Sult

av Knut Hamsun

Ordforklaringer og realkommentarer (samlet)


FØRSTE STYKKE

Kristiania] Etter at gamle Oslo brant i 1624, anla Christian 4. en ny by som fikk navnet Christiania i ly av Akershus festning. Gamlebyen ble fortsatt kalt Oslo. I 1859 og senere i 1878 ble deler av Aker overført til byen. Det gjaldt blant annet Frogner, Majorstua, Fagerborg, Sagene, Bjølsen, Torshov, Kampen, Vålerenga og deler av Ekebergåsen (jf. kart fra 1887). Byens befolkning økte sterkt gjennom siste del av 1800-tallet, dels som følge av befolkningsveksten, dels som følge av utvidelsene. Navnet på hovedstaden ble fra 1877 skrevet med «K» i matrikkel og statskalender. Ved utgangen av 1890 hadde byen et folketall på 151 130 (SSB).

tapetseret] bekledd med

«Morgenbladet»] Avis grunnlagt av Niels Wulfsberg i 1819. I 1860- og 70-årene var den et hovedorgan for regjeringen og embetsstanden, og under ledelse av redaktøren Christian Friele ble den et konservativt kamporgan i de politiske stridighetene som kulminerte med riksretten i 1884.

Avertissement] annonse

«Onkel»] pantelåneren

utaalsom] utålmodig

fem Kroner] daglønnen for en mann var mellom 2 og 4 kroner om sommeren, kvinnelige arbeidere fikk mellom 80 øre og 1 krone (Hammer 1928, 23)

Føljeton] artikkel eller romanutdrag publisert over flere numre, plassert nederst på avissiden

Ligsvøb] tøy, klede som vikles om et lik

Smedje] smie

mangehaande] forskjelligartede

Byldt] tøystykker, plagg e.l. pakket skjødesløst sammen

Bestilling] stilling; arbeid

hvasse] skarpe

Værtindes] værtinde: kvinnelig huseier; kvinne man leier hos

Hyrekuskenes Svøber] hestedrosjekjørernes pisker

Rise] bergtroll

Basarerne] rekke av salgsboder og småbutikker med overbygde arkader foran, langs Karl Johans gate og Dronningens gate til Kirkeristen, bygd 1840–59 i upusset rød tegl i nyromansk stil, tegnet av arkitekt Christian H. Grosch

Vor Frelsers Taarn] kirketårnet på Vår Frelsers kirke. Kirken ble oppført 1694–99 og var frem til midten av 1800-tallet byens eneste sognekirke med adresse Stortorvet 1. Kirkeuret i tårnet er engelsk, montert i 1718 og nå landets eldste i drift. Kirken fikk i 1950 navnet Oslo Domkirke.

Krøbling] person med kropp som er misdannet eller skadet så det går ut over bevegeligheten

maaske] kanskje

En liden Skilling] litt penger (skilling: norsk myntenhet (før 1877) av verdi 1/120 spesidaler)

Afhandling] artikkel

Stodderpande] pannen til en gammel stakkar

sporenstrængs] straks

Kants] Immanuel Kant (1724–1804), tysk filosof

Sofismer] logisk ugyldige slutninger

forkært] bakvendt; galt

Renan … gamle Sognepræst Renan] Ernst Renan (1823–1892), hovedrepresentant for den rasjonalistiske bibelkritikk i Frankrike, omtales her ironisk som sogneprest

blusser] rødmer sterkt

bange] engstelig; redd

Boglade] bokhandel

Lunden] Studenterlunden, parkanlegg mellom Karl Johans gate og Stortingsgaten

Tivoli] Christiania Tivoli, et forlystelsesområde som lå i Vika mellom Studenterlunden og Vestbanen. Den svenske teaterlederen Knut Tivander startet opp i 1877. I 1887 tok den danske direktøren Bernhard H. Jacobsen over og sørget for nybygg. Det ble en oppsving i teater- og konsertvirksomheten med Tivoli Teater og Flora dansesalong. Den store Cirkusbygningen ble reist i 1890 for å romme konserter, varietéer og idrettsarrangementer.

