra rundt 5. mai 1922. 22. mai 1922 annonserer bl.a. Morgenbladet at «Stortinget gir Sigrid Undset digtergage» (kilde: NB avissøk), jf. også Slapgard (2007, 234 ff.). Se også Ankers dagbokinnførsel (Ms.8° 2669:6, s. 61 ff.) om saken datert 29. mai 1922, her skriver hun at Undset skal komme inn til byen for å rådføre seg med bl.a. henne om hvordan hun bør agere i saken.

Kjære Nini,

tak for brevet dit. Ja jeg hørte jo om dit og hans interwier fra den anden kanten ogsaa; ellers saa har jeg nok været ifred en stund nu. Jeg trængte det ogsaa i høi grad – jeg har været daarlig selv og med ungerneungerne] Anders Castus Svarstad, jr. (1913–1940), Maren Charlotte Undset Svarstad, kalt Mosse (1915–1939) og Hans Undset Svarstad (1919–1978) har her været alslags smaaplager som volder en masse natteuro – HansHans] Hans Undset Svarstad (1919–1978) faar attakker av elveblæstelveblæst] akutt reaksjon med kløende hevelser (vabler) (kilde: SNL) om nætterne, og faar han ikke det saa vaagner han av at han er snørret og ikke faar puste og skriker for det.

Men jeg har arbeidet en masse lellel] likevel – sittet oppe til 2 og 3 og ligget i sengen til 12. Du kan tro her er vakkert om morgnerne, naar det begynder at 2lysne og fuglene at kvidre – først et lite pip som varsler at klokken er over 1 og saa litt efter litt sætter de ind, hele hurven.

Og saa har jeg arbeidsløse til at arbeide. 2 mænd sætter gjærde – skigar om det hele, 2 har hugget ned endel av olderskogen og bryter op. Her er deilig jord, men masser av sten og røtter. Jeg glæder mig til næste vaar, jeg kan begynde at plante trær og busker. Foreløbig faar jeg bare en liten remse av bed langs gjerdet midt imot indgangsdørene, saa jeg kan faa se litt gro op iaar og. Du skulde ikke ha lyst til at sænde mig noen kjærmindeplanter. Der skal bli staudebed med tiden nemlig – iaar blir det litt kjøkkenhave, litt stauder og litt sommerblomster om hinanden. HansemandHansemand] kallenavn for Hans Undset Svarstad (1919–1978) nærer en frygtelig interesse for 4 rabarbrarøtter med ni blader, klør vist i fingrene rent for at faa trukket dem op.

3Huset har jeg faat malt med hvite vindus karmer og dørrammer og himmelblaa dører. Jeg vet ikke om du husker at i HiorthsHiorths] Gunnar Lippestad Hjorth (1896–1926), kunstmaler og Bjerkebæks tidligere eier. Undset leide huset av ham fra sommeren 1919 til hun fikk kjøpt det sommeren 1921 (kilde: Sigrid Undsets Bjerkebæk). tid var det ikke engang malt, træverket her. Det er morro at gaa og se det kommer litt begyndelse til orden i sakerne. AndersAnders] Anders Castus Svarstad, jr. (1913–1940) er desværre meget litet interesseret i dette. Fortiden er han mest interesseret for forholdene i Kina og refererer alt som staar om det i avisen for mig, hver evige morgen, mens jeg ligger og venter paa at MaryMary] Mary Andersen Stendahl (1899–1971), født Andersen, dansk «barnefrøken» på Bjerkebæk skal komme og befri mig for Hans som spaserer over hele sengen min og sætter sig eller traakker paa de mest uventede partier av skrotten min. Hans er grusomt søt nu og frygtelig bortskjæmt.

Jeg er ikke noget ublandet begeistret over dette forslaget om digtergage – paa grund av de 4 andredigtergage – paa grund av de 4 andre] Se note øverst i brevet. De fire andre som også ble foreslått var forfatterne Gunnar Heiberg (1857–1929), Olav Duun (1876–1939), Nils Collett Vogt (1864–1937) og Hans Aanrud (1863–1953). Alle fire fikk diktergasje/Statens kunstnerlønn året etter, i 1923. vet du. Jeg kan naturligvis ikke gjøre noe andet end være aldeles stille? Der blir saa naturligvis debat 4i stortinget o.s.v. og jeg synes det er leit –. Helene FrøislandHelene Frøisland] Helene Frøisland (1885–1945), født Fagstad, pianist sier det er Hambros initiativ –?Hambros initiativ] Carl Joachim Hambro (1885–1964), pressemann og politiker. Ifølge Ankers dagbokinnførsel (Ms.8° 2669:6, s. 61 ff.) er det Hambro som er initiativtaker.

Mange hilsener til AnkerAnker] Johan Anker (1871–1940), ingeniør. Ankers ektemann. og dig selv
din
Sigrid.
11. juni 1922

Kjære Nini,

«Alle ting tjener den retfærdige til gode»«Alle ting tjener den retfærdige til gode»] referanse til Det nye testamentet, Romerbrevet 8:28: «Og vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud». som beskrevet staar. BarbraBarbra] Barbra Ring (1870–1955), forfatter har som anerkjendelse av min optræden i digtergage-sakendigtergage-saken] Det var kommet forslag om at Undset skulle få diktergasje/Statens kunstnerlønn i mai 1922, se forrige brev. I debatten rundt saken kom det forslag, bl.a. foreslått av Undset selv, om at fire andre forfattere, Gunnar Heiberg (1857–1929), Olav Duun (1876–1939), Nils Collett Vogt (1864–1937) og Hans Aanrud (1863–1953), også skulle bli tildelt diktergasje. Alle fire fikk diktergasje/Statens kunstnerlønn året etter, i 1923, noe som var en betingelse for at Undset tok imot diktergasjen i 1922. Jf. også Slapgard (2007, 234 ff.). sendt mig et kjærlighetsfuldt brev om sit landbruksit landbruk] Grinibråten, et småbruk i Bærum kjøpt av Barbra Ring da ektemannen, oberst Ragnar Rosenquist (1867–1920), døde våren 1920. Hun ble etter hvert nødt til å selge det igjen (kilde: Ring 1947, 35 og 94). Se også brev 11. november 1922. og sine instinkter (arvede) et finsk tidsskrift med en straalende anmeldelse av «Kristin»et finsk tidsskrift med en straalende anmeldelse av «Kristin»] kanskje referanse til det finlandssvenske tidsskriftet Nye Argus som under tittelen «Nytt i Norge» 15. mai 1922 (s. 71 ff.) har en lang anmeldelse av Kristin Lavransdatter, signert Greta Thesleff (Greta von Frenckell-Thesleff (1881–1967), finsk oversetter og forfatter). (Kilder: digi.kansalliskirjasto.fi; e-postkorrespondanse med Jouni S. Ahmajärvi/Finlands nasjonalbibliotek, 16.08.2022) og et aldeles bedaarende strikkepindehus av sølv. Derfor skriver jeg idag og takker deg for sisst, for al godhet da, og for telegram og brever og tutto –.tutto] (it.) alt Hadde jeg ikke faat paa mig pligten til at takke ilfærdigst for Barbras storstilede gave (det er aldeles fornydelig!) saa Gud vet om jeg ikke hadde blit ved 2at være uhøflig ialfald til ut i næste uke. Men det er altsaa en stor skam at jeg ikke har takket før. Men jeg har arbeidet som rasende med boken,boken] Korset, tredje del av trilogien om Kristin Lavransdatter, kom i bokhandelen i november 1922 har sydame i huset nu, arbeidsfolk paa tomten og dit og dat og en hvirvelvind av selskabelighet – Rikard BergeRikard Berge] Rikard Berge (1881–1969) folkelivsgransker, museumsmann, forfatter og fylkeskonservator i Telemark fra 1916 til 1951 og Johanna Bugge BergeJohanna Bugge Berge] Johanna Bugge Berge (1874–1961), født Bugge. Kunstmaler. Gift med Rikard Berge, se forrige note. var i byen og saa turet vi, en dag her og en dag hos Lars Jordes;Lars Jordes] Lars Jorde (1865–1939), kunstmaler, og Christiane Henriette Jorde (1876–1950), født Bjørn, kunstmaler det var svære ting for mig det. Jeg liker baade Berge og hans kone svært godt – og vi har masser at snakke om – og jeg indrømmer at nogenting i mig selv kagler høilydt mot bonderomantik og nasjonale rørelser. Ett er alt som jeg har trøkt ned i mig selv i alle de aarene jeg levet med en manden mand] Anders Castus Svarstad (1869–1943), kunstmaler. Undsets ektemann 1912–1924. som jeg visste vilde være spotsk og uforstaaende, hvis jeg viste alt det som jeg egentlig var fødd op til at interessere mig mest for. Et andet, mere qvindelig motiv er at Vaagaa-dragten min klær mig ubetinget bedst av alt jeg noensinde har hat paa. Jeg har faat tak i en «byggkornring» = Valderssølje 3ogsaa, som Berges sa var et sjelden fuldkomment eksemplar. Du vet at han gir ut et vældig verk om Norskt Bondesylv,et vældig verk om Norskt Bondesylv] Rikard Berge: Norsk bondesylv (1920, 1925). som forresten er rasende morsomt.

