Taare-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

[dedikasjon til U.F. Gyldenløve]


Hans Høye Excellentz
Høybaarne Herr
Uldrich Fridrich Gyldenløve,

Herre til Grevskabet Laurvigen, saa og til Hirtz-Horn,
Ridder, Kongelig Maytt. geheime Raad, Stadtholder i Norge,
General-Feltmarskalk og Ober-Kammer-Herre.

J Underdanighed frembaaren
Af Hans Høye Excellentzis
Allerydmygeste og Fuldtro Forbederinde
Dorothe Engelberts Daatter,
Sal. Ambrosii Hardenbecks.

At jeg for ingen Deel skal Regnis blandt de nj
Der u-taknemmelig gik deris plict forbj;
Kand min u-værdighed, den Tak u-mulig døve,
Hans Høye Excellentz Stadt-Holder Gyldenløve,
De Nordskis Øye-Steen, De Danskis Støde-Staff,
Priisværdig har fortient; Jeg derfor legger af,
Min plict med ydmyg Tak, og dybest Hoved-Bøyen,
Fordj Hand til mit Huus skiød fordom naadig øyen,
Da Hardenbeckis Lut gav mangen Fryde-Klang,
Og mine Fingre paa Clavcordiummet sprang.
Nu jeg i Hierte-sorg Taalmodighed faar Øve,
Har Uldrich Friderich Høybaarne Gyldenløve,
Hos Konning CHRISTIAN for mig tilgode lagt,
Og som Disciplerne til Mesteren har sagt,
Om Qvinddens Over-Løb der gaf sin nød tilkiende,
Hun Raaber efter os, skil dig dog af med Hende.
Jt Miskundz øre fandt min Klyncke-Melodi:
Hør Exeqverer-Stadz Adieu, gaar mig forbj
Regenten Engel-Mild, for Fred skyld vilde skaane:
Hvor Træed Feldis ned gid hver dog sanke spaane.
Mest Evig varig ting min Hosbond samled paa,
Fra Rigdom er jeg fri, Fra armod lige saa;
Men blant Propheterne her ingen Redning gielder
Naar mæled nipper af og Olie-Krused Helder.
Gud glæde Kongen self der gav saa naadigt svar;
Giør Encken inted ondt, Monarckens mening var,
Omsorrig i den sag bar og min naadigst Dronning,
Og det forskyldis vel af alle Kongers Konning.
Hans Høye Excellentz den vitberømte Helt,
Der Priiselig hialp til afsigten saa ble felt,
Tør icke tvile paa, Hand jo i lige maade,
Faar løn her oven fra, samt Hendis Høye Naade,
J hvis Hukommelse jeg icke var forget:
Tak Himmel-Dydig Siæl, Tak søde Anthonet.
Jt Nyt Aar fryde-fuld med Sundhed Fred og Ære,
Til Evig Odels ynsk, mit vederlav skal være.
J Gyldenløvis Gaard oprinde Naadsens Lius,
Med signelsen der falt paa Obed Edoms Huus.
Gud legge femten Aar til Landsens Høvdings Alder,
Trøst-Anckeret for dem, Angst-bølgen over falder.
Jeg er i talled med, og derfor stadig Troor
Hand end lod Naade see, blef mod-børs blæst for stoor,
Hos Gud der nylig har, forkynt paa Jorden Frelse,
Hans Høye Excellentz jeg Hissed glad skal helse.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Taare-Offer

Taare-Offer fra 1685 er Dorothe Engelbretsdatters andre og siste salmesamling.

Etter at den utkom første gang, har den stort sett blitt utgitt sammen med Siælens Sang-Offer. Samlingen ble gjenopptrykt så sent som i 1868. I motsetning til den første salmesamlingen, som er original, er Taare-Offer stort sett en gjendikting av en tysk tekst som tar utgangspunkt i en fortelling fra Lukas-evangeliet. Også i Taare-Offer er det kjærligheten til Kristus som er kjernen i salmene.

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket.

Variantapparat og opplysninger om tekstgrunnlag vil bli tilgjengelige snart.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.