Sult

av Knut Hamsun

Sekundærlitteratur

Andersen, Britt. 2013. «Sårbar og stridbar. Den mannlige outsideren i Knut Hamsuns litterære gjennombrudd» i Kjønnsforhandlinger. Studier i norsk film og litteratur, 231–249. Oslo: Pax.

Andersen, Per Thomas. 2012. Norsk litteraturhistorie. 2. utg. Oslo: Universitetsforlaget.

Arntzen, Even. 2019. Hamsuns verden. Opprør, skapelse og sirkulasjon fra Ibsen til Knausgård. Stamsund: Orkana akademisk.

Bang, Herman. 1890. «Blade af min Dagbog. Om mange Ting», Bergens Tidende, 29. mars.

Baumgartner, Walter. 1998. Den modernistiske Hamsun. Oslo: Gyldendal.

Berendsohn, Walter A. 1929. Knut Hamsun. Das unbändige Ich und die menschliche Gemeinschaft. München: Albert Langen.

Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand og Ståle Dingstad. 2017. Litterære kretsløp. Bidrag til en norsk bokhistorie fra Maurits Hansen til Gunvor Hofmo. Oslo: Dreyer.

Brandes, Georg. 1889. «Aristokratisk Radikalisme. En Afhandling om Friedrich Nietzsche» i Tilskueren. August (565–613). København.

Brynildsen, Aasmund. 1973. Svermeren og hans demon: fire essays om Knut Hamsun 1952–1972. Oslo: Dreyer.

Bull, Francis. 1954. Knut Hamsun på ny. Oslo: Det Norske Studentersamfund, Akademisk forlag.

Buttry, Dolores. 1988. «Down and Out in Paris, London, and Oslo: Pounding the Pavement with Kunt Hamsun and George Orwell» i Comparative literature studies (Urbana) 25 (3).

Dahl, Willy. 1984. Norges litteratur. Bind 2: Tid og tekst 1884–1935. Oslo: Aschehoug.

Dingstad, Ståle. 2003. Hamsuns strategier. Realisme, humor og kynisme. Oslo: Gyldendal.

Dingstad, Ståle. 2005. «Artikler i utvalg» i Ståle Dingstad (red.) Den litterære Hamsun. Bergen: Fagbokforlaget, s. [125]–143.

Eggen, Einar. 1966. «Menneske og tingene. Hamsuns Sult og den nye romanen» i Norsk litterær årbok, s. 82–106.

Eliassen, Knut Ove og Knut Stene-Johansen. 2007. Ledeord. Oslo. Cappelen akademisk.

Elster, Kristian. 1924. Illustrert norsk litteraturhistorie. Bind 2: Fra Wergelandstiden til vore dage. Oslo. Gyldendal.

Ferguson 1988. Gåten Knut Hamsun. Oversatt av Nina Elisabeth Normann og Håvard Rem. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Hammer, S.C. 1928. Kristianias historie. Bind 5: 1878–1924. Oslo: I hovedkommission hos J.W. Cappelen.

Hamsun, Knut. 1889. Fra det moderne Amerikas Aandsliv. København: P.G. Philipsens forlag.

Hamsun, Knut. 1892. Mysterier. Roman. København: P.G. Philipsens forlag.

Hamsun, Knut. 1960. Paa Turné. Tre foredrag om litteratur. Utgitt ved Tore Hamsun. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Hamsun, Knut. 1994. Knut Hamsun brev. Bind 1: 1879–1905. Utgitt av Harald Næss. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Hamsun, Knut. 1997. Knut Hamsun brev. Bind 4: 1915–1924. Utgitt av Harald Næss. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Hamsun, Knut. 1997. Knut Hamsun brev. Bind 5: 1925–1933. Utgitt av Harald Næss. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Hamsun, Knut. 2023. Sult. Tekstudgivelse og noter ved Elizabeth Blicher, Efterskrift ved Peer E. Sørensen og Jesper Gehlert Nielsen. Danske klassikere. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Hamsun, Marie. 1953. Regnbuen. Oslo. Aschehoug.

Hamsun, Tore. 1952. Knut Hamsun – min far. Oslo. Gyldendal.

