Taare-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

[Dybt Underdanigst Qvindelig Amindelse]


Dybt Underdanigst Qvindelig
Amindelse
Over Den
Stormægtigste og Højbaarne
Monarch
Christian den Femte.

Arve-Konge til Danmark og Norge, de Wenders og Gothers,
Hertug udi Sleßwig, Holsten, Stormarn og Ditmersken,
Greve udi Oldenborg og Delmenhorst,
Høylovlig Jhukommelse;

Ære-Mindet jeg, en uværdig, skrøbelig og brøstfældig Evæ Datter, tienendis

Herskeren i det Høye, og Kongen af Danmarck og Norge;

Understod mig (efter lang tvil-raadig betenkende, Knæbøjed at byde frem, voldte veemodig-kiærlig Jndskud tog Overhaand: J det Haab,

Arve-Monarchen Kong Friderich den Fierde,

Naadig annammer Villen for Verked, af en Venneløs, Aldrende, og bekymred Encke, i Gud alleene har sin Glæde og Tids Fordriv, mod Timelige Lidelser, hvor ved Troen prøves. Encker nes Naadige Dommer i Himmelen, lade sin ny Salvede opfyldes med Velsignelser, som Michæas af HErrens Aands Kraft, Ynsker uden Afladelse

Det Kongelige Huuses

Dybt-ydmyg,
Underdanigste og Pligt-skyldige
Forbeder-Jnde i HERren
Dorothe Engelbrets Daatter
Sal: Ambrosii Hardenbecks.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Taare-Offer

Taare-Offer fra 1685 er Dorothe Engelbretsdatters andre og siste salmesamling.

Etter at den utkom første gang, har den stort sett blitt utgitt sammen med Siælens Sang-Offer. Samlingen ble gjenopptrykt så sent som i 1868. I motsetning til den første salmesamlingen, som er original, er Taare-Offer stort sett en gjendikting av en tysk tekst som tar utgangspunkt i en fortelling fra Lukas-evangeliet. Også i Taare-Offer er det kjærligheten til Kristus som er kjernen i salmene.

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket.

Variantapparat og opplysninger om tekstgrunnlag vil bli tilgjengelige snart.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.