Sult

av Knut Hamsun

Tekstredegjørelse

Tekstgrunnlaget for denne utgaven av Sult er førsteutgaven, som kom ut på P.G. Philipsens forlag i København i juni 1890. Teksten er kollasjonert mot et eksemplar i Nasjonalbibliotekets samling (NA/A 2008:2112/si).Vi har hverken modernisert eller normalisert språket, som derfor møter leseren med tegnsettingen, syntaksen og rettskrivningen til førsteutgaven. Når det enkelte steder likevel er foretatt rettelser i teksten, er det ved åpenbare feil eller mangler i førsteutgaven, som trykkfeil og dittografier:

Side og linje i
1. utg. (1890)
KontekstRettelse
s. 14, l. 20spadsered som en rasende foran min Bænk. Hvor mærkelig vrangtBænk.] rettet fra: Bænk,
s. 21, l. 5der siges ikke et Ord. Hun vender sig omOrd.] rettet fra: Ord
s. 46, l. 14gaa hen til ham og undskylde migundskylde] rettet fra: undsylde
s. 70, l. 23Bevidstheden om, at jeg endnu var ren og ærligBevidstheden] rettet fra: Bevistheden
s. 77, l. 21kunde pege paa mig i sin Tanke og sige til sig selvsige] rettet fra: sig
s. 115, l. 23Har De sovet godt da?De] rettet fra: de
s. 136, l. 5Jeg rejste mig vredt og gik.rejste] rettet fra: rejse
s. 148, l. 4indtil jeg næsten fik mig selv til at græde af Rørelse.græde] rettet fra: gæde
s. 204, l. 16Hvad var det for en Damedet for] rettet fra: det for det for
s. 223, l. 12efterlod tomme Strækninger overalt, hvor de fôr fremfôr] rettet fra: for
s. 254, l. 18Hun kasted Øjnene hen paa Væggen, hen til Klokken, og fôr sammen.fôr] rettet fra: for
s. 288, l. 3Men den er ogsaa stærk nok, haaber jegstærk] rettet fra: stærkt
s. 313, l. 22«Ja, det gjorde ingenting,» sagde Styrmanden.ingenting,»] rettet fra: ingenting_»
s. 327, l. 16Jeg greb til andre Midler, talte skarpt og frabad mig Vrøvl.mig] rettet fra: mig mig

Rettelsene er markert med klikkbare noter merket «N» i den løpende teksten.

Linjeskiftene fra førsteutgaven er ikke beholdt eller markert i denne utgaven. Originale sideskift er heller ikke beholdt, men sidenumre fra førsteutgaven er lagt til som sidereferanser i skarpe klammer ([7]). Disse ligger i margen i nettvisningen og i den løpende teksten i nedlastningsformatene.

Oppsettet er tilpasset digital lesing. Anførselstegn, tankestreker, ellipser, og skillestreker er standardisert.


Manuskripter og utgaver

Arbeidsmanuskripter som kunne ha vist Sults tilblivelsesprosess er dessverre tapt. Det samme er trykkmanuskriptet. Det eneste manuskriptet som vi kjenner til er NB Ms.8° 1393:10, et eksemplar av 2. utgave («Andet Oplag») fra 1899 med Hamsuns egenhendige rettelser til tredje utgave i 1907. Endringene er omfattende og gjelder både ordvalg, setninger og hele avsnitt.

Sult har kommet i nærmere 50 utgaver, se «Tillegg: Utgaver i Norge og Danmark». De senere utgavene skiller seg fra førsteutgaven på mange punkter. Hamsun bearbeidet selv teksten i flere omganger, først i 1899, så i 1907 og til slutt i 1916. Se innledningen for mer om omfanget av og årsaker til bearbeidelsene.

Et tradisjonelt variantapparat med alle varianter fra alle senere utgaver, ville blitt for omfattende. I stedet har vi laget noen synoptiske visninger som viser de viktigste endringene fra 1890 til 1899, fra 1899 til 1907 og fra 1907 til 1916:

Disse visningene er laget med utgangspunkt i automatiske og digitale kollasjoner utført i verktøyet LERA.


Oversettelser

Sult er blitt oversatt til en rekke språk, den første tyske oversettelsen kom allerede i 1890. Se «Tillegg: Oversettelser» bakerst i utgaven for detaljer.


Ordforklaringer og realkommentarer

Teksten er utstyrt med ordforklaringer og realkommentarer, vist i klikkbare noter merket «K» i den løpende teksten og også samlet i en liste bakerst i utgaven. Disse er begrenset i omfang, og ment til opplysning for dem som ikke forstår betydningen av ordene i teksten eller trenger realopplysninger om steder, navn på personer og saksforhold.

Kilder er ikke oppgitt, men for ordforklaringene er vesentlig brukt NAOB (Det Norske Akademis ordbok) og Ordbog over det danske Sprog (ODS). For realopplysninger er det brukt aviser, tidsskrifter og bøker tilgjengelig i Nasjonalbibliotekets nettbibliotek (nb.no).

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Sult

Med Sult (1890) fikk Knut Hamsun sitt gjennombrudd som forfatter, og med tiden er boken blitt en moderne klassiker i europeisk litteratur og et hovedverk i norsk litteraturhistorie.

Ståle Dingstad og Frode Lerum Boasson har skrevet en innledning som gjør rede for blant annet utgivelsen og mottagelsen av Sult, den litteraturhistoriske behandlingen, verkets forskningshistorie, samt den viktigste variasjonen mellom utgavene av Sult.

For å gjøre teksten lettere tilgjengelig for nye lesere er det lagt til noen ordforklaringer og realkommentarer.

Les mer..

Om Knut Hamsun

Knut Hamsun regnes som en av 1900-tallets mest innflytelsesrike litterære stilister, og står for mange som opphavet til den moderne roman. Han ble tildelt Nobelprisen i litteratur i 1920.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.