Brev til Nini Roll Anker 1925–1940

av Sigrid Undset

1930

1. oktober 1930

Kjære Nini,

Tak for brevet dit igaar – det var forfærdelig søtt av dig at sende mig en hilsen. Ja det var trist med Ebba,Ebba] stedatteren Ebba Svarstad (1903–1984). Anders Castus Svarstads (1869–1943) eldste datter fra hans ekteskap med Ragna Moe Svarstad (1882–1963), født Moe. Ekteskapet med Moe ble oppløst i 1912. men hun er heldigvis svært let angrepetangrepet] Ifølge Slapgard (2007, 339) hadde det en stund vært mistanke om tuberkulose hos Ebba. – ikke lungerne selv, men nogen kjertler midt i brystet, hun har ikke hat temperatur, ikke opspyt eller noget slikt. Jeg fulgte hende til KornhaugKornhaug] Tidligere husmannsplass i Follebu i Gausdal kommune, ca. 18 kilometer fra Lillehammer. Omgjort til tuberkulosesanatorium i 1896. I drift fram til 1970-årene (kilde: Lokalhistoriewiki.no). isøndags, og saa gaar det da forhaabentlig bra – hvis hun bare hadde hat en eneste smule energi eller livslyst. Men de er desværre litet vel utrustet til at greie livet paa egen haand, nogen av stedbarna mine.

Gudskelov later gutterne minegutterne mine] Anders Castus Svarstad jr. (1913–1940) og Hans Undset Svarstad (1919–1978) til at være av et helt andet stof; AndersAnders] Anders Castus Svarstad jr. (1913–1940) er svært voksen for sin alder, kjæk og snil, men han ærgrer sig rasende over denne skolen som de unge aldrig blir færdig med. Som han sier, det er ikke bare det at man ikke skal kunne bestemme, hvad man vil arbeide med, naar man er atten aar, men man kan ikke bestemme hvem man vil være sammen med engang, eller om man i det hele vil være sammen med nogen – man kan hverken faa slippe at se eller høre paa disse fordømmede pædagogerne Saa jeg er glad for at HansHans] Hans Undset Svarstad (1919–1978) kommer til at gaa paa andendagsskole etpar aar, naar han nu blir færdig paa institutet.

Det var svært sørgelig at høre at du har været saa daarlig igjensaa daarlig igjen] 19. oktober 1930 noterer Anker i sin dagbok: «Har kavet med mine plager. Har forlatt kirurgerne og har gaat til dr. Seland, som mener […] alt kommer fra en sykelig tilstand i tarmen. Haaber han har ret.» (Ms.8° 2669:8, s. 60). Ifølge Ørjasæter (2000, 339 ff.) ble Anker slått ut av voldsomme hodepiner i lengre perioder utover 1930-tallet. – du har hat svært meget synes jeg i de senere aarene. Gid det maatte bli bedre snart! Og at du ikke har kunnet ha rigtig glæde av haven din. Saan sommer som det har været iaar hadde jeg liksom glemt det kunde være i Norge – men jeg har ikke hat en dag fri: hverken ForfatterstevnetForfatterstevnet] Undset refererer muligens til møtet i Den norske Forfatterforening 10. september 1930 i kjølvannet av en stor debatt rundt den såkalte Benneche-saken – utdelingen av «den gode og lovlydige og kristeligsinnede Hans Benneches legat til de to ‘hedninger’ Helge Krog og Sigurd Hoel» ifølge Arbeiderbladet 11. september 1930. Møtet endte med at flere forlot foreningen i protest mot debatten. Benneche (1811–1893) var en kristen kjøpmann og legatstifter som fordelte mesteparten av sin store formue mellom legater og veldedige formål. (Kilder: NB avissøk, SNL) 2eller StiklestadfestligheterneStiklestadfestligheterne] Sommeren 1930 ble 900-års jubileet for slaget ved Stiklestad (1030) markert med stort program. Undset hadde vært engasjert i forberedelsene i lang tid, bl.a. ved å donere midler til et katolsk kapell like ved slagstedet, som ble innviet olsokdagen (29. juli) i 1929, altså ett år før jubileet. var hvile netop, men det var vakkert i Trøndelagen isommer, kan du tro, jeg var inde i AasenfjordenAasenfjorden] østlig del av Trondheimsfjorden med guttene en dag; jeg har næsten ikke set noget saa vakkert, undtagen kanske stranden paa Tautra, hvor jeg var en dag for to aar siden.Tautra … en dag for to aar siden] liten øy i Trondheimsfjorden tilhørende Frosta kommune. På øya står de gamle ruinene etter Tautra kloster, et cistercienserkloster anlagt i 1207 (kilde: SNL). Hvilken dag i 1928 Undset hadde vært på Tautra er usikker. Ifølge et brev til Ronald Fangen 7. august 1928 hadde Undset gitt opp håpet om en sommerferie i 1928 (Brevs. 488:a).

Jeg har faat lagt ind vand og bad i huset isommer – vil du tro at til nu har vi greiet os med brønd og pumpeverk. Nu skjønner jeg ikke selv at vi har kunnet det.

Mange hilsener til Johan AnkerJohan Anker] Johan Anker (1871–1940), ingeniør. Ankers ektemann. og dig, og god bedring da du! Og tak for at du skrev til mig

Din
Sigrid.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev til Nini Roll Anker 1925–1940

Sigrid Undset (1882–1949) og Nini Roll Anker (1873–1942) hadde et nært venninne- og kollegaforhold i over 30 år, fra det første møtet i 1911 til Anker døde i 1942. I denne utgaven presenteres det som er bevart av brev sendt fra Undset til Anker i årene 1925–1940, til sammen 46 brev.

Mot slutten av 1920-årene tronet Sigrid Undset på høyden av sin forfattergjerning. I 1928 ble hun tildelt Nobelprisen i litteratur for sine skildringer av norsk middelalder i bøkene om Kristin Lavransdatter og Olav Audunssøn. Noen år senere, fra 1936, ble hun en uredd og kompromissløs leder av Den norske Forfatterforening, fram til hun flyktet til USA i april 1940.

Brevene utgis i kildeskriftserien NB kilder. Det første bindet med brev fra Undset til Anker fra årene 1911–1918 ble utgitt i 2021. Det andre bindet med brevene fra årene 1919–1924 ble utgitt i 2022.

Les mer..

Om Sigrid Undset

Forfatteren og samfunnsdebattanten Sigrid Undsets betydning for norsk og internasjonal litteratur- og samfunnshistorie er uomstridt. Hennes omfangsrike produksjon favner romaner, noveller, essaysamlinger, helgenbiografier, artikler og selvbiografiske skrifter.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.