Taare-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

Binde-Bref paa Susanæ Dag til Cammer Juncher Iver von Ahnen.

Hil dig von Ahn! Siig os et raad,
Her falder en slap næring,
Folch meener du har lefle Kaad,
Forhutlet din frem-fiering,
Og stundom smidig knælet for
Mariæ billets liige,
Om du da læste Fader vor,
Det kand mand iche siige.
Sød-Kløe, Suur-Svie følges ad,
Hvor over modet siuncher,
Saa Kieden hart ad staar i fad,
Men hør Hr. Cammer Juncher,
Kast Kieppen, og spring vachert op,
En skare dig antaster,
De skiøtter intet om Hop, Hop,
Ey Mester Frantzis plaster,
Aus dar! Vi har en Hoved Sag
Dig aabenbar at melde,
Det er i dag Susanæ dag,
Det skal din Krop undgielde,
For Venneflochen helften tror
Du est, naar skalchen sticher,
Copie af en Susanæ Bror
Der ad etc: nicker:
Nu faar du bindes med et baand
Og Aa, Aa sproget vandre,
Rech foden ud, holt frem din haand,
Og giem til hærs det andre.
Vil du med tiden blive qvit
Fra vores tvang og binden,
Da maa din pung først svie lidt,
Bort, bort med Basker Vinden.
Nu til besluttning, Ædle Siæl,
Vi ønsker dig helbreden,
og at det maatte gaa dig vel!
Adieu! du vant forleden.

Dorthe Engelbrets D:

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Taare-Offer

Taare-Offer fra 1685 er Dorothe Engelbretsdatters andre og siste salmesamling.

Etter at den utkom første gang, har den stort sett blitt utgitt sammen med Siælens Sang-Offer. Samlingen ble gjenopptrykt så sent som i 1868. I motsetning til den første salmesamlingen, som er original, er Taare-Offer stort sett en gjendikting av en tysk tekst som tar utgangspunkt i en fortelling fra Lukas-evangeliet. Også i Taare-Offer er det kjærligheten til Kristus som er kjernen i salmene.

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket.

Variantapparat og opplysninger om tekstgrunnlag vil bli tilgjengelige snart.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.