Taare-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

[dedikasjon til Christian V] 2Dend Stormæctigste, Høybaarne
MONARCH CHRISTIAN den Femte,

Arve-Konge til Danmark, Norge, de Venders og Gothers,
Hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn og Ditmersken,
Greve udi Oldenborg og Delmenhorst.


Stormæctigste Regent, All verden bør jo vide,
Min underdanig Pligt kand ingen ophold lide,
Tak-Aaren springer løß for Majestetens food,
Og Flyder mens jeg har en draabe Liv-ligt Blood.
Maria blev bønhørt, Da hun til Christum traade,
Hans kroned CHRISTIAN har undt mig samme Naade,
Ham var med skyldig Fryct min Dicte-Nøgel Ragt,
At Aabne og sla til Stood i Monarkens Mact.
Strax hand kun Naade-Fuld faa Trøstig ord gad tale,
Sprang Rime-posen op der Half-Død laa i dvale,
Blek-Penslen fodrer Roo, Prakt giver jeg forlov,
Har dog i midler Tid Lifs underhold behov.
Maaskee min simpel Dict og Qvindelig bedrifter
Tør Hove Gud saa vel, som de Høylærdis Skrifter,
Fordi blandt Guld og Sølf, som skriften mig har sagt,
Blev ogsaa Gede-Haar til Templens bygning bragt.
Nu sidder jeg i Fred og med min skriven Maaber,
Naar Exeqvererne paa Hampe-Hejglen Raaber,
Tør heller icke ved, der sorgens byrde bær,
For deris tummel skyld, at Kaste mit Gevær.
Gud klarer nok den skatt med Hoved-Stoel og Rente,
Monarken hos mig self i smaa-pluk kunde vente,
Hans store Ære-Nafn Evindelig skal staa
Og i ophøyelse hans fædris ofver gaa.
Ti tusind ydmyg Tak jeg underdanig skatter,
Og HErrens salvede i mine Bønner Fatter
Den Klang ad Himmelen skal gaa som en Basun,
Til Echo høris i Kong CHRISTIANS Paulun.

underdanigst fremstilled
Af Hans Majest:
Dybt ydmyge og Tro-Hiertige
Forbederinde

Dorothe Engelberts
Daatter.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Taare-Offer

Taare-Offer fra 1685 er Dorothe Engelbretsdatters andre og siste salmesamling.

Etter at den utkom første gang, har den stort sett blitt utgitt sammen med Siælens Sang-Offer. Samlingen ble gjenopptrykt så sent som i 1868. I motsetning til den første salmesamlingen, som er original, er Taare-Offer stort sett en gjendikting av en tysk tekst som tar utgangspunkt i en fortelling fra Lukas-evangeliet. Også i Taare-Offer er det kjærligheten til Kristus som er kjernen i salmene.

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket.

Variantapparat og opplysninger om tekstgrunnlag vil bli tilgjengelige snart.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.