Brev til Nini Roll Anker 1925–1940

av Sigrid Undset

Kilder


Referanser til arkivmateriale i Nasjonalbiblioteket

Brevs. 130: Brev til og fra Knut Hamsun
Brevs. 171: Brev til og fra Nini Roll Anker
Brevs. 348: Brev til, fra og om Sigrid Undset, og hennes familie
Brevs. 488: Brev til og fra Ronald og Solveig Fangen
Brevs. 730: Brev til og fra Tore Ørjasæter 1906–1968
Brevs. 742: Brev til og fra Sigrid Undset, og hennes familie
Ms.8° 2669: Nini Roll Anker: Dagbøker og scrap-books 1903–1941
Ms.fol. 3660: Den norske Forfatterforening: Arkiv. Ca. 1905–1950.
Ms.fol. 4235: Sigrid Undset: Arkiv
Ms.fol. 4689: Den norske Forfatterforening: Arkiv. Hovedsakelig fra 1950 og framover.
Privatarkiv 23: Johan Falkberget: Etterlatte papirer


Sekundærlitteratur

Anker, Nini Roll. 1946. Min venn Sigrid Undset. Oslo. Aschehoug.

Anker, Nini Roll. 2000. Prisoppgaven; På egen grunn. Oslo. Aschehoug.

Bibelen. Den hellige skrift. Det gamle og Det nye testamentet. 2011. Oslo. Bibelselskapet.

Blindheim, Charlotte. 1982. Moster Sigrid. Et familieportrett av Sigrid Undset. Oslo. Aschehoug.

Bliksrud, Liv. 2010. «Ingeborg den ordhage og Sigrid den tystladne. Korrespondansen mellom Ingeborg Møller og Sigrid Undset». I: Per Thomas Andersen og fl. (red.): Brev til Jorunn på 70-årsdagen. S. 99–113, Acta Nordica. Trondheim.

Brochmann, Georg. 1952. Den norske forfatterforening gjennom 50 år. Et bidrag til norsk åndslivs historie. Oslo. Den norske forleggerforening.

Hagenlund, Sunniva. 1994. Portrett av et vennskap. Gösta af Geijerstam og Sigrid Undset. Oslo. Aschehoug.

Honold, Alexander og Wirtz, Irmgard M. (red.). 2019. Rilkes Korrespondenzen. Göttingen/Zürich. Wallstein Verlag.

Jalava, Matti og Vainio, Markku Vainio (red.). 2012. Pyhämaalaiset ja pyhärantalaiset sodissa 1939–1945 (Folk fra Pyhämaa og Pyhäranta i krigene 1939-1945)

Krane, Borghild. 1970. Sigrid Undset. Liv og meninger. Oslo. Gyldendal.

Kristiania/Oslo adressebok, PUBL/-, 1940, s. 1582. Lokalhistoriewiki.no

Larsen, Øivind. 2023. «Privatbrev som historisk kilde». I Michael 2023; 20: 226–33. Oslo. Det norske medicinske Selskab.

Packness, Ida. 1963. Sigrid Undset. Bibliografi. Oslo. Universitetsforlaget. (Bibliografien er også tilgjengelig og søkbar via Nasjonalbibliotekets nettsider: Sigrid Undsets bibliografi 1907–2007, se også Databaser og nettsteder)

Rem, Tore. 2020. Olav V. Den fremmede. 1903–1940. Oslo. Cappelen Damm.

Rilke, Rainer Maria/Brumhof, Agnes Therese. 2022. Soll man es wagen? Briefwechsel zwischen Rainer Maria Rilke und Agnes Therese Brumof 1918–1926. Utgitt av Achim Aurnhammer og Hans-Jochen Schiewer. Basel. Schwabe Verlag.

Røsoch, Henry. 1939. «Om ‘Sognekirken’, ‘På pilegrimsferd’ og ‘Klosterliv’. Sigrid Undsets artikler i ‘Norsk kulturhistorie, Bd. 2» i St. Olav, Oslo. Årg. 51, s. 205–206.

