Taare-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

[dedikasjon til dronning Charlotta Amalia]


Dend Stormægtigste og Høybaarne
DRONNING CHARLOTTA AMALIA,

Dronning til Danmark og Norge, de Venders og Gothers,
Hertuginde i Slesvig, Holsten, Stormarn og Ditmersken,
fød Land-Grevinde til Hessen, Fyrstinde til Hirtz-Feld,
Grevinde til Oldenborg og Delmenhorst, Kazzenellebogen,
Dietz, Ziegenhain, Niddag og Skauenborg.

Som Dronning Esther før til Kong Asverum talte,
Og en mis-modig Siæl ved hendis ord husvalte
Har Arve-Dronningen, nu med sin Engle-Røst,
Talt til Kong CHRISTIAN og mig fra byrder løst:
Hver u-fortræden Lem skal unde mig den Liise
Og Hendis Majestet for saadan Naade Priise:
Jeg Trøstede mig ved mit Haab slog icke fejl
Fordi det stood til Gud og alle Dyders spejl.
Hun var it Læge-Blad, hun trøsted den forlatte
Og derfor, uden tvil en Bood paa Siælen satte,
Min underdanig Tak, min Tak af Hierte-Rood,
Dybt ydmyg Strømmer ned for Konning-indens Food.
Hvad meer her staar til Rest forskylder Enkkers Dommer:
Paa gode gierninger vist Rig Belønning kommer
Jt Kloster for mig self, jeg med mit Taare-Veld
Min Lifs tid retter op blant hine Nordske Field
Der vil jeg bede for den store Landsens Moder,
CHARLOTT AMALIA med hendis Himmel-Poder:
Min Bøn her oven til tør have god fasun,
Hvor slet jeg stikker af i verdens Øye-siun:
Og naar jeg i min grav, kandskee, har lenge Soved,
Skal Ære-Krandsen groo paa hendis Kroned Hoved,
Som Dejlig Ceder-Træ paa Libanon stod grøn
Gid Stammen og hver Green, i flor maa Blomstre skiøn,
Og Kongens Arve-Huus staa fast, som Zions Bierge:
Balstyrig Avindz Storm skal frelseren afverge.
Lyk-ynskelser i mengd for Hendis Majestet
Jeg med to bøyed Knæ frembyder til Valet.

underdanigst fremstilled
Af Hendis
Majest:
Dyb-ydmygste og Tro-Hiertige
Forbederinde
Dorothe Engelberts Daatter.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Taare-Offer

Taare-Offer fra 1685 er Dorothe Engelbretsdatters andre og siste salmesamling.

Etter at den utkom første gang, har den stort sett blitt utgitt sammen med Siælens Sang-Offer. Samlingen ble gjenopptrykt så sent som i 1868. I motsetning til den første salmesamlingen, som er original, er Taare-Offer stort sett en gjendikting av en tysk tekst som tar utgangspunkt i en fortelling fra Lukas-evangeliet. Også i Taare-Offer er det kjærligheten til Kristus som er kjernen i salmene.

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket.

Variantapparat og opplysninger om tekstgrunnlag vil bli tilgjengelige snart.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.