Haugan, Jørgen. 2006. Solgudens fall: Knut Hamsun – en litterær biografi. Oslo. Aschehoug.

Hedin, Gry. 2011. «Forfatteren som eksperimentator – Tidsskriftet Ny Jord som tværfaglig kontekst for Knut Hamsuns Sult» i Edda 98 (4). (330–345).

Hron, Irina. 2020. «Speak your word and break! Figures of Decomposition and (Creative) Recomposition in Knut Hamsun’s Hunger» i European journal of Scandinavian studies 50 (2). (355-374). doi: 10.1515/ejss-2020-2005.

Humpál, Martin. 1998. The roots of modernist narrative: Knut Hamsun’s novels Hunger, Mysteries, and Pan. Oslo: Solum.

Jæger, Henrik. 1896. Illustreret norsk literaturhistorie. Redigert av Otto Anderssen. Bind 2:2. Kristiania: Bigler.

Kirkegaard, Peter. 1975. Knut Hamsun som modernist. København. Medusa.

Kittang, Atle. 1984. Luft, vind, ingenting: Hamsuns desillusjonsromanar frå Sult til Ringen sluttet. Oslo. Gyldendal.

Kolloen, Ingar Sletten. 2003. Svermeren. Oslo. Gyldendal.

Kolloen, Ingar Sletten. 2004. Erobreren. Oslo. Gyldendal.

Langås, Unni. 2004. «Den moderne kroppen. Hamsuns Sult og en ny sensibilitet» i Kroppens betydning i norsk litteratur 1800–1900. Fagbokforlaget. Bergen (161–187).

Langås, Unni. 2018. «Urban Space and Gender Performativity in Knut Hamsun’s Hunger and Cora Sandel’s Alberta and Freedom» i Humanities (Basel) 7 (4). 128. doi: 10.3390/h7040128.

Larsen, Lars Frode. 1998. Den unge Hamsun 1859–1888. Oslo: Schibsted.

Larsen Lars, Frode. 2001. Radikaleren. Hamsun ved gjennombruddet 1888–1891. Oslo: Schibsted.

Larsen Lars, Frode. 2007. «Etterord» i Knut Hamsun: Samlede verker. Bind 1: Sult. Oslo: Gyldendal.

Lejeune, Philippe. 1982. On Authobiography. Edited and with a foreword by Paul John Eakin. Translated by Katherine Leary. Theory and History of Literature, Vol. 52.

Löwenthal, Leo. 1980. Om Ibsen og Hamsun. Oslo: Novus.

McFarlane, James. 1956. The whisper of the blood. A study of Knut Hamsun’s early novels. New York: The Modern Language Association of America.

Nerbøvik, Jostein. 1999. Norsk historie 1860–1914. Eit bondesamfunn i oppbrot. Oslo: Det Norske Samlaget.

Nettum, Rolf Nyboe. 1970. Konflikt og Visjon. Hovedtemaer i Knut Hamsuns forfatterskap 1890–1912. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Nettum, Rolf Nyboe. [1975] 1995. Fra Hamsun til Falkberget. Bind 4 i Edvard Beyer (red.): Norges litteraturhistorie. Oslo: Cappelen.

Nietzsche, Friedrich. 1999. Morgenröte. Idyllen aus Messina. Die fröhliche Wissenschaft. Kritische Studienasgabe, München: de Gruyter.

Nærup, Carl. 1897. Skildringer og Stemninger fra den yngre Litteratur. Kristiania: Cammermeyer.

Nærup, Carl. 1905. Illustreret norsk litteraturhistorie. Siste tidsrum 1890–1904. Kristiania: Det norske aktieforlag.

Næss, Harald. 1984. Knut Hamsun. University of Wisconsin-Madison. Boston: Twayne Publishers.

Reich-Ranicki, Marcel. 1989. Thomas Mann and his family. London: Harper Collins.

Rem, Tore. 2014. Knut Hamsun. Reisen til Hitler. Oslo: Cappelen Damm.

Rottem, Øystein. 1979. Søkelys på Knut Hamsuns 90-års diktning. Oslo: Universitetsforlaget.

