Brev til Nini Roll Anker 1925–1940

av Sigrid Undset

1939

12. januar 1939

Kjære Nini,

MosseMosse] Maren Charlotte Undset Svarstad, kalt Mosse (1915–1939) døde imorges stille og rolig. Jeg vilde bare fortelle dig det, for jeg kommer ikke til å bekjenntgjøre det – det var jo så få som visste om henne. Hun blir begravet heroppe på Mesnaliens kirkegårdMesnaliens kirkegård] kirkegården ved Mesnali kirke i Brøttum sokn, under Hamar bispedømme, innviet i 1933 mandag.mandag] 16. januar 1939

Lev så vel da du, jeg håber du er bedre nu.håber du er bedre nu] I sine dagboknotater 3. januar 1939 skriver Anker at hun «kom hjem fra Kongsvoll i går-kveld. Jeg var tufs deroppe» (Ms.8° 2669:10, s. 27 ff.).

Mange hilsener, din
Sigrid.

__________
Adressetekst:
Fru Nini Roll Anker
Lillehaugen
Asker
18. januar 1939

Kjære Nini,

Takk for brevet dit og for blomsterne – de står her endda så friske og vakkre. De kom først efter begravelsen,begravelsen] Undsets datter Mosse ble begravet mandag 16. januar 1939, jf. forrige brev og det er for langt op til den lille kirkegården i Mesnaliaden lille kirkegården i Mesnalia] kirkegården ved Mesnali kirke i Brøttum sokn, under Hamar bispedømme, innviet i 1933 til at jeg kunde senne op de blomsterne som kom siden.

Det blir å legge om hele mit liv likesom – til syvende og sisst var det hensynet til MosseMosse] Maren Charlotte Undset Svarstad, kalt Mosse (1915–1939) som bestemte alt. Det blir mere lettvint å være mig – kanske, for det er jo nokk som står parate til å bli hennes «arvinger». Og du vet jeg er glad også – jeg har jo altid tenkt at det verste av alt vilde være å dø fra henne og vite at nu skulde hun rykkes op fra hjem og fra vaner som hun var så avhengig av, og overlates til fremmede. Men det blir vanskelig å venne sig til å være henne foruten.

Jeg vil gjerne få komme ut til dig noen dager – siden, når det blir mere vårlig. Jeg skal inn til Oslo til uken, men da rekker jeg ikke mere enn å se op til min mor om dagen; hun er blitt meget dårligere siden nyttår, venter selv at det snart skal bli slutt,min mor … meget dårligere … skal bli slutt] Charlotte Undset (1855–1939), født Marie Nicoline Charlotte Gydh eller Gyth, ble pleiepasient etter et slag og døde 26. august 1939. Ørjasæter (1993, 378) og Slapgard (2007, 547) oppgir 23. august som dødsdagen mens avisene, bl.a. dødsannonsen i Tidens Tegn tirsdag 29. august 1939, oppgir 26. august (kilde: NB avissøk). og er fornøiet med det, men syns det er sårt å skulle skilles fra os. Men hun er lykkelig for at TullaTulla] kallenavn for datteren Maren Charlotte Undset Svarstad, oftest kalt Mosse (1915–1939) er død og vel forvaret. Og så tenkte jeg å besøke RegineRegine] Regine Normann (1867–1939), forfatter – hun skrevhun skrev] ikke registrert blant Undsets papirer i Nasjonalbiblioteket at hun har ligget syk siden romhelgen.

Det var fælt at du skulde få en tannhistorie atpå alt det annet – jeg håber tannlægen har kunnet gjøre ende på den. Jeg ringer dig op ialfald når jeg kommer til Oslo, – om vi kunde møtes, eller jeg kunde ta en snartur ut til dig.

HansHans] Hans Undset Svarstad (1919–1978) har vært så snil og hyggelig denne tiden. Det har gjort 2et voldsomt inntrykk på ham, især at da Mosse lå i kisten, pyntet i brudedrakt med krans og slør,da Mosse lå i kisten, pyntet i brudedrakt med krans og slør] I brev av 17. januar 1939 til sønnen Anders Castus Svarstad jr. (1913–1940) skriver Undset om datterens katolske begravelse: «Mosse skulde jo begraves efter ritualet for uskyldige barn, d.v.s. med ingen tegn på sorg» (jf. Brevs. 348). Ifølge Slapgard (2007, 418) ble «det ringt som til bryllup, kapellet var pyntet med en mengde blomster». så var det som alle spor av sykdommen var strøket ut. For første gang så hun ut som en fullvoksen ung pike, og det vakkreste han hadde sett, sier han.

Mathea MortenstuenMathea Mortenstuen] Mathea Mortenstuen Bøe (1903–1964), født Mortenstuen lå i lumbagolumbago] uspesifikke ryggsmerter, ofte kalt hekseskudd og ischiasischias] samlebetegnelse på lidelser med strålende smerter fra korsryggen og ned i beina (kilde: SML) da Mosse døde og ligger endda. Hans gjør visitt hos henne etpar ganger hver dag og innrømmer at hun er et storslått menneske i godt som i vondt, og mot Tulla var hun storartet, og det er synd på henne nu; et avsnitt av hennes liv er jo forbi nu da Mosse ikke lenger trenger henne.

Hundene var så rare og rørende – de pep og klynket og holdt på å slikke skinnet av os det døgnet da Tulla stod i peisestuen. Den unge hunden har glemt det alt, åpenbart, men den gamle suttrer og leter efter henne endda.

Mange hilsener til JohanJohan] Johan Anker (1871–1940), ingeniør. Ankers ektemann. og dig

din
Sigrid.
18. april 1939

Brevet er maskinskrevet, men signert for hånd.

Kjære Nini,

Idag fikk jeg et kort fra Regineet kort fra Regine] Regine Normann (1867–1939), forfatter. Brevkortet er bevart sammen med brevet fra Undset til Anker i Brevs. 171. – jeg legger det indi forresten, men jeg antar du har hørt fra henne selv i samme anledning. Jeg må si at jeg husker ikke hvilket stipendiumstipendium] I sine dagboknotater 20. april 1939 skriver Anker i etterkant av et besøk hos Regine Normann: «Vi håper, hun til neste år skal få rentene av Ibsen og Bjørnsonfondet, som gis til eldre forfattere; så var det, om Sigrid Undset og jeg i fellesskap kunde be William Nygård med å gi henne 1000 kr. i forskudd på det» (Ms.8° 2669:10, s. 43). det var vi talte med henne om, men det må vel ha vært det som Theodor CaspariTheodor Caspari] (Carl) Theodor Caspari (1853–1948), forfatter, litteraturkritiker og lærer fikk forleden år. Er det ledig nu – for det utdeles jo bare hvertannet år. Og har Regine søkt det? For efter kortet ser det nesten ut som hun mener at hun skal kunne få det uten å ha søkt det. Stakkar, hun begynner å bli gammel nu. Jeg har ikke sett henne på lenge, skjønt jeg har vært der ialfald en gang siden vi var der sammen.