Jeg burde igrunden sørge for at bli reproduceret i en – eller helst flere aviser – i bunaden, med sylvspennte skor og hueplagget mit, naar jeg tænker paa det –. Naa, det var snilt av Barbra – gud velsigne hendes sæle og sælepinner og plog og al og paa og ‹rødsi› og tasker og sko –. Du skjønner at det der i T.T.T.T.] avisen Tidens Tegn (1910–1941). Usikkert hvilket oppslag hun refererer til. – det overvældet mig litt!

Skriftstykket fra det Sakkyndige utvalg har jeg altsaa endda ikke bekommet; jeg skal nu vel ha en dokumentlignende redegjørelse fra dere som grundlag for min skrivelse til Stortinget. Faar de 4 andre ikke digtergagen til næste aar, saa sier jeg min fra mig.min skrivelse … de 4 andre … sier jeg min fra mig] se fotnote ovenfor og brev [Mai 1922] Be om at faa den «nedsat til stipendium» syns jeg reventerlig talt er noe flisespikkeri, eller vaas. Mit 4standpunkt er nu jeg har faat tænkt mere over det: Med dybtfølt tak for den mig av nationen beviste hæder etc. vil jeg ikke motta en sær-utmerkelse, som tinget for etpar aar siden besluttet at avskaffe. ‹Gjenindfør› Er min digtergage tegn paa at Stortinget har ment om igjen og atter vil indføre en slik national anerkjendelse av litteraturens fortjente mænd og qvinder, er jeg ydmygeligen stolt og hædret over at komme med i kompaniet. Altsaa – for iaar gjør jeg som dere sier. Blir det ikke til næste aar rettet paa overfor de andre, frasier jeg mig digtergagen uten mere snak.

Ellers saa lever jeg saa bra som jeg ikke har gjort paa – jeg husker ikke naar. Ingen breve fra en viss kant, fred til at arbeide, barnabarna] Anders Castus Svarstad, jr. (1913–1940), Maren Charlotte Undset Svarstad, kalt Mosse (1915–1939) og Hans Undset Svarstad (1919–1978) friske og snille – MosseMosse] Maren Charlotte Undset Svarstad, kalt Mosse (1915–1939) forholdsvis, de andre to blomstrer uten bisætninger eller andre forbehold. HansHans] Hans Undset Svarstad (1919–1978) er saa søt at det er næsten ikke til at holde ut at se paa ham, lysebrun 5og rosenrød med kringskaaret gult haar. Hver morgen spaserer vi en tur i «skogen» og Hans plukker hesteblomster og violer men isaær hesteblomster. «Søte snille blomster» sier han og putter næsen nedi, saa han er gulpudret omkring den altid.

AndersAnders] Anders Castus Svarstad, jr. (1913–1940) hadde præsis samme uheld som Ellen Helle,Ellen Helle[ ikke identifisert men der gik bare et lite skal av nedentil og tanden som var slaat løs har fæstnet sig igjen – nu kommer det an paa om den greier sig. Han har overrasket mig med at bære vand til haven utrættelig og nidkjært, uten knur – er rasende interesseret i det vesle vi har sat og saadd – og de to smaa sengene han har selv vil han endelig vande og luke i alene. Han er gruelig energisk, naar han er interesseret for noe – men han bruker to timer om at plukke av sig de fem plaggene han har paa og vaske sin skrot – selv om den er lang nu saa er det litt meget. Ellers saa driver de og sparker fotbal oppe paa en gaard her, hvor to av hans skolekammerater bor – 6terminologien er han flink til at anvende og fortæller mig hver kveld om hvordan FrithjofFrithjof] ikke identifisert og han fik «gjort» den ballen og «sat ind» den og at de vandt med 5:2. Jeg har en anelse om at foreløbig er det væsentlig jargonen han mestrer. Men selv Hans, ja stakkars lille Mosse ogsaa, har opfattet at i vore dage rører ikke unger som har litt selvagtelse en ball med hænderne – de gaar ogsaa og sparker og spænder ballene sine omkring.

Her er overskyet hver nat og knusktørt. Foreløbig har jeg jo ikke mere end 75 kg poteter i jora at syte for, men det er svært lite spændende foreløbig at se paa raderne som ikkeno kommer op av. Men jeg tænker paa din urtegaards mangfoldige spændinger – har dere faat regn?

Jeg sitter og skriver til det er lys dag igjen – hver nat omtrent. Og ligger længe om morgenen og læser ernste Sachen.ernste Sachen] (ty.) alvorlige, viktige saker Netop færdig med Magnus Olsens Hedenske 7Kulturminder i Norske StedsnavnMagnus Olsens … Norske Stedsnavn] Magnus Olsen (1878–1963), filolog. Hedenske kulturminder i norske stedsnavne 1 ble utgitt i 1914 (Skrifter, Videnskabsselskapet i Kristiania, 1914, nr. 4) og skal nu ta fat paa Norges indskrifter med de ældre runer.Norges indskrifter med de ældre runer] Norges Indskrifter med de ældre runer, bind 1, ble utgitt 1891–1903 av språkforsker Sophus Bugge (1833–1907) «med bistand av Magnus Olsen» fra 1902. Det minder litt om en ret som sagaerne melder blev serveret til frokost i gamle dager – vindtørret fisk eller kjøt bankes godt ut med en øksehammer og spises med salt smør, uten bløtagtig utbløtning eller kokning – mye mat og god mat, men den skal tygges godt og spises langsomt. Alvorlig talt saa er det morsomt at følge de endeløst lange traadene netop i folks hverdagsliv og skikker og forestillinger gjennem 2000 aar. Noe andet faar jeg absolut ikke læst.

Men Herregud – omsider at turde kalde sin sjæl sin egen og interessere sig for det en virkelig interesserer sig for – uten at være ræd for at noen tar det fornærmelig op – og stikker efter en for det ved første leilighet!

Ja dette her blev langt. Men for en gangs skyld er jeg glad i hu. Gid du kom hitover iaar – 8jeg vilde ogsaa synes det var morro, du skulde se Hans BenediktHans Benedikt] Hans (Benedict) Undset Svarstad (1919–1978) saa ugudelig søt som han er nu.

Mange hilsener til AnkerAnker] Johan Anker (1871–1940), ingeniør. Ankers ektemann. og til dig selv mest, kjære dig. Gid vi kunde si, næste gang jeg hørte fra dig, at det hadde vist sig, det var ikke saa farlig allikevel, dette med benet, og at dere begge hadde det godt. Og hils haven din!

Din
Sigrid.
11. juli 1922

Kjære Nini,

jeg talte i ti minutter med AnkerAnker] Johan Anker (1871–1940), ingeniør. Ankers ektemann. paa stationen iforgaars og hører at du kommer nedover sisst i maaneden. Glæder mig til at se dig – jeg ønsker bare jeg kunde huset dig, men av gjesteværelset er hittil kun grundmuren realiseret. Imidlertid – det kommer, her sker daglige smaating paa tuften min, og det er morro at ha slikt slag at stelle med.

