Brev til Nini Roll Anker 1925–1940

av Sigrid Undset

Om utgaven


Prinsipper for utvalg og transkripsjon

Det er utelukkende brev fra Sigrid Undset til Nini Roll Anker bevart i Nasjonalbiblioteket, som er tatt med i denne publiseringen bestående av tre deler: Brevene som er katalogisert i Brevsamling 171: Brev fra og til Nini Roll Anker samt følgende dokumenter limt inn i Ankers dagbøker: et lite brevkort datert 22. november 1922 og et brev datert 23. desember 1937.Jf. Ms.8° 2669:6, 7 og 9. Et postkort fra sommeren 1921, som er limt inn med tekstsiden ned, lar seg ikke løsne fra dagboken på en konserveringsteknisk forsvarlig måte. Det er derfor bare lesbart fragmentarisk, og tekstsiden er ikke tatt med i utgivelsen.

Tone Modalsli publiserte i 2019 de første Sigrid Undset-tekstene i NB kilder-serien.Undset (2019). Mer generelle utsagn om Undsets håndskrift og avsnittet «Utgiverinngrep og bruk av spesialtegn» støtter seg helt på Modalslis redegjørelse.

Brevene utgis kronologisk så langt det lar seg gjøre. I tilfellene det ikke er påført dato, eller dateringen er mangelfull eller feilaktig, er brevene datert ut fra innholdet, og antatt datering er satt i skarpe klammer. Begrunnelser for dateringen er i slike tilfeller beskrevet i note i begynnelsen av brevet. På mange av Undsets brev til Anker finnes det røde blyantpåskrifter som etter all sannsynlighet er foretatt av Anker i forbindelse med boken Min venn Sigrid Undset (1946). Disse tas med i betraktning i de tilfellene påskriftene korrigerer eller supplerer Undsets egen tekst (f.eks. feildatering eller manglende datering). I andre tilfeller er påskriftene antatt feil eller misvisende, dette utredes da i egen note.

Brevene gjengis diplomatarisk. Undsets inkonsekvenser og ortografiske særegenheter er beholdt. Dette gjelder også inkonsekvenser eller feilskriving og slurv ved navn. Eventuelle egenhendige rettelser blir vist.

Undsets håndskrift er stedvis vanskelig å lese. Bokstavene står ofte tett sammentrukket, og det forekommer avvik mellom en og samme bokstav innenfor mindre tekstbiter og mellom enkeltbrev. Særlig kan endelsen ‘er’ ofte (mis)oppfattes som ‘e’ ettersom ‘r’-en forsvinner ut i en liten hake. I tvilstilfeller er dette ikke markert, men ordet gjengis etter beste evne ut fra kontekst og praksis i det enkelte brevet. Undset utelater dessuten flere steder nokså konsekvent å skrive stum ‘d’ i en del ord (f.eks. jora, gla), og hun kan utelate ‘e’ eller forkorte ord.


Utgiverinngrep og bruk av spesialtegn

 • Markering av usikkerhet: Der det har vært nødvendig å markere usikker lesning, markeres det med spisse klammer, ‹tekst›. Helt uleselig tekst markeres slik: ‹…›, uavhengig av lengde på teksten.
 • Supplering: Åpenbart uteglemte bokstaver og tegn suppleres i skarpe klammer, [tekst]. Det samme gjelder bokstaver og tegn som er borte eller uleselige på grunn av flekker e.l. Manglende punktum etter tankestrek suppleres ikke. Manglende diakritiske tegn suppleres stilltiende.
 • Rettelser
  • Strykninger markeres med gjennomstreking, tekst.
  • Tilføyelser markeres med hevet skrift, tekst.
  • Rettelser foretatt ved overskriving: Dersom det er noenlunde klart hva det er rettet fra, opplyses dette i note. Er det først skrevne ikke lesbart, opplyses det ikke om slik rettelse. Det opplyses heller ikke om tydeliggjøring av bokstaver/ord.
 • Understrekninger gjengis med kursiv, tekst.
 • Anførselstegn innenfor anførselstegn (sitat inne i direkte tale) gjengis med enkle anførselstegn, ‘tekst’.
 • Linjeskift markeres ikke mens sideskift markeres slik: [tall].
 • Opplysninger til tekstgjengivelse, ordforklaringer og realkommentarer gis i noter.

Organisering av arbeidet

Brevene fra Sigrid Undset til Nini Roll Anker 1925 til 1940 er transkribert av Tertit Knudsen og Rebecca Boxler Ødegaard og korrekturlest av Ylva Høsøien, Tertit Knudsen og Rebecca Boxler Ødegaard. Brevene er kommentert av Rebecca Boxler Ødegaard med innspill og korrektur av Ellen Nessheim Wiger og redaksjonen for NB kilder. Alt teknisk arbeid er utført av serieutgiver Ellen Nessheim Wiger.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev til Nini Roll Anker 1925–1940

Sigrid Undset (1882–1949) og Nini Roll Anker (1873–1942) hadde et nært venninne- og kollegaforhold i over 30 år, fra det første møtet i 1911 til Anker døde i 1942. I denne utgaven presenteres det som er bevart av brev sendt fra Undset til Anker i årene 1925–1940, til sammen 46 brev.

Mot slutten av 1920-årene tronet Sigrid Undset på høyden av sin forfattergjerning. I 1928 ble hun tildelt Nobelprisen i litteratur for sine skildringer av norsk middelalder i bøkene om Kristin Lavransdatter og Olav Audunssøn. Noen år senere, fra 1936, ble hun en uredd og kompromissløs leder av Den norske Forfatterforening, fram til hun flyktet til USA i april 1940.

Brevene utgis i kildeskriftserien NB kilder. Det første bindet med brev fra Undset til Anker fra årene 1911–1918 ble utgitt i 2021. Det andre bindet med brevene fra årene 1919–1924 ble utgitt i 2022.

Les mer..

Om Sigrid Undset

Forfatteren og samfunnsdebattanten Sigrid Undsets betydning for norsk og internasjonal litteratur- og samfunnshistorie er uomstridt. Hennes omfangsrike produksjon favner romaner, noveller, essaysamlinger, helgenbiografier, artikler og selvbiografiske skrifter.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.