Så er det denne sørgelig Aksel Krogh.Aksel Krogh] Axel Krogh (1892–1982), forfatter Du har vel hørt fra ham og fått fremstillingen av hans elendighet – som ikke er liten heller, han kunde sikkert trenge å få komme ut. Den sisste boken hans er riktig dårlig syns jegDen sisste boken hans er riktig dårlig syns jeg] Det spiller i Haugen (1939), jf. bl.a. Barbra Rings anmeldelse i Nationen 3. april 1939 av en «rar, ujevn bok, med iøinefallende feil, men interessant som utslag av Axel Kroghs sinn». Og Alf Martin Jægers anmeldelse i Nordlys 12. april 1939 om Krogh som har «nådd lenger enn noensinne før» (kilde: NB avissøk). – så minner den om KinckKinck] Hans E. Kinck (1865–1926), forfatter og så om Bør BørssonBør Børsson] Johan Falkbergets (1879–1967) fortellinger om Bør Børson, Bør Børson. Olderdalens største søn. En fortelling/Bør Børson jr. (1920/1922) og Den nye Bør Børson (1927) og så er det litt Tryggeve Gulbrandsson.Tryggeve Gulbrandsson] Trygve Gulbranssen (1894–1962), forfatter, idrettsorganisator og tobakksgrossist Men den er altså skrevet før den om Gildeteigen og pengene hans,den om Gildeteigen og pengene hans] Sannsoga um Gildeteigen og pengarne hans (1936) som var svært god syns jeg, så han skulde ha evnen til å forny sig. Ja, jeg misunder dig ikke å sitte i det litterære råd: mindre og mindre å dele ut av, flere og flere som søker, og ferre og ferre å tigge ekstra-stipendier av.

Her begynner det å bli vår – sneklokkerne og krokusen er oppe på hver bar flekk – somme steder står de og titter op mitt i en snefonn og forresten. Jeg er spendt på om de kommer, noen av de plantene jeg fikk hos dig ifjor – især den derre erythronium dens canis.erythronium dens canis] hundetann Den forsvandt naturligvis straks efter at jeg hadde plantet den her, men det var jo i naturens orden. Det er godt å ha våren å glede sig over – mye annet er det ikke som det er til å holde ut å tenke på. Og nettop når en ser det smelter, og blomstene kommer op dag for dag, og nye trekkfugler nesten hverannen dag, og alle kaktus og roser og hibiscus i vinduene begynner å blomstre – så er det dobbelt avsindig å tenke på at menneskene ikke kan la være å skape elendighet på en 2så henrivende jord som denne her er – om våren.

Min mor lever endda,Min mor lever endda] Charlotte Undset (1855–1939), født Marie Nicoline Charlotte Gydh eller Gyth, ble pleiepasient etter et slag og døde 26. august 1939. Ørjasæter (1993, 378) og Slapgard (2007, 547) oppgir 23. august som dødsdagen mens avisene, bl.a. dødsannonsen i Tidens Tegn tirsdag 29. august 1939, oppgir 26. august (kilde: NB avissøk). – det er nesten ubegripelig, hver gang jeg ser henne syns jeg, hun kan ikke bli svakere, og neste gang jeg kommer inn er hun likevel blitt mere hjelpeløs. Nu er hun uklar også av og til – men nevner noen HitlerHitler] Adolf Hitler (1898–1945), østerisk-tysk nasjonalsosialistisk politiker og diktator, rikskansler i Tyskland fra 1933 og MussoliniMussolini] Benito Mussolini (1883–1945), italiensk politiker og diktator siden 1928, grunnlegger av fascismen (kilde: SNL) kvikner hun til: forbittrelsen har altid vært en av de mest fremtredende funktioner hos henne. Men min søstermin søster] Signe (Dorothea) Thomas (1887–1976), født Undset har det stridt, jeg er redd for henne, – hun har strevet over evne i mange år, og nu er det strev både natt og dag, selv om hun har en pikeen pike] ikke identifisert som tar annen hver natt.

Får jeg se dig på årsmøtetårsmøtet] årsmøtet (eller vårmøtet) i Den norske Forfatterforening foregikk 28. april 1939. Samme dag møttes også Det litterære råd der Anker deltok (jf. Ms.fol. 4689:A:1:c, s. 155–158, og Ms. 8° 2669:10, s. 44). mon?

Lev så vel da, og hils Johan!Johan] Johan Anker (1871–1940), ingeniør. Ankers ektemann.

Din
Sigrid.Sigrid] håndskrevet
22. april 1939

Brevet er maskinskrevet, men signert for hånd.

Kjære Nini,

Jo du vet jeg kan godt snakke med Nygaard,Nygaard] William Nygaard d.e. (1865–1952), forlegger, Aschehoug & Co. og politiker om han vil forstrekke RegineRegine] Regine Normann (1867–1939), forfatter med de 1000 kronerne.forstrekke Regine med de 1000 kronerne] Ifølge Willumsen (1997, 260) fikk Normann utbetalt «kroner 1000.- av Aschehoug etter henstilling fra Forfatterforeningens formann Sigrid Undset» våren 1939. Jf. forrige brev. Jeg skulde ønske hun fikk vår «ærespension»ønske hun fikk vår «ærespension»] I sine dagboknotater 20. april 1939 skriver Anker i etterkant av et besøk hos Regine Normann: «Vi håper, hun til neste år skal få rentene av Ibsen og Bjørnsonfondet, som gis til eldre forfattere» (Ms.8° 2669:10, s. 43). Jf. forrige brev. – hun kunde godt ha fortjent det. Det er stor synd at igrunnen så få husker på, hvor godt hun har skrevet. For hennes besste bøker er helt fortrinlige – jeg leste om igjen et par av dem for en tid siden. Jeg får se å komme op til henne neste gang jeg er i byen, det er jo sørgelig at hun skal forlate Steensgaten. Hun har bodd der en 30 år vel.forlate Steensgaten … en 30 år vel] Normann bodde i Stensgaten i Oslo i 34 år fra 1905. Først i Stensgate 5, så, fra 1910, i Stensgate 3. Jf. Willumsen (1997, 99 og 127). Undres om hun kan trives med å skullde bo på Nordland for godtbo på Nordland for godt] Lofotposten melder mandag 19. juni 1939 at Regine Normann hadde flyttet nordover 17. juni 1939: «Nordgående passasjerfly lørdag hadde fullt belegg […] Med flyet fulgte blandt andre forfatterinnen Regine Normann» (kilde: NB avissøk). Jf. forrige brev. – det er vel helt anderledes der end det var i hennes tid.