Gid du kunde si mig etpar dager før, naar du kom.naar du kom] Ifølge Ankers dagbokinnførsel datert 28. juni 1922, men som så blander både reiseplaner og beskrivelsen av den gjennomførte reisen, var Ankers, delvis sammen, delvis hver for seg, på reisefot fra slutten av juni til slutten av juli. Nini Roll Anker reiste bl.a. til Molde og Trondheim. «Derfra Dovrebanen for første gang Sigrid Undset paa Lillehammer. 2 dager der – hørte en del av Kristin Lavransdatter III, besaa Sigrids gods» og «Jeg kom hjem 29de [juli]» skriver Anker (Ms.8° 2669:6, s. 64 ff). Se brev 18. juli og 24. juli 1922 om oppholdet. Jeg skulde været ind med MosseMosse] Maren Charlotte Undset Svarstad, kalt Mosse (1915–1939) til lægen den 19de; men fik idag brev fra BørneklinikkenBørneklinikken] Fru Frølichs barneklinikk, etablert i 1916 i Pilestredet 77, Kristiania at de kan ikke ta imot hende før ut 2i august. Paa en maate er det vondt at det blev opsat – denne tiden før er saa nerveslitende. Jeg er spændt, for jeg synes virkelig barnet har kommet sig isommer.

Her er nu et veir av den anden verden – hørte at du faar det nordenfjelds, for jeg hørte av Anker at det hadde været en lysttur i kulde og væte hele tiden. Ellers saa han godt ut, og det var morro at se hans aasyn paa Lillehammer station.

Fraregnet togreisen med Mosse kommer jeg vist til at være her i hele sommer. Og jeg er ikke misfornøiet med det.

Mange hilsener og ønsket om godt veir og god tur. Jeg misunder næsten dig som er nordenfjeldsnordenfjelds] se note ovenfor – Trondhjem og trakterne deromkring er allikevel det deiligste i Norge synes jeg.

Din
Sigrid.
18. juli 1922

Kjære Nini,

tak for brevet dit. Ja, jeg gaar altsaa ut fra at du reiser fra Trondhjem med dagtoget som kommer hit 5.28 om eftermiddagen og ikke med det som kommer ved 2-tiden om natten og møter dig paa stationenreiser fra Trondhjem … stationen] Ifølge Ankers dagbokinnførsel datert 28. juni 1922, men som så blander både reiseplaner og beskrivelsen av den gjennomførte reisen, var Ankers, delvis sammen, delvis hver for seg, på reisefot fra slutten av juni til slutten av juli. Nini Roll Anker reiste bl.a. til Molde og Trondheim. «Derfra Dovrebanen for første gang Sigrid Undset paa Lillehammer. 2 dager der – hørte en del av Kristin Lavransdatter III, besaa Sigrids gods» og «Jeg kom hjem 29de [juli]» skriver Anker (Ms.8° 2669:6, s. 64 ff). Se også brev 11. juli 1922. – jeg altsaa, ikke toget; det var en frygtelig periode for en forfatter, men du skjønner –.

M.h.t. reisen til Moelven saa er der to tog mindst som du kan ta og komme videre til Chr.a.Chr.a.] Christiania om kvelden, tror jeg, men det faar du bedst vite paa hotellet. Om jeg bør bli med vet jeg sandelig ikke. Ærlig talt – tror du igrunden ikke at kjære Regine helst vil ha dig for sig sjøl.Regine helst vil ha dig for sig sjøl] Regine Normann (1867–1939), forfatter. Det går fram av neste brev, 24. juli 1922, at Undset besøkte Regine Normann sammen med Anker. Beden mig har hun ikke – andet end i de mest svævende ordelag. Paa den anden side kunde jeg nok ha leven av at se Tønder Olsens ‹maner›-farm og RegineTønder Olsens ‹maner›-farm og Regine] Fredrikke Tønder-Olsen (1856–1931), forretningskvinne, bladutgiver og legatstifter. Etablerte i 1894 Kristiania Visergutkontor (KVK), byens største bud- og flyttetjenestefirma, der kun kvinner ble ansatt i administrasjonen. Ifølge Ankers dagbok ble besøket hos Normann på Tønder-Olsens gård Bakken en «grotesk oplevelse» ettersom «frk. Tønder Olsen» visst helst ville «ægte Regine» og «gjøre hende til arving av Bakken.» (Ms.8° 2669:6, s. 64 ff). med gjæssene og dit og dat ellers – bl.a. artiklen i Tilskueren.Tilskueren] dansk månedsmagasin utgitt fra 1884 til 1939 Jeg aner ikke noget 2om den, men det kunde jo være at den er slik, saa jeg fandt mig beføiet til at svare, hvis der f.eks. er tale om misundelse eller paatryk paa mig utenfra, kan jeg jo oplyse at jeg selv var i sakkyndig utvalg da det blev meddelt at digtergagerdigtergager] Om diktergasje-saken/Statens kunstnerlønn, se de tre forutgående brevene skulde være avskaffet, og derfor etc. – Men vi kan jo snakke om det.

Jeg glæder mig til at se dig. Bare vi faar godveir. Imorges høljet vandet ned; nu er her dampbadsluft og solskin. Jeg skal bestille værelse til dig på VictoriaVictoria] hotell på Lillehammer, i dag Scandic Victoria Lillehammer, bygget i 1872 imorgen; idag fik jeg ikke gjort det, for jeg hadde tat min søn Hansmin søn Hans] Hans Undset Svarstad (1919–1978) med til byen og han gik simpelthen baklængs for at glane paa alle stadens merkverdigheter og oljehyre hadde vi paa begge to og saa begyndte solen at skinne og vi svettet som gamper og jeg maatte skynde mig alt jeg orket.

Jeg misunder næsten dig som er i Trondhjem. Jeg synes det er det bedste sted i Norge jeg. Faar jeg tid til noen ferie iaar saa tror jeg at jeg tar dit med Rørosbanen,Rørosbanen] eldste forbindelse mellom Oslo og Trondheim, åpnet i 1877 med en avstikker pr. til op gjennem Rendalen.Rendalen] Undsets farfar, fanejunker og senere forstander ved Vollan tvangsarbeidsanstalt ved Trondheim, Halvor Halvorsen Undseth (1823–1891), kom fra gården Undset i Rendalen Men jeg vet forresten at det faar jeg ikke.

3Jeg lægger umaadelige reiseplaner til næste aar, men vet godt selv, at det blir hellerikke av.

MamaMama] Charlotte Undset (1855–1939). Født Marie Nicoline Charlotte Gydh eller Gyth i Kalundborg, Danmark. Gift med Ingvald Undset (1853–1893), arkeolog. er her, det nævnte jeg kanske. Hun har endda ikke naadd det milde stadium av alderdom. Hun strikker blonder av snellegarn og sier bistre ting om alt og alle, men hittil har vi ikke ‹koraroloteret› – saavidt. Og Helene Frøisland,Helene Frøisland] Helene Frøisland (1885–1945), født Fagstad, pianist lænket til sin barnevogn, med en ungeen unge] Anne Marie Weidemann (1921–2010), født Frøisland. Journalist og antikvitetshandler. Gift med Jakob Weidemann (1923–2001), kunstmaler. i som ikke taaler at moren stanser og snakker; al samtale med Helene maa finde sted under springmarsch. Forresten er det et prakteksemplar av en unge, og saa snil, sier Helene, naar bare Anne MarieAnne Marie] se forrige note faar sin vilje og laks og jordbær og kaker saa meget som hun vil ha, er hun det snilleste lille englebarn. Det er et prakteksemplar av en unge forresten – jamen er det snodig at de to tynde overnervøse raringerneraringerne] Helene Frøisland og ektemannen Frøs Frøisland (1883–1930), journalist har faat en slik blei til jentunge – hun er brun og fet som en olderrot med etpar flate porcellænsblaa øine som evig speider efter en chance – om der er noe hun kan slaa kloen i.