Møje] strev

Vadsæk] poselignende sekk av lerret eller lær, ofte med flat bunn, til å ha klær o.l. i på reise

dægged] kjælet

Vibren] skjelvende/dirrende bevegelse

Genvordigheder] motgang; vanskeligheter

Skimt] plutselig lys; blink

Maddiksæk] madikk: insektslarve; i overført betydning: vemmelig person

vederfares] bli til del; hende; skje

Barberbog] hefte med barberbilletter til barbering i en bestemt barbersalong

af Pletten] av flekken

Fysiognomi] utseende, især trekk som karakteriserer et menneske

Hazard] spill hvor utfallet beror på tilfeldighet og ikke på spillerens dyktighet; gjøre noe som er så risikobetont at det er uansvarlig

Rav] hard og sprø fossil harpiks fra nåletrær, oftest gul- til brunfarget og helt eller delvis gjennomskinnelig

Høkerskildt] skilt for person som driver småhandel, særlig med husholdningsvarer

Johan Arendt] Johann Arndt (1555–1621), tysk teolog, lutheraner og forfatter av utbredte bøker om «den sanne kristendom»

ovenikøbet] i tillegg

Pladse] arbeid

Snese] 1 snes = 20

ivejret] opp

Grønlandsleret] bydel i Gamle Oslo fra Tøyenbekken til Schweigaards gate, også kalt Leret; veiforbindelse mellom Kristiania og Oslo (Gamlebyen)

Biting] bisaker; bagateller

Støvleknægt] redskap til å trekke av seg trange støvler med

Skitse] første utkast; kortfattet skildring

Snipper] her: løse krager som festes til skjorten med knapper

Raadstuen] i Møllergaten, midt mellom Hammersborg og Oplandske Kafé. Her lå byens hovedpolitistasjon med fengselsbygning. Politiet hadde også en stasjon med arrestrom i Rådhusgaten 7 i det som var byens gamle rådstue, Garmangården. jf. Larsen 1998, 410.

Smyrna] gresk by i Lilleasia, i dag Izmir i Tyrkia, kjent for sin teppeeksport

rapse] småstjele; naske

Saksen] kallenavn på redaksjonssekretæren, som klipper nyheter fra andre aviser

Grossererfirmaet] kjøpmannen

Høvogne] vogner til å kjøre høy med

Tougsvøbe] pisk

Audiensen] samtalen (med en høytstående person)

«Vikingen»] norsk vittighetsblad, grunnlagt av boktrykker Henning Tønsberg og utgitt i Christiania fra 1862

Pramme] robåter

Patroullen] patrulje med en eller flere personer som holder vakt

Høhæsje] rekke av staur forbundet med ståltråd til å tørke høy på

Kumme] større skål eller bolle

Dampkøkkenet] Christiania Dampkjøkken holdt til i Torggaten 8 og var fra 1858 et sterkt besøkt spisested for alle som ønsket – eller måtte – spise ekstra rimelig. Den billigste maten i spisesalen kostet 33 øre, til avhenting 28 øre; den beste henholdsvis 47 og 42 øre.

slaa en Plade] skrøne; fortelle en historie som er oppdiktet (for å skaffe fortelleren en fordel)

tvivlraadigt] usikker, rådvill

Ræson] fornuftig/rimelig tenkemåte/handlemåte

blues] bli blyg; sjeneres

skød Børster] ble sinte; viste kraftig motstand

Brolægningen] veidekket av stein

Kørsel] det å kjøre(s); kjøring

Gnaven] gnagingen

Oplandske Kafé] kafé beliggende i hjørnegården Møllergaten 16 og Pløensgate, samlingssted for flere av datidens etter hvert kjente personer som Ivar Aasen, Gustav Vigeland og Knut Hamsun


ANDET STYKKE

Perlemor] indre glinsende side av skjellet til (perle)muslingens skall

Hyt og Vejr] på måfå; på slump; ut i det blå

idel] som ikke er blandet med noe annet

Lyddulm] dempethet

Amatyst] fiolett, gjennomsiktig eller gjennomskinnelig smykkesten

Smaragd] grønn edelsten

Rubin] rød edelsten

Vignetterne] her: teksten; etikettene

Øgenavne] nedsettende kallenavn

husvild] hjemløs; husløs

Friele] Christian Friele (1821–1899), sjefredaktør i Morgenbladet fra 1865 til 1893

Stiftsgaarden] herskapelig bygård i Kristiania som besto av to sammenslåtte gårder i Rådhusgaten 13 og Kongens gate 6.