Her sner og sner det i dag så nu er alt hvitt. Men sneen er så våt så den gjør nok bare godt. Det var kommet op masser av sneklokker, og alt mulig annet piplet op, men hverken scillascilla] (hage)blåstjerne eller puschkiniapuschkinia] vårpryd hadde mere enn såvitt begynnt å vise blomsterknoppene. ChiodonoxaenChiodonoxaen] snøstjerne min står et sted som det endda ligger gammel sne over. Men de gule ranunkelagtige blomstene som jeg fikk av dig og plantet borte i lunden var ialfald begynnt å komme op – så ut til at det var blitt flere av dem også. Jeg skulde gjerne sett haven din nå, men det blir nok ikke av – min mor er så elendig nåmin mor er så elendig nå] Charlotte Undset (1855–1939), født Marie Nicoline Charlotte Gydh eller Gyth, ble pleiepasient etter et slag og døde 26. august 1939. Ørjasæter (1993, 378) og Slapgard (2007, 547) oppgir 23. august som dødsdagen mens avisene, bl.a. dødsannonsen i Tidens Tegn tirsdag 29. august 1939, oppgir 26. august (kilde: NB avissøk). så det kan vel ikke vare lenge, skjønt det har vi trodd siden nyttår. SigneSigne] søsteren Signe (Dorothea) Thomas (1887–1976), født Undset blir aldeles slitt ut. Så når det er over engang må jeg se å få henne hitop en stund.

Det var godt å høre at du ialfald er forholdsvis bra nu, og JohanJohan] Johan Anker (1871–1940), ingeniør. Ankers ektemann. også. Mange hilsener

din
Sigrid.Sigrid] håndskrevet
2. mai 1939

Brevet er maskinskrevet, men signert for hånd.

Kjære Nini,

LørdagLørdag] 29. april 1939 var jeg oppe hos Aschehoug og talte med William Nygaard.William Nygaard] William Nygaard d.e. (1865–1952), forlegger, Aschehoug & Co. og politiker Det var ingen ting i veien for at RegineRegine] Regine Normann (1867–1939), forfatter skulde få det forskuddet hun trengte for å flytte til Nordland,flytte til Nordland] Lofotposten melder mandag 19. juni 1939 at Regine Normann hadde flyttet nordover 17. juni 1939: «Nordgående passasjerfly lørdag hadde fullt belegg […] Med flyet fulgte blandt andre forfatterinnen Regine Normann» (kilde: NB avissøk). Jf. brevene fra april 1939. han var svært velvillig – syntes jo bare, det var litt trist, fordi det vel kommer til å bli en skuffelse for henne. Derefter gikk jeg op til Regineop til Regine] Stensgate 3, Oslo da og meddelte resultatet. Hun blev glad, men denne gangen syns jeg hun virket svært gammel og skrøpelig – lett til tårer, og utrettelig til å fordype sig i sine minner. Det er avtalt alt mulig, med et skib som skal ta innboet hennes opover først i juni,et skib som skal ta innboet hennes opover først i juni] Ifølge Willumsen (1997, 265) tok det tid «å pakke alt, mangfoldige kasser ble sendt med lastebåt». og Regine var full av planer om hvor herlig hun skulde få det der oppe, og hvor mye hun nu kom til å skrive op av sagn og slikt – og hun og MagnhildMagnhild] Magnhild (Therese) Normann Jakobsen, født Normann (1894–1986), datter av Regine Normanns bror Kristoffer (Johan Mikkelsen) Normann (1865–1957). Magnhild hadde bodd sammen med sin tante og stelt huset for henne i Oslo helt siden høsten 1920. ønsket mig velkommen til Stangland,Stangland] Kristoffer Normanns gård Steinsland i den tidligere kommunen Skånland i Troms, jf. Willumsen (1997, 187 og 265) og forrige note. tror jeg plassen heter. Men det var jo nokså trist det hele da – det er vist så forandret, Nordland, siden hennes tid, så Gud vet hvordan hun kommer til å trives der, og med denne brorenbroren] Kristoffer (Johan Mikkelsen) Normann (1865–1957), jf. forrige note som hun ikke har sett siden de var unge mennesker –.