Jaja – ha det godt i Trondhjem da du. Du snakker om barndomTrondhjem … barndom] Undsets far arkeolog Ingvald Undset (1853–1893), vokste opp i Trondheim, og Undsets besteforeldre på farssiden bodde i Trondheim livet ut. – den lugten av balsampopler 4efter regn som er i gaterne deroppe længter jeg efter – og saa den røde farven på græsset i engene. Og naar jeg faar haven min færdig til at plante i for alvor skal jeg ha en klump av gule dagliljer og baandgræs og astrantia og noen lakrøde som de kalder «brændende kjærlighet» og blaa druer, slik at jeg kan se dem fra vinduet, for det hadde de alle steder i Trondhjem i min barndom – og saa reinfarn ikke at forglemme.

Paa gjensyn da, du,
din
Sigrid.
24. juli 1922

Kjære Nini!

Velkommen hjem!Velkommen hjem] Ifølge Ankers dagbokinnførsel datert 28. juni 1922, men som så blander både reiseplaner og beskrivelsen av den gjennomførte reisen, var Ankers, delvis sammen, delvis hver for seg, på reisefot fra slutten av juni til slutten av juli. Nini Roll Anker reiste bl.a. til Molde og Trondheim. «Derfra Dovrebanen for første gang Sigrid Undset paa Lillehammer. 2 dager der – hørte en del av Kristin Lavransdatter III, besaa Sigrids gods» og «Jeg kom hjem 29de [juli]» skriver Anker (Ms.8° 2669:6, s. 64 ff)). Besøket hos Undset må ha funnet sted mellom 18. og 24. juli og ifølge dette brevet nærmere 24. juli. Se også brev 11. juli og 18. juli 1922.

Jeg tok bilen helt frem til Lillehammer – det hadde blit at sitte ½ time paa stationen og ½ time i kupe med folk og jeg trængte til luft – jeg følte mig som en ‹puttopeskedokke› som al luften var klemt utav! Tak for laan av kaapen din.

Aldrig har jeg oplevet noe saa rart.Aldrig har jeg oplevet noe saa rart] Undset og Anker besøkte venninnen og forfatterkollegaen Regine Normann (1867–1939) en av de dagene Anker var hos Undset. Normann bodde på det tidspunktet på gården Bakken hos Fredrikke Tønder-Olsen (1856–1931). Ifølge Ankers dagbok ble besøket hos Normann på Tønder-Olsens gård Bakken en «grotesk oplevelse» ettersom «frk. Tønder Olsen» visst helst ville «ægte Regine» og «gjøre hende til arving av Bakken.» (Ms.8° 2669:6, s. 64 ff) Se også brev fra 18. juli 1922. Naar jeg nu tænker paa det. Fra det første vilde farce-indtryk av vor kjære RegineRegine] Regine Normann (1867–1939), forfatter og buksetroldetbuksetroldet] antakelig Fredrikke Tønder-Olsen (1856–1931), forretningskvinne, bladutgiver og legatstifter. ved grinden og champagnen i skogen – og saa eftersom Regine delvis avsløret paa sin mærkverdig naive maate og hu sjel foldet sig ut.

For alt jeg vet saa kan jo skarregyvren gjerne ha levd et liv saa himmerikes engler monne frydes derved, og nu soler hun sig troskyldig i litt godhet og hygge paa sin alderdom. Men – der er dette mylder av perspektiver: en slik vilje og energi og selvbevissthet – et menneske som er saa forutrettet av naturen og som visst ikke er ræd noget.

Det kan altsaa være idel idyl og uskyldig arbeidsom glæde under Guds høie himmelhvælv i skog og eng og aker. Men – jamen var det et rart kompani – incl. søsterensøsteren] antakelig Tønder-Olsens søster Katinka Otilia Nicoline Havig (1853–1933), født Olsen, gift med Konrad Magnus Havig (1838–1903), lensmann og herr Steen!herr Steen] ikke identifisert

Jeg tænker slik på dig – aassen har du det idag oppe i hulderheimen. Gud vet om ikke du er gla ikveld, naar du stiger i din egen seng og forhaabentlig sovner sødelig ved din ægtehusbondsdin ægtehusbonds] Johan Anker (1871–1940), ingeniør side. Jeg tok mit mindste mandsemnemit mindste mandsemne] Hans Undset Svarstad (1919–1978) og stappet ned med mig, da jeg la mig inat. Jeg tror at hadde jeg vært otte dager deroppe saa vilde jeg blit gla 2om jeg hadde fundet noe saa velsignet almindelig som en fuld frøningfrøning] person fra Fron i Innlandet fylke (Oppland) (kilde: NAOB) paa verandaen der! Men jeg er gla jeg har set det! Jeg skulde gjerne møtt dig da du returnerte til hverdagsverdenen og ha snakket med dig.

Og det er første gang jeg har været betat av noe som det lugtet unormalt av – interesseret og imponert og skræmt. Dette her var noe andet end sjoskede jenter som har trænet i subberi paa en Parisertur og lærerinde-hørers kvindesakstull – lissom en forvridd urkraft synes jeg. Nordlændinger er noe for sig ogsaa, det er sandt!

Og saa midt opimellem disse vældige, naive og bugnende jotunkvindfolkene vesle Steen som ser ut som han kunde være hvadsomhelst fra skræddersvend til rovmorder. Og lille «frøken Winter»,frøken Winter] ikke identifisert kanske gjerne et gudsord fra landet, men hun lignet en liten pus som netop har snoget i fløtekoppen. Nei det er saa rart saa jeg er ikke kommet over det endda! Tror du, vi kjender vor elskelige søster i kaldet, Nini min?

«Bare du dog kunde ha været der i otte døgn,» sa mora mimora mi] Charlotte Undset (1855–1939). Født Marie Nicoline Charlotte Gydh eller Gyth i Kalundborg, Danmark. Gift med Ingvald Undset (1853–1893), arkeolog. Moren var på Bjerkebæk under Ankers besøk, se brev 18. juli 1922. «saa vilde du formodentlig ha set, det hele var allikevel ikke andet end to overmaade dygtige og agtværdige gamle damer som er rædselsfuld-forskruede og skabagtige – og som mangler nogle av de goder, Nini Anker og du selv har faaet ved arv og opdragelse, uden jeres egen fortjeneste –» Hm. Det kan ogsaa være –.

Tak for du var her, cara mia!cara mia] (it.) min kjære Mange hilsener til AnkerAnker] Johan Anker (1871–1940), ingeniør. Ankers ektemann. og til dig selv. Fortæl mig snart andet kapitel av eventyret om Bakken.Bakken] Bakken gård, se note ovenfor Hvad sa din husbond, tro, da du fortalte ham om dette –?

Lev vel saalænge
din
Sigrid.
[30. september] 1922

Brevet er tidfestet «lørdag 1922». I tillegg er det påført «30.9.22» med gråblyant, trolig av mottaker. Dateringen stemmer godt med begivenheter (bl.a. Coup de France og Aschehougs 50-årsjubileum) nevnt i brevet.

Kjære Nini,

skriv, sier du – ja jeg hadde endda tænkt jeg skulde telegraferet og gratuleret med coupe de France,coupe de France] fransk konkurranse i seiling som 10. september 1922 ble vunnet av Norge ved Ankers ektemann, ingeniør Johan Anker (1871–1940) og mannskap. Bl.a. melder avisen Halden 11. september 1922 at «Ingeniør Johan Ankers ‘Bera’ blev igaar nr. 1 i seiladsen om den berømte pokal Le Coup de France» (kilde: NB avissøk). men det blev ved tanken, saa det er jo strængt tat intet at fortælle; jeg orket ikke gaa i byen den dagen –.

