Taare-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

Atter Giensvar paa tiltale.

Min Hr. Ambasadeur
Min Gunstig Directeur
Hoch Prißlich von Humeur!
Jch Nunen Controleur
Schlis mich in sein Faveur
Live patres Serviteur.

Skabt under belte-stedet som Morlands Dronning.

Paa Quæcher Vjß med Neb og Kløer
Lit Sort paa hvidt Fieldgaasen strøer
Blech penßelen schyder safften
Just nu Guds fuglen Mercher vell
En Gaas er effter Gaasens hell
Den Goe Sanct Mortens afften
Anam da før vj schillis ad
Lit sucher-blandet Gaase-mad
Hin Ædle Gaaße Kiender
Sød Frokost ingen Mand till spott
For Giffte-sott tør Giøre Gott
Staar i den Nye Calender
Hr. Præsis indtag slig Resept
Saa raaber ieg paa tysch Danchett
Og byder hannem Vale.
Nu Gaaße pølßers Lyste bid
Udkræfver Arbejd denne tid
Sært spraag er en sand tale.

Lydende som følger

Wöst paa tydsch
Pöelß paa Jydsch
Farcimen de Lattiner hende kalde
Kurf paa Norsch
Pudings paa Skosch
Saa heder de pølßer alle.

Stylen blef approberet Mellum Fetalien og Hungeren Før Olger Dansche vandt Zeyer over Burmand

Der boed en Mand paa Linderup
Hand hafd Got øll paa Tønderup
Hand fested sig en Quinderup
Hund hafde saa ondt it Sinderup,
Hand slog hinde paa sin panderup
Og den Mand hette Manderup.

Saa Gich det till i fordum tid
Det Volte Evæ Æble-bid
Huis døttre end maa liide
Naar Adams Sønner stiger op
Hen under faar all Hindis Trop
Dermed er Præchen ude
det bekrefter

Disse Egenhendig Documenter.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Taare-Offer

Taare-Offer fra 1685 er Dorothe Engelbretsdatters andre og siste salmesamling.

Etter at den utkom første gang, har den stort sett blitt utgitt sammen med Siælens Sang-Offer. Samlingen ble gjenopptrykt så sent som i 1868. I motsetning til den første salmesamlingen, som er original, er Taare-Offer stort sett en gjendikting av en tysk tekst som tar utgangspunkt i en fortelling fra Lukas-evangeliet. Også i Taare-Offer er det kjærligheten til Kristus som er kjernen i salmene.

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket.

Variantapparat og opplysninger om tekstgrunnlag vil bli tilgjengelige snart.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.