Det var trist nok oppe hos ThomasesThomases] Signe (Dorothea) Thomas (1887–1976), født Undset. Undsets søster. Gift med Sigge Pantzerhielm Thomas (1886–1944), filolog. De hadde tre døtre: 1) (Anne Marie Nicoline) Charlotte Gyth Blindheim (1917–2005), født Pantzerhielm Thomas, arkeolog; 2) (Hedvig) Sigrid (Ingeborg Catharina) Braatøy (1917–2010), født Pantzerhielm Thomas, lektor; 3) Signe Undset Ollendorff (1921–2011), født Pantzerhielm Thomas. De bodde «oppe» på Sogn, i dag bydel i Nordre Aker i Oslo. I Kristiania/Oslo adressebok for 1940, 1582 står Sigge Pantzerhielm Thomas oppført på adressen Store Ringvei 164, Sogn hageby (kilde: digitalarkivet.no). også. Mama er bedre igjen nå,Mama er bedre igjen nå] Charlotte Undset (1855–1939), født Marie Nicoline Charlotte Gydh eller Gyth, ble pleiepasient etter et slag og døde 26. august 1939. Ørjasæter (1993, 378) og Slapgard (2007, 547) oppgir 23. august som dødsdagen mens avisene, bl.a. dødsannonsen i Tidens Tegn tirsdag 29. august 1939, oppgir 26. august (kilde: NB avissøk). men det sørgelige er at en kan ikke være glad for det, – hun ønsker ikke selv å leve videre på denne måten, helt lam og avhengig av hjelp, som hun ikke kan la være å kreve en gang hvert femte minutt omtrent, endda hun skjønner at det sliter ut SigneSigne] Signe (Dorothea) Thomas (1887–1976), født Undset aldeles. Men hun er som et barn i det stykket – være i hendene på noen hele tiden for å kjenne litt avveksling og at hun likevel lever. Ellers er hun ikke sløv, husker fra dag til dag sånt som at Sigrid Thomas er oppe til eksamen,Sigrid Thomas er oppe til eksamen,] (Hedvig) Sigrid (Ingeborg Catharina) Braatøy (1917–2010), født Pantzerhielm Thomas. Undsets niese. Ifølge Blindheim (1982, 43) hadde hun valgt «filologien med engelsk som første fag» etter artium i 1936. husker at hun fikk CarlyleCarlyle] Thomas Carlyle (1795–1881), skotsk historiker og forfatter i opgave og at hun hadde sagt på forhånd, hvis hun fikk ham kom det til å gå dårlig, at HansHans] Hans Undset Svarstad (1919–1978) skal op i landsmålsstil om et par dager o.s.v. Men hun greier ikke lenger å skjelne mellem det hun har hørt og det hun har drømt eller ligger og fantaserer ihop, det ene er like virkelig for henne som det annet. Signe ser forferdelig 2medtatt ut nu, spissneset og grimet i ansiktet og blek så det bare er rundt øinene hun har farve. Jeg reiste hjem igjen mandag,mandag] 1. mai 1939 (altså dagen før brevet er skrevet selv om Undset ikke refererer til «i går»). Se også senere noter om dateringer i brevet. for legenlegen] ikke identifisert sier, det kan dra ut i uker endda – det kan også være slutt når som helst, ingen kan si noe. Atpå til har de en ung engelsk pikeen ung engelsk pike] Pearl, etternavn ikke identifisert på besøk – en veninne av Sigrid Thomas fra London. Sigrid var gjest i Pearls bedstemors hjem ifjor,gjest i Pearls bedstemors hjem ifjor] Sigrid Braatøy var i England sommeren 1938 og også innom Edinburgh i Skottland, jf. brev fra Undset til Signe Thomas 28. juli 1938 (Brevs. 742). 9. august 1938 nevner hun i sitt brev til sønnen Anders at Sigrid og en venninne er kommet hjem igjen (Brevs. 348). og det er vel likt Signe, at da så Pearl skrev at hun vilde komme, på Sigrids svevende invitation ifjor, så vilde ikke Signe at det skulde svares, det passet ikke. Nu kommer de op til mig på weekendop til mig på weekend] Usikker hvilken helg Undset refererer til. Påfølgende helg, altså 6. og 7. mai, er Undset bl.a. hos Anker. I sine dagboksopptegnelser fra 3. juni 1939 tilbakedaterer Anker en middag med bl.a. Undset hjemme hos seg, til søndag 7. mai. Anker hadde fylt 66 år 3. mai 1939. Se senere note. Undset nevner imidlertid hverken helgebesøket eller middagen hos Anker i påfølgende brev 13. mai 1939. alle jentungene,alle jentungene] (Anne Marie Nicoline) Charlotte Gyth Blindheim (1917–2005), født Pantzerhielm Thomas; (Hedvig) Sigrid (Ingeborg Catharina) Braatøy (1917–2010), født Pantzerhielm Thomas, Signe Undset Ollendorff (1921–2011), født Pantzerhielm Thomas, og Sigrids venninne Pearl (etternavn ikke identifisert) det blir noen dagers hvile for Signe – det er det eneste jeg kan gjøre for henne nu. Men hele tilstanden i SognSogn] I Kristiania/Oslo adressebok for 1940, 1582 står Sigge Pantzerhielm Thomas oppført på adressen Store Ringvei 164, Sogn hageby (kilde: digitalarkivet.no). er nokså likt et mareritt nu.

Her er det vemmelig kallt, og det begynner å bli tørt og – det er den evige «underdeilige mai» på Lillehammer – det kjedeligste veiret har vi bestandig i mai, med noravinn og tørke og støv og alting står og trøkker. Men det meste av sneen er da vekk nu, og erythroniumerythronium] hundetann kommer op i massevis, vist alle de løkene jeg fikk hos dig, bare bladene endda. Du sa, de brer sig kolossalt der de først er kommet, så jeg håber det skal bli morro med dem.

Jeg så noen aldeles henrivende lakkrøde små liljer på torvet da jeg var i byen, kjøpte en bukett med til Signe, men fikk ingen til mig selv fordi det var 1. mai mandag. De er små og turbanformet og vokser i mere spredte topper enn martagonerne.martagonerne] martagonlilje; krøll-lilje Aner du hvad det er for en sort, for jeg vil se om jeg kan få tak i løk av dem til høsten. Det er ikke lilium chalcedoniumlilium chalcedonium] liljesort med små røde blomster vel?

Jeg skulde gjerne vært ute hos dig en tur denne gangen, men det blev jo bare å være oppe hos min mor al den tiden jeg ikke var optatt med business.business] (eng.) forretninger; virksomhet Men en annen gang kommer jeg vel.Men en annen gang kommer jeg vel] Ifølge Ankers dagboksopptegnelser fra 3. juni 1939 var Undset på middagsbesøk hos henne søndag 7. mai, sammen med Sigurd Hoel (1890–1960) og Helge Krog (1889–1962) og deres koner. Anker hadde fylt 66 år den 3. mai 1939 (Ms.8° 2669:10, s. 45). Jf. tidligere note. Lev så vel da, du og Johan.Johan] Johan Anker (1871–1940), ingeniør. Ankers ektemann.

din hengivne
Sigrid.Sigrid] håndskrevet
13. mai 1939

Brevkort.

Kjære Nini,

Takk for lån av boken om liljer,boken om liljer] ikke identifisert men den hadde jeg selv, og jeg er dessverre endda like klok angående den siste turbanliljenlike klok angående den siste turbanliljen] jf. forrige brev – jeg tenkte at du kanske hadde sett den på torvet og visste hvad det er for en.

Det er det samme med min morDet er det samme med min mor] Charlotte Undset (1855–1939), født Marie Nicoline Charlotte Gydh eller Gyth, ble pleiepasient etter et slag og døde 26. august 1939. Ørjasæter (1993, 378) og Slapgard (2007, 547) oppgir 23. august som dødsdagen mens avisene, bl.a. dødsannonsen i Tidens Tegn tirsdag 29. august 1939, oppgir 26. august (kilde: NB avissøk). – men SigneSigne] Signe (Dorothea) Thomas (1887–1976), født Undset. Undsets søster. blir mere og mere sliten. Så jeg er ikke noe gla. 2Og ikke videre oplagt til å arbeide. Imidlertid så har jeg da fått avgårde mit bidrag til etslags fødselsdagsskrift til Johan Falkbergetetslags fødselsdagsskrift til Johan Falkberget] Johan Falkberget (1879–1967) fylte 60 år 30. september 1939. Undset skrev artikkelen «Til Johan Falkberget» trykt i Fredrik Paasche (red.): Til Johan Falkberget på 60-årsdagen (1939). – og lest igjennem i den anledning noen av hans eldre ting – og så mye ypperlig der er i dem! Skal du senne bidrag til det.