Tak for brevet dit –. Nei, jeg orket simpelthen ikke at reise ind til det store aandernes orgie.store aandernes orgie] referanse til Aschehoug forlags 50-årsjubileet som ble holdt 20. september 1922. Under Ankers dagbokinnførsel datert 22. september 1922 er det limt inn både invitasjonen fra forlaget «til middag i Hotel Bristol onsdag den 20de September kl. 7» samt kart over bordplasseringen, og hun forteller om 470 mennesker til bords (Ms.8° 2669:6, s. 73 ff). Aftenposten har oppslaget «H. Aschehoug & Co.s 50-aarsjubilæum. Den store fest paa Bristol igaar» 21. september 1922, og kan melde at «Fru Barbra Ring greb ordet og talte fra Den norske forfatterforening. Af de sætninger, som banede sig vei gjennem de mauriske buer, gjorde især denne megen lykke: Forskudsmæssig set er Nygaard saa elskværdig som overhodet mulig» (kilde: NB avissøk). Forlaget hadde i anledning jubileet gitt bort flere legater, bl.a. fikk Den norske forfatterforening 30 000 kroner til stipendier. Jeg kan vel nok uten at demonstrere for megen indbildskhet uttale at jeg ventet, skulde jeg reist ind, saa hadde jeg nu blit anbragt som litt av en forgrundsfigur – som det mest notable mælke kvæg nært SeipSeip] Didrik Arup Seip (1884–1963), språkforsker og NansenNansen]Fridtjof Nansen (1861–1930), naturforsker, polarfarer, humanist og diplomat –. Og jeg var ved Gud ikke oplagt til at feste; jeg er saan litt utslitt av arbeide og av Mosse:Mosse] Maren Charlotte Undset Svarstad, kalt Mosse (1915–1939) hun har været saa daarlig og saa urolig de sisste maaneder, saa jeg er rent fortvilet. Nu maa jeg vente med at reise ind med hende, til jeg er færdig med boken,boken] Korset, tredje del av trilogien om Kristin Lavransdatter, kom i bokhandelen november 1922 jeg kan ikke avbryte midt i. Det er altsaa ogsaa en grund til at jeg ikke kom, at jeg længter efter snarest mulig faa en avgjørelse med Mosse. Nu har jeg faat skjænd for jeg ikke reiste av mamamama] Charlotte Undset (1855–1939). Født Marie Nicoline Charlotte Gydh eller Gyth i Kalundborg, Danmark. Gift med Ingvald Undset (1853–1893), arkeolog. og dig og DanckeDancke] antakelig bokhandleren Einar Dancke (1875–1924) som meddelte at dere fik kænguruhalesuppe. Var det godt? Det faar jeg vel nu aldrig smake.

Men jeg skulde gjerne vært ute hos dig den dagen sammen med HeibergHeiberg] Gunnar Heiberg (1857–1929), forfatter, teaterkritiker og teatersjef og Collett Vogt.Collett Vogt] Nils Collett Vogt (1864–1937), forfatter Det er fært vemodig at tænke paa, at de to luter mot bakken med lav paa grenerne, for at tale poetia (jeg har helligholdt HolbergmindetHolbergmindet] Ludvig Holberg (1684–1754), dansk-norsk forfatter og historiker med at læse høit hans komedierhans komedie] blant Holbergs mest kjente komedier kan nevnes Den Politiske Kandstøber, Jeppe paa Bierget, Erasmus Montanus og Den Stundesløse for min sønmin søn] Anders Castus Svarstad jr. (1913–1940) og mine pikermine piker] Mary Andersen Stendahl (1899–1971), født Andersen, og Guro Bergsbakk (1892–1991), født Dalsbø om kveldene – de er alle tre enfoldige nok til at le og klappe i hænderne av ham (d.v.s. GuroGuro] Guro Bergsbakk (1892–1991), født Dalsbø klapper selvfølgelig ikke i hænderne), men de morer seg mere umiddelbart end jeg gjør nu. Men jeg husker at jeg ogsaa moret 2meg storartet over comedierne, da jeg var barn.

Apropos G.H. og C.V. og digtergagenG.H. og C.V. og digtergagen] Om tildeling av diktergasjen/Statens kunstnerlønn til Undset, se omtale i brevene fra våren 1922. Både «G.H.», Gunnar Heiberg, og «C.V.», Nils Collett Vogt, var foreslått til diktergasjen og fikk den tildelt året etter Undset. – endda har jeg ikke skrevet til RegineRegine] Regine Normann (1867–1939), forfatter – til fødselsdagenfødselsdagen] Normann hadde fylt 55 år dagen før, 29. juli 1922 telegraferte jeg – men jeg er ikke ‹goffor›! Fremdeles er jeg rystet, naar jeg tænker paa blaakolsfærdenblaakolsfærden] Usikker lesning, men refererer antakelig til forestillingen om Blåkollen, stedet der heksene på visse tider av året møter djevelen, jf. det svenske Blåkulla (kilde: SNL). Undset referer til sitt og Ankers besøk hos Regine Normann i juli 1922. Normann bor da på gården Bakken som eies avforretningskvinnen, bladutgiveren og legatstifteren Fredrikke Tønder-Olsen (1856–1931). Jf. særlig brev 24. juli 1922. vor. Jeg tænker simpelthen med ulyst paa det mulige gjensyn – og synes selv det er stygt: du og jeg har vort paa det tørre saa vi trænger jo ikke slutte noen pagt med gyvrergyvrer] eg. flertall av gyger, trollkjerring, jotunkvinne, kvinnelig rise. Dialektalt også gyver (kilde: NAOB). Undset referer nok til Fredrikke Tønder-Olsen (1856–1931) som gyger/gyver. Se også forrige fotnote. (jeg har i aar avlet 7 tønder poteter foruten mine øvrige indtægter. Av og til gaar jeg ned i kjælderen og ser paa dem) Det er altsaa begyndelsen, forstaar du, til realisationen av min drøm fra jeg var barn, min egen have. Jeg haaber du er ikke mere blaseret i dit eden end du skjønner min glæde over mine egne smaa poteter – de er forresten saa store at jeg kunde vist godt finde etpar til Tidens TegnTidens Tegn] avis (1910–1941) hvis de skal ha potet-konkurranse i aar og, og 7 tønder er da ikke saa litet paa de vesle lapper du saa! Blir ikke det billedet jeg legger udi morsomt at ha om 10 aar?

Lykke til med stykket dit.stykket dit] Ankers drama Komedien hadde premiere tirsdag 9. januar 1923 på Nationaltheatret (kilde: bl.a. Morgenbladet 6. januar 1923, NB avissøk) i regi av Halfdan Christensen (1873–1950). Ragna Wettergreen (1864–1958) spilte hovedrollen som primadonnaen Jolante. Boken ble gitt ut samtidig. Saasom jeg hører at det intet indeholder som krænker mine idoler, Hæren og Kirken, saa haaber jeg, jeg er i byen til premiæren. Erotik og fru Wettergreenfru Wettergreen] Ragna Wettergreen (1864–1958), se også forrige fotnote i 3 akter høres forfærdelig deilig ut. Det er noget spændende siden ingen vet mere – er prøverne begyndt? Og hvem er med ellers.

