Taare-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

[dedikasjon til Frederik IV]

Stormægtigste og Højbaarne Himmel-given

Monarch,
Friderich den Fierde,

Arve-Konge til Danmarck og Norge, de Wenders og Gothers,
Hertug udi Sleßwig, Holsten, Stormarn og Ditmersken,
Greve udi Oldenborg og Delmenhorst.

Efterdi Hans Kongelige Herr Fader Højlovlig Jhukommelse, Værdigede min simpel Digte-Pen naadige Øjen Ao. 1685, Trøster jeg mig ved,

Hans Frede-Rig Ære-Kroned Søn,
NU Herrens Salvede,

i lige Maade Anno 1700 naadig anseer min dybt underdanigste Skrive-Pligt, stiiled efter det kleinlige Qvinde-Pund, som Mesteren med den lærde Tunge satte ned hos et ufuldkommen Ribbeen; nøttige Betenckninger, som Gave-Pundet paa Mesterens Behag bringer til Veje blant Christne Siæle mellum hvert, faaer Adams Højlærde Mand-Kiøn taale; Aanden blæser hvor den vil, og hvad Hiertet er fult af, løber Munden over.

Fred være med Arve-Monarchen, fra Solens Opgang og til hendis Nedgang! ynsker jeg Trohiertig, Der lever og døer

Hans Kongelig Majestets
Allerunderdanigste, og dybt-ydmyge
Forbeder-Jnde i HERren
Dorothe Engelbrets Daatter
Sal: Ambrosii Hardenbecks.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Taare-Offer

Taare-Offer fra 1685 er Dorothe Engelbretsdatters andre og siste salmesamling.

Etter at den utkom første gang, har den stort sett blitt utgitt sammen med Siælens Sang-Offer. Samlingen ble gjenopptrykt så sent som i 1868. I motsetning til den første salmesamlingen, som er original, er Taare-Offer stort sett en gjendikting av en tysk tekst som tar utgangspunkt i en fortelling fra Lukas-evangeliet. Også i Taare-Offer er det kjærligheten til Kristus som er kjernen i salmene.

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket.

Variantapparat og opplysninger om tekstgrunnlag vil bli tilgjengelige snart.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.