Hustre kallt ikvell – og ikke en sky på himmelen! I morges trodde jeg virkelig det skulde blitt regn – her er så kallt og så tørt så nå begynner det å bli utrivelig!

Mange hilsener
din Sigrid.
23. juni 1939

Brevet er maskinskrevet, men signert for hånd.

Kjære Nini,

Ja nu er det ialfald vedtatt at fru Hauklandfru Haukland] Elisabeth Haukland (1874–1951), født Hessler, tysk billedhogger. Enke etter forfatteren Andreas Haukland (1873–1933). skal få en liten fast støtte av ForfatterforeningenForfatterforeningen] Den norske Forfatterforening, grunnlagt i 1893. Undset var leder i foreningen fra 1936–1940. – kr. 300 pr. år. Hun har forresten fått omtrent det beløpet av os i flere år, men kan hun få et fast bidrag også av GriegGrieg] Harald Grieg (1894–1972), forlegger, Gyldendal norsk forlag og NygaardNygaard] William Nygaard d.e. (1865–1952), forlegger, Aschehoug & Co. og politiker ved siden av, så kan jo vi godt gå med på å slå fast et bestemt beløp pr. år til henne. Imens håber vi jo på å få noen pensioner til forfatterenker av Stortinget. Jeg skulde ha talt med statsråd Hjeltveitstatsråd Hjeltveit] Nils Hjelmtveit (1892–1985), lærer og Arbeiderpartiet-politiker. Kirke- og undervisningsminister i Johan Nygaardsvolds (1879–1952) regjering fra 1935 til 1945. om det sisst jeg var i byen,sisst jeg var i byen] Undset var i Oslo i forbindelse med bl.a. styremøtet i Den norske Forfatterforening 20. juni 1939 (jf. Ms.fol. 4689:A:1:c, s. 162). men så reiste han bort og blir borte en tid. Så nu vet jeg ikke når det kan bli. Men jeg skulde efter planen være hjemme i sommer og arbeide, så det blir kanske ikke så lenge til.

Det vil si at jeg hadde tenkt å ta en snartur til Sørlandet, til Utstein kloster,Utstein kloster] Norges eneste bevarte middelalderkloster på Mosterøy i Rennesøy kommune der Harald Hårfagre (død omkring 930–933) hadde sin kongsgård. Klosteret ble bygd fra 1260-årene mens «noen bygningsdeler [muligens] er eldre og skriver seg fra et tidligere kongsgårdsanlegg» (kilde: utsteinkloster.no) hvor min niece for tiden arbeidermin niece for tiden arbeider] (Anne Marie Nicoline) Charlotte Gyth Blindheim (1917–2005), født Thomas, arkeolog. Jf. Blindheim (1982, 32 ff.) om arbeidet ved Ulstein kloster og besøk av Undset. Blindheim daterer imidlertid besøket til 6. juli 1938, ikke 1939. for tiden arbeider under arkitekt Fischer,arkitekt Fischer] Gerhard Fischer (1890–1977), arkitekt og arkeolog. Jf. Ryfylke 2. juni 1939 om restaureringsarbeidene rundt Utstein kloster under Fischers ledelse i juni 1939 (kilde: NB avissøk). som maser og maser på at jeg skal komme dit og se hvad de steller med. Så tenkte jeg og ta hjem over Bergen og Sognefjorden og Filefjell – det er et hjørne av landet som jeg endda aldrig har sett. Men nu kommer det an på hvordan det går med min mor da.hvordan det går med min mor da] Charlotte Undset (1855–1939), født Marie Nicoline Charlotte Gydh eller Gyth, ble pleiepasient etter et slag og døde 26. august 1939. Ørjasæter (1993, 378) og Slapgard (2007, 547) oppgir 23. august som dødsdagen mens avisene, bl.a. dødsannonsen i Tidens Tegn tirsdag 29. august 1939, oppgir 26. august (kilde: NB avissøk). Sisst jeg var inne var hun så elendig, så vi skjønner ikke livet kan henge i henne nesten. Så ingen av os vet egentlig noe om hvad vi kan eller ikke kan gjøre i den nermeste fremtid.

HansHans] Hans Undset Svarstad (1919–1978) blev altså student! Med mm] karakteren meget tilfredsstillende i norsk stil, tre nogenlundenogenlunde] karakteren nogenlunde tilfredsstillende og 1 måtelig.måtelig] karakteren måtelig tilfredsstillende (betinget strykkarakter) Selv erklærer han et[sic.] det er jo egentlig bare karakteren i norsk som er noe å bry sig om. For øieblikket forlyder det at han skal studere historie, han har også en ny veninneen ny veninne] ikke identifisert som han er utanselig[sic.] optatt av. Han har ialfald vært i aktivitet i russetiden, så det er bra han ikke skal ha den op igjen, for det syns jeg må være flaut.

Jeg har hatt noe vemmelig eksem en tid, så jeg gikk til doktordoktor] ikke identifisert sisste jeg var i byen. Det kom fra nerverne naturligvis, men varmen var grunn til utbruddet mente han.

2Nu er vi henrykte for regnet, men her har vært flom og forstyrrelser. Haven min har det ikke gått ut over – det var bare de bekkene som har tilsig fra fjellet som har slått sig løs. Men du kan tro det så ut opover HedemarkenHedemarken] bygdene på østsiden av Mjøsa østover til vannskillet mot Glomma (kilde: SNL) – og da jeg kom hjem i onsdags måtte vi ta bil fra Brøttum,Brøttum] sogn rundt 13 kilometer sørøst for Lillehammer for togene kan ikke komme lenger, og endda er nok ikke linjen i orden helt op.

Mange hilsener til JohanJohan] Johan Anker (1871–1940), ingeniør. Ankers ektemann. og dig, – og takk for sissttakk for sisst] Ifølge Ankers dagboksopptegnelser fra 3. juni 1939 var Undset på middagsbesøk hos henne, sammen med Sigurd Hoel (1890–1960) og Helge Krog (1889–1962) og deres koner, søndag 7. mai 1939. (Ms.8° 2669:10, s. 45). Jf. tidligere noter. skulde jeg sagt. Det var veldig hyggelig, men det hadde jo vært endda hyggeligere hvis ikke HelgeHelge] Helge Krog (1889–1962), forfatter hadde okkupert ordet hele kvellen.