Jo – PaaschePaasche] Fredrik Paasche (1886–1943), litteraturhistoriker var her og sat til nattoget skulde gaa kl. ½ 3, det er fuldkommen sandt. Likesaa at jeg syntes det var svært morsomt og var vist meget godt oplagt: han kom direkte fra Island, og spør om jeg skal til Island næste sommer – mere end en 1 mds. sommertur med guttene blir det ikke desværre. Han hadde digre konvolutter fulde av fotografier med hitop – og det maa være det vidunderligste sted i verden. Foruten altsaa biskop Gudmundsbiskop Gudmunds] Den hellige Gudmund Arason av Hólar (1161–1237), islandsk biskop kilder og alter i fjeldet og Jon ArosonsJon Arosons] Jón Arason (1484–1550), islandsk biskop messehagl og slike ting –. Ellers saa har jeg forresten ogsaa hat besøk av professor Tarangerprofessor Taranger] Absalon Taranger (1858–1930), rettshistoriker og kirkepolitiker flere aftener i sommer – han var gammel ven av min Farmin Far] Ingvald Undset (1853–1893), arkeolog og mamamama] Charlotte Undset (1855–1939). Født Marie Nicoline Charlotte Gydh eller Gyth i Kalundborg, Danmark. var tilstede 3som anstand, oftest hadde han ogsaa sit kors med hit; mama underholdt korset mens professoren og jeg fraadset i biskoppelige hyrdebrevebiskoppelige hyrdebreve] rundskriv fra biskopen til bispedømmets prester og menigheter – fra middelalderen naturligvis; det er spesielt en viss biskop Arne av Bjørgvinbiskop Arne av Bjørgvin] Arne Sigurdsson (død 1314) var biskop i Bergen/Bjørgvin bispedømme fra 1305 til 1314 (kilde: Bergen byarkiv) og en herr Haakonherr Haakon] antakelig Håkon Erlingsson (død ca. 1342) som var biskop i Bergen/Bjørgvin bispedømme fra 1330 til 1342 (kilde: Bergen byarkiv) sommesteds, som er aldeles fortræffelige mænd –. Sommetider kom imidlertid Einar LundeEinar Lunde] Einar Lunde (1875–1951), kjøpmann og kunstsamler. Einar Lundes private kunstsamling ble grunnlaget for Lillehammer bys Malerisamling (innviet 1927, nå Lillehammer Kunstmuseum). og teosoferteteosoferte] Teosofi: samlebetegnelse for tankesystemer som kombinerer kristendom med elementer fra vestlig esoterisme og okkultisme. Kan spores tilbake til 1600-tallet (kristen teosofi), men forbindes i nyere tid med læren til den nyreligiøse bevegelsen Teosofisk samfunn, stiftet i 1875 av Helena Petrovna Blavatsky (1831–1891), Henry Steel Olcott (1832–1907), William Q. Judge (1851–1896) (kilde: SNL). med professorindenprofessorinden] Alfhild Taranger (1862–1953), født Scheel nede paa postmesterenspostmesterens] (Ellert Michael) Fredrik Lieungh (1869–1953) (kilde: Norges statskalender 1922) veranda – de bodde der og fru postmesterfru postmester] Lilly (C/Katharina) Lieungh (1877–1954), født Barth Abrahamsen vidnet at professoren fik ikke andet av føde end citater av Rudolf SteinerRudolf Steiner] Rudolf Steiner (1861–1925), østerriksks arkitekt, okkultist og sosialreformer, grunnlegger av antroposofien. Se også nedenfor. og maten laante korset mest hos fru postmester; officielt skulde de, d.v.s. hun stelle sig selv. Jeg tror at Taranger var saa menneskelig at han likte seg, naar han kunde komme hitop uten kors paa og vi tok kaffe og likør og kake og cigaretter og Norges gamle love. Ja hadde du set og hørt den konen, da vilde din ærbødighet for den mand som er gift med hende og endda sier at egteskapsskilsmisse er ugudelig svimle ueber allen Gipfeln!ueber allen Gipfeln] (ty.) over alle tinder. Referanse til den tyske forfatteren Johan Wolfgang von Goethes (1749–1832) dikt «Ein Gleiches» («Über allen Gipfeln ist Ruh’») (1780), også kjent som «Wandrers Nachtlied II». Men for Guds skyld, snak ikke om dette til noen – han er til og med høflig, elskværdig, deltagende mot sin kone, gaar turer med hende etc. Bare en eneste gang – talen faldt paa dr. Steiner og hun var ikke med – eksploderte professoren og yttret seg uforbeholdent om Steiner og antroposofien i dens forskjellige virkninger saa det var en lyst. Paasche som selv i sin grønne vaar har frekventert mystagogens opbyggelse i Berlin gav et referat med anekdoter som jeg sandt at si ikke vilde tiltrodd ham dristighet til at komme fram med – men nu har han jo syslet med SturlungaSturlunga] Sturlunga saga, et stort samleverk fra omkring 1300 om Islands historie i tiden 1117–1284 (kilde: SNL). Fredrik Paasche ga ut verket Snorre Sturlason og Sturlungerne i 1922. i to aar og det tar vel litt av penheten –.

Signes mandSignes mand] Sigge Pantzerhielm Thomas (1886–1944), filolog. Gift med Undsets søster Signe (Dorothea) Thomas (1887–1976), født Undset. har traadt en spiker opp i foten og har holdt paa at bli alvorlig syk; Ragnhilds mandRagnhilds mand] Einar Wiberg (1884–1952), svensk postmester. Gift med Undsets søster Ragnhild Undset Wiberg (1884–1969), født Undset. skal 6 uker paa sykehus for mavesaaer og mama ind til hende imens; mamas brever har i den anledning ikke været opmuntrende læsning, men nu det er ordnet at hun skal reise ind til Stockholm, er hun jo bliere. Men er det ikke pussig at mama som faktisk i de sisste aarene reiser hver tredje maaned eller saa mindst – om det nu bare er inden Skandinavien – simulerer den yderste grad av reiseuvanthet og reisenervøsitet 4hver eneste gang og jamrer forfærdelig. Naturligvis er det hardt for hende at skulle sitte stille paa et tog saa mange timer uten nogen at mase paa, men hun elsker at bytte operationsfælt –.

Hvordan har Anker det?Hvordan har Anker det?] Det Undset ikke vet når hun skriver brevet, er at samme dagen som brevet er antatt datert, lørdag 30. september 1922, døde Johan Ankers sønn Carsten Anker (1900–1922). Han hadde skutt seg i brystet da far og sønn satt sammen på bakeriet G. Møllhausen (1853–1990) i Karl Johans gate enten 28. eller 29. september 1922. Anker skriver i dagboken datert 30. september: «28de om form. skjøt Carsten sig. Han møtte Johan om form. og intet den stund de var sammen i saa mørkt humør, at Johan mener, han var sindsforvirret. […] han døde ved fuld bevissthet […] igaaraftes.» (Ms.8° 2669:6, s. 88 ff). Ifølge Ørjasæter (2000, 219 ff.) fant skytingen sted den 29. september. At Carsten Anker avgikk med døden lørdag 30. september 1922, bekreftes av at Johan og Julie Anker i både Aftenposten og Tidens Tegn av 2. oktober: «Vor kjære søn dr. rer. Pol. Carsten Anker f. 10. febr. 1900, døde igaar 30/9 1922» (kilde: NB avissøk). Carsten var Ankers sønn fra ekteskapet med Julie Frederikke Anker (1872–1962), født Jacobsen, inngått i 1895. Siden våren 1913 hadde Johan Anker overtatt ansvaret for sine to eldste sønner, Christian August Anker (1896–1982), forretningsmann, og Carsten. Sønnen Erik Anker (1903–1994), forretningsmann, forble hos moren (kilde: Ørjasæter 2000, 161). Jeg ogsaa sat og blev indvendig rasende over Regines jormorvisdom og vaakekonegrusseligheter den dagen der ved laaven – men skidt faen, hun har med mig fordypet sig i Mosses elendighet saa jeg krympet mig som en makk med maur paa indvendig og nu er jeg vant til hende i den veien –. Men jeg liker hende saa litet efter dette sisste, for saa jeg er selv lei for det – for fanden, hun er blit snytt i livet og med al hendes Gudagtighet er hun ikke en som har taalt taalmodig at la sig lumpe. Har du nu set vennen Lobstein?Lobstein] kanskje den nederlandsk-norske operasangeren Moritz Lobstein (1874–1949), fra 1923 kalt Mauritz van Roos, gift med Aagot Lobstein (1875–1950), også kalt Aagot van Roos, født Andersen, operasanger? Tænk dig han og gyvrengyvren] se note ovenfor i ovale guldrammer pendenterendespendenterendes] antakelig i betydning pendlende: hengende/henge til hinanden saa gir nok dine tarmknuter efter!