Sandberg, Mark. 1999. «Writing on the Wall: The Language of Advertising in Knut Hamsun’s Sult» i Scandinavian Studies, Vol. 71, nr. 3, s. 265–297.

Selboe, Tone. 1999. «Byens betydning i Sult» i Hamsun i Tromsø II. Rapport fra den 2. internasjonale Hamsun-konferanse redigert av Even Arntzen, Nils M. Knutsen og Henning H. Wærp, s. 132–152.

Selboe, Tone. 2002. «By og fortelling i Knut Hamsuns Sult» i Neues zu Hamsun 99–113. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Selboe, Tone. 2003. Litterære vaganter. Byens betydning hos seks kvinnelige forfattere. Oslo: Pax forlag.

Shah, Zeynep Harputlu. 2019. «Passive Resistance in George Gissing’s New Grub Street and Knut Hamsun’s Sult» i Nordic Journal of English Studies 18 (1). 95.

Sjølyst-Jackson, Peter. 2010. Troubling legacies. London: Continuum.

Skavlan, Einar. 1934. Knut Hamsun. Annen utgave. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

SSB = Statistiske Meddelelser angaaende Christiania By. Udarbeidet af Christiania Magistrat 2den Afdeling, Vol. 6.

Tiemroth, Jørgen E. 1974. Illusionens vej. Knut Hamsuns forfatterskab. København: Gyldendal.

Tjønneland, Eivind. 2005. «Sult og ‘Fra det ubevidste Sjæleliv’» i Ståle Dingstad (red.) Den litterære Hamsun, s. [143] –158. Bergen: Fagbokforlaget.

Tveterås, Harald L. 1964. Den norske bokhandels historie. Bind 2: Norske forfattere på danske forlag 1850–1890. Utgitt av norsk bokhandler-medhjelper forening. Oslo.

Vassenden, Eirik. 2010. «En Ildebrand i en Boglade – Modernisme og vitalisme i Hamsuns Sult og i Sult-resepsjonen» i Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 12 (2).

Wientzen, Timothy. 2015. «The Aesthetics of Hunger: Knut Hamsun, Modernism, and Starvation’s Global Frame» i Novel. A forum on fiction 48 (2). 208–223. doi: 10.1215/00295132-2882633.

Winsnes, A. H. 1961. Norges litteratur fra 1880-årene til første verdenskrig, b. 5 i Norsk litteraturhistorie. Oslo: Aschehoug.

Ystad, Ragnhild Hagen. 2004. «Religiøsitet i Knut Hamsuns Sult» i Edda h. 3. 201–217.

Østerud, Erik. 2002. «Modernitet og medialitet. Knut Hamsuns Sult og Victoria lest i lys av den tyske medieforskeren Friedrich A. Kittlers Aufschreibesysteme 1800/1900» i Edda 102 (01). 39–60.


Utrykte kilder:

Hamsun, Knut. 1907. Ms.8° 1393 «Sult.». Nasjonalbiblioteket, Oslo.

Philipsen, Gustav. 1890. Brev til Knut Hamsun 14. juli 1890, P.G. Philipsens Forlag, Kopibøger 1886–1890, nr. 947. Gyldendals Arkiv. Det Kgl. Bibliotek, København.

P.G. Philipsens Forlag: Honorarbog 1888–1898. Gyldendals Arkiv. Det Kgl. Bibliotek, København.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Sult

Med Sult (1890) fikk Knut Hamsun sitt gjennombrudd som forfatter, og med tiden er boken blitt en moderne klassiker i europeisk litteratur og et hovedverk i norsk litteraturhistorie.

Ståle Dingstad og Frode Lerum Boasson har skrevet en innledning som gjør rede for blant annet utgivelsen og mottagelsen av Sult, den litteraturhistoriske behandlingen, verkets forskningshistorie, samt den viktigste variasjonen mellom utgavene av Sult.

For å gjøre teksten lettere tilgjengelig for nye lesere er det lagt til noen ordforklaringer og realkommentarer.

Les mer..

Om Knut Hamsun

Knut Hamsun regnes som en av 1900-tallets mest innflytelsesrike litterære stilister, og står for mange som opphavet til den moderne roman. Han ble tildelt Nobelprisen i litteratur i 1920.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.