Din
Sigrid.Sigrid] håndskrevet
8. august 1939

Brevet er maskinskrevet, men signert for hånd.

Kjære Nini,

Takk for brevet dit som jeg fikk idagmorges. Jeg sender dig det brevet jeg fikk fra ScottScott] Gabriel Scott (1874–1958), forfatter i sakens anledning, men du får være så snil å la mig få det tilbake, jeg har ikke kunnet legge det frem for styretstyret] styret i Den norske Forfatterforening (grunnlagt 1893) bestod etter januar 1938 av leder Sigrid Undset, nesteformann Georg Brochmann (1894–1952), Inge Krokann (1893–1962), Ole Barmann (1897–1983) og Nils Johan Rud (1908–1993). I tillegg nevnes Aslaug Vaa (1889–1965) i foreningens styreprotokoller, jf. Ms.fol. 4689:A:1:c og Brochmann (1952, 465). endda, for vi har jo ikke møter nu i ferien – medlemmene er spredt hit og dit og BrochmannBrochmann] Georg Brochmann (1894–1952), forfatter og redaktør. Ifølge foreningens styreprotokoller fant neste styremøtet sted 31. august 1939, men da var ikke Undset til stede. Hun deltok igjen 20. september 1939 (Ms.fol. 4689:A:1:c). i Danmark. Siden hanhan] Gabriel Scott (1874–1958), forfatter åpenbart har så lite lyst på å komme under debatt som kandidat til dikterløndikterløn] Det var forfatteren Kristofer Uppdal (1878–1961) som fikk tildelt statens kunstnerlønn i 1939. så syns ialfald ikke jeg vi bør gjøre noe for å få ham til å gå med. Når en mann har fått Forfatterforeningens æresløn heter det visst, så burde jo ikke det bli kilden til noe som han syns er ubehagelig.

Du er altså også hjemme i sommer, og har det vondt.har det vondt] I sin dagbok noterer Anker 19. juli 1939: «Jeg reiste til Holmgild, syk i hodet og fikk en angina dertil. Blev deroppe […] i 18 dager, i regn og torden og indre og ytre elendighet.» (Ms.8° 2669:10, s. 48 ff.). Det var trist å høre det. Selv har jeg det egentlig bra – jeg forsøker å få gjort noe på en bok,en bok] Madame Dorthea kom ut i november 1939 mens «Madame Dorthea. Første kapitel av en ny roman» ble utgitt allerede i februarnummeret til Bonniers litterära magasin (1939), s. 88–97. og har hatt huset alene en tre ukers tid. For øieblikket er her fullt igjen – HansHans] Hans Undset Svarstad (1919–1978) kom ned fra fjellet med tredages halsesyke og ligger, AndersAnders] Anders Castus Svarstad jr. (1913–1940) er hjemme på ferie med sin Gunvor,sin Gunvor] (Klara) Gunvor Gausheim (1910–2010), født Hjerkinn, forlovet med Anders Castus Svarstad jr. fra august 1937 og fram til Anders’ død i 1940, jf. Opland Arbeiderblad 11. august 1937 (kilde: NB avissøk) og nu er desuten en fetter av mig fra Danmark her med sin koneen fetter av mig … med sin kone] ikke identifisert – men det er bare for etpar dager, og da jeg er svært glad i ham, og liker konen, så er det jo bare hyggelig. De biler vildere imorgen, de to, og Anders og kjæresten blir her da ialfald foreløbig.

Jeg var en snartur nede i Stavanger – hadde lovt arkitekt Fischerarkitekt Fischer] Gerhard Fischer (1890–1977), arkitekt og arkeolog. Jf. Ryfylke 2. juni 1939 om restaureringsarbeidene rundt Utstein kloster under Fischers ledelse i juni 1939 (kilde: NB avissøk). å komme til Utstein klosterUtstein kloster] Norges eneste bevarte middelalderkloster på Mosterøy i Rennesøy kommune der Harald Hårfagre (død omkring 930–933) hadde sin kongsgård. Klosteret ble bygd fra 1260-årene mens «noen bygningsdeler [muligens] er eldre og skriver seg fra et tidligere kongsgårdsanlegg» (kilde: utsteinkloster.no). mens han og hans konehans kone] Dorothea («Tulla») Fischer (1903–1992), født Stoud Platou, kunsthistoriker, arbeidet sammen med sin mann Gerhard Fischer og Charlotte ThomasCharlotte Thomas] (Anne Marie Nicoline) Charlotte Gyth Blindheim (1917–2005), født Thomas, arkeolog. Undsets niese. Jf. Blindheim 1982, 32 ff. om arbeidet ved Ulstein kloster og besøk av Undset. Blindheim daterer imidlertid besøket til 6. juli 1938, ikke 1939. lå der og arbeidet. Det var hyggelig, og Stavanger er en trivelig by, og Jæren var vakker og morsom å se. Lotte Thomas studerer arkeologi så det suser om henne – nu har hun fått jobb med en annen av lærerne sineen annen av lærerne sine] Bjørn Hougen (1898–1976), arkeolog og graver i hustufter på Filefjell.Filefjell] fjellområdet mellom Lærdal i Sogn og Vang i Valdres. Jf. bl.a. Velgeren 25. august 1939 om arkeologiske gravninger på Filefjell der Hougen arbeider sammen med «to studenter» (kilde: NB avissøk). HansHans] Hans Undset Svarstad (1919–1978) fikk artium – med en mm] karakteren meget tilfredsstillende i norsk stil som reddet ham over alle de andre sørgelige karaktererne. Fortiden heter det at han vil studere historie. Anders ser bedre ut enn sisst han var hjemme. Nu blir det vel ikke lenge til at han kan komme hjem for godt.Anders … kan komme hjem for godt] Anders Castus Svarstad jr. (1913–1940) hadde flyttet til Birmingham, England, i november 1935 for å utdanne seg til ingeniør. Ifølge Slapgard (2007, 428) hadde han «kommet hjem som ferdigutdannet bilingeniør» i august 1939. I et brev til moren 19. juli 1939 skriver imidlertid Svarstad jr. at han hadde strøket til eksamen i juli 1939 (kilde: Brevs. 348). Gid han kunde få noe å gifte sig på. Kjæresten hans er sekretær for sin farsin far] Sigurd Johansen Hjerkinn (1880–1968). på melkefabikken[sic.] 2på Kappmelkefabikken på Kapp] Kapp Melkefabrikk (1898–1928), industrivirksomhet i Østre Toten og datter i huset desuten hjemme, så blandt annet for hennes skyld kunde jeg ønske at de snart kunde få sit eget.

