Taare-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

[dedikasjon til Christian V] 3

Dend
Stormæctigste Høybaarne Monark
Christian den Femte.

Arve-Konge till Danmark og Norge, de Venders og Gothers,
Hertug i Slesvig, Holsten Stormarn og Ditmarsken,
Greve udi Oldenborg og Delmenhorst.

O Naadigste Kong Christian,
O Rigedz Sool og Krone;
Tag too slaus Offer Naadig an
Aff en bedrøved Kone:
Saa skyder Gud og vell iblant
Hans Majestet i Sinde,
Att Hand i sine Lande fant
Den første Skialderinde.

Hans Majestetz
Dyb-ydmyg og Tro Forbederinde

Dorothe Engelbretz Daatter.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Taare-Offer

Taare-Offer fra 1685 er Dorothe Engelbretsdatters andre og siste salmesamling.

Etter at den utkom første gang, har den stort sett blitt utgitt sammen med Siælens Sang-Offer. Samlingen ble gjenopptrykt så sent som i 1868. I motsetning til den første salmesamlingen, som er original, er Taare-Offer stort sett en gjendikting av en tysk tekst som tar utgangspunkt i en fortelling fra Lukas-evangeliet. Også i Taare-Offer er det kjærligheten til Kristus som er kjernen i salmene.

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket.

Variantapparat og opplysninger om tekstgrunnlag vil bli tilgjengelige snart.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.