Briksen] sovebenken (av tre)

Pennekniv] (lomme)kniv til å skjære av fjærpennen

Dyrskue] utstilling av husdyr

Passiar] uformell, gemyttlig samtale

Delirium] forvirringstilstand med uro, angst, skjelvinger som kan utvikle seg til kramper, sterk svetting og hallusinasjoner

Larm] støy

Jourhavende] vakthavende

Ballustraden] rekkverk av korte steinsøyler

svare] svært, voldsomt

Træspaan] tynn flat skive eller flis av tre, fremkommet ved høvling, hugging, skjæring eller saging

Pagina] sidetall

Bondestudent] student fra landet, ofte fattig, men med mål om en klassereise inn i embetsstanden, jf. Arne Garborgs roman Bondestudentar (1883)

dump] livløs; tom

Dragere] faste bærere

Hejsesange] arbeidssang, brukt som rytmisk signal til arbeid

Lire] strykeinstrument med klaviatur og håndsveiv; lirekasse

Weber] Carl Maria von Weber (1786–1826), tysk komponist

Gadetøs] gatepike

Mammon] jordisk gods og rikdom; penger

kæled] dvelte; kjærtegnet

Gadetæverne] de prostituerte kvinnene; skjøgene

Betleri] tigging

forraaet] gjort råere/avstumpet

overstænket] dynket

Ubluhed] ublyghet; det å ikke la seg sjenere

Kræmmere] personer som driver handel; kjøpmenn

dulme] svekke; stilne

vammel] kvalm

Trappegabet] avstanden mellom kjellerinngang og gateplan


TREDJE STYKKE

«Kommandøren»] etter modell av Ola Thommessen (1851–1942), pressemann, redaktør av Verdens Gang 1878–1910.

Correggio] Antonio Allegri da Correggio (1489 eller 1494–1534), italiensk maler, som med sin maleriske form og smidige figurkomposisjon fikk stor betydning for barokkens og rokokkoens malerkunst

ikke at gøre mig Fortræd] ikke lage problemer for meg; ikke skade meg

Stymper] ynkelig, hjelpeløs person

kile paa] arbeide/drive på i raskt tempo

Nødtørft] nødvendig tilfredsstillelse

naragtig] latterlig

med velberaad Hu] etter moden overveielse

forfarer] undersøker

Blomqvists Port] inngangen til Blomqvist Kunsthandel som fra 1883 holdt til i Karl Johans gate 41

Skærv] lite bidrag; liten gave

Kasket] skyggelue

Betlers] tiggers

Kludehandleren] person som kjøper opp og selger gamle kluter eller brukte klær

Kutorvets] torg hvor det selges kuer og annet storfe

Sirener] vakre og forførende, men falske og farlige, kvinner

oven Vande] oppe over vannet

Vandposten] vannpumpen; brønnpumpen

itubidte] bitt i stykker

Ridderlighed] redelighet; rettskaffenhet

Menageriet] omreisende samling ville dyr som vises frem

Stodder] tigger; stakkar

Ringhed] ubetydelighet

det skal De være blaa for] det prøver De forgjeves på

forreven] istykkerrevet

stakaandet] kortpustet

gejled] hisset

aksled mit Skind] gjøre seg (kamp)ferdig

Lastingsknapper] knapper av tett vevet, sterkt stoff av ull eller bomull

Knortekæp] tykk, knudrete stokk

slattede] sjuskete

Ba’al] herre (eg. fruktbarhetsgud, i perioder også himmelgud i det gamle Midtøsten)

Apis] en hellig okse i den egyptiske guden Ptahs tempel i Memfis

Sjouer] person som har til yrke å utføre tyngre transportarbeid, særlig losse- og lastearbeid

Væblungsnæs] handelssted og trafikknutepunkt innerst i Romsdalsfjorden ved utløpet av Raumaelven

tør dy Dem] lar være

Linnedet] undertøy av lin; lintøy

Udhaler] (eldre) mann som søker stadig nye erotiske eventyr (til dels med prostituerte)

Pærevæv] intetsigende/meningsløs/tåpelig tale

silde] sen

Flonellen] flanellen

Ingebret] Engebrets Café, restaurant etablert 1857 av restauratør Engebret Christophersen i Rådhusgaten 11, fra 1863 i lokalene på Bankplassen 1 ved Christiania Theater

Gravesen] Gravesens kafé, populær restaurant i Stortingsgata 8 som eksisterte fra 1880-årene frem til ca. 1900. Innehaveren var gårdens daværende eier, den danske restauratør Grave Gravesen.