Signe har gått hjemme i hele sommer, og hennes familieSigne … og hennes familie] Signe (Dorothea) Thomas (1887–1976), født Undset. Undsets søster. Gift med Sigge Pantzerhielm Thomas (1886–1944), filolog. De hadde tre døtre: 1) (Anne Marie Nicoline) Charlotte Gyth Blindheim (1917–2005), født Pantzerhielm Thomas, arkeolog; 2) (Hedvig) Sigrid (Ingeborg Catharina) Braatøy (1917–2010), født Pantzerhielm Thomas, lektor; 3) Signe Undset Ollendorff (1921–2011), født Pantzerhielm Thomas. farer ut og kommer hjem, og hun har mama, som det gåt nedover med,mama, som det gåt nedover med] Charlotte Undset (1855–1939), født Marie Nicoline Charlotte Gydh eller Gyth, ble pleiepasient etter et slag og døde 26. august 1939. Ørjasæter (1993, 378) og Slapgard (2007, 547) oppgir 23. august som dødsdagen mens avisene, bl.a. dødsannonsen i Tidens Tegn tirsdag 29. august 1939, oppgir 26. august (kilde: NB avissøk). uendelig langsomt, – men nu er hun ofte nokså uklar. De har hatt pleierskerpleiersker] ikke identifisert til nattevåk i de sisste månedene, men det er brysomt det og, for min mor blir så rasende på dem og er i det hele svært vanskelig. De hadde fått en Elisabethssøster,en Elisabethssøster] en ikke identifisert sykepleier fra St. Elisabethsøstrenes kongregasjon Den norske provins, katolsk kongregasjon grunnlagt i Tyskland i 1842 (siden 1880 i Norge) svært flink og elskverdig sier Signe – hun kom i den tro at hun skulde pleie en from gammel katholsk dame, og så kallte mamma henne en heks og påstod at hun forsøkte å forgifte henne. Søsteren forsøkte aldrig så blitt å få henne fra disse ideerne som hun ikke begriper hvordan fruen kunde ha fått. «Hun er tysk», sa min mor kort og godt. Søsteren stakkar blev kritthvit av sinnsbevegelse, og det var jo ikke noe rart at hun fra den stund av ikke kunde skjule, det var med en voldsom selvovervindelse at hun forsøkte å være like elskelig som før. Naturligvis vet hun at et gammelt menneske med åreforkalkning ikke er tilregnelig – men også, at et sånt tyskerhat ikke er noe som er kommet med åreforkalkningen.

Har du hørt noe fra Regine siden hun kom til NordlandRegine … kom til Nordland] Regine Normann (1867–1939), forfatter. Lofotposten meldte mandag 19. juni 1939 at Regine Normann hadde flyttet nordover 17. juni 1939: «Nordgående passasjerfly lørdag hadde fullt belegg […] Med flyet fulgte blandt andre forfatterinnen Regine Normann» (kilde: NB avissøk). Jf. også brev 18. april 1939. – jeg har ikke. Jeg er ikke så sikker på at vi får høre fra henne heller – det skulde ikke undre mig om hun blir meget eldre med en gang, når hun i sin alder og med sin sykdom skal forsøke å hjemme sig på et nytt sted, som atpå til engang har vært gamle tomter for henne.

Så må du leve så vel da, og hilse JohanJohan] Johan Anker (1871–1940), ingeniør. Ankers ektemann. så meget. Og gid det nyttet å ønske dig god bedring, men dette med hodet er vel et langt lerret å bleke. Hans bad mig hilse dig – jeg var nettopp oppe hos ham en tur.

Din Sigrid.Din Sigrid] håndskrevet
4. september 1939

Brevet er maskinskrevet, men signert for hånd.

Kjære Nini,

Takk for hilsen og for krans fra JohanJohan] Johan Anker (1871–1940), ingeniør. Ankers ektemann. og dig.

Ja jeg er glad at mama er død nu.mama er død nu] Charlotte Undset (1855–1939), født Marie Nicoline Charlotte Gydh eller Gyth, ble pleiepasient etter et slag og døde 26. august 1939. Ørjasæter (1993, 378) og Slapgard (2007, 547) oppgir 23. august som dødsdagen mens avisene, bl.a. dødsannonsen i Tidens Tegn tirsdag 29. august 1939, oppgir 26. august (kilde: NB avissøk). Hun kunde huske, da hun var liten pike, at når de la øret ned på bakken borte i hagen kunde de høre kanonene ved Dybbøl.høre kanonene ved Dybbøl] Referanse til den dansk-tyske krig i 1864 om hertugdømmene Slesvig og Holstein, mellom Danmark på den ene siden og Preussen og Østerrike på den andre siden (kilde: SNL). Jf. også brev 12. april 1923 der gjenforeningen med Slesvig omtales. Det var startskuddet, – godt at hun slipper å se tragediens sisste akt.tragediens sisste akt] den pågående tyske aggresjon og utbruddet av andre verdenskrig 1939 Hun var såvidt forvirret de sisste ukene så hun visste ikke stort av hvad som var i emningen, men endda da Anders var på veien hjem fra England først i månedenda Anders var på veien hjem fra England først i måneden] Anders Castus Svarstad jr. (1913–1940) hadde flyttet til Birmingham, England, i november 1935 for å utdanne seg til ingeniør. Ifølge Slapgard (2007, 428) hadde han «kommet hjem som ferdigutdannet bilingeniør» i august 1939. I et brev til moren 19. juli 1939 skriver imidlertid Svarstad jr. at han hadde strøket til eksamen i juli 1939, og han melder sin ankomst den 31. juli med planlagt avreise til England 26. august 1939 (Brevs. 348). Charlotte Undsets død og urolighetene i Europa utover høsten forhindret tilbaketuren, jf. også Ørjasæter (1993, 300). var hun redd for «tyskere i Nordsjøen.» Og hun var redd den snille ElisabethssøsterenElisabethssøsteren] en ikke identifisert sykepleier fra St. Elisabethsøstrenes kongregasjon Den norske provins, katolsk kongregasjon grunnlagt i Tyskland i 1842 (siden 1880 i Norge) som SigneSigne] Signe (Dorothea) Thomas (1887–1976), født Undset. Undsets søster. hadde til hjelp om nettene i det sisste, «fordi hun er tysk.» Og noe av det sisste hun talte klart og sammenhengende om var de fire krigene som Tyskland har ført fra 6464] 1864 av, mot Danmark,mot Danmark] se tidligere note Østerrike,Østerrike] den tysk-østerrikske krig 1866 Frankrike,Frankrike] den fransk-tyske krig 1870–1871 og VerdenskrigenVerdenskrigen] første verdenskrig 1914–1918 tilslut – og det var altid dem som var skyld i krigen. Og var redd for at de skulde volde en ny krig snart. Så hun hadde hatt nok av dem i alle fald. Og det er godt ikke å ha noen hjelpeløse som er avhengige av en nu – ikke Mosse,Mosse] Undset datter Maren Charlotte Undset Svarstad, kalt Mosse (1915–1939), døde 12. januar 1939. ikke mama og ikke mamas gamle søster,mamas gamle søster] Agnes Gyth (1856–1939), døde 24. august 1939. I det amerikanske bladet Mademoiselle (1935–2001) skriver Undset om tante Agnes i artikkelen «My favourite aunt» (1940–1945), jf. Packness (1963). som døde to dager før mama, 82 år gammel. Henne var det jeg og en kusineen kusine] ikke identifisert i Danmark som sørget for, og min fettermin fetter] sannsynligvis Volmer Leopold Undset Gyth (1902–1965), offiser, fram til krigsutbruddet bosatt i Danmark, først og fremst København reiste ned og så til henne og stelte med sakene hennes, – han er kaptein i generalstaben, og nu vet ingen av os hvor han er, han kunde ikke engang komme til tante Agnes’ begravelse, han som hadde vært henne i søns sted nesten. Jeg er glad RegineRegine] Regine Normann (1867–1939), forfatter, døde 14. august 1939 fikk slippe bort hun og, før alt dette kom på.

