Taare-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

Æredigt over Trykkerens berømmelig Gierning.

Et glubsk, vanartig, skam-løøs Spog
Har hemmelig trykt denne Bog
Og saa, beviist sit Mester-Stykke,
Hand burde faa dend onde Lykke.

Eja langfingred trykkendtør
Styg rusk giør dine Nidings Kør
Profiten ligger dig i sinde
Saa trykkes Guds oord hen i blinde.

Som en aviis af slet verdi
Din Hæer gaar ikke ram forbi,
Vi alle for slig Konstner beder,
Hr. Kryster, hvem veed hvad du heder.

Dit Navn er skiult, kom det ihu,
O! arme ting, hvor skiemmes du,
Forstaar du dig saa vel paa Noder,
Da hyt, hvor tar mand saadan Broder.

Der veed om alting god Beskeed,
At vende Versen op og need,
Og riime efter galne griller,
Kand ingen laane dig to briller.

At see herefter bedre til,
Og læse over om du vil,
Saa du i Konster ej fallerer,
Naar Penge-Soeten opererer.

NB. Dette vers giorde D. E. D. da Cassuben havde ladt eftertrykke hendes Psalmer Anno. 1680. trykt in 8.vo. men verset er ej publiceret.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Taare-Offer

Taare-Offer fra 1685 er Dorothe Engelbretsdatters andre og siste salmesamling.

Etter at den utkom første gang, har den stort sett blitt utgitt sammen med Siælens Sang-Offer. Samlingen ble gjenopptrykt så sent som i 1868. I motsetning til den første salmesamlingen, som er original, er Taare-Offer stort sett en gjendikting av en tysk tekst som tar utgangspunkt i en fortelling fra Lukas-evangeliet. Også i Taare-Offer er det kjærligheten til Kristus som er kjernen i salmene.

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket.

Variantapparat og opplysninger om tekstgrunnlag vil bli tilgjengelige snart.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.