Adjøs! Lev saa vel, og mange hilsener til the conquering hero!the conquering hero] (eng.) konkurrerende helt; her: Johan Anker, se note ovenfor Min søn AndersAnders] Anders Castus Svarstad jr. (1913–1940) levet kun i hans triumfer en hel ukes tid. Nu har han læst en bok om hvalfangst – men den gjorde bare det indtryk paa ham, at han blev aldeles oprørt over, hvor grusomt det var: «Ja hvalfangsaktier, mor, det vil du da vel aldrig eie?» spurte han mange ganger. «Og Svend FoynSvend Foyn] Svend Foyn (1809–1894), sjømann, reder og sel- og hvalfangstpioner da, som lissom skulde være gudelig!»

Du kan tro her er vakkert om dagen – men koldt om nætterne!

Hilsen,
din
Sigrid
17. oktober 1922

Kjære Nini,

Ja jeg har tænkt paa dere hver dag siden jeg hørte det.det] Carsten Anker (1900–1922), sønnen til Ankers ektemann Johan Anker (1871–1940) fra første ekteskap med Julie Frederikke Anker (1872–1962), født Jacobsen, døde lørdag 30. september 1922 etter å ha skutt seg i brystet da far og sønn satt sammen på bakeriet G. Møllhausen (1853–1990) i Karl Johans gate enten 28. eller 29. september 1922. Nini Roll Anker skriver i dagboken datert 30. september: «28de om form. skjøt Carsten sig. Han møtte Johan om form. og intet den stund de var sammen i saa mørkt humør, at Johan mener, han var sindsforvirret. […] han døde ved fuld bevissthet […] igaaraftes.» (Ms.8° 2669:6, s. 88 ff). Ifølge Ørjasæter (2000, 219 ff.) fant skytingen sted den 29. september. At Carsten Anker avgikk med døden lørdag 30. september 1922, bekreftes av at Johan og Julie Anker i både Aftenposten og Tidens Tegn av 2. oktober: «Vor kjære søn dr. rer. Pol. Carsten Anker f. 10. febr. 1900, døde igaar 30/9 1922» (kilde: NB avissøk). Det er uklart hvor tidlig Undset fikk vite om dette. Dødsannonsen stod i aviser, i hvert fall på Østlandet, fra og med 2. oktober 1922. Anker skriver i sin dagbok 4. oktober 1922 at hun og ektemannen reiste til deres hytte Holmgil to dager etter Carsten Ankers begravelse 3. oktober 1922 (Ms.8° 2669:6, s. 89). Det går fram av innholdet videre i brevet at Nini Roll Anker skrev brev til Undset fra Holmgil, dvs. en gang etter 5. oktober 1922. Jeg orket ikke skrive men opsatte fra dag til dag og gik og tænkte paa det, naar jeg stelte i haven – da tænkte jeg altid paa dig, din er likesom mit forbillede og du min store autoritet med alt som gror i jora. Jeg visste forresten hellerikke, hvor meget som var sandt – vaadeskud, skrev Signe,skrev Signe] brevet fra Undsets søster Signe (Dorothea) Thomas (1887–1976) er ikke bevart og jeg tænkte at det kunde godt være sandt, de guttene gik jo altid og tuklet med skytevaaben. – Hvor mangt og meget det er her i huset og i mit liv – som uvilkaarlig faar mig til at snu bort paa dig og dit med tankerne mine har jeg ikke visst før i disse sidste dagene, og det gjorde vondt i hjertet at tænke paa dig og Anker.Anker] Johan Anker (1871–1940), ingeniør. Ankers ektemann.

Jeg blev gla da jeg saa av brevet dit at dere er paa HolmgilHolmgil] ekteparet Ankers hytte med skogen omkring dere og at Anker nogenlunde orker dette.

Her er alting som det pleier. Jeg arbeider og MosseMosse] Maren Charlotte Undset Svarstad, kalt Mosse (1915–1939) er vanskelig, og Anders] Anders Castus Svarstad jr. (1913–1940) lever sit eget unge liv for fuld stim og HansHans] Hans Undset Svarstad (1919–1978) er søt. EbbaEbba] Ebba Svarstad (1903–1984). Anders Castus Svarstads (1869–1943) eldste datter fra hans ekteskap med Ragna Moe Svarstad (1882–1963), født Moe. Ekteskapet med Moe ble oppløst i 1912. er heroppe disse dagene paa farvel-visit – om en 8–10 dager reiser hun til AskovAskov] By på Jylland i Danmark. I Askov ligger en kjent folkehøyskole, grunnlagt i 1865 som en videreføring av Rødding Høyskole, Danmarks første høyskole grunnlagt i 1844 (kilde: Askov Højskole). og skal være der ett aar. Jeg er glad hun skal faa komme bort fra alle vanskelige forhold en lang god tid – luften i Danmark er mild og munter sammenlignet med her og Ebba er trykkende tung – men klok og god og moderlig. Vorherre gi hende en kjernesund og retsindig dansk landmand med en pen gaard og tilstrækkelig hartkorn. Hun passer bedst til tungt arbeide, 2smukke idealer og ikke for faa børn, tror jeg.

Jeg vet ikke naar jeg kommer til byen – jeg maa til tandlægen ogsaa før jeg reiser ind. Men jeg gaar ut fra dog, at jeg sikkert møtes med dig – det blir vel i neste maaned. Ellers er disse byreiserne mine det værste av alt – her paa mit eget greier jeg mig igrunden godt, men bare tanken paa at skulde være i Kristiania faar mig til at svede ved beskuelsen av det urene farvand jeg skal manøvrere i.

Hjertelig hilsen til Anker og dig selv,
din Sigrid.
11. november 1922

Kjære Nini,

For eplekassen være du velsignet av mig og av mit hus – det var da herlig frugt! Og tak for forskjellige andre livstegn.

Dette bare for at si dig, tirsdag aftentirsdag aften] 14. november 1922 kommer jeg ind med Mosse.Mosse] Maren Charlotte Undset Svarstad, kalt Mosse (1915–1939) Jeg er syk av spænding – for ungen, for jeg skal krype mellem skjærene i Christiania – for boken minboken min] Korset, tredje del av trilogien om æKristin Lavransdatter, som kom i bokhandelen i slutten av november 1922 er blit paa 521 (!) sider, men saa er hu ossaa dau!hu ossaa dau] Korset ender med at Kristin Lavransdatter dør av svartedauden I det hele – nu kan du tro at jeg kjender jeg har arbeidet i 3 aar uten pustarbeidet i 3 aar uten pust] Kristin Lavransdatter-trilogien ble skrevet i årene 1920–1922 omtrent! Jeg ringer op dig en av de første dagene, om vi kanske kan træffes i byen. Saalænge Mosse er der kan jeg vil ikkekan jeg vil ikke] feil for: kan jeg ikke reise ut til dig, men hvis hun ikke skal ligge der længe, saa tænker jeg at jeg følger hende og Mary AndersenMary Andersen] Mary Andersen Stendahl (1899–1971), født Andersen, dansk «barnefrøken» på Bjerkebæk hjem og reiser ned igjen. Jeg vil saa gjerne se litt folk nu. Jeg vilde ogsaa benytte mig av BarbrasBarbras] Barbra Ring (1870–1955), forfatter invitation til Grinibraaten,Grinibraaten] småbruk i Bærum kjøpt av Barbra Ring da ektemannen, oberst Ragnar Rosenquist (1867–1920), døde våren 1920 (kilde: Ring 1947, 35 og 94) hvis det kan ordnes slik – jeg har forbasket lyst til at se det stedet, og hun er nu svinagtig hyggelig vertinde – til at skape et interiør er hun simpelthen genial.