Det er forferdelig nok å tenke på det som det er, en får ha lov til å være glad for dem som er sluppet unda av ens egne. Jeg tenker så på din søsterdin søster] Sigrid (Roll) Peyronnet (1879–1967), Ankers søster bosatt i Paris. og guttengutten] Jon Ferdinand Peyronnet (1915–1940). Ankers nevø ble ifølge Ørjasæter (2000, 339) drept av en bombe «på jernbanestasjonen i Rennes […] dagen etter Frankrikes kapitulasjon». Frankrike undertegnet avtale om våpenhvile 22. juni 1940. hennes og – og mine venner i Tyskland, for jeg har da noen der, og de har alt hat det fælt i år og dager.

Anders er i Oslo, jeg vet ikke hvad han kommer til å gjøre nu. Men jeg er glad han ikke kom avgårde til England den lørdagen han hadde bestemt å reise, til han så at mormor var døende, og han vilde bli her til 2efter begravelsen.ikke kom avgårde … begravelsen] Ifølge brevet av 19. juli 1939 til sin mor, hadde Anders Castus Svarstad jr. hatt planer om å reise tilbake til England 26. august 1939 (Brevs. 348). Charlotte Undsets død og urolighetene i Europa utover høsten forhindret tilbaketuren, jf. også Ørjasæter (1993, 300). Charlotte Undseths begravelse ble holdt torsdag 31. august 1939.

Signe er her nu; jeg hadde ikke trodd jeg skulde fått henne med mig, da det blev krig, men for en gangs skyld forlangte hennes mannhennes mann] Sigge Pantzerhielm Thomas (1886–1944), filolog og barnabarna] (Anne Marie Nicoline) Charlotte Gyth Blindheim (1917–2005), født Pantzerhielm Thomas, arkeolog; (Hedvig) Sigrid (Ingeborg Catharina) Braatøy (1917–2010), født Pantzerhielm Thomas, lektor; Signe Undset Ollendorff (1921–2011), født Pantzerhielm Thomas at hun reiste vekk. Hun er så sliten så hun sover og spiser godt trods alt, og jeg håber hun kan bli her en tid ialfald, Her er så vakkert om dagene, så det er ikke til å begripe at det er krig like ved. Men slik var det den forferdelige august for 25 år siden også – sol og varme og deilige dager den ene efter den andre, og bud om redsel på redsel –.den forferdelige august for 25 år siden … bud om redsel på redsel] Undset refererer til hendelsene i august 1914: 1. og 3. august 1914 erklærte Tyskland Russland og Frankrike krig. 4. august 1914 erklærte England Tyskland krig. 23. august 1914 erklærte Japan Tyskland krig. 26.–30. august 1914 foregikk slaget ved den polske landsbyen Tannenberg der Tyskland tilføyde Russland «et avgjørende nederlag» (kilde: SNL). RagnhildRagnhild] Ragnhild Undset Wiberg (1884–1969), født Undset, lærer og oversetter. Undsets søster, bosatt i Stockholm. stakkar kom først om morgenen begravelsesdagen, – hun hadde flyttet inn fra landet først, og så måtte hun reise igjen lørdag morgen,lørdag morgen] Begravelsen ble holdt torsdag 31. august 1939. Wiberg reiste sannsynligvis hjem lørdag 2. september 1939. og trett og elendig så hun ut.

Undres hvordan du har det nu – det er ikke akkurat tider til å bli frisk i, når en er syk!er syk] I dagbokinnførselen fra 15. september 1939 skriver Anker: «Hodet undersøkt og no galt i det, om det nå er en fortykkelse av skallen eller no verre, langsomt blir jeg dårligere.» (Ms.8° 2669:10)

Mange hilsener til Johan og dig selv,

din
Sigrid.Sigrid] håndskrevet

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev til Nini Roll Anker 1925–1940

Sigrid Undset (1882–1949) og Nini Roll Anker (1873–1942) hadde et nært venninne- og kollegaforhold i over 30 år, fra det første møtet i 1911 til Anker døde i 1942. I denne utgaven presenteres det som er bevart av brev sendt fra Undset til Anker i årene 1925–1940, til sammen 46 brev.

Mot slutten av 1920-årene tronet Sigrid Undset på høyden av sin forfattergjerning. I 1928 ble hun tildelt Nobelprisen i litteratur for sine skildringer av norsk middelalder i bøkene om Kristin Lavransdatter og Olav Audunssøn. Noen år senere, fra 1936, ble hun en uredd og kompromissløs leder av Den norske Forfatterforening, fram til hun flyktet til USA i april 1940.

Brevene utgis i kildeskriftserien NB kilder. Det første bindet med brev fra Undset til Anker fra årene 1911–1918 ble utgitt i 2021. Det andre bindet med brevene fra årene 1919–1924 ble utgitt i 2022.

Les mer..

Om Sigrid Undset

Forfatteren og samfunnsdebattanten Sigrid Undsets betydning for norsk og internasjonal litteratur- og samfunnshistorie er uomstridt. Hennes omfangsrike produksjon favner romaner, noveller, essaysamlinger, helgenbiografier, artikler og selvbiografiske skrifter.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.