FJERDE STYKKE

Vaterland] området mellom Jernbanetorget, Storgata, Brugata til Akerselva ved Vaterlands bru, tidligere boligstrøk og opprinnelig en forstad til Kristiania

Allegori] gjennomført billedlig fremstilling

frugtsommelig] gravid

Pund] eldre norsk vektenhet, ca. ½ kg

vredent] vrient

bankerot] konkurs, fallitt

Bliktøj] gjenstander av blikk brukt i kjøkkenarbeidet og husholdningen

Skøgesprog] ord og uttrykk knyttet til prostituerte

Matroseder] grove ord; banning

Barken] her: strupen

kaldæiske] person av et semittisk folk som hadde herredømmet i Kaldea i deler av det siste årtusenet f.Kr.

Lushorrik] elendig fyr

Ludderhus] horehus

Bartholomæusnat] massedrapene på hugenotter i Paris natten til Bartolomeusdagen 24. august 1572

Hoffrøken] ugift kvinne som tjenestegjør ved et hoff

slog paa] antydet

Hundred og En] kortspill for to

Løjer] spillopper; spøk; moro

Kævlerier] kjekling; krangel

Flabben] munnen

Tryterne] truten; kjeften

Spræt] sprell; moro

Jordskælvet i Lissabon] jordskjelv som rammet den portugisiske hovedstaden 1. november 1755, antall omkomne anslås til mellom 10.000 og 70.000 mennesker

uden Maal og Med] uten plan og hensikt

Bark] tre- til femmastet seilskip

Stilken] permament lastemerke på skipssiden som angir hvor dypt skipet kan nedlastes under bestemte forhold

Gangspillenes Støj] bråket fra de mekaniske tromlene som brukes for å hale tau med

forsvoret sig imod] forsverget seg imot; gått imot

Pakket] pøbelen; folket

Halsstarrighed] stivsinnethet; strihet; vranghet

Mened] falsk ed

Almisse] gave til en fattig, nødlidende

gramse] gripe grådig etter; grafse

svare] voldsomt

Royal] Hotel Royal, Jernbanetorvet 7–9

til sidste Hvid] til siste øre; til siste rest

hussered] maste; bråkte; holdt leven

Konsulerne] konsul: tjenestemann stasjonert i et annet land, hvor vedkommende ivaretar interessene til senderstatens borgere i dette landet

paa Slaveriet] i fengsel

Asen] esel; dum, vrang, klossete person

uefterretlig] upålitelig

det forslog intet] det var ikke tilstrekkelig

Jungmand] sjømann (i grad mellom dekksgutt og lettmatros) som har minst ett års fartstid

ballastet] forsynt med noe tungt som er lagt i bunnen av fartøyet for å gi det tilstrekkelig stabilitet på overfarten

Leeds] industriby nord i England, med lange tradisjoner for utvinning av kull

Cadix] landkommune syd i Frankrike, her mulig feilstaving for havnebyen Cádiz i Andalucia sydvest i Spania

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Sult

Med Sult (1890) fikk Knut Hamsun sitt gjennombrudd som forfatter, og med tiden er boken blitt en moderne klassiker i europeisk litteratur og et hovedverk i norsk litteraturhistorie.

Ståle Dingstad og Frode Lerum Boasson har skrevet en innledning som gjør rede for blant annet utgivelsen og mottagelsen av Sult, den litteraturhistoriske behandlingen, verkets forskningshistorie, samt den viktigste variasjonen mellom utgavene av Sult.

For å gjøre teksten lettere tilgjengelig for nye lesere er det lagt til noen ordforklaringer og realkommentarer.

Les mer..

Om Knut Hamsun

Knut Hamsun regnes som en av 1900-tallets mest innflytelsesrike litterære stilister, og står for mange som opphavet til den moderne roman. Han ble tildelt Nobelprisen i litteratur i 1920.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.