Ellers saa er jeg begyndt at smake paa julegrøten. Barbra har faat en kylling i aar hun og og den er ikke mere at være kry av end mine utklækninger – jeg har ikke set noen av Ulrikke Greve teppene, men jeg haaber hun væver bedre med garn end med gloser.Ulrikke Greve teppene … gloser] Ulrikke Eleonore Sigwardt Greve (1868–1951), tekstilkunstner. Ga også ut novellesamlingen Naar man er ung (1890) og romanen Den morsomme verden (1922). At takke RegineRegine] Regine Normann (1867–1939), forfatter for Krigsraabets JulenummerKrigsraabets Julenummer] Krigsraabet. Officielt organ for frelsesarmeen i Norge (i dag Krigsropet), Norges eldste ukeblad, utgitt av Frelsesarmeen siden organisasjonen startet sitt arbeid i Norge i 1888. var vanskelig arbeide – og BojerBojer] Johan Bojer (1872–1959), forfatter. Ga ut romanen Den siste viking i 1921 og Peter EggePeter Egge] Peter Egge (1869–1959), forfatter. Ga ut Den hellige sjø. Fortælling i 1922. skal jeg ogsaa skrive og takke for bøkerne 2som de har sendt mig. Egge er det igrunden verst at finde ordene til – indholdet synes jeg er saa forfærdelig godt at jeg blev nervøs, næsten uanstændig ærlig synes jeg. Men alle pappirsroserne som han har smykket sin stil med.

Listøls ÆttesagaListøls Ættesaga] Knut Liestøl (1881–1951), folklorist. Kirke- og undervisningsminister 1933–1935. Ga ut Norske ættesogor i 1922. skal du læse – det er en sund og trygg og uspændende glæde at læse den manden altid. Rolig og vederhæftig arbeide og uaffektert landsmaal. –

Nu kommer frk Solheimfrk Solheim] I tv-produksjonen I Sigrid Undsets fotefar (1977) forteller Asta (Jeanette) Falkenberg (1897–1978), født Solheim, at hun var ansatt på Bjerkebæk i fem år fra juni 1919, med ett års mellomrom som hun tilbrakte i Oslo. Hun er borte fra Bjerkebæk i perioden august 1921 til oktober 1922. I et brev fra Undset til Falkenberg 14. oktober 1922 skriver Undset: «Velkommen hit hvilkensomhelst dag efter 25. oktober; jo før jo bedre» (kilde: Brevs. 348). Etter Falkenbergs tilbakekomst sluttet Guro Bergsbakk (1892–1991), født Dalsbø, i tjeneste hos Undset, der hun hadde vært i rundt ett år. og sier vi skal spise. Begge gutteneBegge guttene] Anders Castus Svarstad jr. (1913–1940) og Hans Undset Svarstad (1919–1978) er inde og staaker. Siden jeg blev færdig med boka synes jeg ikke jeg kan for menefor mene] eg. formene: forby dem at være inde, forresten regner de ikke brevskriving for noen forhindring som de respekterer heller, her ser ut som Jerusalems forstyrrelseJerusalems forstyrrelse] referanse til Jerusalems ødeleggelse i år 70 som følge av den første jødiske krigen (66–70) mot romerne og de skriker og farer.

Jeg hadde lagt 10 tuberoseløk ivaar og har faat 1 i blomst. Det var ikke straalende resultater – men den fylder hele stuen med duft.

Mange hilsener til AnkerAnker] Johan Anker (1871–1940), ingeniør. Ankers ektemann. og dig selv, og saa a rivedercia rivederci] (it.) på gjensyn
din
Sigrid
[21. november 1922]

Brevet er udatert, men det er påført «21.11.22» med gråblyant, trolig av mottaker. Dateringen kan stemme ut fra innholdet i brevet og dagbokinnførsel til Anker datert 29. november 1922 (Ms.8° 2669:6, s. 92 ff).

Kjære Nini,

Jeg forsøkte at komme frem til dig i telefonen forleden, men du var ikke tilstede (Det var i søndags.)søndags] antakelig 19. november 1922 Nu bor jeg her hos SigneSigne] søsteren Signe (Dorothea) Thomas (1887–1976), født Undset og har ikke telefon – vil du gjøre vel og sende mig etpar ord, om du skal ind til byen i denne eller næste uke? Jeg kan ikke reise fra MosseMosse] Maren Charlotte Undset Svarstad, kalt Mosse (1915–1939) – jeg har talt med Prof. Monrad KrohnProf. Monrad Krohn] Georg Monrad-Krohn (1884–1964), lege. Professor i medisin og spesialist innen nevrologi. og er usigelig nervøs for de undersøkelser, som her maa foretas. Men foreløpig blir det ikke – tænk at dagen før vi skulde reise væltet hun en bøtte med kokende vand over sig og ligger nu her paa 2fru Frølichs klinik,fru Frølichs klinik] Fru Frølichs barneklinikk ble etablert i 1916 i Pilestredet 77, Kristiania, av Elise Frølich (1873–1951) (kilde: NB avissøk, bl.a. Morgenbladet 22. oktober 1918: «Fru Frølichs barneklinik, Christiania. Av Elise Frølich i lægeforeningens tidsskrift».) forfærdelig forbrændt – men det gaar da godt fremover. Men det var en skrækkelig tid og er det endda – arten av undersøkelserne som M.K.M.K.] Monrad-Krohn skal foreta høres saa uhyggelig ut. Her er ikke hyggelig her heller. Signe overanstrengt og den mindste ungenden mindste ungen] Signe Undset Thomas Ollendorff (1921–2011), født Thomas hendes skral. Og paa Kampenpaa Kampen] Undsets ektemann 1912–1924, kunstmaleren Anders Castus Svarstad (1869–1943), bodde i Brinken gate 2 på Kampen i Kristiania, i et hus Undset og Svarstad i utgangspunktet hadde kjøpt sammen. Svarstad bodde nå med to av de tre barna han har fra sitt første ekteskap med Ragna Moe Svarstad (1882–1963), født Moe: Gunhild Svarstad Andreassen (1905–1992), født Svarstad, og Trond Svarstad (1908–1980). er det grusomt – S.S.] Svarstad, se forrige note var resigneret, gentlemanlike og elskværdig som ikke paa syv aar og jeg syk av samvittighet, mens jeg sat der med ham og de to rædsomme ungerne han har at slæpe paa – TrondTrond] Trond Svarstad (1908–1980) mere ynkelig og til at faa vondt av i begge betydninger end nogensinde før, og GunhildGunhild] Gunhild Svarstad Andreassen (1905–1992), født Svarstad hadde klippet cuttingcutting] hårfasong der håret er rett avklippet både i nakken og pannen, en av de mest populære frisyrene i 1920- og begynnelsen av 1930-årene (kilde: SNL) paa sig og saa absolut ikke ut som en dydig ung pike, endda jeg tror at hun er det – endda. Ebba er paa AskovEbba er paa Askov] Ebba Svarstad (1903–1984) gikk på folkehøyskolen i Askov, Danmark og har det deilig – det er endda en lysstraale.

Ja du kan vel ha nok med dit eget – men jeg er cut upcut up] (eng.) stresset; utslitt – og fredagfredag] 24. november 1922 skal jeg i gjestebud til Peter Egge;Peter Egge] Peter Egge (1869–1959), forfatter jeg hadde sendt han blomster –.

Stia bene, caraStia bene, cara] (it.) ha det bra, kjære – din Sigrid.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev til Nini Roll Anker 1919–1924

Sigrid Undset (1882–1949) og Nini Roll Anker (1873–1942) hadde et nært venninne- og kollegaforhold i over 30 år, fra det første møtet i 1911 til Anker døde i 1942. I denne utgaven presenteres det som er bevart av brev sendt fra Undset til Anker i årene 1919–1924, til sammen 49 brev.

Brevene i denne perioden handler om etableringen av Bjerkebæk, verdenssuksess som forfatter med trilogien om Kristin Lavransdatter (1920–1922) og store endringer i det praktiske og i det åndelige liv. Det er de nære tingene, barnas og stebarnas ve og vel og oppdragelse, moren og søstrene, som står i sentrum.

Brevene utgis i kildeskriftserien NB kilder. Det første bindet med brev fra Undset til Anker fra årene 1911–1918 ble utgitt i 2021. Det siste bindet med brevene fra årene 1925–1940 er planlagt utgitt i slutten av 2023.

Les mer..

Om Sigrid Undset

Forfatteren og samfunnsdebattanten Sigrid Undsets betydning for norsk og internasjonal litteratur- og samfunnshistorie er uomstridt. Hennes omfangsrike produksjon favner romaner, noveller, essaysamlinger, helgenbiografier, artikler og selvbiografiske skrifter.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.