Selboe, Tone. 2023. Kjærlighetsbrev. Oslo. Forlaget Oktober.

Skille, Nan Bentzen. 2003. Innenfor gjerdet. Hos Sigrid Undset på Bjerkebæk. Oslo. Aschehoug.

Skouen, Arne. 1982. Sigrid Undset skriver hjem. En vandring gjennom emigrantårene i USA. Oslo. Aschehoug.

Slapgard, Sigrun. 2007. Dikterdronningen. Sigrid Undset. Oslo. Gyldendal.

Sveen, Karin. 2020. «Å besjele en by» i Klassekampen Bokmagasinet 13./14. juni.

Thommessen, Mona Lie. 2003. Fiolinisten i Pinshelga. Lillehammer. Fåberg historielag.

Undset, Sigrid. 1934. Elleve aar. Oslo. Aschehoug.

Undset, Sigrid. 1952. Artikler og taler fra krigstiden. Utgitt av A.H. Winsnes. Oslo. Aschehoug.

Undset, Sigrid. 2004. Essays og artikler 1910–1919. Utgitt av Liv Bliksrud. Oslo. Aschehoug.

Undset, Sigrid. 2019. Fire skjønnlitterære fragmenter. Utgitt av Tone Modalsli, med etterord av Liv Bliksrud. NB kilder 9. Oslo. Nasjonalbiblioteket/bokselskap.no. Digital utgivelse.

Undset, Sigrid 2021. Brev til Nini Roll Anker 1911–1918. Utgitt ved Rebecca Boxler Ødegaard. NB kilder 11:1, Nasjonalbiblioteket/bokselskap.no. Digital utgivelse

Undset, Sigrid 2022. Brev til Nini Roll Anker 1919–1924. Utgitt ved Rebecca Boxler Ødegaard. NB kilder 11:2, Nasjonalbiblioteket/bokselskap.no. Digital utgivelse

Willumsen, Liv Helene. 1997. Havmannens datter. Regine Normann – et livsløp. Oslo. Aschehoug.

Ørjasæter, Jo. 2004. Nils Collett Vogt. Dikter, opprører, kulturpersonlighet. Oslo. Aschehoug.

Ørjasæter, Tordis. 1993. Menneskenes hjerter. Sigrid Undset – en livshistorie. Oslo. Aschehoug.

Ørjasæter, Tordis og Jo. 2000. Nini Roll Anker. En kvinne i tiden. Oslo. Aschehoug.


Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev til Nini Roll Anker 1925–1940

Sigrid Undset (1882–1949) og Nini Roll Anker (1873–1942) hadde et nært venninne- og kollegaforhold i over 30 år, fra det første møtet i 1911 til Anker døde i 1942. I denne utgaven presenteres det som er bevart av brev sendt fra Undset til Anker i årene 1925–1940, til sammen 46 brev.

Mot slutten av 1920-årene tronet Sigrid Undset på høyden av sin forfattergjerning. I 1928 ble hun tildelt Nobelprisen i litteratur for sine skildringer av norsk middelalder i bøkene om Kristin Lavransdatter og Olav Audunssøn. Noen år senere, fra 1936, ble hun en uredd og kompromissløs leder av Den norske Forfatterforening, fram til hun flyktet til USA i april 1940.

Brevene utgis i kildeskriftserien NB kilder. Det første bindet med brev fra Undset til Anker fra årene 1911–1918 ble utgitt i 2021. Det andre bindet med brevene fra årene 1919–1924 ble utgitt i 2022.

Les mer..

Om Sigrid Undset

Forfatteren og samfunnsdebattanten Sigrid Undsets betydning for norsk og internasjonal litteratur- og samfunnshistorie er uomstridt. Hennes omfangsrike produksjon favner romaner, noveller, essaysamlinger, helgenbiografier, artikler og selvbiografiske skrifter.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.