Brev til Nini Roll Anker 1925–1940

av Sigrid Undset

1931

2. januar 1931

Kjære Nini,

Tak for brevet dit.

Det er ikke saa let for mig at si noget om det. Jeg selv har vel ogsaa ønsket det mange ganger, naar jeg traf dig – at det kunde være som før. Husker du engang, vi møttes efter avtale – det var endda i anledning av denne datteren til Obstfelder.datteren til Obstfelder] Lili Obstfelder (1900–[1998?]), datter til dikteren Sigbjørn Obstfelder (1866–1900) (kilde: NB avissøk) Men jeg greiet likevel ikke at komme over den følelsen som jeg fik ved den der Nordahl Grieg-historien.den der Nordahl Grieg-historien] Undset refererer til kvelden da Nini Roll Anker og hun havnet i lag med forfatter og journalist Nordahl Grieg (1902–1943) 10. desember 1924. Jf. innledningen til Undset (2022), samt Ørjasæter (1993, 199 ff. og 255) og Slapgard (2007, 266).

Hvis det hadde været en hvemsomhelst anden – næsten hvemsomhelst anden, – hadde jeg visst ikke husket hele saken en uke til ende. Naar alt kommer til alt er det ikke mange mennesker som jeg har været glad i i mit liv, paa den maaten at jeg syntes, naar jeg ikke kunde ha dem paa en bestemt maate, saa var det bedre at se saa litet som mulig til dem. – Om andre mennesker f eks. gaar omkring og fortæller hvad jeg har sagt – saan som de har fortstaatt det, eller hvad de ellers mener at de har forstaatt om mig, saa indrømmer jeg villig at det maa de ha ret til – naar jeg aldrig har sagt og gjort noget akkurat for at de skulde forstaa det, saa maa de forstaa det saan som de selv vil og kan. Du er da en av de faa mennesker som jeg har snakket med i den uttrykkelige hensigt, at du skulde forstaa det – dig har jeg betrodd mig til med vidende og vilje, dig har jeg tat imot hjelp av og tydd til, naar jeg syntes, jeg maatte da faa lov jeg ogsaa engang –. Ellers har det jo gjerne været den anden 2rollen som blev tildelt mig –.

Og naturligvis er der noget i det som snille folk har kommet til dig med. Baade har jeg sagt ting som jeg ikke burde sagt, og endda mere har jeg sagtens tiet stille paa en maate som var endda mere fiendtlig – især ovefor folks venner som kom til mig og skulde hjelpe til at bringe noget i lage igjen som ikke de skjønte; jeg skjønte det ikke engang rigtig selv, for jeg skjønner den dag idag ikke at den gamle historien blir ved at føles saa vond. Og særlig Tore ØrjasæterTore Ørjasæter] Tore Ørjasæter (1886–1968), forfatter har nok hat grund til at tro at jeg bent frem avskydde dig – for ialfald for etpar aar siden plaget og pinte han mig støtt og stadig med det at han altid skulde snakke om dig –.

Det er selvfølgelig ikke det jeg gjør – for jeg blir altid like bedrøvet naar jeg hører at du er syk eller at der er hændt noget med dine som jeg tænker mig at du vist tar dig nær av –. Men om det blir lettere at se dig igjen efter at vi har skrevet disse brevene til hverandre, næste gang vi møtes tilfældig, det vet jeg sandelig ikke, og ikke heller om du nu synes du vet hvorfor, mere end før – siden jeg ikke selv begriper akkurat, hvorfor jeg skal føle det som om det skulde være like umulig at reparere og glemme et gammelt venskap. Jeg pleier virkelig at være like villig til begge deler – efter den anden parts valg – ellers!

Men allikevel ønsker jeg ogsaa baade dig og Johan AnkerJohan Anker] Johan Anker (1871–1940), ingeniør. Ankers ektemann. alt godt!

Din Sigrid.
7. februar 1931

Kjære Nini,

Tak for brevet dit for en tid siden. Jeg hadde haabet at faa se dig engang i dagene omkring Forfatterforeningens møte sisst,Forfatterforeningens møte sisst] Undset refererer antakeligvis til møte i Det litterære råd 22. januar 1931. Jf. brev fra Den norske Forfatterforening til Undset m.fl. 14. januar 1931 (Ms.fol. 3660:2:a). Her stod bl.a. valgene til formann og viseformann i rådet på dagsorden. Undset var en av kandidatene, men tapte mot hhv. Kristian Elster og Olav Duun som hhv. formann og viseformann. men saa kunde jeg ikke reise ind fordi jeg gaar med resterne av en influensa som jeg ikke kan bli kvit og og alverdens andre menneskers ulykkelige affærer som paa en eller anden maate altid ender med at komme over mit hode. Nu maa jeg altsaa ind til Oslo, enten jeg er frisk eller ikke – naturligvis i en aldeles motbydelig anledning og samtidig har jeg etpar andre smaatterier at se efter som ikke er saa morsomme heller. Hvis du hadde anledning til at komme ind engang i dagene fra fredag 13de, lørdagen eller søndagen – men mandag maa jeg være her igjen!komme ind … igjen] Ifølge Ankers dagbokinnførsel fra 18. februar 1931 møttes hun og Undset likevel først tirsdag 17. februar 1923: «Var sammen med Sigrid Undset igår i flere timer […] Fikk klart op den gamle historien om Nordahl Grieg intervjuet.» (Ms.8° 2669:8, s. 77 ff.) Saa skriver jeg ialfald ikke mere nu, før jeg vet om jeg kanske faar snakke med dig, det vil jeg heller –.

Mange hilsener
din
Sigrid.
18. desember 1931

Postkort der bildesiden viser Dagsgardsloftet, Isumkapellet og Bjørnstadtunet til «De Sandvigske Samlinger. Orig. rad. Coldnål» (jf. opplysning fra Kristin Brandtsegg Johansen, konservator for Dikterhjemmene i Stiftelsen Lillehammer museum, 30. september 2023).

Kjære Nini.

Dere skal vel kanske til HolmgildHolmgild] ekteparet Ankers hytte i julen, saa jeg vil ikke vente længer med at sende dig og Johan AnkerJohan Anker] Johan Anker (1871–1940), ingeniør. Ankers ektemann. mine ønsker om gladelig jul og godt nyttaar. Kanske vi kunde træffes inden altfor længe og langt utpaa nyaaret – før den tid orker ikke jeg noen bytur; rimeligvis orker jeg vel ikke stort naar julen er overstaatt heller: Jeg faar min søster fra Stockholmmin søster fra Stockholm] Ragnhild Undset Wiberg (1884–1969), født Undset, lærer og oversetter, gift med Einar Wiberg (1884–1952), svensk postmester hitop med 2 unger,2 unger] Ulla (Marianne) Wiberg (1919–2007) og (Sten) Ingvald Undset Wiberg (1922–1986) og alle Signe Thomas’ 3alle Signe Thomas’ 3] Signe (Dorothea) Thomas (1887–1976), født Undset. Undsets søster. Gift med Sigge Pantzerhielm Thomas (1886–1944), filolog. De hadde tre barn: 1) (Anne Marie Nicoline) Charlotte Gyth Blindheim (1917–2005), født Thomas, arkeolog. 2) (Hedvig) Sigrid (Ingeborg Catharina) Braatøy (1917–2010), født Pantzerhielm Thomas, lektor. 3) Signe Undset Ollendorff (1921–2011), født Pantzerhielm Thomas. skal distribueres heroppe hos veninder og hos mig, saa det blir barneball og selskaper og braak og staak hele tiden.

Tak for brevet dit forleden. Jeg skulde egentlig ha skrevet ordentlig til dig, men orker ikke mere nu – jeg synes 2jeg har sittet og klort eller tippet julepost en maaned mindst.

God jul da du, med helse og ro hvis du kan faa, og mange hilsener

din
Sigrid.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev til Nini Roll Anker 1925–1940

Sigrid Undset (1882–1949) og Nini Roll Anker (1873–1942) hadde et nært venninne- og kollegaforhold i over 30 år, fra det første møtet i 1911 til Anker døde i 1942. I denne utgaven presenteres det som er bevart av brev sendt fra Undset til Anker i årene 1925–1940, til sammen 46 brev.

Mot slutten av 1920-årene tronet Sigrid Undset på høyden av sin forfattergjerning. I 1928 ble hun tildelt Nobelprisen i litteratur for sine skildringer av norsk middelalder i bøkene om Kristin Lavransdatter og Olav Audunssøn. Noen år senere, fra 1936, ble hun en uredd og kompromissløs leder av Den norske Forfatterforening, fram til hun flyktet til USA i april 1940.

Brevene utgis i kildeskriftserien NB kilder. Det første bindet med brev fra Undset til Anker fra årene 1911–1918 ble utgitt i 2021. Det andre bindet med brevene fra årene 1919–1924 ble utgitt i 2022.

Les mer..

Om Sigrid Undset

Forfatteren og samfunnsdebattanten Sigrid Undsets betydning for norsk og internasjonal litteratur- og samfunnshistorie er uomstridt. Hennes omfangsrike produksjon favner romaner, noveller, essaysamlinger, helgenbiografier, artikler og selvbiografiske skrifter.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.